Технологія схемних і знакових систем. Мастер-клас для педагогів

Опис документу:
Даний майстер-клас є ефективним, як для вчителів біології, так і для педагогів інших спеціальностей при цьому продуктивність даного виду роботи проявиться в використанні підручників будь-якої спеціалізації незалежно від спеціальності вчителів. Гарно ефективність майстер-класу проявляється в педагогічному колективі школи – за годину, без проблем, запропоновану тему з біології засвоять всі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Технологія схемних і знакових систем

Мастер-клас для педагогів по використанню інноваційних технологій.

Даний майстер-клас є ефективним, як для вчителів біології, так і для педагогів інших спеціальностей при цьому продуктивність даного виду роботи проявиться в використанні підручників будь-якої спеціалізації незалежно від спеціальності вчителів. Гарно ефективність майстер-класу проявляється в педагогічному колективі школи – за годину, без проблем, запропоновану тему з біології засвоять всі

Ключові слова:майстер-клас, інноваційні технології, технології розвивального навчання, технологія схемних і знакових систем, метод опорних сигналів, метод синканів, метод посиленої лекції, метод ґ ронування, метод побудови синканів.

Мета: сформувати вміння користуватись технологією схемних і знакових систем, розвивати творчість, креативність, логічне мислення педагогів, вміння використовувати нове, розвивати знання про інноваційні технології в освіті.

Форма проведення – мастер- клас

Обладнення та матеріали: проектор, ноутбук для перегляду презентації, підручники з біології - 9 клас - 4 шт., презентація «Технологія схемних і знакових систем», 4 картки з правилами користування методами технології, папір формату А3 – 4 шт., фломастери.

Тривалість 1 година

Хід роботи:

Вступне слово

Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про використання інноваційних технологій в школі. Та спробуємо освоїти на практиці використання технології схемних і знакових систем для цього візмем участь в мастер-класі.

Що таке майстер-клас?

Однією з ефективних форм розповсюдження власного педагогічного досвіду є майстер-клас. Дане поняття широко використовується в багатьох сферах діяльності людини, в тому числі й в освіті. Найчастіше в педагогічному співтоваристві під майстер-класом розуміють відкритий урок, захід, презентацію досягнень педагога та інш.. Я Вам пропоную практичне заняття.

Сьогодні ми переглянемо презентацію про особливості роботи за Технологією схемних і знакових систем та на практиці використаємо деякі фрагменти уроків.

Основна частина

Завданням навчального процесу, на сьогоднішній день, є не дача готових знань, а навчити отримувати нову інформацію, нові знання самостійно. Чому? Запитом суспільства є не фахівці з великим об’сягом знань, а фахівець, який здатний сам швидко отримувати знання та засвоювати великі обсяги інформації. Чому так?

II половина XX століття ознаменувалася збільшенням кількості нової інформації в геометричній прогресії. Кожні 10 років кількість нової інформації потроюється, старі знання стають просто неактуальними. Девіз сучасного суспільства: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». А завданням інноваційних технологій є навчити учнів швидко і самостійно освоювати великі масиви нової інформації.

В рамках інноваційних технологій я б хотіла виділити Технологію схемних і знакових систем, як різновид технології розвиваючого навчання.

Дана технологія базується на вивченні великих інформаційних блоків за допомогою переведення інформації у схеми, таблиці скорочення.

Робота з презентацією: «Технологія схемних і знакових систем»

Технологія характеризируется використанням 4 основних методів:

1. Метод опорних сигналів

2. Метод посиленою лекції

3. Метод ґронування

4. Метод побудови синканів

Опорний сигнал це графічний символ, який заміщає сенс певної інформації. Сигнал може бути у вигляді ключового слова, терміна, цифри, малюнка схеми.

За основу при роботі з даною технологією потрібно знати такі принципи:

- Лаконічності -коротко.

- Структурності - заснований на логічного зв'язку між частинами опорного конспекту з опорними сигналами. 

- Автономності - у освітленні кожного блоку конспекту.

- Доступності – зрозумілою для учнів мовою.

- Образності сигналів – побудова образів.

Перед розглядом цього методу хотілося вказати, що всіх людей на нашій планеті можна розділити на 2 типи(за типом сприйняття та мислення):

1. Люди з основним логічним мисленням (мислення за допомогою слів - виділення ключових слів, побудова схем і таблиць),

2. Люди з основним образним мисленням (мислення за допомогою символів, образів, схем і таблиць).

А науки, відповідно - логічні (історія, філософія, психологія, логіка, правознавство та інш. ) та образні (біологія, фізика, географія) відповідно за основним типом мислення.

Тому я б хотіла представити використання технології схемних і знакових систем на двохнавчальних предметах - це біологія (образне мислення) і етика і психологія сімейних відносин (логічне мислення).

Опорний сигнал.

Етика і психологія сімейних відносин.

Тема: Сім'я і її функції.

