Стаття, "БЕЗПЕКА В INTERNET"

Опис документу:
У статті підкреслюється, що для ефективного забезпечення інформаційної безпеки підлітків необхідно дотримуватися єдності вимог та співпраці вчителів і батьків у цьому питанні. Визначено заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки підлітків: правові, технічні та програмні, виховні та організаційні, моральні та етичні, захист психіки і здоров’я людини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Семенець Ганна Іванівна

учитель української мови та літератури ( вища категорія )

Степанівської філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Степанівської селищної ради

Сумського району Сумської області

БЕЗПЕКА В INTERNET

Анотація: інтернет несе в собі великий інформаційний та освітній потенціал, але водночас містить і ризики, особливо для підлітків. Саме тому у статті розглядається проблема інформаційного захисту підлітків у віртуальному
просторі. У статті підкреслюється, що для ефективного забезпечення інформаційної безпеки підлітків необхідно дотримуватися єдності вимог та співпраці вчителів і батьків у цьому питанні. Визначено заходи
щодо забезпечення інформаційної безпеки підлітків: правові, технічні та програмні, виховні та організаційні, моральні та етичні, захист психіки і здоров’я людини. Зазначається, що навчання і виховання підлітків з
питань інформаційної безпеки повинно сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей, серед яких: грамотний і успішний пошук інформації; критична оцінка інформації; творення, перетворення
і презентація інформаційного змісту; правові засади творення й поширення інформаційного змісту; емпатія й образотворення; безпека і приватність; участь у мережних спільнотах.

Ключові слова: підлітки, інтернет, інформаційна безпека, он-лайн безпека підлітків.

Сучасні підлітки живуть в інформаційному суспільстві, де будь – який медійний продукт – це, в певному сенсі, реклама способу життя та тих чи інших цінностей, які впливають на результати їх вибору. Підліткова психіка нерідко виявляється непідготовленою до інформаційного вибуху і без адекватного захисту постає достатньо вразливою. Таким чином, гостро постає питання стосовно інформаційної безпеки підлітків. Уміння добирати, аналізувати, оцінювати й використовувати інформацію є сьогодні актуальним для підлітків. Адже їм бракує життєвого досвіду, моральної позиції та принциповості. Підлітки схильні до некритичного наслідування, ототожнюють себе із побаченим, копіюють учинки й дії своїх кумирів. Саме тому, в сучасних умовах потрібні механізми фільтрації, а також інструменти захисту від небажаних інформаційних потоків. Водночас у підлітків слід формувати компетентності роботи з інформацією в Інтернет мережі.

Проблеми інформаційної безпеки підростаючого покоління є одними з найважливіших у процесі виховання та навчання. Становлення наукового напрямку інформаційна безпека пов’язане з іменами таких видатних учених, як В.А. Герасименко, П.Д. Зегжда, А.О. Малюк, В.В. Мельшков, В.В. Хорошко, В.І. Ярочкін та ін. Питання інформаційної безпеки в педагогічній науці є новою та

мало дослідженою галуззю міждисциплінарного знання. Методику навчання інформаційної безпеки в школі та підготовки непрофільних спеціалістів, зокрема вчителів інформатики, розробляють: М.О. Абіссова, О.А. Алтуф’єва, Л.В. Астахова, В.О. Гріцик, І.М. Кірко, П.С. Ломаско, В.П. Поляков, Е.В. Татова, Г.Н. Чусавітіна. Проблему забезпечення інформаційної безпеки школяра в умовах ЗНЗ досліджують М.І. Бочаров, Т.О. Малих, Н.І. Саттарова, О.Ю. Федосов та ін.

Питанням інформаційної та комп’ютерної безпеки у сімейному та позакласному вихованні в нашій країні приділяється ще недостатньо уваги. Не достатньо враховуються особливості психолого-вікової періодизації у формуванні інформаційно безпечної особистості. Адже методи забезпечення інформаційної безпеки підлітків та виховний вплив має бути адекватний віковим особливостям та рівню розвитку дитини, для того щоб отримати оптимальний результат виховних заходів і забезпечити безпечну соціалізацію особи в інформаційному середовищі.

Головна мета цієї роботи полягає в комплексному розгляді питань навчання та виховання, пов’язаних із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій підлітками, з урахуванням проблем інформаційної безпеки неповнолітніх користувачів.

Для підлітків Інтернет стає частиною життя. Вони знайомляться з новими людьми і проводять чимало часу в он-лайн, шукають необхідну інформацію, яка

має відношення до їхніх шкільних завдань або відповідає їхнім інтересам. Завдяки більш високому рівню грамотності це відкриває багато можливостей використання Інтернету. Водночас, чимало дітей і підлітків, використовуючи Інтернет, навіть не замислюються про те, яка небезпека чекає на них [3, с. 60].

Водночас варто зазначити, що естетичні смаки та моральні якості підлітків на сучасному етапі формуються переважно під впливом стихійних факторів суспільного оточення. Адже інформація, яка містить елементи насильства, жорстокості, агресії, формує відповідні моральні якості, естетичні смаки, що моделюють поведінку підростаючого покоління. Також, існує причинно -наслідковий зв’язок між «розважальним медіа- насильством» і проявами агресії серед підлітків.

Негативна інформація впливає на ціннісні орієнтації особистості і підлітки, у яких ще недостатньо сформована психіка, вважають, що насильство – прийнятний шлях вирішення соціальних конфліктів. Все це підтверджує і той факт, що досить часто неповнолітні правопорушники серед причин, які штовхнули їх на скоєння злочину, називають перегляд відповідних відеоматеріалів.

Окрім цього, використовуючи Інтернет підлітки (добровільно чи неупереджено) дізнаються про секс і сексуальність шляхом доступу до порнографічних матеріалів. Також існують випадки потрапляння в сексуальне рабство через спілкування з особами, які пропонують знайомства, просять

надіслати фотокартки, а потім використовуючи монтаж, розміщують їх на порно-сайтах [4, с. 7].

Занепокоєння викликає і той факт, що останнім часом серед підлітків стало популярним розповсюдження відео- та фотозображень за допомогою мобільного зв’язку із насильницьким та аморальним змістом: побиття однолітків, статеві

акти, різноманітні форми приниження, так званого булінгу (англ. bulling, від bully – хуліган, забіяка, грубіян, ґвалтівник). Це поняття означає залякування, фізичний або психологічний терор стосовно особистості з боку групи підлітків, спрямований на те, щоб викликати в неї страх і тим самим підкорити її собі. Використання мобільних телефонів, чатів, інтернет-сайтів як інструментів

булінгу отримало назву «кібербулінг» [3, с. 61].

Однією з основних проблем для вчителів і батьків є не контрольованість Інтернету як джерела інформації, відомостей і даних. Оскільки глобальна комп’ютерна мережа містить багато матеріалів, які не тільки не є корисними для дітей і підлітків, але й можуть завдати шкоду їх психічному, моральному чи навіть фізичному здоров’ю.

Для того щоб захистити підлітків від психологічного, морального та фізичного насильства в Інтернеті, а також загроз і викликів, які несе сьогодні інформаційний простір, необхідна взаємодія сім’ї та загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема щодо питання формування у підлітків компетенцій безпечної роботи з інформацією в Інтернеті [2, с. 45].

Одним зі шляхів забезпечення інформаційної безпеки підлітків є організація безпечного особистісного інформаційного простору як у школі, так і в сім’ї. Організувати безпечний інформаційний простір можливо шляхом реалізації засобів та заходів щодо інформаційної безпеки підлітків, серед яких: правові, технічні та програмні, виховні й організаційні, моральні й етичні [6, с. 75].

Правові засоби – це спеціальні закони й інші нормативні акти, правила, процедури та заходи щодо забезпечення особистісного інформаційного

середовища підлітків на законодавчій і правовій основі для реалізації єдиної державної політики у сфері захисту дітей від інформаційних матеріалів, що завдають шкоди їх здоров’ю та психіці.

Технічні і програмні заходи передбачають використання різного роду апаратного і програмного забезпечення для перешкоджання нанесення матеріальної та моральної шкоди підлітку (програми Батьківського контролю, мережних фільтрів, технічних засобів захисту даних).

Виховні заходи – формування у підростаючого покоління культури безпеки, відповідальності за здійснені дії в інформаційному просторі, виховання

й укріплення духовно-моральних цінностей, патріотизму, готовність батьків і педагогів до прийняття позиції дитини та поваги до її самостійності.

Організаційні заходи – це регламентація інформаційної діяльності підлітків, контроль за використанням мережевих сервісів і спільнот, що виключає або послаблює нанесення шкоди особистому інформаційному середовищу дитини.

Моральні та етичні заходи включають в себе дотримання підлітками під час здійснення інформаційної діяльності норм і правил поведінки в суспільстві, а також мережевої культури й етики, що утворюються з розповсюдженням

інформаційних технологій у сучасному інформаційному суспільстві.

Основним завданням спільної взаємодії батьків і вчителів в процесі навчання і виховання підлітків з питань інформаційної безпеки повинно

бути формування у них інформаційно-комунікаційних компетентностей щодо користування Інтернетом. Зокрема серед таких компетентностей слід виділити:

1. Грамотний і успішний пошук інформації.

2. Критична оцінка інформації.

3. Творення, перетворення і презентація інформаційного змісту.

4. Правові засади творення й поширення інформаційного змісту.

5. Емпатія й образотворення.

6. Безпека і приватність.

7. Участь у соціальних електронних мережах: розпізнання елементів Інтернет-культури; активна участь у мережних соціальних спільнотах; ініціативність в розвитку мережних соціальних спільнот, створених для спільних дій [5, с. 37]

Висновки і пропозиції. Таким чином, інформаційна безпека безпосередньо залежить від рівня і якості освіченості молодого покоління,

ступеня зрілості особистості й готовності її до самореалізації в суспільстві. Саме тому виникає гостра необхідність розширення змісту загальної середньої освіти, використання нових компонентів, пов’язаних із навчанням підлітків інформаційної безпеки. Основною запорукою усунення основних проблем інформаційної небезпеки віртуального світу є об’єднання зусиль вчителів,

батьків і громадськості задля більш ефективного навчання підлітків правилам безпечного поводження у світовій мережі.

Список використаних джерел

1. Ковальчук В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі: дис… канд. пед. наук: 13.00.10 . Ковальчук Вікторія Наумівна. Житомир, 2011. 291 с.

2. Ковальчук В. Н. Проблеми інформаційної безпеки дітей різних вікових категорій / В. Н. Ковальчук . Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. № 8. С. 58-62.

3. Куницький В. В. Захист неповнолітніх в інформаційному просторі як об’єкт гуманітарної експертизи: український та зарубіжний досвід. [Електронний ресурс] / В. В. Куницький . Державне управління: теорія та практика. 2011. Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Kunitskiy.pdf

4. Лещенко М. П. Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук . Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 42,

4. С. 33-46.

6. Підгорна Т. Деякі аспекти організації інформаційної безпеки учнів. Т.Підгорна, І. Берест. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014. № 6. С. 70-78.

6. Шахненко В. І. Пропаганда інформаційної безпеки на уроках основ здоров’я й інформатики , В. І. Шахненко, А. В. Тріщук. Основи здоров’я. 2015. № 3. С. 9-11

7

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Впровадження веб-квестів в освітній процес»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.