Стаття "Використання комп’ютерних програм на уроках математики"

Математика

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас

03.02.2019

1305

23

0

Опис документу:
У статті розглянуто особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні курсу математики у школі, а також наводяться приклади застосування в процесі навчання деяких комп’ютерних програм програм.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вахник Юлія Андріївна

Конельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Жашківської районної ради Черкаської області

У статті розглянуто особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні курсу математики у школі, а також наводяться приклади застосування в процесі навчання деяких комп’ютерних програм програм.

Використання комп’ютерних програм на уроках математики

Ми живемо в такий час, коли кількість інформації невпинно зростає, а суспільство важко уявити без комп’ютерів та сучасних гаджетів. Саме тому провідне завдання освіти формувати інформаційну грамотність і культуру учнів. Гостро постає ця проблема для вчителів у школах, адже сучасні діти майже ввесь свій час проводять з комп’ютером, планшетом чи телефоном у руках. Тепер для того, щоб стимулювати дитину до навчання замало стандартного викладу матеріалу з «сухими» визначеннями і правилами, не викликає особливого інтересу і переписування з дошки. Щоб зацікавити учнів, підвищити їх активність і бажання працювати на уроці, зробити навчання наочним, швидко та якісно перевіряти рівень засвоєного матеріалу широко використовують інформаційно-комунікаційні технології.

Комп’ютерні технології у навчанні дають потужні засоби збору, обробки, збереження та передачі інформації, звільняють учня від виконання рутинних, нецікавих технічних операцій, що напрямлені на дослідження різних процесів і явищ або їх моделей, дають змогу суттєво зменшити навчальне навантаження, перенаправляють навчальну діяльність дитини у пізнавальну, творчу[1]. Результатом такої роботи є задоволений учень, який прагне нових знань і хоче працювати.

Важливу місце інформаційні технології займають у формуванні загальнонаукових умінь та навичок. Серед них можна виділити раціональний вибір програми для розв’язування поставленого завдання

Робота з комп’ютерною технікою на уроці має ряд переваг:

 • зменшення часу затраченого на вироблення технічних навичок учнів;

 • досягнення оптимального темпу роботи для всіх учнів;

 • використання у навчанні комп’ютерного моделювання реальних процесів і явищ;

 • мотивація учнів до навчання за рахунок набуття програмою характеру навчальної гри.

Також слід не забувати і про недоліки використання компютера:

 • відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури учнів;

 • виникнення технологічних помилок при роботі з комп’ютерною програмою;

 • обмеження контролю знань кількома формами – тестами або програмованим опитуванням;

 • наявність спеціальних знань самого викладача.

Психологічні аспекти мотивації вивчення математики досліджувалась у працях   М. Богдановича, Ю. Андрух, Е. Вовчарук та ін. На їхню думку, педагог повинен створити стимулювальне середовище. Як один з варіантів можна вводити інформаційні хвилинки про видатних учених, математичні поняття, наводити цікаві факти, використовувати нетрадиційні форми уроків[2] .

Кожна тема потребує застосування різних прийомів та методів для ефективного її засвоєння. Одні теми краще наочно пояснити, другі потребують динамічної картинки, інші – надання алгоритму розв'язання завдання. Правильне їх використання забезпечить високу продуктивність уроку. Найчастіше комп'ютер на уроці виступає як наочний посібник у вигляді презентацій, але на допомогу вчителю постійно розробляють програми, які значно спрощують вивчення теми

Наприклад, використання анімації доцільно використовувати, щоб показати зміст задач на рух: на зустрічний рух, у протилежні сторони, навздогін, з відставанням. Учням значно цікавіше побачити, як рухається яскрава машинка, ніж уявляти це «на пальцях» або за малюнком на дошці[3].

Такі уроки є високоефективними, адже навіть ті, хто не вирізняється високою кмітливістю, беруть участь пошуку шляхів розв'язання задачі. Переваги комп'ютерних анімаційних слайдів у тому, що вчитель може повернутися до початку задачі, зупинитися на окремих етапах, провести бесіду з учнями, вислухати різні думки. Допомагає це й учням, які раніше не могли зрозуміти зміст задачі через те, що погано читають, не вміють швидко мислити.

На своїх уроках часто застосовую різні математичні програми, це особливо актуально , оскільки я працюю у сільській школі і досить часто не має змоги забезпечити учнів наочністю.

Одним з прикладів застосування таких програм є тема «Задачі на рух» у 5 класі. Щоб показати учням що таке шлях, швидкість, час руху використовую програму TimeMove 1.0. Принцип роботи даної програми можна розглянути на задачі.

Задача 1. З одного річкового порту в інший одночасно вийшли пароплав та катер . Швидкість пароплава дорівнює 32км/год , а швидкість катера – 48км/год. Яка відстань буде між ними через 6год після початку руху ?V1,V2,S -?

Програма наочно показує дітям, як рухаються тіла, обчислює пройдений шлях, щоб потім учні могли перевірити правильність своїх обчислень. Після розвязування задачі можна відкрити пункт «Шпаргалка» і подивитися всі визначення та формули до даної теми, а учням законспектувати даний матеріал.

Також у своїй роботі часто використовую програму UMS v5.0.1.3 RUS (Универсальный математический решатель). Дуже часто вона стає у нагоді при поясненні нового матеріалу у старших класах. Принцип її роботи в тому, що ми вводимо умову і отримаємо докладний поетапний розв'язок. Дану програму добре застосовувати, як алгоритм розв'язування поставленої задачі. Принцип роботи UMS v5.0.1.3 RUS розглянемо на прикладі.

Задача 2. Провести повне дослідження і побудувати графік функції y=x3-3x+4.

Проведено повне дослідження, побудований графік і всі етапи розвязання озвучені для того, щоб учень краще орієнтувався який крок за яким виконувати.

Отже, використання комп’ютерних технологій у процесі навчання зумовлено багатьма факторами і разом з метою, змістом, формами і методами навчання. Комп’ютер для дитини змалку є засобом спілкування зі світом, а тому його поява на уроці дає можливість об’єднати навчання і життя та відкрити широкий світ унікальних можливостей комп’ютерних навчальних програм.

Список використаної літератури

 1. Никишина І.В. Інноваційна діяльність сучасного педагога: методичний посібник. – Вчитель, 2007. – 91 с.

 2. Пічуріна А.Ф. Виховання учнів на уроках математики. – М.: Освіта, 1987. – 390 с.

 3. Думанська Г.О. Застосування комп’ютерних технологій у

навчальному процесі. // Математика в школах України. № 4.-2009.-С. 2-4.

 1. Пінчук О.П. Використання педагогічних програмних засобів на уроках математики. // Математика в школах України. №19-20.-2006.-С.34.

 2. Жалдак М. І., Вітюк О. В. Комп’ютер на уроках геометрії: Посіб. для вчителів. - К.: Дініт, 2002. – 170 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.