Таблиця: Функції сім'ї їх види, особливості, умовне позначення які учні замальовують.

Приклад:

Біологія

Тема: Підцарство ОдноклітинніТаблиця: Підцарство Одноклітинні:

- Види будова тіла і їх умовне зображення;

- Організми за типом отримання органічних речовин, їх види та умовне позначення;

-Середовище існування - її види умовне зображення.

Приклад:

Біологія 8 клас

Підсилена лекція - це подача матеріалу, що вивчається в схемному і табличному вигляді.

Біологія

Тема: Принципи роботи ендокринної системи

  • Що таке ендокринна система?

  • Що таке залози внутрішньої секреції?

  • Схематичне зображення людини та на ній ендокринних залоз запис на малюнку гормонів та їх функцій.

Приклад:

Тема уроку: Принципи роботи ендокринної системи

Метод підсиленої лекції

Етап засвоєння нового матеріалу

Ендокринна система________________________________________________

Залози внутрішньої секреції _________________________________________

(Користуючись підручником заповніть схему)

Етика і психологія сімейних відносин.

Тема: Психологія особистості. Індивід. Індивідуальність.

-Що таке особистість (визначення);

-Особистість як система: її складові та їх характеристики.

- Елементи підструктури,

- Співвідношення біологічного і соціального.

Також використовується порівняння елементів підструктури з системою особистості (попередній слайд), наприклад, світогляд - особистість, пам'ять - індивідуальність.

- Потреби особистості.

- Піраміда потреб, їх види і особливості.

Можна використовувати відношення видів потреб з підструктурою або системою особистості.

Наприклад, фізіологічні потреби: це людина (система особистості), біологічні властивості особистості (підструктура).

Приклад:

Метод ґронування - це складання складних схем з метою узагальнення та систематизації знань.

Етика і психологія сімейних відносин.

Тема: Сімейний конфлікт. 

Таблиця: Способи подолання конфліктів.

Біологія

Тема: Будова клітини.

Таблиця: Органели клітини.

Органели

↓ ↓

Мембранні органели Немембранні органели

↓ ↓ - рибосоми

Одномембранні Двомебранні -клітинний центр

  • комплекс Гольджі

↓ ↓

  • вакуолі пластиди мітохондрії

↓ ↓ ↓

  • лізосоми хлоропласти лейкопласти хромопласти

Гранулярна

  • Ендоплазматична сітка

Агранулярна

Метод побудови синканів - висловлювання основного матеріалу за допомогою таких правил:

1 рядок: Іменник - слово, яке відображає тему.

2 рядок:Прикметник - слово, яке цю тему позначає.

3 рядок: Дієслово

4 рядок:Фраза або слово що відображає особистісне ставлення до теми,

5 рядок: Синонім до іменника, який названо в першому рядку.

Етика і психологія сімейних відносин

Тема: Психологія особистості. Індивід. Індивідуальність

1 рядок: Особистість.

2 рядок: Соціальноактівний, соціалізованій.

3 рядок: Будує, впливає, управляє.

4 рядок: Наявність у людини світогляду і мети життя робить його повністю сформувалася.

5 рядок Людина.

Біологія

Тема: Вплив людини на біосферу.

1 рядок:Людина

2 рядок:Жадібна , не дбайлива, ощадна, турботлива

3 рядок : Руйнує, відновлює, використовує, вивчає.

4 рядок: Людина - частина біосфери

5 рядок Землянин

Практичне використання:

Учасники мастер-класу об’єднується в 4 групи за принципом «Пори року» (педагоги по черзі називають пори року: зима, весна, літо осінь, далі утворюють групи , згідно назви сезону).

1 група - Метод опорних сигналів

2 група - Метод посиленою лекції

3 група - Метод ґронування

4 група - Метод побудови синканів

Педагоги отримують текст параграфа і працюють з використанням правил роботи з даним методом (правила роботи кожна група отримує разом з назвою методу ). Завдання кожної групи застосувати запропонований метод на одному з етапів уроку.

Розгляд результатів роботи: кожна група паказує результат своєї роботи та пояснює особливості роботи.

Заключне слово

Ефективність технології схемних і знакових систем є очевидною. Ця технологія вчить учні систематизувати інформацію, покращує її запам'ятовування і дозволяє освоїти самостійно важливу інформацію. Дана технологія є ефективною, тому що ґрунтується на принципах логічного і образного мислення; принципі переважання візуалів -  є 60% людей на нашій планеті з домінуючим сприйняттям зорових сигналів і подібним типом мислення (зоровими символами), над аудіалами і кинестетиками (слуховими і дотичними образами - символами); переважанням отримання інформації від зорового аналізатора (80 - 90% інформації). Кожний з Вас зміг засвоїти «далеку» тематику достатньо легко, тож спробуйте використати технологію схемних і знакових систем в себе на уроці, дозвольте своїм учням спробувати щось нове.

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн