Стаття "Виховна робота в гуртожитку – невід’ємна складова формування професійної компетентності випускника"

Опис документу:
Виховна робота є важливим компонентом навчально-виховного процесу і здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді. На сучасному етапі реформування системи національної освіти в Україні пріоритетним завданням є підвищення професійної підготовки майбутніх педагогів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Виховна робота в гуртожитку – невід’ємна складова

формування професійної компетентності випускника

Захарова Тетяна Георгіївна

вихователь гуртожитку

Вищого навчального комунального закладу

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області

Програма реформування й розвитку вищої освіти України передбачає підвищення вимог до навчально-виховної роботи з молоддю, що знайшло своє відображення в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепції педагогічної освіти, Державній програмі «Вчитель». Виховна робота є важливим компонентом навчально-виховного процесу і здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді. Зміст цих документів передбачає, що основним завданням педагогічної освіти є формування особистості, яка була б гармонійно розвиненою, високоосвіченою, наділена громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, усвідомлювала свою приналежність до європейської культури і відповідала таким вимогам як самодостатність, ініціативність, здатність боронити власні права, поважати права інших членів суспільства.

На сучасному етапі реформування системи національної освіти в Україні пріоритетним завданням є підвищення професійної підготовки майбутніх педагогів. Адже рівень їх готовності до педагогічної діяльності позначається на успішності процесу виховання дітей на засадах загальнонаціональних цінностей.

У пошуках нової системи виховання, в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», на перший план висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає визнання кожного вихованця як унікальної особистості, його прав, ставлення до нього як до суб'єкта власного розвитку, опору у його вихованні на сукупність знань про людину та високий професіоналізм.

Формування особистості студента вимагає наповнити всі ланки навчально-виховного процесу змістом, який би визначав виконання соціального замовлення суспільства – підготовку висококваліфікованого фахівця та відображав історію, мистецтво, культуру рідного краю.

Проблеми розвитку вищої освіти в історичному аспекті та окремі питання роботи з молоддю висвітлено у працях А. Алексюка, С. Гончаренка, Т. Завгородньої, І. Зязюна, М. Євтуха, М. Левківського, В. Лугового, В. Майбороди, С. Максименка, В. Сагарди, О. Сухомлинської та інші.

Виховна робота у ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і передбачає систему організаційних, соціально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток студентів професійно необхідних психологічних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу готовність випускників ВНЗ до практичної діяльності.

У сучасних умовах державотворення відбувається постійний процес відродження і розвитку національних традицій українського народу. Виховне значення їх зростає. Учитель, вихователь ДНЗ мусить активно передавати підростаючим поколінням національні особливості, духовну культуру, психологічні ознаки рідного народу. Наступність поколінь, вірність дітей найбільш вікопомним моральним традиціям батьків, дідів, прадідів народ вважав і вважає основним законом розвитку нації. Досвід людей минулих епох в організації своїх взаємин нагромаджувався організовано і стихійно з метою підсилення виховного впливу на дітей. Цей досвід завжди переймався, вивчався і засвоювався з тим щоб поновлювати методи, прийоми і засоби, відбирати і відшліфовувати ті з них, які б забезпечили найвищий результат і найповніше використання у вихованні молоді на національно-культурних традиціях українського народу.

Нова парадигма виховання складається з принципів інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, умілого поєднання кращих традицій вітчизняного досвіду з новими напрямами у молодіжній політиці.

У вихованні студентів надзвичайно важливе значення мають народні свята, які більшість дослідників визначають як форми і прояви національно-культурних традицій і звичаїв. Свято – це джерело буття людини, виразник важливих і цікавих сторін її життя. Цей визнаний феномен культури заслуговує на увагу в практиці роботи гуртожитку передусім тому, що покликаний організовувати вільний від навчання час. Свята викликають особливий психологічний настрій, впливаючи на почуття. Отже, за своєю природою свята, ритуали і обряди виконують важливу роль чинників формування морально-естетичних почуттів, смаків, відносин у людей. Звичаї, обряди, ритуали, свята можуть сприйматися як форми традицій. Вони органічно поєднують у собі духовний зміст традицій: усну народну творчість, зокрема інструментальну музику народну пісню, національну хореографію, моральні норми, правила, проповіді, заповіді, заклинання тощо. Таким чином, залучаючи студентів до краєзнавчої роботи проведення народознавчих пошуків, участі в народних ритуалах, обрядах і святах, вихователь організовує їх виховання на національно-культурних традиціях.

Патріотизм - не тільки повага до державної символіки, національних традицій, патріотизм має носити дієвий характер, залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. «Ліки замість квітів», «Пасхальний кошик», «Смаколики для укропів», «Напиши лист солдату», збір макулатури, кришечок з харчового пластика, благочинна ярмарка – це ті всеукраїнські акції на допомогу воїнам АТО, до яких долучилися і студенти нашого закладу. Завжди радо зустрічає малеча Дитячого будинку студентів училища, бо завжди чекають іхньої казки і подарунків. А вихованці дитячого прийомника-розподільника із задоволенням разом з нами виготовляють поробки, писанки. Не залишається байдужою наша молодь і до долі дітей-інвалідів: благодійні концерти, збір коштів, акції – це (може, і не настільки масштабна) допомога конкретним дітям. Провідна роль у формуванні почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни належить вихователю гуртожитку: організація бесiд на моральну тематику, зустрiчей з визначними людьми; неухильне дотримання правил внутрiшнього розпорядку училища; соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, аналіз конфліктів і моделей стилів поведінки – ось далеко не всі шляхи реалізації роботи з даного напрямку.

Традиційними святами, які проводяться у студентському гуртожитку ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області є «Свято Миколая», «Масляна», «Великдень», «Козацькі розваги», «Вечорниці».

Організована виховна робота в гуртожитку допомагає студентству виробити індивідуальний стиль життя, діяльності і спілкування.

Тому знати і розуміти молодь, адекватно оцінювати її особистісні якості та індивідуальний потенціал вихователі вважають однією зі своїх найважливіших професійних якостей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Галузинський В.М. Педагогіка / В.М. Галузинський. – К : Вища шк, 1995.

2. Гудзик К. Вчитель мудрості та людяності (Шлях великого чеського гуманіста) / К. Гудзик // День. – № 110. – 8 липня. – 2006.

3. Калечиц Т.Н. Позаклассная и позашкольная робота с детьми / Т.Н. Качечиц. – М. : Просвещение, 1980.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.