СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК Інтегрований урок у 5 класі

Опис документу:
показати учням спорідненість сюжетів, мотивів, образів українських літературних казок із казками народів світу; навчати п'ятикласників здійснювати порівняльний аналіз творів української та зарубіжної літератури, досліджувати етико-моральну проблематику казок, зокрема проблему боротьби добра і зла; розкрити значення теоретико-літературних понять з теми; розвивати критичне мислення школярів; удосконалювати навички аналізу, синтезу, узагальнення;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ

ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК

Інтегрований урок у 5 класі

Мета: показати учням спорідненість сюжетів, мотивів, образів українських літературних казок із казками народів світу; навчати п'ятикласників здійснювати порівняльний аналіз творів української та зарубіжної літератури, досліджувати етико-моральну проблематику казок, зокрема проблему боротьби добра і зла; розкрити значення теоретико-літературних понять з теми; розвивати критичне мислення школярів; удосконалювати навички аналізу, синтезу, узагальнення; зацікавити чарівним світом казки, виробляти вміння бачити в ньому відбиток реального життя; збагачувати життєвий досвід учнів, розкриваючи зміст понять правди і кривди, добра і зла.

Учні мають знати:

 • зміст, сюжет, основні образи прочитаних українських та зарубіжних літературних і народних казок;

 • зміст понять «мандрівний» сюжет, антитеза, гіпербола, літературний портрет.

Учні мають уміти:

 • порівнювати тексти українських і зарубіжних казок, знаходячи в них спільні й відмінні риси, елементи сюжету, проблематики, образи;

 • характеризувати національний колорит українських казок.

Тип урок у: інтегрований урок української та зарубіжної літератури з елементами компаративного аналізу.

Метод и, п р и й о м и і форми робот и: порівняльний текстологічний аналіз, ґронування, виразне читання, складання таблиці, «Незакінчене речення», «Перехресне читання».

О б л а д н а н н я: художні репродукції та учнівські ілюстрації до прочитаних казок, тематична книжкова виставка, мультимедійні матеріали презентації.

Випереджувальні завдання.

 1. Створити ілюстрації до улюблених літературних казок, прочитаних на уроках української і зарубіжної літератури, відобразити в малюнках своє бачення описаної в них боротьби добра і зла.

 2. Виписати з довідкової літератури визначення казки, вислови відомих людей про роль і значення казки в нашому житті, дібрати афоризми та прислів'я про добро і зло.

 3. Скласти плани до казки І.Франка «Фарбований Лис» та індійської народної казки «Фарбований Шакал».

Методична ремарка. Урок розраховано 90 хв.

Перебіг уроку

I. Мотивація навчальної діяльності.

Сугестивне введення в тему.

Звучить пісня «Мамина казка» (сл. О.Кононеика, муз. ОЖіиііиського).

Забезпечення емоційної готовності учнів до сприймання нового матеріалу.

Словесний настрій. Доберіть кілька прикметників для означення власного настрою на цьому етапі уроку. Як на нього вплинула прослухана пісня?

II. Цілевизначення і планування навчальної діяльності.

Повідомлення теми й завдань уроку.

Слово вчителя. Знайомство людини з мистецтвом слова, з літературою починається з казки. Ще не вміючи читати, ми слухали казку з батьківських вуст. Перші книжки повели нас країною чарів і див. Однак найголовніше те, що, спостерігаючи за поведінкою казкових героїв, ми вчилися розрізняти добре і погане, потворне і прекрасне. Ми співчували скривдженим і завжди раділи, коли врешті добро перемагало зло.

Звісно, ви вже читаєте різні науково-популярні й художні книжки, однак казка залишається одним з улюблених жанрів. Багато цікавих казок ви прочитали на уроках української та зарубіжної літератури і, мабуть, помітили, що вони мають деякі схожі особливості й водночас відмінні між собою. Запишіть тему уроку: «Спорідненість українських казок із казками народів світу». Мета нашої роботи на уроці дослідити ці спільні й відмінні риси українських та зарубіжних літературних і народних казок і схарактеризувати на основі проведеного порівняння національний колорит українських казок.

З'ясування учнівських очікувань.

Робота з таблицею. Накресліть у зошитах зображену на дошці таблицю. Заповніть першу й другу колонки

Що ми знаємо?

Що хочемо дізнатися на уроці?

Що ми дізналися?

