Технологічна карта уроку. Роман " Майстер і Маргарита" як " роман-лабіринт"

Опис документу:
Ця методична розробка допоможе вчителю складати технологічну карту будь-якого уроку , надасть шаблон для власної творчості та самоосвіти. Узагальнить у певному сталому вигляді цілі уроку, предметні і ключові компетентності. Запропонована таблиця допоможе розібратися з методами, прийомами та засобами організації навчально- пізнавальної роботи вчителя на уроці, покаже зразки можливої діяльності учнів на уроці зарубіжної літератури.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Технологічна карта уроку

Тема шкільного курсу: зарубіжна література

Клас: _11____

Тема уроку: _Роман « Майстер і Маргарита_як « роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Взаємодія трьох світів.___________________________________________________

Цілі уроку:

Навчальні Дати учням поняття про « роман-лабіринт», « роман у романі», «хронотоп», « роман – міф».

Сформувати навички визначення проблематики та аналізу художнього твору, його композиції

Допомогти усвідомити місце твору серед модерністської літератури.

Показати і перевірити розуміння бачення трьох світів у романі.

Розглянути витоки написання роману , його зв’язок із творчістю Гете, Сковороди , Гофмана, Гоголя, Достоєвського.

Перевірити рівень засвоєння знань та умінь класом і окремими учнями.

Зв’язок : Булгаков і Україна.

РозвивальніРозвивати логічне мислення учнів.

Розвивати усне і писемне мовлення.

Розвивати зорову і слухову пам’ять

Підвищувати стилістичну культуру мовлення.

Розвивати навички та вміння правильного користування книгою та медійною інформацією.

Розвивати творчі здібності учнів.

Виховні Виховувати національну свідомість, провідні риси громадянина.

Виховувати самостійність, критичність мислення.

Виховувати доброзичливість, повагу до інших, гуманізм, толерантність.

Виховувати творчу особистість учня.


Обладнання уроку: мультимедійні засоби, презентації, буктрейлер,тексти твору, підручники, електронні картки, малюнки учнів., диференційовані завдання

Тип уроку: опанування нових знань

Компетенції учнів на уроці: предметні ( компоненти)

Знаннєвий

Діяльнісний

Ціннісний

Дати поняття про художнє новаторство модерністської літератури

Встановити проблеми роману.

Значення і роль прочитаних творів для сучасного читача.

Булгаков і Україна.

Розглянути проблематику, особливості композиції, стилю твору.

Протест проти абсурдності тоталітаризму, радянської влади у творі.

Приклади сатири в прочитаному творі

Усвідомити взаємодію трьох світів у тексті.

Доля Майстра( митця) в суспільстві.

Хід уроку

Етап уроку

Час

Завдання етапу

Зміст

Методи і прийоми

ФОНД*

Кдючові компетентності та змістові лінії

Діяльність
учня

1.Організаційний

1 хв.

Підготовка класу до роботи на уроці в цілому

Привітання, оголошення теми і мети уроку

Ф

Володіння державною мовою: розуміння, сприйняття і усвідомлення інформації

Записують дату і тему уроку.

2.Перевірка домашнього завдання

8 хв.

Встановити правильність і усвідомленість виконання домашнього завдання, скорегувати його недоліки

Віртуальний музей Булгакова та роману « Майстер і Маргарита»

Обладнання зали письменник і Україна.

Інформаційно-рецептивний.

Прийом - створення інформаційних карток.

Засіб - додаткова література, медійна інформація.

І

Г

Ініціативніть і підприємливість: створення і захист власних проектів, вміння працювати колективі, команді.

Математична: перетворення інформації з однієї формив іншу.

Інформаційна: знаходження необхідної та цікавої інфомації

Створення інноваційних проєктів, малюнків та їх візуалізований супровід.

3. Мотивація та актуалізація раніше засвоєних знань та навичок.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

5 хв.

Постановка проблемного питання через активізацію навчально - пізнавальної діяльності учнів.

Перегляд буктрейлеру.

Проблемне питання

Проблемно - пошуковий.

Прийом - проблемне запитання.

Засіб- активізація пізнавальної активності учнів.

