+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Створення умов для розвитку і самореалізації особистості дитини: теоретичний аспект

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Створення умов для розвитку і самореалізації особистості дитини: теоретичний аспект»

Підготувала: Директор

Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст..№2

Терстуях С.І.

Суспільно-політичні зміни в Україні висвітили нові завдання і проблеми перед системою освіти, і модернізація освіти набуває нових реалій, оскільки від них значною мірою залежить цілісне відновлення змісту освіти, одержання школярами нового досвіду, адекватного сучасним вимогам життя.

 

Новий етап розвитку суспільства вимагає від особистості відповідального ставлення до життя, компетентності при вирішенні складних життєвих проблем.

 

Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити, які знання можуть знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які ні. З огляду на це в сучасному закладі освіти першочерговим стає завдання не накопичення дитиною інформації, а розвиток мислення, вміння аналізувати ситуацію, планувати результати, самостійно здобувати й переробляти інформацію, перетворювати знання на інструмент пізнання інших видів діяльності, уміння конструктивно взаємодіяти з іншими, тобто стає провідним компетентнісно-орієнтований підхід до освітнього простору школи.

 

Навчання та виховання у школі охоплює той період життя людини, коли активно формується її неповторне "я", визначається життєва позиція та моральні принципи, звідси - і високий ступінь відповідальності школи стосовно забезпечення умов реалізації особистісно-орієнтованого освітнього середовища.

Французький письменник Ернст Легуве казав, що мета виховання – навчити наших дітей обходитися без нас. Самостійність мислення учнів, відповідальність їх за власні ідеї та вчинки – важливе питання сучасної школи.

Враховуючи чітке замовлення батьків та суспільства була визначена глобальна мета школи «Особистісно орієнтований підхід під час організації навчально-виховного процесу» .

Мангуська ЗОШ І-ІІІ ст..№2 пишається доброзичливою атмосферою, яка панує у відносинах між учнями, батьками та вчителями. Школа непомітно, але виразно формує саму особистість. Дух школи складається з багатьох компонентів, але насамперед це дух співпраці, дух високих стандартів, дух радощів життя та спільних перемог.

Наша школа обрала гуманітарно-філологічний напрямок своєї діяльності, який дає можливість універсалізації освіти, широкого вибору шляхів подальшого навчання. Всі сучасні форми навчання з успіхом реалізуються в школі, розширюючи можливості вибору для учнів найбільш преферентної форми.

Сучасні мови (англійська, німецька, грецька), рідна мова, література, мистецтво,основи здоров’я, хореографія, Я у світі,економіка, основи правознавства, екологія, інформатика, технології – стали важливою частиною навчального плану школи.

Заслуговують на повагу роботи учасників історико-краєзнавчої секції малої академії наук , активна участь учнів та вчителів у науково-практичних конференціях, семінарах.

Школа приймає участь у дослідно-експериментальній роботі за темою «Соціалізація старшокласників засобами інтернет – технологій»під патронатом Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (м.Київ).

Школою вдало був втілений новаторський освітній проект «Школа життєвого успіху», який був спрямований на розвиток особистості та емоційної сфери, а саме:

 • створення реалістичної картини само сприйняття і самооцінки;

 • правильне сприймання критичних зауважень;

 • розвиток якостей толерантності, вміння аналізувати свої вчинки та дії;

 • розвиток ініціативності, активності;

 • формування лідерських якостей;

 • виховання почуттів самоповаги, незалежності мислення та поведінки;

 • постійне дбання про вдосконалення своїх сил та здібностей, здорова конкуренція;

 • оволодіння основам економічної грамотності.

Школа є учасником багатьох міжнародних проектів освітнього, спортивно-оздоровчого та гуманірного напрямків. Співпраця з міжнародною організацією ЮНІСЕФ дозволила значно посилити матеріальну базу школи.

 

Сучасні пріоритети освіти зумовлюють утвердження учня і вихованця як вищої цінності та мети освітнього простору школи.

Одним із головних аспектів такого навчання є створення умов для реалізації кожним учнем власної освітньої траєкторії, зумовленої його навчальними можливостями, інтересами, задатками та здібностями, і яка розгортається у площині цінностей особистісного розвитку.