Методична ремарка. Третю колонку таблиці учні заповнюють наприкінці уроку.

Робота з епіграфом. З'ясувати значення поняття епіграф.

Епіграф - цитата, крилатий вислів, уривок із, приказка, які ставляться перед текстом літературного твору або перед його розділами і виражають їхню провідну ідею, концепцію.

З-поміж дібраних удома висловів відомих людей про казку виберіть епіграф до уроку.

Казка кличе нас у мандри, велить бути в житті сміливими й мудрими, долати перешкоди й біди і не забувати добра світового, бо тільки цим і вимірюється наша людська сутність (В.Шевчук).

Заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима (В.Сшюненко).

Казка - скарбниця духовної мудрості і краси, книжок дитячих незабутні чари... (М.Зеров).

І гори, й каміння, й дерева, й кущі - геть усі мають свої власні казки (З.Топеліус).

Немає казок, кращих від тих, які створило саме життя (Г.-ХА ндерсен).

Казка - вигадка, проте щось тут, браття, не пусте! (О.Пушкін)

III. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань школярів.

Бесіда

Що таке казка?

Які види казок вам відомі?

 • Які казки ви читали на уроках української та зарубі жної літератури?

 • Яку будову має казка? У чому її відмінність від інших жанрів літератури?

 • Чи кожна казка має відомого автора?

 • Які казки називають літературними? Що в них спільного й відмінного із фольклорними казками?

Робота з таблицею. Уважмо прочитайте інформацію, вміщену в таблиці. Доповніть власну відповідь на останнє запитання попередньої бесіди. (Таблицю вчитель креслить на дошці або демонструє на мультимедійному екрані.)

Народна казка

Літературна казка

Спільне

Використовується художній прийом антитези - протиставлення добра і зла

Наявн ість гіпербол

Стала структура

В образах героїв висміюються й засуджуються людські вади і схвалюються чесноти, позитивні риси вдачі

Відмінне

Автор колективний

Автор - конкретний письменник (один або кілька)

Відображено народні уявлення про добро і зло

У тексті виражено авторське бачення подій, його ставлення до персонажів, оцінка їхніх учинків тощо

Герої чітко розмежовані на позитивних і негативних

Для героїв характерне складне поєднання вад і чеснот

Дія відбувається здебільшого в умовному казковому часопросторі

Часто вказано цілком конкретний час і місце подій

Мова більшості творів типова, вживаються сталі зачини й кінцівки казок, звороти в мові героїв

Мова твору характеризується авторським стилем

Пригадайте назви українських казок та імена їхніх авторів. Скористайтеся цими, на яких подано ілюстрації до творів або цитати з них.

Там, де гори і долини, Де гуляє вітровій, -Там цвіте краса-країна З дивним ім'ям Сльозолий. (В.Симоненко, «Цар Плаксій та Лоскотон».)

В звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. (І.Франка, «Фарбований Лис».)

Народилася не ранньою весною, як усі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тим-то вона була найменшою в родині, «мізинчиком». (В.Ко-ролів-Старий, «Хуха-Моховинка».)

Другий брат мандрував по світу. Глибоко в його душі була закладена допитливість. Він хотів знати все на світі, усе зрозуміти. (ІЛипа, «Близнята»)

Край моря бачив дуб зелений,

Під ним сидів і кіт учений,

Своїх казок мене учив.

(ОПушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила», Росія.)

Ф Прочитайте цитати з казок. Пригадайте їхні назви та авторів. З'ясуйте, які країни є батьківщинами цих творів.

Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди й не наважувалась жалітися батькові - той однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині. (ШПерро. «Попелюшка», Франція.)

А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стели як-найстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло. (Брати Ґрілш. «Пані Метелиця», Німеччина.)

А тим часом - жив собі один лихий троль. Він був злючий-презлючий, наче сам чорт! Але якось і він був у чудовому гуморі, бо зробив собі дзеркало, у якому все добре й прекрасне здавалося гидким, а все негідне й погане виглядало прекрасним. (Г.-Х.Андерсен. «Снігова Королева», Данія.)

А

IV. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя. Чимало авторів літературних казок написали свої твори на основі фольклорних сюжетів, узявши їх за основу і доповнивши новими героями, колізіями, ідеями. Відтак казкові сюжети зазнавали змін, осучаснювалися. Це свідчення того, що фольклор - найважливіше джерело літератури кожного народу.

