Т. Шевченко "Кавказ"

Опис документу:
Компаративний аналіз твору, який розширює уявлення учня про твір, образи, художні засоби та літературний процес в цілому

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Компаративний аналіз творів під час вивчення літератури

в 9 класі

Т. Г. Шевченко «Кавказ» та

Есхіл «Прометей закутий»

Тема:Національна проблематика у творчості Т. Шевченка. Поема «Кавказ».

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст поеми «Кавказ», з’ясовуючи узагальнену ідею твору, його сатиричну спрямованість, виховувати почуття солідарності з іншими народами в їх боротьби за визволення від гніту, зневажливе ставлення до насильства, жорстокості, прагнення до збагачення шляхом воєн;

продовжити знайомство з традиціями давньогрецького театру; ознайомити з відомостями про життяі творчість Есхіла; працювати над текстом уривків із трагедії «Прометей закутий»; розвивати акторські здібності; виховувати інтерес до театру як особливого виду мистецтва.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, Якова де Бальмена, фотоілюстрації до твору, міні-виставка творів письменника періоду «Трьох літ», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки), аудіозапис кантати-симфонії С. Людвіга;

фотографії скульптури голови Есхіла, репродукції картин із зображеннями Прометея; картки з індивідуальними завданнями; презентаційний матеріал «Есхіл. Прометей закутий».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

Методи: бесіда, розповідь, демонстрація, самостійна робота, інсценізація, групова робота.

Опорна таблиця виконавчо – діяльнісного етапу уроку

компаративного аналізу ліричного твору

Т. Г. Шевченко «Кавказ» Есхіл «Прометей закутий»

Тема

Викриття загарбницької політики російського самодержавства, показ страждань поневолених народів Кавказу, зображення реакційної ролі церкви і прогнилої дворянської дворянської

культури.

Оспівування борців за правду i справедливiсть, допомога людям i врятування вiд загибелi.

Рід

Лірика

Драма

Жанр

Поема

Драма

Жанрові форми

Сатирична поема з елементами ліричного - інвектива з елементами лірики та героїки.

Трагедія

Основний мотив

Боротьба за незалежність, вірність Батьківщині, патріотизм та героїзм горських народів: «Борітеся — поборете!».

Повчання шанувати розум, прославлення радості життя і незламності в горі.

Образ

Ліричний герой-оповідач. Образ Прометея, орла, образ горців, завойовник-колонізатор, чуреку і саклі.

Образ Прометея, богів, Влада i Сила, слуги Зевса, Гефест, Гермес, Iо, Океан, хор Океанид

Виражальні засоби

Сатирична метафора «війна — царське полювання» розгортається в сарказмі й іронії панегірика царю-«батюшке» та його «хортам,

і гончим, і псарям». На контрасті створюється напружена поезія: від сарказму-до лірики, від іронії-до уславлення. Мова твору афористична

і лаконічна.

Риторичні оклики: Слава! Слава!; Просвітились!; Все покажем!; А матерних гарячих сльоз!; Огненне море!; Бо благоденствує!

Риторичні запитання: А сльоз, а крові?

Градація: Слава! Слава! Хортам, і гончим,і псарям. І нашим батюшкам-царям

Епітети: Огненне море; гарячих сліз; а батькових, старих, кривавих;

Гіпербола: А сльоз, а крові? Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками, втопить в сльозах удовїх; А батькових, старих, кривавих, не ріки – море розлилось;

Іронія(перифраз): Од молдаванина до фінна на всих язиках все мовчить.

Епітети: Ефір божественний, вітри бистрокрилі, хвиля незліченна морська, пута безчесні, страждання безбережне, сила нездоланна, кайдани люті, подих незримий, бог безбольний, помахи легковійні Алегорiя: Безсила вмiлiсть перед Неминучiстю.

Особливості версифікації:

строфа

розмір

римування

Твір написаний у формі революційно викривального ліричного монологу, сповненого ораторських, агітаційно-закличних інтонацій.

178 віршованих рядків.

Експозиція: романтичне зображення величі Кавказьких гір; давньогрецький міф про Прометея.

Зав’язка: розмірковування автора над стражданнями, приниженням народу від жорстоких утисків катів-гнобителів та засудження бездіяльності, пасивності простого люду в зв’язку з цим.

Кульмінація: монолог-звернення колонізатора до горця.

Розв’язка: інтимний реквієм по загиблому другові, «доброму», «незабутньому» Якову де Бальмену, який випив з московської

чаші московську отруту». Значить, його вбивця-царизм, а не горці.

