Свято Миколая у початиковій школі. Виховні заходи у початковій школі.

Опис документу:
Я пропоную Вашій увазі мої конспекти виховних заходів, які я проводила зі своїми класами, для всіх учнів початкових класів нашої школи та на семінарах. Свято Миколая у початковій школі проводжу вже 10 років для всіх учнів 1-4 класів нашої школи. Свято особливе, не подібне на всі інші. Кожного року у мене інший сценарій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Діти мають жити у світі краси, гри, казки,

музики, малюнка, фантазії, творчості.

Василь Сухомлинський


Навчити дітей правильного й красивого мовлення, як усного, так і писемного, - складне завдання, яке вимагає комплексного підходу. До школи приходять діти, яким подобається читати казки, вірші, лічилки, але дуже швидко цей вогник стає іскоркою, а потім взагалі гасне. Читання перетворюється на повинність.

Коріння проблеми – на рівні початкового навчання читанню. Тут важливо не просто навчити дитину читати. Важливо – навчивши її читати, сформувати умовний рефлекс інтелектуальної ейфорії, потягом до якої буде ЧИТАННЯ. Ненастирливо і поволі слід викликати нездоланне прагнення пізнання. Саме цей процес повинен стати першоосновою майбутнього характеру та інтелектуальних можливостей.

Кожній людині, щоб навчитись добре виконувати щось, доводиться робити перші кроки. А перші кроки – найважчі не тільки для дітей, а й для дорослих. І кожного разу потрібні терпіння, розуміння завдань і тренування практичні вправи для оволодівання будь-якою навичкою. Дітям треба вчитись фантазувати, бажати викладати свої думки творчо – цікаво. Будь-яка творча робота дає можливість висловити власну думку, розповісти про незвичайні спостереження. Для цього необхідно навчитися складати словосполучення, речення, тексти; вибрати тему, заголовок; виділяти основну думку, складати план і будувати текст твору за планом; та інші вправи, які допоможуть учневі удосконалити індивідуальні знання, уміння і навички.

Дуже важливо для вчителя добитися, щоб цікава гра, словесна творчість поступово переростала у навчальну працю. Сформувати духовно багату, соціально активну особистість можна тільки в тому разі, якщо вона оволодіє мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, самовираження, самоутвердження її в колективі.

Культурна людина постійно збагачує свій лексичний запас. Вона обов’язково слідкує за правильною вимовою, написанням і вживанням слів як в усній, так і в писемній мові. Для цього слід виконувати різнорівневі завдання для роботи зі словниковими словами, які вимагають творчого підходу. Виконуючи такі завдання, учні вдосконалюють своє усне й писемне мовлення.

На швидкість читання впливають багато факторів: рівень мовленнєвого розвитку, кут зору читця, вміння артикулювати, постановка дихання, характер тексту, образ слова, розвиток периферичного зору.

Уміле керівництво читанням школярів – це універсальний дидактичний прийом, психологічний вплив якого прискорює загальний розвиток дитини. Адже швидке читання – це ще й уміння енергійно, швидко міркувати, власне – це й якісно вищий рівень інтелекту дитиною.

В. Сухомлинський наголошував, що без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці Читання є основою опанування всієї наук, розвитку людського інтелекту. У цьому складному процесі беруть участь зір, мислення, мовлення, сприйняття, пам'ять, уява, слухові та зорові аналізатори.

Досягти якісного читання можна тільки тоді, коли вдається підтримувати в дітей інтерес до книжки й розвивати його від уроку до уроку. У відповідності з вимогами Державного стандарту, діти повинні набути бібліотечно-бібліографічні та книгознавчі уміння, практичні уміння роботи над текстами різних жанрів, елементарну обізнаність з колом дитячого читання, смислову і технічну навички читання.

Смислова сторона читання передбачає розуміння учнями фактичного змісту прочитаного. А технічна сторона охоплює такі компоненти, як спосіб, правильність, виразність, темп.

