Т. Шевченко "Кавказ"

Опис документу:
Компаративний аналіз твору, який розширює уявлення учня про твір, образи, художні засоби та літературний процес в цілому

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Компаративний аналіз творів під час вивчення літератури

в 9 класі

Т. Г. Шевченко «Кавказ» та

Есхіл «Прометей закутий»

Тема:Національна проблематика у творчості Т. Шевченка. Поема «Кавказ».

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст поеми «Кавказ», з’ясовуючи узагальнену ідею твору, його сатиричну спрямованість, виховувати почуття солідарності з іншими народами в їх боротьби за визволення від гніту, зневажливе ставлення до насильства, жорстокості, прагнення до збагачення шляхом воєн;

продовжити знайомство з традиціями давньогрецького театру; ознайомити з відомостями про життяі творчість Есхіла; працювати над текстом уривків із трагедії «Прометей закутий»; розвивати акторські здібності; виховувати інтерес до театру як особливого виду мистецтва.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, Якова де Бальмена, фотоілюстрації до твору, міні-виставка творів письменника періоду «Трьох літ», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки), аудіозапис кантати-симфонії С. Людвіга;

фотографії скульптури голови Есхіла, репродукції картин із зображеннями Прометея; картки з індивідуальними завданнями; презентаційний матеріал «Есхіл. Прометей закутий».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

Методи: бесіда, розповідь, демонстрація, самостійна робота, інсценізація, групова робота.

Опорна таблиця виконавчо – діяльнісного етапу уроку

компаративного аналізу ліричного твору

Т. Г. Шевченко «Кавказ» Есхіл «Прометей закутий»

Тема

Викриття загарбницької політики російського самодержавства, показ страждань поневолених народів Кавказу, зображення реакційної ролі церкви і прогнилої дворянської дворянської

культури.

Оспівування борців за правду i справедливiсть, допомога людям i врятування вiд загибелi.

Рід

Лірика

Драма

Жанр

Поема

Драма

Жанрові форми

Сатирична поема з елементами ліричного - інвектива з елементами лірики та героїки.

Трагедія

Основний мотив

Боротьба за незалежність, вірність Батьківщині, патріотизм та героїзм горських народів: «Борітеся — поборете!».

Повчання шанувати розум, прославлення радості життя і незламності в горі.

Образ

Ліричний герой-оповідач. Образ Прометея, орла, образ горців, завойовник-колонізатор, чуреку і саклі.

Образ Прометея, богів, Влада i Сила, слуги Зевса, Гефест, Гермес, Iо, Океан, хор Океанид

Виражальні засоби

Сатирична метафора «війна — царське полювання» розгортається в сарказмі й іронії панегірика царю-«батюшке» та його «хортам,

і гончим, і псарям». На контрасті створюється напружена поезія: від сарказму-до лірики, від іронії-до уславлення. Мова твору афористична

і лаконічна.

Риторичні оклики: Слава! Слава!; Просвітились!; Все покажем!; А матерних гарячих сльоз!; Огненне море!; Бо благоденствує!

Риторичні запитання: А сльоз, а крові?

Градація: Слава! Слава! Хортам, і гончим,і псарям. І нашим батюшкам-царям

Епітети: Огненне море; гарячих сліз; а батькових, старих, кривавих;

Гіпербола: А сльоз, а крові? Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками, втопить в сльозах удовїх; А батькових, старих, кривавих, не ріки – море розлилось;

Іронія(перифраз): Од молдаванина до фінна на всих язиках все мовчить.

Епітети: Ефір божественний, вітри бистрокрилі, хвиля незліченна морська, пута безчесні, страждання безбережне, сила нездоланна, кайдани люті, подих незримий, бог безбольний, помахи легковійні Алегорiя: Безсила вмiлiсть перед Неминучiстю.

Особливості версифікації:

строфа

розмір

римування

Твір написаний у формі революційно викривального ліричного монологу, сповненого ораторських, агітаційно-закличних інтонацій.

178 віршованих рядків.

Експозиція: романтичне зображення величі Кавказьких гір; давньогрецький міф про Прометея.

Зав’язка: розмірковування автора над стражданнями, приниженням народу від жорстоких утисків катів-гнобителів та засудження бездіяльності, пасивності простого люду в зв’язку з цим.

Кульмінація: монолог-звернення колонізатора до горця.

Розв’язка: інтимний реквієм по загиблому другові, «доброму», «незабутньому» Якову де Бальмену, який випив з московської

чаші московську отруту». Значить, його вбивця-царизм, а не горці.

