Складнопідрядні речення

Опис документу:
Повторити й закріпити знання учнів з теми «Складнопідрядні речення»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Учитель української мови і літератури Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області Осетрова Світлана Михайлівна

Тема уроку:

Складнопідрядні речення.

Мета уроку:

повторити й закріпити знання учнів з теми «Складнопідрядні речення»; учити учнів використовувати набуті знання на практиці, у подальшому житті;

формувати когнітивну компетентність школярів шляхом розвитку креативного мислення, творчої уяви, фантазії, критичного мислення;

виховувати любов до народної творчості, інтерес до слова, уважне ставлення до вибору мовних засобів та побудови синтаксичних конструкцій,почуття відповідальності за свою працю та її значимість для товаришів.

Тип уроку:

узагальнення й систематизація знань (за Є. Пасічником)

Обладнання:

підручник, мультимедійна презентація, картки, словники, мультимедійний комплекс.

Методи й прийоми:

спостереження над мовним явищем, куб Блума, бесіда, «Мікрофон», робота в групах, вправа «Закінчи речення», кодування

Епіграф: Речення - мов зоряний разок

Слів - намистин, що світяться алмазно

Все довкіл сяє так виразно…

В.Сосюра

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.Вправа 189 (2), *190 (1).

ІІІ. Закріплення матеріалу.

 1. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 • Вступне слово вчителя. Сьогоднішній урок останній про складнопідрядні речення. Для всіх нас він дуже важливий, тому попрацюємо злагоджено, разом ми все зможемо, досягнемо успіху, у нас все вийде.

 • Цілепокладання та мотивація.

Для визначення цілей уроку вчитель пропонує учням дати відповіді на запитання:

 • Яких результатів хотіли б ви досягти на уроці?

 • Що хотіли б зробити на уроці?

Методичний коментар. Усі пропозиції учнів приймаються, коригуються та записуються на дошці. Якщо учням складно сформулювати цілі їхньої діяльності на уроці, то вчитель допомагає їм: уточнює їхні висловлювання та ставить допоміжні запитання. При цьому вчителеві слід бути готовим до можливих змін у загальному плані уроку відповідно до запитів учнів.

 • Слово вчителя. Сьогодні у нас останній, підсумковий урок з теми «Складнопідрядне речення». Отже, кожен із нас матиме змогу продемонструвати свої знання з даної теми, застосувати їх у практичній діяльності, висловити свої думки і кожен з вас сьогодні за свої знання і вміння має можливість отримати найвищий бал «12». Я хочу, щоб всі ви цією можливістю скористалися.

Робота з епіграфом. Прочитавши слова, узяті за епіграф до уроку, прокоментувати їх.

 1. Осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Прийом «Куб Блума»

На кубі записано «що?», «чому?», «як?», «коли?», «де?», «які?». Учні по черзі перекидають куб. Вони складають питальне речення, яке має розпочинатися з частки, зазначеної на боці куба, що випав. Передаючи куб один одному, учні формулюють запитання до теоретичного матеріалу про складнопідрядні речення й відповідають на них.

 1. Виконання тренувальних вправ.

  1. Закодувати види складнопідрядних речень.

Код: з підрядними з’ясувальними –І,

означальними – ІІ,

обставинними – ІІІ,

місця – ІІІ.1,

часу – ІІІ.2,

порівняльним – ІІІ.3,

способу й ступеня дії – ІІІ.4,

причини – ІІІ.5,

мети – ІІІ.6,

наслідковим – ІІІ.7,

умовним – ІІІ.8,

допустовим – ІІІ.9.

Все розтрачено, розгублено, бо воно було людьми не шановано, не люблено. (Олександр Олесь) – ІІІ.5. Куди серце лежить, туди й око глядить. (Н.тв.) – ІІІ.1. Іще погожі дні, хоч вже про осінь йдеться. (Г.Гордасевич) ІІІ.9. Ми на землі благали Бога, щоб рідний край благословив. (Олександр Олесь). – І. А наш соловейко коли заспіває, здається, скресає Дніпро. (Л.Забашта). ІІІ.2. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну. (В. Сосюра). – ІІІ.8. На липах листя золоте тріпоче понад нами, неначе знову ліс цвіте осінніми квітками. (Олександр Олесь) – ІІІ.3. Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним. (М.Коцюбинський) – ІІІ.7. Наговорив стільки, що і в шапку не збереш. (Н.тв.) – ІІІ.4. О горе тим рукам, що звикли у неволі носить кайдани ржаві та важкі. (Леся Українка) – ІІ. Щоб уволю всього мати, слід багато працювати. (Н. тв.) – ІІІ.6.

Перевірка кодування. Оцінювання.

ІІІ.5; ІІІ.1; ІІІ.9; І; ІІІ.2; ІІІ.8; ІІІ.3; ІІІ.7; ІІІ.4; ІІ; ІІІ.6.

  1. Робота учнів з картками біля дошки, за партою (2 – біля дошки, 1 – біля парти).

Картка 1

Списати речення, поставити розділові знаки, скласти схеми.

Як у травні дощ надворі то восени хліб у коморі. Де рідний край там і під ялиною рай. Хто пізно встає тому хліба не стає (Н. тв.)

Картка 2

Записати речення, у яких підрядна частина стоїть після головного, розставляючи розділові знаки.

Не брудни криниці бо схочеш водиці. Де хата біленька там родина гідненька. Яка молодість така й старість. Байдуже ракові, в якому його горщику зварять.  Бережи вуха, щоб не вкусила муха. Як є у хаті калачі, добре лежать на печі. Де верба, там і вода. Ледача та дитина, котрої батько не вчив.

