Стаття до методичної комісії природничо-гуманітарних дисциплін "Гурткова та позакласна робота при вивченні німецької мови"

Опис документу:
Позакласна робота з іноземної мови спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду, розвиток творчих здібностей. Розвиток творчих здібностей та організація дозвілля, культурного відпочинку є найважливіші компоненти позакласної діяльності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»

« Роль гурткової роботи та позакласної діяльності при вивченні німецької мови»

Позакласна робота з іноземної мови спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду, розвиток творчих здібностей. Розвиток творчих здібностей та організація дозвілля, культурного відпочинку є найважливіші компоненти позакласної діяльності. На мою думку позакласна робота виступає як природне продовження системи уроків, яким властива атмосфера співпраці і співтворчості, створюється справжнє педагогічне середовище невимушеного спілкування , повинна виховувати щирого громадянина, який з повагою ставиться до своєї країни і країни, мову якої він вивчає. Цей громадянин має бути чесним, порядним, розуміти людей, з якими спілкується, поважати і допомагати їм. На позакласних заходах необхідно прищеплювати любов до прекрасного, розвивати здібності виконувати пісні, слухати і розуміти музику, вчити учнів гарно оформляти стінгазети.

Навчання іноземної мови у гуртковій діяльності створює прекрасні можливості для того, щоб викликати інтерес до мовного і культурного різноманіття світу, повагу до мов і культури інших народів, сприяє розвитку комунікативно-мовленнєвого такту. Роль роботи гуртка з іноземної мови особливо неоціненна в творчому розвитку дитини та у всебічному становленні особистості. Мова для дітей стає засобом розвитку, пізнання і виховання. Завдяки правильно спланованої та організованої роботи гуртка, можна успішно вирішувати завдання, які вчитель ставить перед собою у позакласній діяльності: - виховання і різнобічний розвиток школяра засобами німецької мови та багатої німецької культури; - розвиток особистості , його інтелектуальних і пізнавальних здібностей, загальнонавчальних умінь, мотивації та інтересу до подальшого вивчення предмету; - забезпечення психологічної адаптації першокурсників до нового світу для подальшого подолання мовних і психологічних бар'єрів; - розширення лінгвістичного кругозору учнів,що сприяє їх загальному мовному розвитку; - розвиток уваги, мислення, пам'яті в ситуаціях спілкування, в ході оволодіння мовним матеріалом; - формування основ гуманітарної освіти; - організація художнього досугу учнів. Гурток має діяльнісний характер, він дозволяє здійснювати міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови. Формування комунікативної компетенції пов'язано з отриманням соціокультурних знань.

Одним з факторів, які впливають на творче зростання особистості , є використання цікавих, ефективних прийомів і методів, активних форм роботи і творче ставлення до процесу навчання і виховання. Сюди відноситься і позакласна робота. Однією з форм позакласної роботи є гурткова діяльність, яка допомагає мені вирішити не тільки завдання підтримки інтересу до досліджуваного предмету, а й завдання самореалізації учня і розвитку його творчих здібностей. Головними особливостями учнів ПТНЗ психологи вважають: пошуки учнями нових контактів та прагнення їх до колективізму. Першокурсник знаходиться напередодні вступу в життя, тому так важливо допомогти йому налагодити комунікативні зв'язки, прищепити вміння знаходити спільну мову з однолітками. Як показує велика кількість наявного в педагогіці досвіду, плідніше за все це можна зробити, закликавши на допомогу велику силу мистецтва. Осягаючи різні боки художньої діяльності, учень стає не тільки багатим духовно, але його може захопити подальше моральне самовдосконалення та творча робота. Не вірте в те, що ініціатива корисного проведення часу учнів буде належати комусь крім нас - батькам постійно ніколи, а діяльність учнів, пущена на самоплив, не дасть великої віддачі і скоро згорнеться. А ось обраний нами «хрест» позакласного керівника повинен допомогти майбутньому громадянинові дізнатися, що його вільний час можна і потрібно проводити гідно, з реальною користю для себе. Художнє дозвілля - невичерпне джерело відчуття повноти життя. А якщо художні дії проводяться колективно, в формі гри, уявлення, вистави, концерту і супроводжуються захоплюючої попередньою підготовкою, то можна бути впевненим, що в результаті учасників підсумкової події очікує висока самовіддача і емоційне задоволення, ще один крок у розвитку свого «я», творчої сторони цього «я». Зміст нашого гуртка з німецької мови « Німецький – це просто», який працює вже багато років, якраз і розвиває інтерес до оволодіння мовою, формує позитивні мотиви навчально-пізнавальної діяльності учнів, знайомить учнів з культурним життям німецького народу, його звичаями, фольклором, співом німецькою мовою. Спільна робота вчить учнів висловлювати свою думку, прислухатися до думки інших, розвиває співробітництво, творчу активність, художній смак, ініціативу (ідеям немає відбою). Спільна робота і можливість творчого самовираження захоплюють всіх, нікого не залишають байдужими. Ще не розібрані декорації, а від учнів вже чуєш: «А що буде далі?». А це означає, що робота гуртка німецької мови триває.

Важливим фактором успішного виконання завдань з методики викладання іноземної мови є врахування психолого-педагогічних особливостей навчання іноземної мови на різних ступенях. Знання властивостей особистості того чи іншого віку дає можливість правильно визначити зміст і форму позакласної діяльності з іноземної мови. На першому етапі (1 курс) учням притаманні такі риси як допитливість, інтерес до всього нового, емоційна активність. Проте вони мають завищену самооцінку і ще не вміють керувати своєю поведінкою. Більш розвинена механічна пам'ять учнів цього віку сприяє кращому і швидшому запам'ятовуванню віршів, пісень тощо. На другому етапі (2 курс ) підлітки виявляють більшу соціальну активність, спрямовану на засвоєння певних зразків поведінки та цінностей, прагнуть до сприйняття нового, цікавого, їх пам'ять розвивається у напрямі інтелектуалізації, запам'ятовування набуває цілеспрямованого характеру, мовлення стає більш керованим і розвиненим. Підлітки потребують щирого і серйозного ставлення до своїх інтересів, не люблять обмеження своєї самостійності з боку дорослих. Великої ваги для юнаків набуває спілкування зі своїми однолітками. Спілкування для них - невід'ємна частина їх життя, у процесі якої відбувається формування індивідуального стилю поведінки учнів. Слід звернути увагу на те, що у процесі організації позакласної роботи з іноземної мови необхідно враховувати як психологічні особливості особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між його членами, емоційний стан класу під час виконання завдань з позакласної роботи. Знання психологічних особливостей учнів - необхідна передумова успішного виконання вибору відповідних форм позакласної роботи, визначення змісту цих форм, організації та проведення позакласного заходу.

Завдання гуртка: - формування наступних світоглядних ідей: пізнання світу, розвиток навичок дослідницької роботи, формування вмінь узагальнювати отримані знання, аналізувати та застосовувати практично; - формування вмінь відповідного рівня в аудіюванні, говорінні, письмі, читанні, перекладі; - розвиток почуттів інтернаціоналізму, гуманізму, толерантності; - естетичне виховання учнів в процесі знайомства з літературними та музичними творами, шедеврами художнього світового мистецтва. Ці завдання розв’язуються в наступних аспектах: Пізнавальний аспект: - надати знання про культуру країн мови, що вивчається (музика, традиції, література, свята); - ознайомити з особливостями перекладу та розуміння німецькомовної літератури (поезія, казки, есе, оповідання); - сформувати уявлення про ментальність німецького народу у порівнянні з українським; - сприяти задоволенню пізнавальних інтересів учнів. Розвивальний аспект: - розвивати мотивацію до подальшого оволодіння іноземною мовою та культурою; - розвивати навчальні вміння та формувати раціональні прийоми оволодіння іншомовною культурою; - розвивати акторські здібності учнів. Виховний аспект: - сприяти вихованню толерантності та поваги до іншої культури; - залучати учнів до загальнолюдських цінностей; - сприяти вихованню особистісних якостей (вміння співпраці з іншими, комунікабельність, повага до себе та інших, особиста та взаємна відповідальність); - прищеплювати навички самостійної роботи з подальшого оволодіння іноземною мовою та культурою. Навчальний аспект: - систематизувати, узагальнювати, закріпляти лексичні та граматичні засоби, вивчені на уроках; - вчити вирішувати комунікативні задачі, необхідні для спілкування (монолог, діалог) в межах базового та понад базового рівня володіння іноземною мовою. Вирішити поставлені завдання дозволяє використання під час проведення занять інноваційних технологій, ігрових методик, мультимедійних засобів, автентичного мовного матеріалу (книги, журнали, музика, тощо).