Значна частина сатири написана чотиристопним ямбом - «викривальним ямбом».

Полілогічна форма

Шестистопний ямб

Ідейне

спрямування

Співчуття поневоленим, схвалення патріотичної і мужньої боротьби горців, утвердження безсмертя народу, гнівний осуд самодержавства, кріпосництва і православ’я-душителів вободи,

носіїв темноти, страждань та звироднілої панської моралі, полум’яний інтернаціональний заклик об’ єднаної боротьби всіх народів проти спільного ворога -російського царизму. Незборимiсть, безсмертя народiв, хай поневолених, але нескорених.

Вiра у прогрес та розвиток людства.

Літературний напрям

Реалізм

Представник античної літератури

Т. Г. Шевченко «Кавказ»

Тематичне оцінювання

1. Період творчості Т. Шевченка, до якого належить поема «Кавказ»:

а) ранньої; б) «Трьох літ»; в) останніх років; г) «У казематі».

2. Описуючи гори Кавказу, поет звертає увагу читача на те, що вони:

а) надто високі; б) засіяні горем; в) дуже старі; г) дивують своєю красою.

3. З питанням «Коли вона прокинеться?» письменник звертається до:

а) справедливості; б) долі людської; в) свідомості кавказців; г) совісті гнобителів.

4. Народ уславлюватиме бога у разі, якщо він його:

а) духовно збагачуватиме; б) захистить і заспокоїть; в) звільнить від поневолення;

г) шануватиме і прославлятиме у своїх молитвах.

5. Війна — це не тільки смерть «людей муштрованих», але й:

а) голод; б) сльози; в) хвороба; г) розчарування.

6. Поет у творі возвеличує не тільки «лицарів великих», але й:

а) гори Кавказу; б) Бога святого; в) батьків загиблих; г) тогочасну історичну епоху.

7. Характеризуючи правду, Т. Шевченко обурено проголосив, що вона:

а) закута в кайдани; б) кров’ю полита; в) п’яна; г) химерна і підступна.

8. «Ненагодованою і голою» в поемі є:

а) мудрість людська; б) ріка зі сльозами і кров’ю муштрованих;

в) хмара за горами; г) сердешна воля.

9. Визначте віршований розмір уривку з твору: «Слава! Слава! / Хортам,

і гончим, і псарям, / І нашим батюшкам-царям / Слава!»

а) ямб; б) хорей; в) анапест; г) дактиль.

10. Поема написана у формі революційно-викривального ліричного:

а) діалогу; б) полілогу; в) монологу; г) трактату.

11. Лейтмотивом у творі є рядки:

а) «Не нам на прю з тобою стати! / Не нам діла твої судить!»

б) «Кати знущаються над нами, / А правда наша п’яна спить»;

в) «Борітеся-поборете, / Вам бог помагає!»

г) «За горами гори, хмарою повиті... / Засіяні горем, кров’ю политі».

12. Символічними у творі є образи:

а) Прометея та орла; б) чуреку і саклі; в) правди і волі; г) храму і каплиці.

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

Робота з картками

Картка № 1

1. Як ви вважаєте, що мав на увазі Т. Шевченко, зазначаючи:

«Кати знущаються над нами, / А правда наша п’яна спить?»

Наведіть переконливі аргументи.

2. Чому, на думку митця, «християне малим ситі»? Умотивуйте це припущення.

3. Неситим автор поеми називає:

а) Прометея; б) орла; в) царя Миколу І ; г) Кавказ.

Картка № 2

1. Дослідіть, яким чином у творі засуджується кріпацтво й утиски простого люду самодержавством. Свої міркування узагальніть.

2. Підтвердіть або спростуйте думку Т. Шевченка: «...Неситий не

вмре / На дні моря». Про що свідчить це висловлювання?

3. Композитор, який написав на Шевченкову поему симфонію-кантату «Кавказ» (1902-1913):

а) М. Лисенко; б) Б. Буєвський; в) С. Людкевич; г) М. Васильєв.

Картка № 3

1. Чому автор «Кавказу» вважає, що народ-борець не може бути позбавлений волі? Відповідь обґрунтуйте.

2. Чи можна, на ваш погляд, ототожнити Прометея з тими, кого самодержавство намагається знищити або зробити своїми рабами?

Власні припущення вмотивуйте.

3. Яків де Бальмен, як і Т. Шевченко:

а) був членом Кирило-Мефодіївського товариства;

б) з дитинства залишився сиротою;

в) гарно малював; г) умів грати на флейті.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!