Сучасна українська мова. Словотворення

Опис документу:
Стаття створена для студентів педагогічних технікумів і коледжів для підготовки до навчальних занять, виконання самостійних творчих робіт і підготовки до іспитів або заліків за курсом сучасної української мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Словотворення

Важливим шляхом збагачення лексики сучасної української літературної мови є творення нових слів, тобто словотворення (або деривація). Слова у мові не творяться із довільно узятих звуків – їх створюють, керуючись певними закономірностями. Тому треба мати засоби для творення слів і використовувати певні способи словотворення.

Хочу нагадати, що словотвір – це розділ мовознавства, в якому вивчаються закономірності творення слів і ті засоби, що використовуються для цього.

У сучасній українській літературній мові існують такі способи словотворення: морфологічний, морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-семантичний.

Розглянемо морфологічний спосіб словотворення. Він включає афіксацію, безафіксний спосіб, складання основ і абревіацію. Хочу звернути увагу на суфіксальний спосіб словотворення, оскільки у сучасній українській літературній мові цей спосіб у морфологічному словотворенні найпродуктивніший. Для іменників і прикметників – це найголовніший спосіб словотворення; обидві ці частини мови мають дуже розгалужену систему суфіксів; суфіксальним способом твориться і велика кількість дієслів, а також прислівників.

Продуктивним є словотвір за допомогою суфіксу -ість (-ність), який використовується для утворення номінацій із загальним словотвірним значенням «абстрактна ознака» не тільки в українській мові, але і в інших слов’янських мовах. Наприклад: адаптивний – адаптивність, адитивний – адитивність, масштабований – масштабованість.

Серед іменників значне місце займають новотвори, які представлені словотвірним типом із суфіксом -ізм (-изм): популізм, приятелізм, побутовізм; також із суфіксами -ізація/-изація (наприклад, політизація).

Серед іменників є малопродуктивними, але все ж існують, суфікси іншомовного походження -аці-я (-яці-я), -ці-я, -кці-я, -і-я (наприклад, вакуолі – вакуолізація, ваучер – ваучеризація). Нові лексеми належать переважно до термінологічної лексики: біологічної (вакуолізація), медичної (абстиненція), економічно-фінансової (ваучеризація).

У сучасній літературній мові яскраво вирізняються іменники-новотвори на позначення осіб жіночої статі. До них належать найменування жінок, мотивовані іменниками чоловічого роду зі значенням особи – словотвірний тип з суфіксом -к-а (-анк-а, –янк-а, -енк-а, -енк-а, -івк-а). Назви цього типу утворені від повних або усічених основ відповідних іменників чоловічого роду з суфіксами -ист (-іст): абсолютист – абсолютистка, абстракціоніст – абстракціоністка; з суфіксом -ер: вахтер – вахтерка, прем’єр – прем’єрка; із суфіксом -ар: варвар – варварка.

У межах словотворення значного поширення набула абревіація. Словниковий склад української літературної мови останніх десятиліть демонструє інтенсивне формування і закріплення різних складноскорочених слів (абревіатур): СНД (Співдружність Незалежних Держав), ЄЕСУ (Єдина енергетична система України), ЄЕС (Європейське економічне співтовариство), ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання).

Останнім часом значної ваги набув такий спосіб словотворення, як частковоскорочені абревіатури, серед яких особливо виділяються універбати, тобто лексеми, утворені поєднанням усіченого слова-означення та повного слова-означуваного. Початковими скороченими компонентами прикметникового походження тут виступають переважно запозичені лексеми. Ці новотвори у більшості випадків становлять лексику адміністративно-політичного характеру (адмінперсонал – адміністративний персонал, політреформа – політична реформа).

Література

1. Коць Т.А. Мова відкриває нові можливості // Культура слова. – Київ, 2002. – Вип.60. – с.39-43.

2. Сучасна українська літературна мова. А. П. Грищенко, - К., 1997.

3. Авраменко О. М. , Чукіна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу/10-11 кл. – К.: Грамота, 2008.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.