Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Платна розробка

«Свідоцтво досягнень учня (1 – 2 клас)» 2021 – 2022 н.р.

docx

НУШ

Для кого: 1 Клас, 2 Клас

28.10.2021

16881

3

2

Вміст матеріалу: показано 2 з 3 сторінок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення зі змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документа.

Опис методичного матеріалу:

Характеристика наскрізних умінь

Сформовано (V)

Формується //

Виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні завдання.

Активно працює на уроках, виявляє ініціативу.

Співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи.

Проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії.

Контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи.

Бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розв’язання проблем.

Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за поданою ознакою.

Спостерігає за об’єктом, досліджує об’єкт за поданою інструкцією, доходить висновків відповідно до мети спостереження.

Працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й ілюстрації до них.

Працює з інформацією з допомогою цифрових пристроїв за інструкцією.

Характеристика результатів навчання

V Сформовано // Формується

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ.

Українська мова як державна

Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле.

Читає вголос цілими словами, усвідомлено.

Відповідає на запитання за змістом прочитаного, усно передає свої враження, вподобання.

Будує речення, переказує, бере участь у короткому діалозі.

Пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки.

Іноземна мова

Сприймає з розумінням іноземну мову на слух.

Читає з розумінням іноземною мовою.

Висловлюється іноземною мовою.

Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою.

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Читає, записує, утворює, порівнює числа в межах 100, визначає склад числа.

Володіє навичками додавання і віднімання чисел.

Читає записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення.

Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, перевіряє розв’язок.

Розпізнає, конструює з підручного матеріалу і зображує геометричні фігури.

Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами.

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Розпізнає природні й рукотворні об’єкти, об’єкти неживої і живої природи, встановлює взаємозв’язки між ними.

Називає і описує явища, які відбуваються в природі.

Досліджує за інструкцією пропоновані об’єкти природи з використанням запропонованих приладів, описує з допомогою вчителя отриманий результат.

Орієнтується на місцевості за об’єктами природи.

Знаходить об’єкти на карті України (столицю України, Карпати, Крим, річку Дніпро, Чорне й Азовське моря).

Називає умови необхідні для життя організмів; наводить приклади природоохоронних заходів.

СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ

Називає свою адресу, країну, її столицю; розповідає/розпізнає про символи держави (прапор, герб, гімн, державна мова).

Називає відомих українців; культурні і природні пам’ятки свого краю.

Розповідає свої права і обов’язки в сім’ї, в школі, громадських місцях, наводить приклади; діє з повагою до прав інших.

Розпізнає першочергові та другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання.

Визначає, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я.

Наводить приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях, називає номери телефонів цих служб.

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Організовує робоче місце за визначеною умовою, дотримується безпечних прийомів праці.

Виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій.

Виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами.

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Називає та добирає цифровий пристрій відповідно до мети завдання.

Створює зображення за допомогою інструментів графічного редактора.

дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму.

Знаходить інформацію у вебджерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує їх.

Відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами.

Виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми.

Презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум.