Сучасні підходи до ігрової діяльності в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти

Опис документу:
«Гра породжує радість, свободу, достаток, спокій в собі і навколо себе,світ зі світом » Фрідріх Фребель Змінюється час, прискорюється темп життя... і все це потребує від нас та наших дітей відповідати запитам сучасного суспільства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Сучасні підходи до ігрової діяльності в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти

Вихователь – методист

КЗ ДНЗ № 66

Троян Г.О.

м. Слов’янськ 2020

«Гра породжує радість, свободу, достаток,

спокій в собі і навколо себе,світ зі світом »

Фрідріх Фребель

Змінюється час, прискорюється темп життя... і все це потребує від нас та наших дітей відповідати запитам сучасного суспільства. Адже сьогодення насправді потребує від наших дітей протягом дитинства набути не лише знань, умінь, навичок, а й зберегти фізичне і психічне здоров’я, набути морального імунітету, щоб витримати шалений ритм сучасного життя. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає кінцевою метою високий рівень освіченості,розвиненості та вихованості дитини. Тож набуті дитиною компетенції перед її вступом до школи здатні забезпечити її повноцінний розвиток і готовність до життя в соціумі.

Іноді ми перетворюємо дитячі роки на період підготовки до навчання у школі й забуваємо про те, що дошкільне дитинство — цілий світ, який має свої закономірності розвитку. Адже провідним видом діяльності у дошкільному віці є гра,тому щоб ній розвиваються та проявляються такі новоутворення дошкільного дитинства, як розвиток знаково-символічної функції, активної уяви;засвоєння структури самостійного виду діяльності; привласнення суспільної поведінки та опанування нормами партнерської взаємодії;становлення елементів довільної поведінки у процесі поступового оволодіння вмінням підпорядковувати свої бажання логіці сюжету та вимогам ігрових правил. Усе це дає змогу дитині навчитися самостійно планувати, виконувати і контролювати власну діяльність. Для малюка гра зовсім не забава, він живе у грі, задовольняє свою потребу бути як дорослий.

Гра не має поняття часу, простору, її не можна виміряти, тому що вона розгортається за своїми законами і завжди починається з бажання дитини грати. У процесі ігрової діяльності дитина опановує ігрові навички, які спрямовані на досягнення результату — отримання емоційних, пізнавальних та інших надбань. Тому актуальність впровадження інноваційних технологій в ігровій діяльності зумовлюється пріоритетними напрямами нормативних документів дошкільної освіти в Україні,спрямованими на модернізацію дошкільної справи,оновлення її , удосконалення форм,методів і технологій навчання малюків правилам буття у світі.

Саме тому останнім часом у педагогів дошкільної освіти відзначається підвищення інтересу до дитячої гри. Це означає, що дорослі звернули увагу на потреби дитини і дали грі змогу зайняти провідну роль у життєдіяльності дошкільника. У сучасних умовах розвитку нашого суспільства докорінно змінюється концепція неперервної освіти, починаючи з дошкільного періоду, що зумовлено досягнутим рівнем наукового розвитку, змінами ціннісних пріоритетів, переорієнтацією самого суспільного розвитку на розвиток людини, її особистісних та культурних якостей.

Найголовнішою умовою навчально - виховного процесу закладів освіти є особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожний вихованець став повноцінним, самодостатнім, творчим суб'єктом діяльності, пізнання,
спілкування, вільною і самодіяльною особистістю.

Тож актуальним є впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів нової моделі організації життєдіяльності дітей, яка орієнтує педагогів на цілісний підхід до формування особистості, життєвої компетентності дитини.

В умовах розвитку дошкільної освіти ХХІ століття все більшого значення набуває процес впровадження новацій в дошкільних навчальних закладах незалежно від типів і форм власності. Оновлений зміст дошкільної освіти, програми та навчально-методичне забезпечення, що його реалізують, спонукають до оновлення способів взаємодії дошкільних навчальних закладів із зовнішнім освітнім середовищем. Кожен заклад, виходячи із поставлених задач, визначає пріоритетність тієї чи іншої новації, технологію впровадження, програму дій.

В Законі України «Про дошкільну освіту», Коментарі до «Базового компонента дошкільної освіти в Україні», Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)» однією з пріоритетних цілей є інноваційний характер освітньої діяльності, використання сучасних виховних та навчальних технологій.

Сучасна ситуація в дошкільному вихованні характеризується великою кількістю нововведень, інновацій, різноманітністю інноваційних методик і програм. Причинами цього необхідність вести активний пошук шляхів оновлення дошкільної освіти, прагнення педагогічних колективів підвищувати якість освітніх послуг , урізноманітнювати задовольняючи зростаючі запити батьків; конкуренція між дитячими садками тощо.
Реальністю є взаємодія різних педагогічних систем і технологій навчання - як нових інноваційних, так і цілісних педагогічних систем минулого.

Актуальність упровадження інновацій в ігровій діяльності полягає в тому, що нововведення має максимально відповідати потребам дошкільного закладу, політиці держави у справі виховання й навчання дошкільників. Інноваційна діяльність в Україні передбачена Законом України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 40-VI (із змінами), наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 7 листопада 2000 р. № 522. Орієнтир в інноваційній діяльності педагогів - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), що визначає норми і положення рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Змінилися і підходи до ігрової діяльності в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти. Проблема розвитку ігрової діяльності дітей одна із найактуальніших проблем сучасної дошкільної педагогіки, виділена в окремі розділи програмах «Дитина», «Дитина в дошкільні роки». «Впевнений старт».

