Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Свідоцтво досягнень 1-2 клас

НУШ

Для кого: 1 Клас, 2 Клас

20.10.2021

247

49

0

Опис документу:

Свідоцтво досягнень 1-2 клас 2021/2022 навчальний рік відповідно до нових рекомендацій.

Свідоцтво досягнень — це: форма повідомлення учневі/учениці та батькам про формувальне оцінювання зрозумілий документ для батьків, що дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ їхньої дитини у навчальному році.

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Характеристика результатів навчання

Сформовано (V)

/формується

з мовно-літературної освітньої галузі


Українська мова, мова відповідного корінного народу/національної меншини (мова навчання)


виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлення, запитує про незрозуміле


читає вголос цілими словами, усвідомлено, правильно, виразно


виявляє розуміння змісту прочитаного тексту, пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює власне ставлення щодо прочитаного


переказує усно прочитаний/прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту


зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями; будує діалоги на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету


пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки


визначає й аналізує мовні одиниці і мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення


Іноземна мова


сприймає з розумінням іноземну мову на слух


читає з розумінням іноземною мовою


висловлюється іноземною мовою


записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою


математичної освітньої галузі


читає, записує, утворює, порівнює числа в межах 100, визначає склад числа


володіє навичками додавання і віднімання чисел


читає і записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення


аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язування, розв’язує задачу, перевіряє розв’язок


розпізнає, конструює з підручного матеріалу і зображує геометричні фігури


використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами


природничої освітньої галузі


розпізнає природні й рукотворні об’єкти, об’єкти неживої і живої природи, встановлює взаємозв’язки між ними


називає і описує явища, які відбуваються в природіХарактеристика результатів навчання

Сформовано (V)

/формується

досліджує за інструкцією пропоновані об’єкти природи з використанням запропонованих приладів, описує з допомогою вчителя отриманий результат


орієнтується на місцевості за об’єктами природи


знаходить об’єкти на карті України (столицю України, Карпати, Крим, річку Дніпро, Чорне й Азовське моря)


називає умови необхідні для життя організмів; наводить приклади природоохоронних заходів


соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної освітніх галузей


називає свою адресу, країну, її столицю; розповідає/розпізнає про символи держави (прапор, герб, гімн, державна мова);


називає відомих українців; культурні і природні пам’ятки свого краю


розповідає свої права і обов’язки в сім’ї, в школі, громадських місцях, наводить приклади; діє з повагою до прав інших


розпізнає першочергові і другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання


визначає, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я


наводить приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях, називає номери телефонів цих служб


технологічної освітньої галузі


організовує робоче місце за визначеною умовою, дотримується безпечних прийомів праці


виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій


виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами


інформатичної освітньої галузі


називає та добирає цифровий пристрій відповідно до мети завдання


створює зображення за допомогою інструментів графічного редактора


реалізує дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму


знаходить інформацію у вебджерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії
Характеристика результатів навчання

Сформовано (V)

/формується

мистецької освітньої галузі


описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує їх


відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами


виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми


презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум


фізкультурної освітньої галузі


виконує фізичні вправи за зразком


пояснює значення фізичних вправ для здоров’я людини


дотримується правил безпеки особисто та під час спільної рухової діяльності


виконує різні ролі під час рухливих та командних ігор; вболіває за результат команди


*У 1-2 класах підсумкове оцінювання здійснюють вербально: очікуваний результат сформовано (позначаємо у графі V) або очікуваний результат ше формується (нічого не позначаємо).


Рішення педагогічної ради про переведення до наступного класу

Кількість пропущених днів

Рекомендації вчителя

Учитель

(підпис) (ініціали, прізвище)


Побажання батьків/осіб, що їх замінюють

Батьки/особи, що їх замінюють

(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник закладу освіти

(підпис, печатка) (ініціали, прізвище)


(назва закладу загальної середньої освіти)


СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня/учениці класу

(прізвище та ім’я учня/учениці)
Характеристика навчальної діяльності

Сформовано (V)

/формується

виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні завдання


активно працює на уроках, виявляє ініціативу


співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи


проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії


контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи


бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розв'язання проблем


визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за поданою ознакою


спостерігає за об’єктом, досліджує об’єкт за поданою інструкцією, доходить висновків відповідно до мети спостереження


працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й ілюстрації до них


працює з інформацією з допомогою цифрових пристроїв за інструкцією
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.