Інноваційний шлях розвитку суспільства, на який стала наша держава, можливо забезпечити лише сформувавши покоління людей, які мислять і діють по-інноваційному, які є конкурентноспроможними на ринку праці, звідси - значна увага до загального розвитку особистості, її самостійності у прийнятті рішень, комунікативних здібностей, культури мислення, розвитку соціальних навичок та у життєтворчості особистості, яка допомагає дитині усвідомити, осмислити та осягнути життєву проблему, побудувати власну траєкторію життя.

Педагогіка нині знаходиться перед вибором: або вона й далі розвиватиметься в руслі традиційних понять, підходів до дитини як об’єкта впливів, недооцінки духовного становлення й розвитку особистості, або наповнить новим життєтворчим, культуротворчим змістом навчання та виховання, тим самим засвідчивши, що основне для неї – дитина, з її проблемами і потребами та динамічним внутрішнім світом.

Стає цілком очевидним і головне завдання стратегії розвитку освіти– досягнення нової якості освіти, створення нової моделі школи майбутнього.

Метою Школи майбутнього є реалізація соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення нової практики освіти, яка б відрізнялась від існуючої змістом, організаційною структурою, системою управління.

Управління Школою майбутнього має бути орієнтоване на:

-   вироблення й реалізацію якісно нової, особистісно й компетентнісно орієнтованої освітньої системи на основі збереження і підтримки індивідуальності дитини;

-  створення середовища, яке стимулює активність дитини, що організована залежно від вікової й особистісної специфіки її розвитку;

-  інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей додаткової освіти;

-  створення умов і механізмів у школі для виникнення дитячих громадських організацій та учнівського самоврядування;

-  створення умов для свідомого вибору кожним учнем своєї освітньої траєкторії.

  На яких же засадах формується навчально-виховний процес у Мангуській ЗОШ І-ІІІ ст..№2 :

По-перше, на життєтворчій спрямованості та компетентнісному підході до навчально-виховного процесу.

По-друге, на ідеї гуманізації.

По-третє, на принципі діяльнісного і практичного спрямування системи навчання і виховання учнів школи.

По-четверте, на принципі відкритості.

По-п’яте, на ідеї демократизації укладу шкільного життя.

По-шосте, на принципі особистісно-орієнтованого навчання.

По-сьоме, на принципі інтеграції у світову систему.

По-восьме, на принципі саморозвитку та самоорганізації особистості, гнучкості організаційних форм.

Умови розвитку особистості

Педагогичні

Психологічні

Соціальні

- Свобода вибору

- Принцип діяльності

- Зворотній зв’язок

- Інтерактивні форми та методи

- Вивчення індивідуальних особливостей особистості

- Емоційний комфорт

- Ситуація успіху

- Позитивна Я-концепція

- Самореалізація

- Обмін суб’єктним досвідом

- Толерантність спілкування

- Колективна форма навчання

- Відповідальність

- Вміння робити вибір

Структура роботи школи для забезпечення умов для розвитку особистості

Досвід роботи нашої школи впевнено доказує, що найоптимальнішім засобом підготовки молодого покоління є набуття їм досвіду такої навчальної діяльності, яка б не тільки орієнтувала на особистий успіх, але й дозволила
потреби власної самореалізації висловлювати через потреби суспільства.

Тому сьогодні одним з головних завдань нашої школи продовжує бути цілеспрямоване виявлення і розвиток індивідуальних здібностей особистості дитини.

На наш погляд, особистісно-орієнтований навчально-виховний процес у школі – це головний оптимальний варіант для самореалізації дитини.

Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№2 має свою концепцію розвитку, свій привабливий імідж, високий дух, свої традиції, життя, яке сповнене радістю розуміння, пошуку, творчості, та свободи кожної особистості.

Список використаної літератури

 1. «Проектування особистості» О.І. Самойлова. Педагогічна скарбниця Донеччини.№1, 2002 р

 2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П. Наволокова. – 2-ге вид. – Х.: Вид.група «Основа», 2014. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»)

 3. Інноваційні аспекти управління школою.

Інтернет-ресурс : http://nvk36.dnepredu.com/uk/site/innovatsiini-aspekti.html

Опис документу:
Створення умов для розвитку і самореалізації особистості дитини: теоретичний аспект

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Впровадження веб-квестів в освітній процес»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись