Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

Українська мова

Для кого: 5 Клас

07.02.2021

1484

404

3

Опис документу:
Розвиток мовлення. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ. ЗМІСТОВА Й КОМПОЗИЦІЙНА ЄДНІСТЬ, ЗВ’ЯЗНІСТЬ ТЕКСТУ. ТЕМА, ОСНОВНА ДУМКА ТЕКСТУ, МІКРОТЕМА. ПРОСТИЙ ПЛАН ТЕКСТУ. БУДОВА ТЕКСТУ (ЗАЧИН, ОСНОВНА ЧАСТИНА, КІНЦІВКА); АБЗАЦ. КЛЮЧОВІ СЛОВА В ТЕКСТІ

Мета: поглибити знання учнів про текст, його ознаки, мовні зв'язки, тему та основну думку; розвивати навички складання текстів, визначення теми та мікротеми, головної думки, мовних засобів зв'язку; сприяти формуванню спостережливості, естетичних почуттів, любові до природи та розуміння необхідності берегти її.

Ключові компетентності:

Уміння: використовувати українську мову як державну; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності; усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки, почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, громадських місцях, удома, на дозвіллі); здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти засобами української мови — її стилями, типами, жанрами; правильно вимовляти й писати слова, творити їх граматичні форми; конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету під час спілкування.

Ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення її як державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя; захоплення красою, естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови; сприйняття спілкування як цінності; усвідомлення значення ефективного спілкування.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Знаннєва складова:

знає визначення тексту, називає основні ознаки його;

розуміє відмінності тексту від висловлення;

пояснює особливості будови тексту.

Діяльнісна складова:

визначає тему та основну думку готового тексту;

складає план тексту (простий);

визначає ключові слова в тексті.

аналізує будову тексту, виділяє зачин, основну частину та кінцівку;

розрізняє тексти (уривки) за належністю до певного типу мовлення;

складає текст, додержуючи змістової та композиційної єдності;

Ціннісна складова:

оцінює та обговорює зміст тексту;

висловлює судження щодо порушених у тексті питань.

Обладнання: підручник, презентація до теми

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.

Соціокультурна лінія: Я і національна культура (культура взаємин), я і ми.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уміння працювати з текстами різних стилів, типів дуже важливе у сучасному житті.. Уявіть тільки, скільки інформації передається за допомогою текстів, розміщених у мережі Інтернет.

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бесіда

 • Що таке текст?

 • Слово текст походить з латинської мови, перекладається як тканина, сплетіння (лат. textum). Чи є щось спільне, у значеннях слів тканина, текст, сплетіння?

 • Чим поєднані речення у тексті?

 • Навіщо потрібен план тексту? Як правильно його скласти?

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Робота з теоретичним матеріалом та інформацією, розміщеною на слайдах.

Матеріал для вчителя

Текст – це група речень, об’єднаних між собою темою, головною думкою та граматично. Засобами граматичного зв’язку речень у тексті є:

послідовність розташування речень;

порядок слів у реченнях;

інтонація.

Заголовок тексту стисло передає його тему або головну думку.

Основними ознаками тексту є зв’язність, цілісність, членованість, лінійність, інформативність, завершеність.

Тексти мають усталену будову. Вони складаються із зачину, основної частини та кінцівки.

Словничок

Тема тексту – це його зміст, то, про що (або про кого) в ньому йдеться.

Головна думка тексту – те, заради чого його було створено (чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає).

Мікротема — це частина загальної теми. Стисло й чітко сформульована мікротема — це пункт плану тексту.

Абзац — це частина тексту, об’єднана однією мікротемою.

2. Робота з текстом

Прослухайте текст й виконайте завдання.

СКАЛКИ ДОБРОТИ

(притча-оповідання)

У вихідний день родина відпочивали на пляжі. Діти купалися у морі та будували замки з піску.

Раптом у далечині з’явилася маленька бабуся. Її сиве волосся розвівалося від вітру, а одяг був брудний і обшарпаний. Вона щось бурмотіла сама до себе, підбираючи з піску якісь предмети та кладучи їх до сумки. Коли вона проходила повз сім’ї, раз по раз нахиляючись, аби щось підняти, то посміхнулась родині, але ніхто не відповів їй на привітання.

Через багато тижнів вони дізналися, що маленька бабуся все своє життя присвятила тому, щоби підбирати з пляжу скельця, якими діти могли порізати собі ноги.

(Шалва Амонашвілі)

 • Розкажіть, з яких частин складається текст.

 • Визначте тему й основну думку тексту, доберіть до нього заголовок.

 • Складіть план тексту.

Тема – розповідь про людську доброту.

Основна думка: треба бути уважнішими до вчинків людей, цінувати доброту.

Орієнтовний план

1. Родина на пляжі.

2. Дивна бабуся.

3. Правда про життя бабусі.

3. Моделювання тексту

Дивний мисливець

1. Усі кажуть, що дід мисливець. 2. Живе у нашому селі дід Максим.

3. Приходить з порожньою торбою. 4. Але що це за дивний мисливець!

5. Дід приклав до ніжки дві гілочки і забинтував її. 6. Одного разу приніс дід Максим зайченя маленьке. 7. У зайченяти була зламана ніжка. 8. За тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайченя в поле.

9. Бачать: поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайцям. 10. Пішли одного разу слідом за дідом, захотілося подивитись, як же він полює. 11. Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець.

За В. Сухомлинським

Ключ: 2, 1, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 10, 9, 11

 • Знайдіть у тексті мовні засоби зв’язку (слова, які пов’язують речення в логічний ланцюжок і створюють текст, — сполучники, прислівники, займенники, спільнокореневі слова, синоніми тощо).

 • Визначте ключові слова.

3. Творча робота

 • Скласти план для твору-мініатюри на тему «У природи добрі очі».

 • Визначити складники тексту.

 • Написати твір-мініатюру.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти висловлювання (твір-мініатюру) за запропонованими темою та основною думкою

Тема: «Добро навколо нас».

Основна думка: «Добро може творити кожен. Намагайся кожного дня робити щось хороше».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.