Позакласна робота надає додаткову можливість показати учням зв'язок між одиницями мовного матеріалу, поповнювати знання учнів елементами теоретичних відомостей по мові. Це служить не тільки поглибленню знань і розширенню філологічного кругозору учнів, але і осмисленню ними логіки процесу оволодіння іноземною мовою. Зміст позакласної роботи слід розглядати крізь призму природного зв'язку спілкування з іншими видами діяльності. Які ж це види діяльності? Одні з них умовно можна віднести до навчальної і навчально-трудової, інші - до практично-побутової, треті - до суспільно- корисної, четверті - до культурно-розважальної. Найбільш яскраво у роботі гуртка представлені навчальні та культурно-розважальні види діяльності. Навчальна діяльність охоплює як практику в усній мові і читанні, так і деякі різновиди практичної діяльності, пов'язані з підготовкою учнів до олімпіад та інтелектуальних конкурсів з іноземної мови.

Культурно-розважальна діяльність направлена на прослуховування записів музичних творів, вивчення автентичних віршів та пісень у невимушеній обстановці. Вона надає широке поле для творчості учнів. У тематичних вечорах, вікторинах, в мовних і ситуативних ролевих іграх оживають колись перетворені учбові тексти, вивчені раніше вірші та пісні країни, мова якої вивчається. Позначені види діяльності, зв'язані із спілкуванням на іноземній мові, взаємодіють в рамках найрізноманітніших форм організації позакласної роботи.

В сучасній методичній літературі та у практиці освіти традиційно розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові. Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, яких викладач готує до олімпіади або участі в інтелектуальних конкурсах з іноземної мови . Індивідуальна робота може проводитися постійно або епізодично. Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, драматичні, перекладачів, позакласного читання тощо. Позитивно зарекомендували себе комбіновані гуртки, де поєднуються різні види діяльності, наприклад, розучування пісень та підготовка інсценівок, позакласне читання і перегляд діафільмів з подальшим обговоренням переглянутого. Заняття в гуртках, як правило, проводяться регулярно. Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної структури. До них відносять такі заходи як вечори художньої самодіяльності, фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки, агітбригада, інтелектуальна гра тощо. Ці заходи проводяться епізодично. За змістом можна виділити такі форми позакласної роботи з іноземної мови: 1) змагальні, 2) засоби масової інформації, 3) культурно-масові, 4) політико-масові. Кожна група зазначених форм передбачає конкретні заходи. Засоби масової інформації - стінгазета, оголошення, бюлетень, усний журнал, дайджест виставка-вікторина тощо (додаток 6). Заходи культурно-масового характеру: вечір свято, присвячений народним традиціям рідної країни або країни, мова якої вивчається; вечір-портрет, присвячений життю та діяльності відомих: письменників, поетів, композиторів, акторів тощо; вечір-зустріч з цікавими людьми; вечір-хроніка у зв'язку зі знаменними подіями; ранок казок та інші. Заходи політико-масового характеру: форум, фестиваль, прес-конференція ярмарка солідарності, телеміст та інші. Крім того позакласна робота з іноземної мови має дві основні форми: систематичну, яка постійно ведеться протягом року, та епізодичну - заходи, що проводяться один-два рази на рік. 8 До систематичних форм позакласної роботи належать мовний гурток, стінна мовна преса. Тут постійний склад учнів. Форми епізодичної роботи дуже різноманітні: це проведення мовних вечорів, конференцій, конкурсів, виставок, екскурсій, тижнів чи днів мови в школі, олімпіад тощо. Доцільно виділити окремо таку форму позакласної роботи як Тиждень іноземної мови у ліцеї. Ця форма за своїм характером є масовою, бо передбачає участь у ній широкого контингенту учнів, а за своєю структурою є комплексною, тому що включає комплекс різних за змістом та формою заходів, які відбуваються в певний період часу і спрямовані на реалізацію завдань комплексного підходу до виховання учнів. Тиждень іноземної мови проводять у певний період навчального року за попередньо складеною програмою, яка визначає цілі, зміст і форму кожного з його компонентів. Тематика заходів у рамках Тижня повинна бути цікавою, пізнавальною, доступною, пов'язаною з навчальним матеріалом та відповідати віковим особливостям учнів, рівню їх мовної підготовки .