Ф

Математична: висування гіпотез, абстрактне мислення.

Ініціативніть і підприємливість: вміння працювати колективі, команді.

Володіння державною мовою: розуміння, сприйняття і усвідомлення інформації

Інтерактивний прийом

1.« Мікрофон»

« Одне слово».

2. Евристична бесіда.

4. Засвоєння нового матеріалу

15 хв.

Дати поняття учням про

« роман – лабіринт»,

« роман у романі,

« роман –міф»,

« хронотоп»,

« дияволіада». Допомогти розібратися зі складною композицією твору. Показати три світи у творі : біблійної давнини, тоталітарної Москви 30-х років ХХ ст. та «дияволіади», їх переплетіння та взаємодія..

Знайомить з новими поняттями з теорії літератури.

Допомагає учням розібратися у складній і незвичній композиції твору. Знаходження і показ взаємодії трьох світів в романі. Висвітлення поліфонічності проблематики.

Навчально - дослідницький

Прийом – дослідницька робота.

Засіб- активізація пізнавальної активності учнів.

К

Г

І

Математична: розвиток абстрактного мислення , відокремлення головної і другорядної інформації, перетворення інформації з однієї форми в іншу.

Інформаційна: знаходження необхідної та цікавої інформації.

Культурологічна: літературна освіченість, світогляд.

1.Інтерактивний прийом «Коло думок». Проблеми роману , які схожі у двох « хронотопах»

2. « Ланцюжок»

Філософські проблеми твору.

5.Перевірка розуміння і корекція засвоєних знань.

7 хв.

Перевірити розуміння учнями проблеми

в цілому, допомогти складати власні логічні висловлювання, провести індивідуальну роботу з учнями, які потребують допомоги.

Обговорення проблеми, які порушуються в романі.

Репродуктивний.

Прийом – конкретизація набутих знань та вмінь.

Засіб - повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Ф

І

Г

Інформаційна: дії за алгоритмом

Володіння державною мовою: розуміння, сприйняття і усвідомлення інформації.

Математична: розвиток абстрактного мислення , відокремлення головної і другорядної інформації,

Інтерактивний прийом» Літаючі плакати».

3 питання – 3 світи. Інформація груп про них і захист.

6. Рефлексія

7 хв.

Узагальнити отримані знання у вигляді певної цілісності( роботи), оцінити рівень роботи класу і окремих учнів в цілому.

Перевіряє роботи,

Оцінює рівень вмінь та навичок класу в цілому ,

Виставляє оцінки окремим учням.

Інформаційно - рецептивний.

Прийом - узагальнення та систематизація отриманих знань.

Ф

Ініціативніть і підприємливість: вміння створювати власні логічні. висловлювання і презентувати їх.

Культурологічна: літературна освіченість, світогляд.

Володіння державною мовою:вміння вибудовувати власне мовне висловлення, спираючись на твори мистецтва

1.Прийом « Пресс»

«Незакінчене речення…»

« Проблеми, які підіймаються у романі , актуальні в наш час тому, що…»

7.Інформація про домашнє завдання , інструктаж про його виконання

2 хв.

Повідомити учням зміст домашнього завдання, запропонувати методику його виконання , вказати на можливі труднощі при виконанні, нагадати про час, необхідний для виконання.

Запис на дошці диференційованого домашнього завдання, нагадування про алгоритм його виконання.

Репродуктивний

Засіб – текст твору, додаткова література, інтернет - джерела.

Ф

Вміння вчитися протягом життя : критичне мислення , робота з різними джерелами інформації, пізнавальна активність.

Записують до щоденників домашнє завдання.

1.Підготуватися до літературного диктанту за змістом роману.

2. Створити асоціативний портрет і дати асоціативну характеристику улюбленому герою твору( малюнок або електронну карту)

*ФОНД - форма організації навчальної діяльності (Ф - фронтальна, І - індивідуальна, П - парна, Г - групова).

Література: вказати

Для вчителя

Для учнів

Навчальна програма

Підручник

Критичні статті

Текст роману

Медійна інформація

Довідники, інтернет- джерела.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!