Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Свідоцтво досягнень 1- 2 клас НУШ (Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 )

НУШ

Для кого: 1 Клас, 2 Клас

20.10.2021

548

117

2

Опис документу:

Надрукована і оформлена робота відповідно до Додатка №2 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”). Документ для друку у форматі А5, у вигляді книжечки, на папері А4 з обох сторін.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

(назва закладу загальної середньої освіти)

_____________________________

_____________________________

СВІДОЦТВО

ДОСЯГНЕНЬ

1 – 2 клас

_____________________________

(1-2)

учня/учениці ___________класу

(Прізвище та ім’я учня/учениці)

____________________________

_____________________________

20___/20____ навчальний рік

п/п

Характеристика навчальної діяльності

˅ Сформовано

/ Формується

1

Виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні завдання.


2

Активно працює на уроках, виявляє ініціативу.


3

Співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи.


4

Проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії.


5

Контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи.


6

Бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розв’язання проблем.


7

Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за поданою ознакою.


8

Спостерігає за об’єктом, досліджує об’єкт за поданою інструкцією, доходить висновків відповідно до мети спостереження.


9

Працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й ілюстрації до них.


10

Працює з інформацією з допомогою цифрових пристроїв за інструкцією.


*Відповідно до Додатка №2 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”)

** У 1-2 класах підсумкове оцінювання здійснюють вербально: очікуваний результат сформовано (позначаємо ˅), або очікуваний результат, що формується, нічого не позначаємо.

п/п

Характеристика результатів навчання

˅ Сформовано

/ Формується

З МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Українська мова, мова відповідного

корінного народу/національної меншини (мова вивчення)

1

Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле.2

Читає вголос цілими словами, усвідомлено, правильно, виразно.


3

Виявляє розуміння змісту прочитаного тексту, пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює власне ставлення щодо прочитаного.


4

Переказує усно прочитаний/прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту.


5

Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями; будує діалоги на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету.


6

Пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки.


7

Визначає й аналізує мовні одиниці і мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення.


Українська мова як державна, мова відповідного

корінного народу/національної меншини (мова вивчення)

1

Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле.


2

Читає вголос цілими словами, усвідомлено.


3

Відповідає на запитання за змістом прочитаного, усно передає свої враження, вподобання.


4

Будує речення, переказує, бере участь у короткому діалозі.


5

Пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки.


Іноземна мова

1

Сприймає з розумінням іноземну мову на слух.


2

Читає з розумінням іноземною мовою.


3

Висловлюється іноземною мовою.


4

Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою.


МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Читає, записує, утворює, порівнює числа в межах 100, визначає склад числа.


2

Володіє навичками додавання і віднімання чисел.


3

Читає записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення.


4

Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, перевіряє розв’язок.


5

Розпізнає, конструює з підручного матеріалу і зображує геометричні фігури.


6

Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами.


ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Розпізнає природні й рукотворні об’єкти, об’єкти неживої і живої природи, встановлює взаємозв’язки між ними.


2

Називає і описує явища, які відбуваються в природі.


3

Досліджує за інструкцією пропоновані об’єкти природи з використанням запропонованих приладів, описує з допомогою вчителя отриманий результат.


4

Орієнтується на місцевості за об’єктами природи.


5

Знаходить об’єкти на карті України (столицю України, Карпати, Крим, річку Дніпро, Чорне й Азовське моря).


6

Називає умови необхідні для життя організмів; наводить приклади природоохоронних заходів.


СОЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

1

Називає свою адресу, країну, її столицю; розповідає/розпізнає про символи держави (прапор, герб, гімн, державна мова).


2

Називає відомих українців; культурні і природні пам’ятки свого краю.


3

Розповідає свої права і обов’язки в сім’ї, в школі, громадських місцях, наводить приклади; діє з повагою до прав інших.


4

Розпізнає першочергові та другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання.


5

Визначає, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я.


6

Наводить приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях, називає номери телефонів цих служб.


ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Організовує робоче місце за визначеною умовою, дотримується безпечних прийомів праці.


2

Виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій.


3

Виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами.


ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Називає та добирає цифровий пристрій відповідно до мети завдання.


2

Створює зображення за допомогою інструментів графічного редактора.


3

Реалізує дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму.


4

Знаходить інформацію у вебджерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії.


МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує їх.


2

Відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами.


3

Виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми.


4

Презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум.


ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Виконує фізичні вправи за зразком.


2

Пояснює значення фізичних вправ для здоров’я людини.


3

Дотримується правил безпеки особисто та під час спільної рухової діяльності.


4

Виконує різні ролі під час рухливих та командних ігор; вболіває за результат команди.
Рішення педагогічної про переведення до наступного класу ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації вчителя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Учитель _________________________________________________

Побажання батьків/осіб, що їх замінюють __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Батьки/особи, що їх замінюють ___________________________________Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.