Сучасний освітній процес неможливий без інноваційного оновлення і в ігровій діяльності, залучення нових технологій, їх апробації та адаптації до сучасних вимог нового змісту. Мета впроваджуваних сьогодні технологій не змінювати дитину і не переробляти її, не вчити її якимось спеціальним поведінковим навичкам, а дати можливість "прожити" в грі хвилюючі її ситуації при повній увазі і співпереживанні дорослого.

Гра - найбільш доступний для дітей вид діяльності, це спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень, знань. Уже в ранньому дитинстві дитина має найбільшу можливість саме в грі, а не в будь-якій іншій діяльності, бути самостійною, на свій розсуд спілкуватися з однолітками, вибирати іграшки і використовувати різні предмети, долати ті чи інші труднощі, логічно пов'язані з сюжетом гри, її правилами. Використання новітніх технологій, ігрових прийомів і методів в нестандартних, проблемних ситуаціях, що вимагають вибору рішення з ряду альтернатив в ігровій діяльності (предметно-практичній, спілкуванні, сюжетно-рольовій грі), розвиває творчі здібності дітей,формує гнучке, оригінальне мислення ,уяву становлення первинного світогляду, довільної поведінки, усвідомленого «Я», здатності об’єктивно оцінювати себе. Відповідно до положень Базового компонента завдяки інноваціям в ігровій діяльності , у вихованців формується уміння міркувати, орієнтуватися в усьому, що їх оточує, належно оцінювати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, аргументувати свої міркування, помічати і розкривати причинно-наслідкові зв'язки в довкіллі.

Оновлення освітнього процесу вимагає від сучасного педагога високого рівня компетентності в організації ігрової діяльності, оволодіння різними технологіями, пошуковою діяльністю з метою ефективного впровадження інновацій на робочому місці, високого рівня психолого-педагогічної компетентності для здійснення диференціації і індивідуалізації освітнього процесу. Саме ігрова діяльність є ефективною життєдіяльністю дитини. Тому, впроваждуючі новітні технології в ігрову діяльність дошкільника , сучасному педагогу насамперед слід створити необхідні умови для ефективної організації життєдіяльності дитини:

  • забезпечення емоційного комфорту, створення атмосфери доброзичливості;

  • формування відчуття захищеності, довіри до навколишнього світу;

  • надання дитині можливості звертатись до дорослого у ситуаціях страху, невідомості;

  • створення природного, предметно – ігрового та соціального розвивального середовища;

  • інтегрований підхід, що забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність та повторення програмового матеріалу;

  • професійна компетентність педагога – знання вікових та індивідуальних особливостей дошкільника, готовність до змістовного спілкування з ним, володіння сучасними освітніми технологіями.

Професіоналізація педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграють інноваційні педагогічні технології.

Тому, сучасний вихователь, організовуючи ігрову діяльність,має володіти творчим мисленням, креативними навичками, вмінням експериментувати, щоб працювати в нових умовах, які вимагають винахідництва і раціоналізаторства. Адже кожна гра є прототипом повноцінного й змістовного життя, що передбачає такі вміння: самоорганізовуватися й організовувати серії процесів, переймати й віддавати ,навчатися й навчати , творити й бути творцем-виконавцем, генерувати й адаптувати ідеї, стимулювати до цього інших, проектувати дії й досягати мети, радіти й розважатися, захоплювати й захоплюватися ,вбирати в себе духовність і дарувати іншим душевне тепло. Педагог-організатор гри є співучасником формування нового типу культурної свідомості, провідником нових технологій і форм виховання, розвитку дітей і їхнього дозвілля.

Професійна майстерність управління дитячою грою виявляється в таких уміннях вихователя: педагогічно доцільно організовувати ігровий простір та всі його компоненти ,забезпечувати реалізацію гри за допомогою різних ресурсів , бути готовим до ефективного розв’язання непередбачуваних ігрових і поведінкових ситуацій. Технологію організації і проведення ігор розглядати через призму: вікових особливостей потреб і цінностей дітей ,психічних процесів сприймання і засвоєння інформації ,закономірностей поведінки й комунікації дітей у групі. Ефективна тактика керівництва педагогом ігровою діяльністю полягає не тільки в наданні дитині можливості «грати в різні ігри», але і в продумуванні ігрового маршруту, заснованого на розумінні перспективи збагачення ігрового досвіду дитини, знанні взаємозв’язку і взаємодоповнюваності різних ігор та створенні до них відповідного дитячого інтересу.

Важливою умовою ефективного використання інновацій в ігровій діяльності є спеціальна підготовка педагогів, накопичення та осмислення ними досвіду такої діяльності, внутрішня налаштованість на пошук та опанування нового.Професіоналізація педагогів і входження їх в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе забезпечення нової якості освіти.

Особливістю творчого педагога є те, що він реалізує свої особистісні й професійні творчі потенції засобами натхненної педагогічної діяльності та активної взаємодії між педагогом і дитиною. Все це переконує передусім у необхідності створення відповідного ігрового простору в дошкільному закладі, щоб стимулювати творчі пошуки вихователів і дітей.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!