Свідоцтво досягнень. 2 клас (в форматі WORD) НУШ

НУШ

Для кого: 2 Клас

21.08.2020

3188

546

0

Опис документу:
1 клас. Свідоцтво досягнень, НУШ (в форматі WORD), для класних керівників. 1 клас. Свідоцтво досягнень, НУШ (в форматі WORD), для класних керівників. 1 клас. Свідоцтво досягнень 1 кл. (в форматі WORD)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

5

СВІДОЦТВО ______________

ДОСЯГНЕНЬ ______________

______________________________ _______________________________________

ім’я та прізвище учня /учениці

2020 / 2021

Проміжний

2 -

навчальний рік

Звіт (проміжний) підсумковий)

клас

Особисті досягнення, опис спостережуваної поведінки та досвіду учня/ учениці

Має

значні

успіхи

Демонструє

помітний

прогрес

Досягає результату

з

допомогою дорослих

Потребує уваги і допомоги

Особистісні риси, цінності та наскрізні вміння

Виявляє інтерес до навчання

Активно працює на уроці

Ставить запитання про нове, незрозуміле

Висловлює свою думку і пояснює її

Виявляє старанність у навчанні

Працює зосереджено

Виявляє самостійність у роботі

Доброзичливо ставиться до інших

Співпрацює з іншими дітьми

Вирішує конфлікти мирним шляхом

Знаходить успішні шляхи вирішення проблем

Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку

Бере відповідальність за свої дії


Прогнозує наслідки власних дій

Бере участь у житті класу

Керує своїми емоціями, пояснює їх вплив на поведінку

Висловлює свою думку і пояснює її

Зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших

--

--

Українська мова

Уважно слухає і розуміє співрозмовника

Веде діалог на теми, які викликають зацікавлення

Зрозуміло висловлює свої думки, потреби, відчуття, спостереження

Виявляє інтерес до читання, описує, про що (про кого) любить читати

Читає з відповідною інтонацією

Висловлює власне ставлення до прочитаного

Пояснює зміст прочитаного, побаченого, почутого

Пише прості тексти про свої думки, враження, спостереження

Математика

Переміщує об'єкти в заданих напрямах (справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу догори)

Додає і віднімає числа в межах 100 з переходом через розряд

Розв'язує прості і складені задачі

Розрізняє геометричні площинні та об'ємні фігури за їх істотними ознаками

Вимірює величини за допомогою вимірювальних засобів

Визначає час за годинником із точністю до 5 хвилин

Створює макети реальних та уявних об'єктів

Збирає та представляє дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (2-3 запитання)

Я досліджую світ

Виконує прості спостереження / досліди

Описує об'єкти та явища живої і неживої природи та пояснює взаємозв'язки між ними

Розповідає про себе, свою сім'ю, клас, громаду

Дбайливо ставиться до навколишнього середовища

Розрізняє здорові і шкідливі звички, дотримується здорового способу життя

Дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності

Інформатика (також в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» )

Класифікує об'єкти за схожими і відмінними властивостями

Використовує готові та створює прості інформаційні продукти

Використовує цифрові пристрої для пошуку інформації, творчості та співпраці

Технології (також в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» )

Пропонує і втілює власні творчі ідеї

Належним чином користується матеріалами та інструментами

Планує дії і виготовляє власний виріб

Мистецтво

Охоче бере участь у спільних співах, танцях, творенні мистецьких композицій

Висловлює своє ставлення до мистецьких творів

Створює художні образи різними засобами

Фізична культура

Бере участь у рухливих іграх

Співпрацює в команді з однокласниками

Демонструє гідну поведінку, якщо виграє чи програє

Іноземна мова (англійська мова)

Розуміє короткі, прості запитання та твердження, які вимовляються повільно та чітко, за потреби повторюються, та супроводжуються візуальними опорами або жестами задля покращення розуміння

Розуміє найпростіший інформаційний матеріал, що містить знайомі слова у супроводі малюнків, де є фотографії страв, або ілюстровані оповідання, де використовується знайома лексика

Ставить та відповідає на запитання про себе та щоденні справи, вживаючи короткі, формульні вирази та покладаючись на жести для підкріплення інформації

Описує себе (наприклад, ім'я, вік, родина), вживаючи прості слова та формульні вирази, за можливості попередньої підготовки

Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання

Рекомендації вчителя_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропущених днів _____ Підпис вчителя ____________

Побажання батьків або осіб, які їх замінюють__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис батьків або осіб, які їх замінюють ______________________________________

Керівник закладу освіти

(прізвище та ініціали)

підпис, печатка (за наявності)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.