На кожному кроці читання приділяється увага практичному засвоєнню доступних літературознавчих понять (Сюжет, композиція, персонаж, тема, основна думка). Відпрацювати техніку читання, збагатити словниковий запас і розвинути смислову сторону читання допоможуть ігри, які доцільно використовувати на кожному уроці.

Читання настільки складний процес, що його важко визначити однозначно. Адже видів читання є дуже багато. А щоб набути ці навички, необхідна систематична, цілеспрямована, продумана робота вчителя на кожному кроці, незалежно від того, чи це урок читання, мови, математики чи природознавства.

Програма з української мови та читання приділяє значну увагу словниковій роботі. Результатом цієї роботи є розвиток мовлення дітей, підвищення їх грамотності, збагачення словн6икового запасу. Я чітко усвідомлюю відповідальність за уміння школярів грамотно використовувати сова в усному та писемному мовленні, адже це є основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін. Це стосується і розуміння значення слів, якими учням доводиться оперувати, і їх правильної вимови, зокрема наголошування, і орфографії, і доречних сполучень слів та слововживання.

Важливою частиною роботи з орфографії в початковій школі є засвоєння списку слів, вимову та правопис яких учні повинні запам’ятати.

Написання таких слів переважно не можна пояснити правилами сучасного правопису тому, що воно склалося історично ( наприклад, написання и в слові криниця або е в слові пшениця). Або тому, що правопис слів буде вивчатися у старших класах ( деякі прислівники, числівники), або слова іншомовного походження (аеродром, метро, телефон).

Ознайомлення з новими словами можна проводити усталеними прийомами щодо вивчення, а також і нетрадиційними:

  1. Використовуючи міжпредметні зв’язки.

  2. Вправи, що пов’язують шукане сово з лінгвістичним матеріалом, що вивчається під час даного уроку.

  3. Дидактичні ігри.

  4. Домашні завдання.

  5. Елементи етимологічного аналізу.

  6. Жанри цікавої граматики (навчальні кросворди, ребуси, шаради).

  7. Какографія ( з грецької kakos – «поганий, дурний, grapho – «пишу» - навмисно помилкові написання, та пов’язані з ними вправи, що використовують на уроках з метою пошуку та виправлення помилок).

Усе це дає змогу в цікавій формі вивчати правопис слів, повторювати, закріплювати, поглиблювати знання учнів, вдосконалювати їхню орфографічну грамотність, розвивати і збагачувати мовлення школярів; їх словниковий запас; привчати працювати зі словниками різних типів та виготовляти наочні посібники.

Це, врешті решт, через учительське слово краса і добро входять у дитячі серця!

Живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай!

Хай оживає істина стара: людина починається з добра!

Успішне засвоєння учнями програмного матеріалу залежить від багаторазових, послідовних, систематичних вправ та використання відповідної наочності.

У 1 класі це окремі предмети, «Картинний словник», або малюнки предметів із надрукованим словом внизу, в якому червоним кольором виділена і орфограма, і наголос.

Наприклад: папір п*пір або п?пір.

Можна виготовити «дерево» (з цупкого паперу), на яке прикріплюються картки зі словами. На звороті правильний запис слова.

Також чималу роль у засвоєнні правопису, вимови, значення слів відіграють загадки. Адже загадки – це стислі твори, в основі яких знаходяться метафоричні запитання. Для того, щоб на них дати відповідь, потрібно вміти зіставити життя і явища на основі їх спорідненості або подібності. Розгадування вимагає від учня не лише певної суми знань, а й спостережливості, кмітливості, «уміння бачити» в звичних та буденних речах багато поетичного, прекрасного.

Традиційна загадка допомагає дитині пізнати дійсність, світ, що її оточує. Саме в цьому й полягає основна особливість загадок, тому що кожна з них є логічним завданням, на яке потрібно знайти розв’язання шляхом кількох розумових операцій, що сприяє розвитку мислення, памяті, спостережливості, уваги молодших школярів.

Ознайомлення з новим словом містить такі етапи:

1. Відгадування загадки; обґрунтування власної думки.

2. Демонстрація предмета, або малюнка предмета, що означає слово. Можна використати «Картинний словник».

3. Повторення слова хором (класом), поодинці (4-5 учн.), аналізують по одному звуку, виставляють фішки – позначення звуків.

4. Робота у зошитах: запис слова, підкреслення орфограми, позначення наголосу.

5. Складання словосполучень, введення нового слова в речення.

6. Складання опису предмету, поширення словосполучень у речення за допомогою запитань.

7. Малювання даного предмету на уроці образотворчого мистецтва та правильний запис слова під малюнком.

Ознайомлення з новим словом, зацікавлення їх пропозицією здогадатися самим, про яке слово йтиме мова на уроці досягається школярами римованих дво- або чотири- рядкових текстів. Початок уроку в ігровій формі, що налаштовує дітей на робочий лад, організовую так: "Зараз ви всі станете поетами та допоможете мені закінчити віршик". Учні із задоволенням працюють над словами, які, на їх думку, вони дотримували самостійно.

Різноманітні лексико-орфографічні вправи передбачатимуть багаторазове повторення правильної вимови та систематизації знань учнів про слова як засіб збагачення, уточнення та активізації словника дітей, а також розвитку культури мовлення, логічного мислення, виховання уваги до слова, його значення і вживання.

Лексико-орфографічні вправи – це завдання, які, з одного боку, пов’язані із засвоєнням граматичного матеріалу, його правописних явищ, а з іншого – із засвоєнням лексичних понять. Це вправи щодо зясування значення слова, його структурних елементів (морфем) та їх правопису, повторення лексичних понять у процесі засвоєння найважливіших орфограм.

Корисними для запам’ятовування правопису слів є диктанти з малюнками, які полюбляють учні. Ускладнити такі завдання можна за допомогою введення творчого завдання «Будівельник» : за першими або другими, третіми буквами записаних у зошиті слів потрібно «побудувати» нові слова.

Наприклад: джміль, загадка, олень, бабуся – дзоб.

- Чи правильно записане слово? (Ні, дзьоб).

Лялька, Україна, дідусь, ґрунт – якір. І т. п.

Одним з ефективних засобів повторення та закріплення правопису вивчених слів є дидактичні ігри, які захоплюють дітей, активізують їхнє мислення, виховують у молодших школярів допитливість, кмітливість, спостережливість; ігри є своєрідною розумовою розминкою.

Наприклад, гра «Магічні перехрестя», яка навчає дітей добирати слова за кількістю клітинок. Ці навички знадобляться школярам під час розв’язування кросвордів.

Гра «Наскрізна буква».

- спочатку учні повинні пояснити принцип групування слів, що записані:

Бабуся папір

Ґанок парасолька

Загадка фартух

Учні звертають увагу на те, що друга буква в кожному слові «а». Вона – наскрізна.

На наступному уроці школярі, користуючись картками зі списком слів, колективно формують групу слів із «наскрізною» буквою.

На третьому етапі – найважчому, учні об’єднуються в малі групи (по 3-4 учні) та пригадують слова з названою вчителем «наскрізною» літерою.

Наприклад: третя в слові («р»):?

Виразно парасолька

Ворота Україна і т. п.

Корисний

Гра триває 3 хв. Виграє та група, яка добере більшу кількість слів. Гру можна проводити у формі змагання між командами або як самостійну роботу з поточною перевіркою.

Гра «Змійка» - кожен член групи по черзі виходить до дошки, записує по 1 слову, ПІДКРЕСЛЮЄ ОРФОГРАМУ

Гра «Така цікава буква» - пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви.

Наприклад: загадка, парасолька, Україна, лелека, українська, годинник, тощо.

Гра «Слово грай» - має на меті розвиток орфографічної зіркості дітей. На картках написані слова, деякі з них навмисно написані неправильно. Діти працюють в маленьких групах. Серед запропонованих їм карток обирають лише ті, на яких слова записані правильно.

Наприклад: Карисний, Украйна, ґудзик, олівец, цукар.

Парасолька, паир, годиник, лелека, бджола.

Гра «Яка буква загубилася».

У 2 класі робота продовжується. Але, враховуючи вікові особливості другокласників, доречно на 1 уроці вивчати не 1, а декілька слів. Тут необхідно, щоб активну участь під час засвоєння слова брали і зір, і слух, і рука, і пам'ять, і, звичайно, свідомість.

Тепер уже доречно, крім диктантів за малюнками, проводити вибіркові диктанти, під час яких учні записують:

  1. Не все речення, а тільки слова контрольно-орфографічного списку.

  2. З прочитаного тексту слова, що належать до певної тематичної групи .

  3. Слово-відгадку.

Цікавими є усні словникові диктанти , які проводять за допомогою сигнальних карток, на яких є букви. Учні показують , яку букву потрібно писати.

Коментований диктант містить у собі елементи самостійної роботи.

Диктант по пам’яті. Учні пригадують і записують за певним завданням учителя слова.(наприклад, запишіть слова, що починаються з букви В, або слова - власні назви).

Суть творчого диктанту полягає в тому , що під час його школярі одночасно виконують завдання творчого характеру.

Для активізації пізнавальної діяльності учнів під час роботи зі словами доцільно використовувати набір символічних позначень.

Із метою виховання у дітей інтересу до навчального матеріалу , для кращого засвоєння правопису слів, які не перевіряються правилами,

вводжу в уроки ігрові моменти , які дають змогу швидко переключити увагу школярів, чергувати письмову діяльність з усною, запобігти стомленню.

Корисною вправою для повторення багатьох слів є гра"Куточок перевірки".

ВУЛИЦЯ

Учитель

Лінійка

дИтина

Цукор

Ясен

і т.п.

Гра "Хто більше?"- із дібраних ілюстрацій із журналів школярі , об’єднані в групи, добирають як найбільше слів, що "заховалися" на малюнках.

"Ігри діда-буквоїда "-допоможуть не тільки розвинути у дітей увагу , орфографічну зіркість, а й привчать працювати з орфографічним словником. Із підготовлених наборів карток у конвертах учні, об’єднані в групи, намагаються відгадати слова за приголосними або за голосними , перевіряють правильність їх написання за орфографічним словником, записують у зошити.

Гра "Вилучіть зайву літеру"-працюючи в парах, один називає і записує в стовпчик слова, використовуючи зайві літери. Другий закреслює ті літери, які вважає зайвими та перевіряє правильність написання слів за орфографічним словником.

Гра"Складовий аукціон"-має на меті повторити правопис вивчених слів.(наприклад, назвати слова, що починаються складом за. Виграє той, хто називає останнє слово.)

Гра"Чарівник "-"оживити" предмети, утворити від іменника, який відповідає на питання Що? спільнокореневе слово -іменник, який відповідає на питання Хто?.(наприклад, банк-банкір, Киів-киянин, космос-космонавт і т.п.)

Гра"Хто (Що) заховалося?" розвиває логічне мислення. На дошці малюнки предметів зворотньою стороною до дітей. На ній написано кілька ознак предмета, який "заховався". Учні намагаються назвати предмет. Потім учні ще складають речення з цим словом, пояснють правопис.

Гра «Закінчи речення». З капелюшка дістають різнокольорові «промінці». Ті, що мають промінці червоног кольору, закінчують речення «Я думаю, що дружба – це…»;

Жовтого – «Я думаю, що справжній друг – це …»;

Оранжевого – «Щоб з тобою хотіли дружити, потрібно …».

У 3-му та 4-му класі продовжую роботу над вивченням нових слів, які діти повинні правильно вимовляти і писати. Тут впроваджую роботу зі "Словниками-цікавинками", в які учні записують на різних уроках нові слова та проводжу різноманітні ігри, ускладненіші. Тут використовується і робота з прислів’ями, приказками, фразеологізмами.

На уроці математики та й інших уроках використовую таблицю з алфавітом , на якій кожну букву позначено певним числом. Учні мовчки розв’язують приклади, за відповідями знаходять закодоване слово, записують та пояснюють контрольні моменти.

Наприклад: 300:100=3 - В

10*1=10 - З

8+3=11 - И

51-34=17 - М

60:4=15 - К

3*8=24 - У

Після цієї роботи проводяться вправи, що сприять закріпленню правопису вивчених слів.

Під час уроків проводжу ігри-змагання, що не тільки зміцнюють мовні знання, а й збагачують словниковий запас школярів, удосконалюють їхнє мовлення, допомагають опанувати навички користування словниками різних типів.

Наприклад, гра "Редактор"- записую неправильно побудоване речення. Діти самостійно редагують вирази, записують у зошит правильні.(В готелі "Києві"- В готелі "Київ", Дві неділі - Два тижні, у диктанті зустрічаються помилки - Диктант написаний з помилками. )

Гра "Сонячна пісенька"

Червоні - 1) Сонячний круг - 22,19,18,33,28,18,11,14 15,21,24,4.

2) Намалював - 18,1,17,1,16,32,3,1,3.

Жовті - 1) Небо навкруг - 18,7,2,19 18,1,3,15,21,24,4

2) Він на листку - 3,12,18 18,1 16,11,22,23,15,24

Оранжеві - 1) Намалював це хлопчина - 18,1,17,1,16,32,3,1,3 27,7

26,16,19,20,28,11,18,1

2)І підписав у кутку - 12 20,12,6,20,11,22,1,3 24

15,24,23,15,24

Всі: Хай завжди буде сонце,

Хай завжди буде небо.

Хай завжди буде мама,

Хай завжди буду я!

Гра "Сонячна пісенька"

Червоні - 1) Сонячний круг - 22,19,18,33,28,18,11,14 15,21,24,4.

2) Намалював - 18,1,17,1,16,32,3,1,3.

Жовті - 1) Небо навкруг - 18,7,2,19 18,1,3,15,21,24,4

2) Він на листку - 3,12,18 18,1 16,11,22,23,15,24

Оранжеві - 1) Намалював це хлопчина - 18,1,17,1,16,32,3,1,3 27,7

26,16,19,20,28,11,18,1

2)І підписав у кутку - 12 20,12,6,20,11,22,1,3 24

15,24,23,15,24

Всі: Хай завжди буде сонце,

Хай завжди буде небо.

Хай завжди буде мама,

Хай завжди буду я!

Гра "Сонячна пісенька"

Червоні - 1) Сонячний круг - 22,19,18,33,28,18,11,14 15,21,24,4.

2) Намалював - 18,1,17,1,16,32,3,1,3.

Жовті - 1) Небо навкруг - 18,7,2,19 18,1,3,15,21,24,4

2) Він на листку - 3,12,18 18,1 16,11,22,23,15,24

Оранжеві - 1) Намалював це хлопчина - 18,1,17,1,16,32,3,1,3 27,7

26,16,19,20,28,11,18,1

2)І підписав у кутку - 12 20,12,6,20,11,22,1,3 24

15,24,23,15,24

Всі: Хай завжди буде сонце,

Хай завжди буде небо.

Хай завжди буде мама,

Хай завжди буду я!

Гра "Сонячна пісенька"

Червоні - 1) Сонячний круг - 22,19,18,33,28,18,11,14 15,21,24,4.

2) Намалював - 18,1,17,1,16,32,3,1,3.

Жовті - 1) Небо навкруг - 18,7,2,19 18,1,3,15,21,24,4

2) Він на листку - 3,12,18 18,1 16,11,22,23,15,24

Оранжеві - 1) Намалював це хлопчина - 18,1,17,1,16,32,3,1,3 27,7

26,16,19,20,28,11,18,1

2)І підписав у кутку - 12 20,12,6,20,11,22,1,3 24

15,24,23,15,24

Всі: Хай завжди буде сонце,

Хай завжди буде небо.

Хай завжди буде мама,

Хай завжди буду я!

16

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»