СТВОРЕННЯ ШКОЛИ МАЙБУТНІХ ВОЛОНТЕРІВ «ПЕРСПЕКТИВА МРІЇ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛІРІВ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №24

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАТЕРІАЛИ ДОСВІДУ:

СТВОРЕННЯ ШКОЛИ МАЙБУТНІХ ВОЛОНТЕРІВ «ПЕРСПЕКТИВА МРІЇ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛІРІВ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ

Автори досвіду:Колісник Тетяна Владиславівна,

заступник директора з навчально-методичної роботи,

вчитель історії, спеціаліст І категорії,

Спорник Ольга Сергіївна,

педагог-організатор, вчитель основ здоров’я,

спеціаліст ІІ категорії,

Базова модель досвіду

Тема досвіду: Школа майбутніх волонтерів «Перспектива мрії»

Актуальність досвіду.Суттєве зростання ролі волонтерської діяльності в суспільстві на тлі підвищення значущості європейських цінностей в Україні, активізація процесів демократизації, як здобуток Революції Гідності, зумовлює актуальність теми. Завдяки особливій природі волонтерство є вагомим соціальним явищем, ефективним засобом вирішення складних проблем людини та суспільства, джерелом нестандартних підходів до їх розв’язання, різновидом участі будь-якого представника соціуму в поліпшенні якості життя.

Для набуття практичного досвіду доброчинності,формуванню ціннісних гуманістичних орієнтирівволонтерську діяльність необхідно запроваджувати саме у шкільному віці. Завдяки такому підходу вучнів з’являється громадянська самосвідомість, відповідальність за долюБатьківщини, відбувається розвиток загальнолюдських цінностей, а також розширення можливостей вияву продуктивної ініціативи та творчої самореалізації з урахуванням не тільки власноїпотреби у благополуччі, а й інших.

Теоретична основа

Виникненню суспільного руху під назвою «волонтерство» необхідно завдячити французькому письменнику Анрі Дюрану, який у 1859 році створив організацію Червоний Хрест для надання безкоштовної медичної допомоги пораненим та полоненим. Тоді ж він і сформулював головні принципи діяльності волонтерства, якимиі сьогодні керуються волонтерські організації усього світу.

Питання пов’язані з волонтерською діяльністю у своїх працях розглядали українські дослідники І.Білич, Я.Буздуган, Н.Івченко, Т.Лях. Аналіз багаторічного досвіду волонтерства подано в роботах українських авторів З.Бондаренко, Р.Вайноли, А.Капської, О.Карман, Н.Ларіонової, С.Харченко. Визначаючи важливість та наукову цінність наявних досліджень, необхідно констатувати, що волонтерська діяльність у освітніх закладах мало описана. Ці обставини і зумовили вибір теми досвіду.

Новизна досвіду відносна

Провідна педагогічна ідея досвіду: розкрити процес створення школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії» для набуття соціального досвіду дітьми та формування їх громадянської позиції.

Інформаційно-педагогічна модель досвіду

Метою досвіду є створення освітнього середовища для функціонування школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії».

Основні завдання:

1. Розробити Положення шкільного волонтерського руху;

2. Визначити мету, завдання, напрямки, принципи діяльності школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії»;

3. Створити проекти для реалізації шкільної волонтерської діяльності;

4. Направити роботу на формування в учнів загальнолюдських цінностей, почуття доброти, чуйності;

5. Розвивати в дітях упевненість у власних можливостях;

6. Виховувати майбутнього громадянина, патріота своєї держави;

7. Працювати над створенням позитивного іміджу освітнього закладу.

Тривалість роботи. Процес створення та функціонування школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії» розпочато у березні 2017 року.

Опис технології досвіду

У незалежній Україні разом із відновленням традицій благодійності активно розвивається волонтерський рух, який може бути складовою виховного середовища. А саме, тим компонентом виховної системи школи, вякому існує педагогічно сформований спосіб життя, спрямованийна його наповнення яскравими, емоційно насиченими справами,привабливими як для цілісного шкільного колективу, так і для тихособистостей, які його створюють – конкретних учнів і педагогів.

Шкільне середовище для школярів є тим соціальним простором,що впливає на особистість через групу, завдяки якій вона входить досоціуму і стає його частиною. А колектив школи для кожного зучнів виконує роль і виховного колективу.

У середовищі ровесників виникають рівні умови для реалізації творчого і фізичного потенціалу членів групи, ситуації співпереживання, співчуття, співтворчості, що сприяє їхньому емоційному розвитку. Також створюються умови для розуміння учнямиморалі як суспільного явища. Реальні ситуації вибору та їх колективне обговорення, співрадість зауспіхи однокласників і друзів,залучення у колективні справи формують у школяра почуття відповідальності за колектив, уміння жити спільними інтересами, бачити перспективисамореалізації і розвиток групи.

На сьогодні школа є найактивнішим волонтером громади. Через впровадження волонтерського руху у освітніх установах відбувається становленнядитини як активного члена своєї громади, що дає можливість соціалізуватися учням, сприяє громадянському вихованню.