Проблемні питання. Чому в казках різних народів натрапляємо на подібні сюжети чи мотиви? Чи не тому, що розуміння понять добра і зла, щастя і горя, прекрасного і потворного схоже в усіх людей?

Висловлюючи свої міркування, прокоментуйте вислів І.Франка: «Якщо фольклорні твори різних народів є мудрістю, то, очевидно, мудрістю міжнародною».

Словникова робота.

Мандрівні сюжети – спільні сюжети, які трапляються в казках різних народів світу.

Заповніть таблицю.

Мандрівні сюжети

«Дідова дочка й бабина дочка» (українська народна казка)

Спільне: пасербиця -вихована, працелюбна дівчина, має добре серце й терпить знущання мачухи, а бабина дочка лінива, пихата. В усіх казках добра дівчина винагороджена за свої чесноти, а лінь і пиха злої - покарані.Мандрівний сюжет - протистояння рідної дочки і пасербиці.

«Морозко» (російська народна казка)

«Мороз Іванович» (обробка В.Одоєвського)

«Пані Метелиця» (брати Ґрімм)

«Дванадцять місяців» (С.Маршак)

«Золотий черевичок»

(українська народна казка)

Мандрівний сюжет

- улаштувати особисте щастя і знайти своє кохання дівчатам допомагає загублений і віднайдений черевичок.

«Попелюшка» (Ш.Перро)

«Попелюшка» (брати Ґрімм)

«Панна квітів» (В.Шевчук)

Мандрівний сюжет - перемога простої людини, що має щире, любляче серце, над сильним і могутнім чарівником.

«Снігова Королева» (Г.-Х.Андерсен)

Методична ремарка. Колонки, де текст подано курсивом, учні заповнюють самостійно. Порівняльний аналіз творів.

Прочитайте назви казок. Літературі яких країн вони належать? Що в них спільного?

«Фарбований Лис», «Фарбований Шакал», «Рейне-ке-Лис», «Роман про Ренара».

Робота з підручником. Прочитайте за підручником зарубіжної літератури розділи «Панчатантра» і «Хто такий Лис Ренар». Запишіть у зошити таку інформацію:

Історія про фарбованого шакала походить з індійського епосу. В різні часи цей сюжет дістав оригінальну літературну обробку: в середньовічному французькому епосі («Роман про Ренара», ХП-ХІУ ст.), у творчості Й.-В.Ґете («Рейнеке-Лис», 1794 р.). В українській літературі маємо власний твір на цей мандрівний сюжет - «Фарбований Лис» І.Франка.

Розгляньте малюнки на екрані. З'ясуйте, в якому віконечку зображений Лис Микита, а в яких - Лис Ренар, Рейнеке Лис, Фарбований Шакал.

Складіть плани казок про Лиса Микиту і Фарбованого Шакала. Порівняйте, знайдіть у них спільне й доведіть, що цей сюжет можна вважати мандрівним.

Орієнтовні плани.

«Фарбований Лис»

 1. Вправний мисливець.

 2. Лис на торговищі.

 3. Зустріч із собаками.

 4. У діжці з фарбою.

 5. Страшний синій звір.

 6. Царювання Лиса.

 7. Помста одурених звірів.

«Фарбований Шакал»

 1. Шакал Чандарава у місті.

 2. У діжці з синьою фарбою.

 3. «Мудре» правління нового царя.

 4. Покара пройдисвітові.

«Перехресне читання». Прочитайте вголос по черзі епізоди, які найяскравіше характеризують головних героїв порівнюваних казок. Визначте основні риси Шакала і Лиса.

Прокоментуйте слова І.Франка: «Значить, діточки любі, не тим цікава байка (казка), що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє звичайно велику правду. Адже це не про бідних Баранів, Вовків та Ослів мова, а про вас самих з вашою глупотою, з вашим лінивством...»

Які людські вади викрито в казках про Фарбованого Лиса?

Робота з таблицею. Дайте відповіді на запитання. Запишіть у відповідні комірки таблиці спільні й відмінні особливості казок «Фарбований Лис» і «Фарбований Шакал».

Хто є головними героями казок?

Які пригоди сталися з ними?

За що покарано Лиса й Шакала?

«Фарбований Лис»

«Фарбований Шакал»

Спільне

Відмінне

Прочитайте коментар І.Франка до його казки про Лиса. Чи досяг автор поставленої мети?

Я бажав не перекласти, а переробити стару повість про Лиса, зробити її нашим народним добром, надати їй нашу національну подобу. Я, так сказати, на чужий позичений рисунок наклав наші кольори.

Висновок. Беручи за основу для багатьох своїх казок сюжети з грецького, індійського, німецького, арабського фольклору, І.Франко надав їм неповторного національного колориту, «вписав» їх в український літературний контекст.

Словникова робота.

особливостей, своєрідність певного народу,

Даючи відповіді на питання, дослідіть, у чому виявляється національний колорит казки «Фарбований Лис» І.Франка.

Де відбуваються дії, описані в казці?

Які речі, що використовують у побуті українці, є у творі?

Чи трапляються в казці І.Франка назви українських професій, традиційних ремесел?

Які прислів'я і приказки використав автор у творі?

Ґронування. Витлумачте виписані вдома прислів'я та афоризми про добро і зло. Які асоціації зроджують у вас ці поняття? Накресліть асоціативні схеми.

В злагоді жити - добро творити (Нар. мудр.). І ніхто не може вбити в собі зло, коли не втямить спершу, що таке те зло, а що добро (Г.Сковорода). Легше робити добро, ніж не робити зла (Л.Коваль). Робиш добро - не кайся; зробив зло - лиха сподівайся (Нар. мудр.). Добро само себе хвалить, а зло похвали не гідне (Нар. мудр.). Сім'я - це первинне середовище, де людина повинна вчитись творити добро (В.Сухомлинський). Щоб повірити в добро, треба почати його робити (Л. Тол стой). Добро не лихо, ходить по світі тихо (Нар. мудр). Добро ходить за роботою, а за лінощами - зло (Нар. мудр.). Тільки одне благо -знання, і тільки одне зло - неуцтво (Сократ).

Орієнтовна асоціативна схема «Добро»

Робота в парах. Обговоріть проблему боротьби добра і зла у проаналізованих казках. Заповніть колонки таблиці, спираючись на тексти казок (1-й учень добирає матеріал до колонки «Добро», 2-й -до колонки «Зло»).

Орієнтовний варіант заповнення таблиці

Назва казки, автор

Добро

Зло

«Фарбований Лис», І.Франко

Підступного і брехливого Лиса покарано, справедливість відновлено

Обман Лиса Микити

«Потерчата», В.Королів-Старий

Порятунок дяка

Пияцтво, що доводить людину до біди

«Близнята», І.Липа

Другий брат, відважний і кмітливий, визволяє країну від ворога

Перший брат-близнюк жив лише для себе, людям добра не робив

«Хуха-Моховинка», В. Королів-Старий

Порятунок Лиски, дооре ставлення до кривдників

Дід, який на початку погано ставиться до лісових істот, знищує дерево-домівку Хухи

«Дванадцять місяців», С.Маршак

Учинки бідної пасербиці, бажання принести іншим добро; чесніть, щирість, любов до природи

Поведінка мачухи та її доньки, жадібність, лагіливість. Глупота Королеви її марнославство й пиха

«Снігова Королева», Г.-Х.Андерсен

Порятунок хлопчика від Снігової Королеви, долання всіх життєвих перешкод, сила духи і відважність Герой

Злі тролі, розбійники, Снігова Королева - втілення жорстокості, егоїстичності, жадібності

«Попелюшка», Ш.Перро

Доброта і чуйність Попелюшки, відкритість і любов до людей

Жорстокість і підступність мачухи та її доньок

 • Простежте, чи в усіх казках добро перемагає.

 • Підготуйте за текстом казки стислий усний опис одного позитивного й одного негативного героя (на вибір).

Підсумкова бесіда.

 • Чим схожі між собою позитивні й негативні герої казок різних народів світу?

 • У чому сила добрих персонажів? Чому вони перемагають?

 • Чим українські казкові персонажі відмінні від зарубіжних?

 • Які особливості властиві тільки українським казкам?

 • Які улюблені казкові сюжети й герої в нашого народу?

V. Рефлексійно-оцінювальний етап.

«Незакінчене речення». Продовжте речення і сформулюйте висновок до уроку: «Казки дають не лише естетичну насолоду, вони змушують нас поміркувати над...»

Домашнє завдання. За мотивами улюбленої казки скласти власну казку, дати оцінку описуваних подій, учинків героїв.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.