Стаття на тему: "Умови ефективного керівництва"

Опис документу:
У період дошкільного віку під час спілкування з однолітками виникають досить складні взаємини, що істотно впливають на розвиток особистості. Між дошкільниками розгортається складна і часом драматична картина відносин. Однак, перш ніж говорити про педагогічні проблеми спілкування дітей дошкільного віку з ровесниками, потрібно зрозуміти, що з однолітками дитина спілкується зовсім по-іншому, ніж з дорослим.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Умови ефективного керівництва спілкуванням дітей старшого дошкільного віку з ровесниками з метою подолання педагогічних проблем комунікації

У період дошкільного віку під час спілкування з однолітками виникають досить складні взаємини, що істотно впливають на розвиток особистості. Між дошкільниками розгортається складна і часом драматична картина відносин. Однак, перш ніж говорити про педагогічні проблеми спілкування дітей дошкільного віку з ровесниками, потрібно зрозуміти, що з однолітками дитина спілкується зовсім по-іншому, ніж з дорослим.

У з’язку із диференціацією міжособистісних відносин виникають педагогічні проблеми спілкування з партнерами. «Така неузгодженість комунікативних дій дітей часто породжує конфлікти. Спілкування дітей проходить складний шлях розвитку, в якому можна виділити три основні етапи», – запевняє В. Нагаєв [1, 42]. Детально розглянемо кожний етап розвитку спілкування дошкільників.

У середньому дошкільному віці діти свідомо віддають перевагу грі з іншою дитиною, а не з дорослим або поодинці. Р. Павелків та О. Цигипало переконують, що успіхи однолітків можуть викликати засмучення дітей, а тому є лише каталізатором появи педагогічних проблем спілкування з ровесниками [5, 165]. Все це породжує численні конфлікти дітей і такі явища, як хвастощі, дії напоказ, які можна розглядати як вікові особливості дітей.

Причинами виникнення педагогічних проблем спілкування дітей дошкільного віку з ровесниками можуть стати:

  1. надмірна сором'язливість,

  2. неприємні звички;

  3. зайва батьківська опіка;

  4. неприємні звички: обгризання нігтів, неакуратність в їжі.

  5. невміння швидко переодягнутися викличе насмішки.

Педагогічні проблеми спілкування між дитиною та однолітками можуть виникати з причини недоліків в мотивах гри. Н. Донченко наводить переконливий приклад подібної ситуації. «Наприклад, коли дитина має егоїстичне прагнення до особистого самоутвердження у грі, що говорить про неправильну сформованість її потреб», – вважає Н. Донченко [2, 22].

Важливо підкреслити, що в усіх розглянутих вище випадках нетовариської поведінки період назрівання у дитини проблем спілкування з ровесниками, як правило, залишається непоміченим вихователем. На думку Г. Ложкіна та Н. Пов’якель, нетовариські діти не порушують правил поведінки в дитячому саду і тому набагато менше привертають до себе уваги, ніж ті з дітей, хто своєю недисциплінованістю заважають виховної роботи [4, 189].

У результаті вище зазначених взаємодій можуть виникнути два види конфліктів. Так, М. Пірен розглядає педагогічні проблеми спілкування крізь призму зовнішніх та внутрішніх конфліктів. «Зовнішні очевидні конфлікти у дошкільнят породжуються суперечностями, що виникають при організації ними спільної діяльності або в процесі її», – запевняє А. Матусік. «Внутрішній конфлікт, – переконує М. Пірен, – виникає в умовах провідної ігрової діяльності і здебільшого прихований від спостереження» [3, 67].

Отже, важливими каталізаторами, що сприяють ефективному керівництву спілкуванням, виявлено розвивальне мовленнєве середовище, ігрова діяльність, заняття та праця. Загальною умовою оптимізації спілкування старших дошкільників з однолітками є створення вихователем атмосфери доброзичливості, відвертості, емоційної піднесеності та радості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на ви- клики для дітей / [Н. А. Бойцова, О. М. Гелюх, Т. М. Григораш та ін.]. – К.: Україна, 2016. – 100 с.

  2. Донченко Н. Детермінанти психологічного конфлікту у дітей старшого дошкільного / Н. Донченко // Психолого-педагогічний пошук: збірник наукових праць студентів, магістрантів, молодих вчених Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – Глухів, 2014. – С. 22–26.

  3. Зотова І. Формування мовленнєвого спілкування дошкільників в умовах різновікових груп / І. Зотова // Наука і освіта. – 2013. – № 3. – С. 67–71.

  4. Ложкін Г. В. Психологія конфлікту / Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель. – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.

  5. Павелків Р. В. Дитяча психологія / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – 432 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»