Шляхи особистісно-орієнтованого навчання в ЗЗСО

Опис документу:
Витоки ідей особистісно-орієнтованого навчання знаходимо в творах класиків педагогіки, в тих теоріях, які відстоювали гуманістичний характер навчання в протилежність авторитаризму, технократизму. Проте розумно використовувати прогресивні ідеї цього навчання і в інших видах навчання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Шляхи особистісно-орієнтованого навчання

Витоки ідей особистісно-орієнтованого навчання знаходимо в творах класиків педагогіки, в тих теоріях, які відстоювали гуманістичний характер навчання в протилежність авторитаризму, технократизму.

На початку XX століття Д. Дьюї обґрунтував теорію педоцентризму, виходячи з якої цілі, зміст, методи навчання слід визначати на основі інтересів, потреб дитини як центру навчального процесу. Представники гуманістичної психології А. Маслоу, К. Роджерс розглядали особистість учня як індивідуальну цілісність, неповторну й найвищу цінність, яка володіє потребою в самоактуа-лізації, тобто в реалізації своїх можливостей.

Наукові праці, практична педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського доводять необхідність бачити неповторність особистості учня: «Поважати в кожному учні людину, виявляти до нього гуманне відношення означає перш за все розкрити в ньому людську неповторність».

Особистісно-орієнтоване навчання виходить із визначення індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня, виходячи із виявлення його індивідуального неповторного суб'єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці.

Суб'єктивний досвід учня — це досвід його життєдіяльності, який він набуває в конкретних умовах сім'ї, соціокультурного оточення, в процесі сприйняття й осмислення оточуючого його світу.

Реалізація особистісно-орієнтованого навчання спирається на учіння як індивідуальну діяльність школяра, її корекцію і педагогічну підтримку, тобто завдання вчителя в допомозі кожному учневі розкривати свої пізнавальні можливості, визначати педагогічні умови, необхідні для їх задоволення. Цьому сприяє:

  1. Позиція вчителя як консультанта, який здійснює педагогічну розвивальну допомогу школяреві.

  2. Створення умов для дидактичного вибору як певних активних дій школяра, спрямованих на визначення переваг однієї з альтернатив:

  • у використанні навчального матеріалу різного за змістом, видом, формою;

  • у виборі способів виконання навчальних завдань, що сприяє зниженню емоційного напруження, тому що учень не боїться зробити помилку в своїх діях;

  • у використанні індивідуальних програм навчання.

  1. Створення вільної атмосфери, яка характеризується тим, що учні не бояться робити помилки, вільно обговорюють проблеми, висловлюючи свої особисті думки, підходи, взаємодіють у навчанні один з одним, звертаються за допомогою і підтримкою до вчителя.

  2. Створення умов для творчості в самостійній діяльності, виявлення особистістю пізнавальної активності, чому сприяє використання діалогічних методів навчання, імітаційно-рольова гра, заохочення прагнень учнів знаходити свої способи робіт, аналізувати способи роботи інших учнів тощо.

Постійна увага вчителя до аналізу й оцінки індивідуальних способів навчальної роботи, яка спонукає учня до усвідомлення не лише результату, а і процесу своєї роботи. Важливо, щоб учні могли розповісти, що вони робили на уроці, як організовували свою роботу, які способи діяльності використовували, чим їм більше всього сподобалось займатися та ін.

Стимулювання до самооцінки є основою для самоосвіти, саморозвитку, самовираження в навчанні.

6. Спрямованість роботи вчителя на навчальні можливості кожного учня, складання індивідуальної картки його особистісного (пізнавального) розвитку, індивідуальної корекційної програми навчання з опорою, спрямованого перш за все, на успіх у досягненні позитивних навчальних результатів.

Таким чином, позитивним є те, що особистісно-орієнтоване навчання вимагає уваги до внутрішнього світу людини, її розвитку, але не слід перебільшувати її можливості в реалізації поставлених гуманних завдань, тому що неможливо повністю визначати зміст, методи, форми навчання лише на основі інтересів школярів. Проте розумно використовувати прогресивні ідеї цього навчання і в інших видах навчання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.