Як показує практика, види позакласної роботи, що забезпечують високі результати, повинні мати такі характеристики: інформативність і змістовність, які сприяють реалізації практична та загальноосвітніх цілей позакласної роботи; комунікативна спрямованість: усі види позакласної роботи повинні забезпечувати користування іноземною мовою як засобом одержані і передачі інформації в типових природних ситуаціях спілкування; ситуативність: переважна більшість видів позакласної роботи повинні включати "набір" ситуацій, які є предметним фоном і стимулом до цілеспрямованих мовних вчинків; орієнтація завдань на підвищення мовленнєвої активності учнів; емоційність форм і способів реалізації, що сприяє підвищення інтересу учнів до іншомовної діяльності. Під час роботи гуртка з німецької мови основними формами є: - тематичні заняття; - випуск газети; - проведення конкурса на найкращий переклад; - підготовка учнів до участі в олімпіадах та інтелектуальних конкурсах; - проведення інтелектуальних конкурсів та вікторин; - проведення свят, пошукова робота учнів; - залучення учнів до роботи з інтернет-ресурсами; - використання сучасного пісенного матеріалу.

Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання німецької мови Пісня та музика - це ті фактори, що активізують діяльність учнів та підвищують їх інтерес до вивчення мови, впливаючи на їх емоційну сферу. Одним з найефективніших засобів впливу на почуття та емоції учнів є музика, пісня, що допомагають при вивченні іноземних мов. Які ж методичні переваги пісні у вивченні іноземної мови? Пісня, як один із видів мовного спілкування, є засобом більш стійкого засвоєння та розширення словникового запасу, оскільки вона містить нові слова й вирази, а вже досі знайома лексика може зустрічатися в новому контексті, що сприяє її активізації.

ВИСНОВКИ

Під позакласною роботою з мови викладач розуміє спеціальні заходи, які проводяться в позаурочний час і мають зміст, не завжди передбачений навчальною програмою, специфічні форми, методи та прийоми проведення й організовуються на принципі добровільної участі в них учнів. Позакласна робота з іноземної мови спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку. Уміло й цікаво проведені позакласні заняття допомагають учням заглибитися в історію походження та значення слів, вивчити питання походження мови, письма, збагнути розвиток словникового багатства мови; учні глибше пізнають закони мови, усвідомлюють розвиток мови, повніше осмислюють художньо-зображальні засоби, привчаються працювати з різними типами словників, добирати потрібні матеріали з рекомендованих учителем книг, вчаться редагувати матеріали до стінгазети, писати реферати, працювати над удосконаленням свого усного і писемного мовлення. У зміст позакласної роботи входять найрізноманітніші питання - загальні відомості про мову, питання лексики, ознайомлення із словниками, довідниками; цікавить учнів збирання матеріалів про мовні явища і факти, надруковані у газетах, журналах, книгах. Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні самі обирають форму роботи), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій). У процесі організації позакласної роботи з іноземної мови необхідно враховувати як психологічні особливості особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між його членами, емоційний стан класу під час виконання завдань з позакласної роботи. Знання психологічних особливостей учнів - необхідна передумова успішного виконання вибору відповідних форм позакласної роботи, визначення змісту цих форм, організації та проведення позакласного заходу. В своїй роботі з учнями-гуртковцями викладач використовує різноманітні форми. Мовні ситуації, створені в позакласній роботі, дають можливість організувати мовну комунікацію, близьку до реального мовного спілкування, бо позакласні завдання не сприймаються учнем як навчальні заняття. В умовах позакласної роботи іноземна мова стає справжнім засобом спілкування, оскільки увага учня, спрямована головним чином на здійснення акту мовлення в зв'язку з грою, уявною мовною ситуацією. Мовна діяльність тут мотивована і має безпосередню значущість для учня. Крім того, сфера спілкування іноземною мовою в позакласній роботі значно ширша. Отже, позакласна робота дає можливість забезпечити учнів ситуативно зумовленою й природно мотивованою мовною практикою, яка сприяє дальшому удосконаленню усного іноземного мовлення учнів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!