Стаття на тему"Урізноманітнення форм роботи на уроках французької мови

Опис документу:
Стаття над темою : Урізноманітнення форм роботи на уроках французької мови з використанням інноваційних технологій. Різні форми уроків які я використовувала та викоритовую на уроках і бачу блиск в очах дітей і важаю це великим щасттям.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Стаття над темою :

Урізноманітнення форм роботи на уроках французької мови з використанням інноваційних технологій.

Освіта, яка не вчить жити  успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше.

Р.Т.Кіосакі.

Кардинальні зміни в суспільстві, розвиток науки, інформатизація, глобалізація потребують змін у всіх сферах життя, у тому числі і в освіті. Сучасність вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь і навичок, але й уміння самостійно здобувати і використовувати на практиці нові знання, уміння співпрацювати, адаптуватися в нових умовах, знаходити шляхи рішення життєвих проблем.

Іноноваційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання.

Пошук нових форм і методів навчання в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. Кожен не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки.

Головними перевагами пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують орієнтований підхід до навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстовою, графічною, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує якість учбової інформації, що підноситься школярам, підвищує і успішність їх вчення.

Комп’ютер на будь-якому уроці допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран.

Активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. Слід відмітити, що в якомусь значенні всі педагогічні технології є інформаційними, оскільки, навчально-виховний процес не можливий без обміну інформацією між вчителем і учнями.

На мою думку є три важливі дії:

зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів ефективно вирішувати проблему наочності навчання, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях,індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви.

Інтерактивні методи є працюючими методами. Хоча роль вчителя в ході інтерактивних занять є другорядною, проте слід звернути увагу на процес підготовки та розподілення ролей для учнів. Завданням вчителя є: створити сприятливі умови для висловлювання власної думки кожного з учасників, ознайомити учнів з чітко сформованими правилами інтерактивної гри та направити учнів у правильну сторону розвитку подій. З учнями , які притримуються власних точок зору, необхідно зробити команду. Таким чином, створюється умови для індивідуального самовираження  всередині групи, вміння працювати в команді, розвивається дух суперництва, який сприяє мотивації учнів до розширення знань для покращення комунікації та словесного закріплення своїх позицій.

Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише учня, але й вчителя до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей обдарованих учнів, особливостей їх мислення.

До інтерактивних методів навчання відносять презентацію рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, проведення творчих заходів.

Гра –  найбільш доступний для учнів вид діяльності. У грі яскраво проявляються особливості мислення та уяви, емоційність, активність, розвиваюча потреба в спілкуванні. Цікава гра підвищує рівень активності і може вирішити більш складну задачу, ніж на звичайному занятті. Але це не свідчить про те що всі заняття повинні проходити в формі гри. Гра  –  це тільки один з методів, і вона дає гарні результати тільки у поєднанні з іншими: аудіюванням, бесідами, читанням та іншими.

Гра має велике значення для розвитку особистості. Успіх навчальної гри визначається також віковими особливостями. Навчальна ділова гра має такі функції:

1. Розвиваюча – забезпечує під час навчальної діяльності розвиток творчого потенціалу учнів, їх самостійності в оволодінні методами отримання необхідних знань.

2. Комунікабельна – реалізується через організацію спілкування та саморегуляції поведінки.

3.Активізуюча – передбачає стимулювання пізнавальних процесів, інтересів, потреб.

4.Інформаційна – проявляється у спрямованості змісту гри на соціальні, психологічні проблеми.

5.Функції інтеграції знань забезпечує міжпредметні зв’язки між курсами загальних об’єктів вивчення .

І тільки тоді урок, на якому будуть створені реальні умови для інтелектуального, соціального становлення особистості учня, які дозволять досягти високих результатів у навчанні, стане сучасним, який вимагає сьогодення.

Оволодіння інноваційними технологіями та знанням французької мови , на мою думку, допоможе дитині після закінчення школи краще пристосуватися до дорослого життя, адаптуватись до умов, що постійно змінюються, орієнтуватись у різноманітних життєвих ситуаціях, працювати в різноманітних сферах діяльності.

Ш. О. Амонашвілі стверджував: «Школа – це простір життя дитини: тут вона не готується до життя, а повністю живе», тому вся діяльність компетентного та творчого вчителя має будуватися так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Присакар Олеся Михайлівна

вчитель французької мови Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступ.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!