Крім цього, завдяки волонтерському руху школа має бути першою в конкурентній боротьбі з іншими загальноосвітніми закладами,надаючи не тільки якісні освітні послуги, а і проводячиактивну волонтерську діяльність. Школа демонструє, що формування компетентностей учнів відбувається не тільки на уроках, а й під час волонтерських заходів,бо саме вона здійснює профорієнтацію учнів, об’єднує й мобілізує громаду за допомогою спільної мети. Тому у Мелітопольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №24 створена школа майбутніх волонтерів під назвою «Перспектива мрії».

Разом із членами учнівського самоврядування булорозроблено Положення цієї школи волонтерів, у якому відображені мета, завдання, принципи діяльності волонтерського руху.

Загальні положення шкільного волонтерського руху

 1. Волонтерський рух є одним із напрямів діяльності шкільного учнівського самоврядування.

 2. Членами волонтерського руху можуть бути учні, що досягли 14 років, молодші школярі (тільки у співпраці та взаємодії з педагогами).

 3. Головна мета волонтерського руху полягає у відродженні кращих традицій доброчинності, вихованні у школярів таких соціально-значущихякостей особистості, як альтруїзм, милосердя, відповідальність, ініціативність; формуванні соціально-активної, громадянської, соціально-моральної позиції особистості.

 4. Основні завдання волонтерського руху:

 • об’єднання шкільного колективу навколо добрих справ;

 • задоволення духовних інтересів та потреб школярів;

 • патріотичне виховання;

 • організація змістовного дозвілля;

 • профілактика девіантної поведінки та шкідливих звичок;

 • пропагування здорового способу життя;

 • підтримка просоціальних ініціатив дітей та учнівськоїмолоді;

 • налагодження партнерства школи з органами державноївлади та громадськими організаціями.

 1. Принципи діяльності школярів-волонтерів:

участь школярів у волонтерському русі є добровільною;

гарантована безпека волонтерської діяльності школярів;

волонтерська діяльність школярів повинна бути посильною;

волонтерська діяльність є неприбутковою, але корисною дляінших і

суспільства в цілому.

 1. Кодекс волонтера:

Волонтер повинен бути безкорисливим, чуйним до проблем інших, милосердним, толерантним, відповідальним, ініціативним, вихованим.

Для якісної волонтерської роботи потрібна мотивація. Кожен член школи волонтерів може мати свої індивідуальні мотиви:

 • для задоволення фізичних потреб (приготування їжі; збір та роздача одягу; робота на свіжому повітрі, пов’язана з проведенням різноманітних спортивних заходів, тощо);

 • для задоволення потреби у безпеці (проведення агітацій екологічної безпеки; робота у колективі з метою розширення кола спілкування, тощо);

 • для задоволення соціальних потреб (організація та участь у різноманітних соціальних заходах; спільна робота у групі представників різної статі, тощо);

 • для створення позитивного іміджу освітнього закладу, щоб мати змогу пишатися з ним;

 • для самореалізація (розробка власного соціального проекту; творча робота з не нормованим графіком; робота у якості тренера, тощо)

Таким чином, відповідно до цього і організовується волонтерська робота за наступними напрямами:

 • культурологічний – відродження та пропагування культурних цінностей народу, етносів, народних ремесел; поглиблене вивчення традицій рідного краю; мистецька діяльність тощо;

 • екологічний – збереження та відновлення природи, турбота про благоустрій міст і сіл; пропагування екологічно-доцільної поведінки тощо;

 • соціальний – підтримка і допомога тим, хто опинився у важкій життєвій ситуації, зокрема, дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування, хворим, самотнім, особам з фізичними обмеженнями,тимчасово переміщеним із зони екологічних катастроф, місця військових дій та окупованих територій.

Результативність досвіду

Для реалізації цих напрямків діяльності були розроблені проекти школи волонтерів «Перспектива мрії», які опубліковані на сайті https://goo.gl/ugbexX

 • «Діти дітям»

 • «Тепло наших сердець»

 • «Екостарт»

Ці проекти містять великий виховний потенціал. Участь у них сприяє формуванню потреби у творенні добра, допомоги соціально незахищеним, наповнює дозвілля змістовною корисною діяльністю, відволікає від шкідливих звичок, полегшує подолання різних ситуацій і залежностей(у тому числі щодо комп’ютерних ігор, Інтернету, наркотичних засобів), формує в учасників процесу соціальну компетентність: ціннісне ставлення до життя та здоров’я, повагу до родини, любові до рідного міста.

Виховний потенціал запропонованих проектів проявляється переважно з часом у поліпшенні ставлення школярів до оточення, у взаємовідносинах, а також у позитивній динаміці змін рис характеру і поведінки на краще.

Постійно вчителями школи проводяться різноманітні тренінги, позакласні заходи щодо залучення учнів до школи волонтерів.

На сьогодні у школі волонтерів навчаються 24 учні. Вони є активними учасниками усіх волонтерських проектів.

Роботу школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії» було висвітлено у збірці-альманах «Волонтерство у кожному навчальному закладі Запорізького краю» (2017 р.)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.