Технологічна карта до уроку на тему: Реалістично - побутове втілення теми жіночої долі в поемі "Наймичка" Т.Г.Шевченка

Українська література

Для кого: 9 Клас

03.02.2021

114

2

0

Опис документу:
Технологічна карта - це міні- конспект учителя. У ній визначено цілі , тип уроку, компетенції учнів. Розроблено всі етапи уроку з часом, завданням, змістом, методами і прийомами . Охарактерезовано діяльність учителя і учнів на уроці.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Технологічна карта уроку української літератури

ПІБ учителя: Валюх Людмили Миколаївни
Клас: 9
Тема уроку: Реалістично – побутове втілення теми жіночої долі в поемі «Наймичка» Т.Г.Шевченка


Цілі уроку:

Навчальні – продовжити опрацювання теми жіночої долі у творчості Т.Г.Шевченка; зробити літературний аналіз поеми «Наймичка»; з’ясувати історію написання та особливості назви твору; формувати навички характеристики образу персонажу; розкрити значення соціально – побутової теми твору та поняття «апофеоз», поглибити знання про «поему» та «реалізм». Удосконалювати вміння учнів зіставляти літературні твори із іншими видами мистецтва (кіно, театр). Перевірити рівень знань, умінь і навичок за прочитаними творами; вдосконалювати вміння висловлювати власні судження щодо подій і образів.

Розвивальні – розвивати навички самостійної роботи; культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння логічно і критично мислити, робити ґрунтовні і виважені висновки.

Виховнівиховувати шанобливе ставлення до жінки (жінка-мати, жінка-кохана); сприяти розвитку у школярів чуйності, доброти, людяності, бажання творчо працювати, поважати один до одного.

Обладнання уроку: підручник, портрет Т. Шевченка, текст поеми Т. Шевченка «Наймичка», ілюстрації до неї, дидактичний матеріал ( дерево асоціацій), відео, презентація.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Компетенції учнів на уроці:

спілкування державною мовою

володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;

інформаційна

аналізувати літературні аспекти, розвивати мислення , мову учнів;

учитися впродовж життя

Здійснювати аналіз власної діяльності, рефлексію;

здоров’язбережувальна

дбати про здоров’я дітей

Хід уроку

Етап

уроку

Час

Завдання

етапу

Зміст

Методи і прийоми

ФОНД*

Діяльність
учителя

Діяльність
учня

І.Організація початку уроку

1 хв

Налаштувати учнів на сприйняття нового матеріалу.

Психологічна настанова учнів на урок

Розповідь

Розповідає

Слухає

ІІ. Перевірка домашнього завдання

3 хв

Перевірити засвоєння учнями вивчених творів Т.Г.Шевченка на попередніх уроках

Цитатний диктант (усно) Т.Г.Шевченка

Тест на відповідність (хвилинка ЗНО)

Виразне читання цитат з творів

Прокачаймо мізки

Г

І

Виразне читання цитат

Перевірити відповіді учнів

Відповіді учнів

Виконують завдання тесту на відповідність

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

4 хв

Зацікавити учнів Кобзаревим словом про долю жінки-матері, збагатити словниковий запас учнів.

Робота з епіграфом, складання «Дерева асоціацій»

Словникова робота: апофеоз.

Складання асоціативного куща

Г

Розкриває значення сова

Сприймає відповіді учнів

Слухають

Добирають асоціації

ІV. Актуалізація опорних знань.

1хв

Перевірка розуміння учнями теми поеми «Катерина»

Відповідь на запитання

Бліц-опитування

І

Задає запитання

Дають відповідь на запитання

V. Робота над темою уроку

14 хв 30с

Продовжити опрацювання теми жіночої долі у творчості Т.Г.Шевченка; зробити літературний аналіз поеми «Наймичка»; з’ясувати історію написання та особливості назви твору; формувати навички характеристики образу персонажу; розкрити значення соціально – побутової теми твору, поглибити знання про «поему» та «реалізм». Удосконалювати вміння учнів зіставляти літературні твори із іншими видами мистецтва (опера, театр).

З’ясування історія написання та особливості назви твору. Авторська ідея.

Презентація

Г

Розповідає

Консультує, допомагає, пояснює

Слухають і роблять записи

Фізкультхвилинка

Вправи для очей

Г

Слідкує за правильним виконанням рухів

Виконання рухів, вправ за вказівкою вчителя

Робота з твором, з словником-довідником

Складання паспорту твору.

Словникова робота

Робота з презентацією

Г

Задає питання, допомагає, пояснює

Складають паспорт літературного твору, відповідають на запитання

Характеристика образу Ганни

Прийом «Діамантова діаграма»

Г

Починає складати діаграму, задає запитання

Відповідають на запитання, продовжують складати діаграму

Розкриття мотивів поеми

Робота з презентацією

Г

Розповідає

Слухають, сприймають

Зіставлення творів мистецтва

Робота з презентацією, міжпредметні зв’язки

Г

Демонструє , читає уривок з поеми

Слухають, сприймають

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

2 хв

Перевірити рівень засвоєння учнями теми уроку.

Відповіді учнів на запитання

Бліц-опитування

І

Задає запитання

Дають відповіді на запитання

VІІ. Рефлексія

2 хв

Перевірити розуміння учнями теми жіночої долі у творчості Т.Г.Шевченка, вміння учнів висловлювати власну думку про літературного героя

Відстоювання учнями власної думки щодо образу Ганни

Метод «Займи позицію»

І

Вчитель ставить запитання, пропонує зайняти певну позицію, наводить приклад.

Займають певну позицію, висловлюють власну думку щодо образу Ганни

VІІІ. Оцінювання учнів

30с

Оцінити навчальні досягнення учнів за урок

І

Виставляє оцінки до журналу та електронного щоденника

Слухають, працюють з електронним щоденником

ХІ. Підсумок уроку

1 хв

Підвести підсумок роботи на уроці Побажання

Звернення до епіграфу уроку, висловлення побажань

Слово учителя

Г

Підводить підсумки роботи на уроці

Слухають

ХІІ. Домашнє завдання

1 хв

Задати учням завдання для закріплення вивченого на уроці матеріалу. Задати завдання випереджувального характеру.

Задає завдання, пояснює алгоритм виконання

Записують завдання в щоденник

*ФОнд - форма організації навчальної діяльності (Ф - фронтальна, І - індивідуальна, П - парна, Г - групова).
Література:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.