Сучасна стратегія виховання

Опис документу:
Узагальнений матеріал з теми виховання буде корисним для класних керівників

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сучасна стратегія виховання

У нових умовах виникла потреба розвитку творчого мислення учня, формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної життєдіяльності у постійно мінливому соціальному середовищі.

Сучасний національний виховний ідеал – інноваційна особистість: високоморальний, творчий, компетентний громадянин України, який усвідомлює відповідальність за сучасне й майбутнє своєї країни. Такий ідеал має витоки в духовних і культурних традиціях українського народу. Важливі риси інноваційної особистості – відкритість до духовного зростання і пошуку високих цілей, віра у високі людські ідеали і служіння добру, Вітчизні.

Інноваційний потенціал значною мірою залежить від її внутрішньої свободи, емоційної стабільності, рефлективності, позитивного мислення.

Сучасний період в історії, в розвитку суспільства й освіти - це час зміни ціннісних орієнтирів. У цей період порушується духовна єдність суспільства, розмиваються життєві орієнтири молоді, відбувається девальвація цінностей старшого покоління, а також деформація традиційних для країни моральних норм і чинників.

Суспільство лише тоді здатне до постановки і вирішення масштабних національних завдань, коли воно має загальну систему моральних орієнтирів, коли в країні поважають рідну мову, самобутню культуру, шанують історію і пам'ять своїх предків.

Цінності особистості формуються в сімї, у неформальних товариствах, у трудових колективах, у просторі масової інформації, мистецтва тощо.

При цьому найбільш повно, системно і глибинно духовно-моральний розвиток виховання особистості відбувається в освітньому просторі. Інтелектуальний потенціал, громадянське, духовне і культурне життя країни зосереджується саме в школі.

Духовно-моральне виховання учнів – першочергове завдання сучасної освітньої системи. У своєму розвитку юний громадянин проходить такі соціальні ступені прийняття та засвоєння цінностей:

 • Цінності сімейного життя.

 • Усвідомлене прийняття традицій, цінностей культурно-історичного життя рідного краю.

 • Ідентифікація з регіональною культурною спільнотою, закріпленою в етнокультурних традиціях.

 • Відкритість світу, діалогічність з іншими національними культурами.

 • Базові національні цінності:

 • Патріотизм;

 • Громадянськість;

 • Сімя;

 • Традиційні уявлення;

 • Мистецтво і література;

 • Природа.

Організація соціально відкритого простору духовно-морального виховання особистості громадянина, моральні засади життя учнів здійснюється на основі:

 • Морального взірця особистості педагога;

 • Соціально-педагогічного партнерства;

 • Індивідуально-особистісного розвитку;

 • Соціально активної діяльності учнів.

Виховання учнів нашої школи здійснюється за планом виховної роботи, у якому передбачено місячники і декади виховання за певними напрямками.

Принципи виховання

 • Індивідуальний підхід;

 • Диференційований підхід;

 • Врахування вікових особливостей;

 • Гармонія інтересів, потреб і побажань учнів;

 • Наступність і безперервність;

 • Самодіяльність і самостійність;

 • Дисципліна і відповідальність;

 • Науковість;

 • Зв'язок із життям.

Мета і завдання виховної роботи

 1. Виховувати любов до свого народу, мови, звичаїв, традицій.

 2. Прищеплювати любов до праці, почуття бережного ставлення до шкільного майна.

 3. Виховувати бережливе ставлення до природи.

 4. Виховувати почуття відповідальності за доручену справу.

 5. Ознайомити з правовою відповідальністю.

 6. Привчати до систематичного читання періодичної преси, перегляду новин.

 7. Зміцнювати здоровя дітей.

 8. Організовувати походи та екскурсії.

 9. Виховувати повагу до старших.

 10. Виховувати на принципах християнської моралі.

Напрямки виховної роботи

 • Громадянське виховання; Родинне;

 • Правове; Охорона життя та здоровя.

 • Художньо-естетичне;

 • Моральне;

 • Трудове;

 • Фізичне;

 • Екологічне;

 • Превентивне;

Особливості сучасної системи освіти в Україні: співіснування традиційних та інноваційних технологій виховання.

На виховних годинах використовую традиційні методи:

 • бесіди;

 • диспути;

 • лекції;

 • роботу зі статтями у СМІ та Інтернеті.

Інноваційні методи створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Тому нагальною постає потреба широкого впровадження інновацій у виховний процес. Під інноваціями у вихованні розумію процес створення, поширення нових засобів і результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розв’язань педагогічних проблем.

Мета інноваційного виховання спрямована на розвиток особистості учня, проектування і становлення його життєдіяльності, зацікавленості кожної дитини у виявленні свого життєвого досвіду, прояву своєї індивідуальності.

Головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності є класний керівник, який

 • має творчі здібності, готовий до пошуку;

 • здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні;

 • враховує індивідуальні, вікові та психофізичні особливості учнів;

 • хоче відкрити дітям можливості творчого розвитку;

 • компетентний, креативний, ініціативний, активний.

Класифікація інноваційних виховних технологій:

 • технологія виховання успішної особистості;

 • персоніфіковане виховання;

 • технологія інтегрованого виховання;

 • проектна, ігрова технологія;

 • технологія саморозвитку особистості;

 • виховання на основі системного підходу;

 • розвивальне виховання;

 • колективні творчі справи.

У період стрімкого розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій, у часи переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення, важливим аспектом стає застосування цих технологій у роботі класного керівника.

Використання компютерних технологій у виховній роботі дозволяє формувати та розвивати в учнів такі компетентності: саморозвиток та самоосвіту, інформативну, комунікативну, полікультурну – а умови залучення прикладних комп’ютерних програм ще й компетентні сну продуктивну творчу діяльність.

Модель виховної роботи має чітку структуру:

мета → завдання → дитина ↗ родина ↕ → результат

школа

Для кожного року навчання, враховуючи вікові особливості, пропоную дітям окреме завдання або проблему:

У 5 класі – «Світ починається з мене»,

У 6 класі – «Прагнення до самовдосконалення»,

У 7 класі – «Даруй людям радість»,

У 8 класі – «Краса врятує світ»,

У 9 класі «Життя людини – найвища цінність».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.