Стаття "Проектна діяльність на уроках природничо-математичного циклу та STEM-освіта".

Опис документу:
У методичних рекомендаціях на 2019-2020рік ннаголошується " упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Проектна діяльність на уроках природничо-математичного циклу та STEM-освіта.

У «Методичних рекомендаціях щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2019-2020 навчальний рік» наголошується, що «упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації».

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції: мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійний пошук знань, їх систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проектів (ефективну технологію навчання). Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті. В основі методу проектів лежать розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, удосконалення критичного мислення (схема ) . Метод проектів дозволяє школярам перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого здобування. Реалізація проектного методу в освітньому процесі є одним з ефективних шляхів підвищення якості підготовки учнів.

Схема.

Проект як засіб реалізації STEM-освіти у школі дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних дисциплін під час розв’язання реальних проблем, обумовлює їх практичне використання, генерує при цьому нові ідеї, формує всі необхідні життєві компетенції. Реалізація методу проектів на практиці змінює роль вчителя під час навчального процесу. Із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності учнів. Змінюється й психологічний клімат у колективі, оскільки учителю потрібно переорієнтовувати свою роботу на уроці та роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет дослідницького, пошукового, творчого характеру. Новою програмою з фізики, яка почала діяти в 2015-2016 навчальному році, визначено виконання навчальних проектів. З урахуванням того, що навчальними програмами з фізики не було раніше передбачено виконання подібних навчальних проектів, а форми й методи роботи сучасний вчитель має право обирати самостійно залежно від свого рівня кваліфікації та досвіду роботи. Під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються нові знання, уміння і навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. Розглянемо приклад реалізації методу проектів на уроці фізики. Як приклад, розглянемо проект «Дифузія в побуті та природі». Навчальна мета проекту – з’ясувати суть явища дифузії та пояснити його з точки зору молекулярної будови речовини, дослідити залежність швидкості процесу дифузії у різних речовинах та від температури; розглянути внесок українських науковців, зокрема І. Пулюя, у вивчення явища дифузії; показати роль дифузії у повсякденному житті людини, а також у різних сферах людської діяльності. Працюючи над проектом, семикласники провели різні досліди на прояв явища дифузії, працювали самостійно та у групах; робили припущення, спостереження та висновки; визначили корисні та шкідливі якості дифузії; сформулювали правила безпечної життєдіяльності пов’язані з дифузією; підготували презентацію «Дифузія в побуті», навели приклади українських прислів’їв пов’язаних з дифузією, прослухали повідомлення про наукові відкриття українського фізика Івана Яковича Пулюя. Захист проектів варто проводити у кабінеті фізики як відкритий захід для учнів 5-9 класів з метою до профільної підготовки. Школярі із задоволенням працюють над проектами на уроках математики. Прикладами виконаних проектів є інформаційні проекти у 5-му класі «Загадковий світ натуральних чисел», в 6-му класі «Пропорція навколо нас», в 7-му класі «Лінійні рівняння і ми» (алгебра), «У світі трикутників» (геометрія), у 8-му класі «Різні способи доведення теореми Піфагора» (геометрія), у 9-му «Квадратична функція»(алгебра). Під час захисту проектів діти вчаться слухати своїх товаришів, аналізувати їхню думку, зіставляти зі своєю. Оцінюючи інших, учні вчаться оцінювати себе, у них формується вміння жити серед людей. Як приклад, розглянемо STEM-проект «Симетрія», який пов'язаний із вивченням учнями понять «симетрія», «симетрія відносно точки або центральна симетрія», «симетрія відносно прямої або осьова симетрія» тощо на уроках природничо - математичного циклу. Навчальна мета проекту – поглибити поінформованість школярів щодо видів симетрії, сприяти формуванню уявлення симетрії в оточуючому середовищі, актуалізувати знання учнів і застосувати їх для розв’язання практичних проблем. Учні навчилися шукати, збирати, обробляти інформацію користуючись різними джерелами й представляти здобуті результати різними способами і засобами ІКТ. Під час реалізації проекту «Симетрія» школярі досліджували наявність симетрії у навколишньому середовищі та проблему симетрії у рукотворних витворах людини (архітектура, образотворче мистецтво), аналізували проблему з наукової точки зору. Введення в проект розпочинається на уроці геометрії. Учитель акцентує увагу школярів на тому, що поняття «симетрія» використовується з давніх часів і трактується як «гармонія», «краса». Симетрія (від грец. – однорідність, пропорціональність, гармонійність в об’єкті) – гармонія в розташуванні однакових предметів будь-якої групи або частин в одному предметі. Симетрія поширена в природі й творіннях людини (в архітектурі, в образотворчому мистецтві) створюючи враження єдності, гармонії. Вчитель візуально представляє школярам деякі види симетрії, надаючи визначення, пояснюючи відмінності, зокрема: центральна симетрія (симетрія відносно точки), осьова симетрія (симетрія відносно прямої), дзеркальна симетрія (симетрія відносно площини). Учням пропонується практично дослідити (співставити, розрізати, намалювати тощо) деякі природні об’єкти для визначення виду симетрії, зокрема, стільники, мушля… Вони визначають, який з об’єктів є симетричними, пояснюють свою думку, визначають які види симетрії характеризують той або інший об’єкт. Учні досліджують також об’єкти поза школою. На уроках образотворчого мистецтва поняття симетрії успішно закріплюється під час вивчення теми орнаменту. Цікавим наповненням проекту є створення школярами орнаменту за допомогою програмних засобів. Переконана, що метод проектів – це шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання. Таким чином, суть методу проектів – стимулювання інтересу учнів до певних проблем, які передбачають володіння визначеною сумою знань, та до діяльності, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показ практичного застосування здобутих знань.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00