Значна частина сатири написана чотиристопним ямбом - «викривальним ямбом».

Полілогічна форма

Шестистопний ямб

Ідейне

спрямування

Співчуття поневоленим, схвалення патріотичної і мужньої боротьби горців, утвердження безсмертя народу, гнівний осуд самодержавства, кріпосництва і православ’я-душителів вободи,

носіїв темноти, страждань та звироднілої панської моралі, полум’яний інтернаціональний заклик об’ єднаної боротьби всіх народів проти спільного ворога -російського царизму. Незборимiсть, безсмертя народiв, хай поневолених, але нескорених.

Вiра у прогрес та розвиток людства.

Літературний напрям

Реалізм

Представник античної літератури

Т. Г. Шевченко «Кавказ»

Тематичне оцінювання

1. Період творчості Т. Шевченка, до якого належить поема «Кавказ»:

а) ранньої; б) «Трьох літ»; в) останніх років; г) «У казематі».

2. Описуючи гори Кавказу, поет звертає увагу читача на те, що вони:

а) надто високі; б) засіяні горем; в) дуже старі; г) дивують своєю красою.

3. З питанням «Коли вона прокинеться?» письменник звертається до:

а) справедливості; б) долі людської; в) свідомості кавказців; г) совісті гнобителів.

4. Народ уславлюватиме бога у разі, якщо він його:

а) духовно збагачуватиме; б) захистить і заспокоїть; в) звільнить від поневолення;

г) шануватиме і прославлятиме у своїх молитвах.

5. Війна — це не тільки смерть «людей муштрованих», але й:

а) голод; б) сльози; в) хвороба; г) розчарування.

6. Поет у творі возвеличує не тільки «лицарів великих», але й:

а) гори Кавказу; б) Бога святого; в) батьків загиблих; г) тогочасну історичну епоху.

7. Характеризуючи правду, Т. Шевченко обурено проголосив, що вона:

а) закута в кайдани; б) кров’ю полита; в) п’яна; г) химерна і підступна.

8. «Ненагодованою і голою» в поемі є:

а) мудрість людська; б) ріка зі сльозами і кров’ю муштрованих;

в) хмара за горами; г) сердешна воля.

9. Визначте віршований розмір уривку з твору: «Слава! Слава! / Хортам,

і гончим, і псарям, / І нашим батюшкам-царям / Слава!»

а) ямб; б) хорей; в) анапест; г) дактиль.

10. Поема написана у формі революційно-викривального ліричного:

а) діалогу; б) полілогу; в) монологу; г) трактату.

11. Лейтмотивом у творі є рядки:

а) «Не нам на прю з тобою стати! / Не нам діла твої судить!»

б) «Кати знущаються над нами, / А правда наша п’яна спить»;

в) «Борітеся-поборете, / Вам бог помагає!»

г) «За горами гори, хмарою повиті... / Засіяні горем, кров’ю политі».

12. Символічними у творі є образи:

а) Прометея та орла; б) чуреку і саклі; в) правди і волі; г) храму і каплиці.

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

Робота з картками

Картка № 1

1. Як ви вважаєте, що мав на увазі Т. Шевченко, зазначаючи:

«Кати знущаються над нами, / А правда наша п’яна спить?»

Наведіть переконливі аргументи.

2. Чому, на думку митця, «християне малим ситі»? Умотивуйте це припущення.

3. Неситим автор поеми називає:

а) Прометея; б) орла; в) царя Миколу І ; г) Кавказ.

Картка № 2

1. Дослідіть, яким чином у творі засуджується кріпацтво й утиски простого люду самодержавством. Свої міркування узагальніть.

2. Підтвердіть або спростуйте думку Т. Шевченка: «...Неситий не

вмре / На дні моря». Про що свідчить це висловлювання?

3. Композитор, який написав на Шевченкову поему симфонію-кантату «Кавказ» (1902-1913):

а) М. Лисенко; б) Б. Буєвський; в) С. Людкевич; г) М. Васильєв.

Картка № 3

1. Чому автор «Кавказу» вважає, що народ-борець не може бути позбавлений волі? Відповідь обґрунтуйте.

2. Чи можна, на ваш погляд, ототожнити Прометея з тими, кого самодержавство намагається знищити або зробити своїми рабами?

Власні припущення вмотивуйте.

3. Яків де Бальмен, як і Т. Шевченко:

а) був членом Кирило-Мефодіївського товариства;

б) з дитинства залишився сиротою;

в) гарно малював; г) умів грати на флейті.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!