Картка 3

Скласти речення, використовуючи подані схеми.

[ ], (де…) (Коли), [ ] [ , (неначе…), ]

  1. Написання диктанту інформаційної дії (усі інші учні класу).

 1. Кома і крапка – це найдавніші знаки, які з’явилися в перших друкованих книгах 16 століття.

 2. Кома – слово з латинської мови, що означає розділ, відбиття.

 3. Крапка – це переклад латинського слова пунктум.

 4. Це слово дало такі назви: пункт, пунктуація, пунктограма.

Завдання :

 • накреслити схеми речень,

 • підкреслити й пояснити орфограми й пунктограми.

  1. Перевірка роботи з картками (поки всі виконують завдання).

Умотивоване оцінювання.

  1. Робота в парах. Взаємоперевірка диктанту за таблицею.

  2. Пояснити орфограми в словах пунктуація й пунктограма.

- Яке лексичне значення цих слів?

- Які слова за походженням? (Іншомовного походження).

  1. Лексичний тренажер. (Робота із друкованими тлумачними словниками та Інтернет-словником).

Знаходження й пояснення лексичного значення слів пунктограма, пунктуація.

Пунктуація – це система правил вживання на письмі розділових знаків. Пунктограма – знаки пунктуаційної системи.

  1. Синтаксично розібрати речення( коментовано).

1.Де синім медом ллється літо, бринить бджолиний спів.

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, частини з’єднані за допомогою підрядного сполучника де, складнопідрядне, складнопідрядне з підрядною обставинною частиною місця.

2. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутись.

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, частини з’єднані за допомогою підрядного сполучника коли, складнопідрядне, з підрядною обставинною частиною умови.

  1. Творче завдання.

Із двох речень утворити різні види складнопідрядних речень.

 1. Повіває осіннім холодом. Хоч. Сонце світить ще ясно (Допустовими).

 2. Буйно зеленіла трава. Бо. Весняне сонце гріло вже по-літньому (Причини).

 3. У лісі вовки виють. Так, що. На печі страшно (Способу й ступеня дії).

 4. Коли. Війнув вітер. Посипалося листя з клена (Часу).

  1. Робот а в групах.

Поширити речення «Дерева ростуть», утворивши складнопідрядні речення різних видів і підвидів.

Перемагає група, яка складає більше речень.

  1. Вправа «Закінчи речення».

Закінчити уривки з пісень (усно). Визначити вид кожного з підрядних речень.

Ой не світи, місяченьку, не світи нікому; тільки світи миленькому, як… . (іде додому) – часу. Чом, чом не прийшов, як… ? (ще місяць не зійшов) – часу. Тоді тебе принесло, як… ! ( сонечко ізійшло) – часу. Ти до мене не ходи, куций, коротенький, бо… . ( до мене ходить хлопець високий, тоненький) – причини. В кінці греблі шумлять верби, що… . ( я насадила) – означальне. Нема того козаченька, що… .( я полюбила) – означальне. Як не хочеш, дівчинонько, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб… . (тебе забути) – мети. Чи винна голубка, що… ? ( голуба любить) – з’ясувальне. Чи винен той голуб, що… ? (сокіл убив) – з’ясувальне. Повій, вітре, на Вкраїну, де… .(покинув я дівчину) – місця. Ти не лякайся, що… . (ніженьки білії вмочиш в холодну росу) – з’ясувальне.

  1. Прочитати й пояснити, чим викликана двозначність у реченнях та як її уникнути. Пояснити розділові знаки.

 1. Хлопчина сидів біля собаки, який лежав на траві й гладив його.

 2. Він прив'язав собаку, щоб той не побіг за ним і зайшов до магазину.

  1. Закріплення теми « Складнопідрядне речення».

Б есіда «Мікрофон»

 • Які речення називаються складнопідрядними?

 • Чим відрізняється головна частина від підрядної у складнопідрядному реченні? (ГЧ – граматично провідна, незалежна, ПЧ – залежна, пояснює один з членів ГЧ або всю ПЧ).

 • Чим відрізняються сполучні слова від сполучників? (Сполучники тільки з’єднують головну й підрядну частину, сполучні слова ще є й членами речення).

 • На які групи поділяються складнопідрядні речення?

 • Чому вид складнопідрядного речення не можна визначити лише за сполучником і сполучним словом? (Деякі сполучники й сполучні слова спільні для декількох видів).

  1. Робота з епіграфом.

Слово вичтеля. Діти, зверніть увагу ще раз на епіграф нашого уроку. Яким є це реченн яза будовою?

ІV. Домашнє завдання.

Повторити параграф 11-18,

Письмове завдання диференційованого характеру:

виконати вправу 195;

*випишіть 5-6 складнопідрядних речень із «Кобзаря» Т. Шевченка (виконайте синтаксичний розбір одного речення, складіть схему);

**напишіть твір-мініатюру «Моя улюблена пісня» (виконайте синтаксичний розбір одного речення, складіть схему).

V. Оцінювання.

VІ. Підсумок уроку.

Рефлексія

Слово вчителя. Ось і закінчився наш урок. У кожного з вас на парті лежить чистий кольоровий аркуш паперу. Оберіть колір до вашого настрою. Напишіть свої думки, вибравши із поданих незакінчених речень «своє».

 1. Сьогодні на уроці:
  Було непросто
  Я домігся
  У мене вийшло …
  Я спробую …

 2. Хто бажає більше дізнатися про історію розділових знаків, зверніться до книги Ольги Олійник «Знаки-чаклуни».


Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!