• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Зарубіжна література
  • Технологічна картка уроку на тему: "О.Генрі «Дари волхвів». О.Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі. Художні деталі".

Технологічна картка уроку на тему: "О.Генрі «Дари волхвів». О.Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі. Художні деталі".

Опис документу:
У технологічній картці урокі відображені такі аспекти: етап уроку, час, компетентності, методи, форми, прийоми і засоби роботи, діяльність учителя та діяльність учня. Буде корисною під час підготовці до уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: О.Генрі «Дари волхвів». О.Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі. Художні деталі.

Клас: 7.

Мета уроку: формувати компетентності (ключові): (спілкування державною мовою) сприймати, розуміти інформацію державною мовою, усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди; (математичні) чітко формулювати визначення; (основні компетентності у природничих науках і технологіях) читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо; (уміння вчитися впродовж життя ) постійно поповнювати власний словниковий запас; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію; (обізнаність та самовираження у сфері культури) читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; (предметні) дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаному творі; розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.); виразно читає і переказує (близько до тексту) новели письменників; виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їхнє художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору; визначає особливості розвитку сюжету новел; характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості; знає про втілення сюжету новели «Дари волхвів» у різних видах мистецтва.

Етап уроку

Час

Компетентності

Методи, форми, прийоми і засоби роботи

Діяльність учителя

Діяльність учня

Ключові

Предметні

Організаційний етап.

1 хв.

Перевіряє присутність/відсутність учнів у класі, їхнього самопочуття .

Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.

5 хв

Сприймає, розуміє інформацію державною мовою; усно тлумачить поняття.

Розкриває значення літературознавчих термінів.

Хмаринка слів.

Оголошення теми уроку.

Скеровує роботу учнів над хмаринкою слів.

Оголошує тему уроку.

Розшифровує слова, зображені у хмаринці слів, коментує їх та подає власне розуміння сенсу цих слів.

Записує тему уроку у зошит.

Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

2 хв.

Здійснює самооцінювання власної діяльності

Заповнення таблиці «З-Х-Д».

Скеровує заповнення таблиці «З-Х-Д»

Заповнює розділи таблиці «Знаю» і «Хочу дізнатися».

Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

25 хв.

Цінує щирість людських стосунків; висловлює судження щодо моральної відповідальність за свої вчинки та утвердження справедливості; усвідомлює цінність родинних стосунків;

усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні життєві цінності.

Дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки; визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;

характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості;

знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва;

аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення.

Віртуальна екскурсія.

Бесіда.

Робота з літературознавчим словником.

Інтерактивна вправа «Сонечко».

Пазли, переказ обраних епізодів новели «Дари волхвів».

Словесне малювання

Евристична бесіда

Створення графічної схеми композиції новели.

Проводить віртуальну екскурсію важливими місцями і подіями у житті і діяльності О.Генрі.

Проводить бесіду.

Пояснює значення терміну «новела» та її різновиди.

Організовує проведення вправи «Сонечко».

Перевіряє правильність складання пазлів учнями, допомагає у разі виникнення проблем.

Спрямовує хід словесного малювання персонажів твору.

Проводить евристичну бесіду.

Коментовано проводить графічне зображення схеми композиції новели, пояснює незрозумілі терміни.

Уважно слухає і запам’ятовує основні етапи творчості О.Генрі.

Відповідає на питання учителя.

Працює з літературознавчим словником, записує визначення терміну «новела» та особливості її композиції

Записує у зошити ознаки жанру новели шляхом виконання вправи «Сонечко» .

Складає пазли з ілюстраціями з новели «Дари волхвів», переказує зображені на них епізоди твору.

Словесно описує персонажів новели.

Дає відповіді на запитання учителя.

Визначає основні моменти композиції новели, записує у зошит схему.

Узагальнення вивченого на уроці матеріалу.

4 хв.

Усвідомлює цінність життя, роль кохання і дружби.

Виявляє взаємозв’язки між структурними компонентами твору та його смисловим наповненням.

Створення ментальної карти за новелою «Дари волхвів».

Проводить створення ментальної карти, скеровує діяльність учнів.

Створює ментальну карту, фіксує отримані результати.

Рефлексія

5 хв.

Цінує любов до ближнього; поважає загальнолюдські чесноти; розрізняє істинні і фальшиві цінності.

Висловлює власне враження від прочитаного твору, оцінює результативність власної діяльності на уроці.

Сенкан Заповнення таблиці «З-Х-Д».

Перевіряє правильність створення сенкану.

Створює сенкан.

Заповнює розділ таблиці «Сьогодні я дізнався», коментує записане.

Оголошення домашнього завдання.

1 хв.

Оголошує домашнє завдання та нагадує алгоритм його виконання.

Записує домашнє завдання до щоденника.

Оцінювання діяльності учнів на уроці.

2 хв.

Оцінює діяльність учнів на уроці.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»