Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

«Складні випадки і варіанти синтаксичного керування. Словосполучення з прийменниками»

Українська мова

Для кого: 11 Клас

08.02.2020

1018

19

0

Опис документу:
Урок з української мови на тему «Складні випадки і варіанти синтаксичного керування. Словосполучення з прийменниками». За допомогою цієї розробки педагог зможе легко подати необхідний навчальний матеріал, поглибить знання про синтаксичні норми літературної мови; допоможе розвинути творчі вміння редагувати синтаксичні конструкції, сформує вміння визначати характер допущених помилок; підвищить мовленнєву культуру за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок з української мови на тему «Складні випадки і варіанти синтаксичного керування. Словосполучення з прийменниками»

Мета: поглибити знання про синтаксичні норми літературної мови; розвинути творчі вміння редагувати синтаксичні конструкції, визначати характер допущених помилок; підвищити мовленнєву культуру за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу; узагальнити матеріал для створення презентації з теми.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, підручник, роздруківки із завданнями

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Поетично-психологічна хвилинка

Уважно прочитайте вірш М. Рильського. Обговоріть, які емоції виникають у вас. За допомогою яких стилістичних прийомів це відбувається?

Уже вишневі зацвіли сади –
І сніг пахучий падає на воду,
Пригріті теплим променем зі сходу,
Бабки прозорі лізуть із води*.

На очерет, на півгнилу колоду
Чіпляються янтарні їх ряди.
Збирай лишень добро те і клади
У свій кашкет, як це ведеться зроду.

Нехай лоскочуть голову – дарма!
Зате на світі кращої нема,
Нема вірнішої, як ця нажива!**

Лише махнула вудлищем рука –
І поплавець, як блискавка, зника:
Не зна вагань краснопір пожадлива.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Комунікативне дослідження

Поміркуйте над запитаннями.

1. Що таке синтаксичні норми?

2. Які види синтаксичних помилок ви знаєте? Наведіть приклад.

3. Вкажіть на особливості використання прийменників в і на з географічними назвами та іменниками для позначення просторових меж

Перевірте себе:

Синтаксичні норми – це норми побудови словосполучень і речень, що регулюють правильне поєднання і розміщення слів у словосполученні й реченні, вживання прийменників.

Види помилок:

- вживання синтаксичних конструкцій, що не властиві українській мові;

- недоречне вживання розщепленого присудка: питання ставити, порушувати, висувати - можна; питання піднімати, загострювати - не можна;

- вживання беззмістовних розщеплених присудків: забезпечувати покращання, проявити пошану;

неправильне узгодження присудка з підметом;

Орфографічний практикум

Запишіть слова відповідно до вивчених орфограм

Тьмяно, хворостняк, кишеньці, сердешний, казахський, мавпячий, паризький, гусеня, шістсот, рум’яний, панна, рутвяний, агентство, піца, презирство, мерзенний, велетенський, військовополонений, раз у раз, хруснути, по-латині, врешті-решт, священик, монпансьє

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Епіграф

Мало мати добрий розум, головне - добре його застосовувати.

Р. Декарт

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Робота з підручником

Опрацюйте параграф 16 «Словосполучення з прийменниками».

  1. Матеріал для вчителя

Прийменник по властивий українській мові, коли йдеться про місце дії (“По діброві вітер виє, гуляє по полю...” Т. Шевченко), мету дії (пішли у ліс по грибочки), час (по обіді, по канікулах), міру, кількість чогось (по цукерці, по сотні), а також сферу діяльності (по господарству, по службі).

Функціонування прийменника по у таких випадках є нормативним. Проте надужиття цим прийменником призводить до небажаних повторень певних висловів, що сьогодні трапляється доволі часто. Українська мова дозволяє такі конструкції замінити безприйменниковими або відповідними синонімічними прийменниками. На таких випадках вживання прийменника по ми зупинимось детальніше.

  1. Практичні завдання

Ігрове завдання «Хто швидше»

Працюючи в парах, замініть подані сполучення слів одним словом. Виграє пара, яка найшвидше і правильно виконала завдання:

Робити когось винним, відбивати бажання, охоту; зберігати в таємниці; нічого не робити,гаяти час; виводити з терпіння; робити передбачення; бути вдячним; узяти під опіку; стати байдужим; витратити марно; проявити ініціативу; виявляти зловтіху; стати нерухомим; утрачати силу; звучати негармонійно; запобігати небезпеці; робити виразнішим; робити вигляд; робити неможливим; ставати схожим на когось; залишатися одному

Дослідження – редагування

Замініть помилково вжити прийменники в поданих словосполученнях. Запишіть виправлені конструкції

Піти за крейдою, шафа для інструментів, відгук на відеоролик, сміятися над актором, писати за адресою, за бажанням глядачів, почекати за проханням, прийти по справі, за активної підтримки, писати німецькою мовою

  1. Робота з текстом.

Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку. Знайдіть допущені орфографічні помилки, виправте їх

В даний час інтернет використовують більше 2,5 млрд осіб і ця кількість постійно зростає. До всесвітньої мережі вже підключено більшість розвинених держав, а можливості супутникового зв’язку показують, що у найближчому майбутньому інтернет буде проведений навіть у важкодоступні регіони. У світі, де глобалізація виходить на перші позиції в економічних, соціальних і політичних відносинах, неможливо уявити собі життя без цього універсального засобу зв’язку.

 Головною можливістю, яку надає інтернет, є спілкування. Всесвітня павутина пов’язує між собою всіх власників мережі. У якому б місці ви не знаходилися, можна зайти на будь-який дозволений ресурс, ознайомитися з інформацією, знайти нових людей зі схожими інтересами. Сайти в інтернеті теж є різні, тому можна вибирати, які вам більше підходить: текстові, сайти з відео, аудіо, малюнками або фотографіями. Такого доступного джерела інформації, яким є інтернет, ще не знало людство. Тепер знання не обмежені стінами бібліотек, не розділені відстанню, навіть мови не стають перешкодою, так як створено безліч перекладачів, що працюють в онлайн-режимі.

 Все це надає основні переваги інтернету: у ньому можна знайти практично

будь-яку інформацію або людини. А це відкриває можливості для спілкування та навчання без кордонів. Форуми, чати, соціальні мережі, месенджери — все це створено для того, щоб будь-яка людина в світі міг знайти собі друзів, партнерів, вчителів та учнів, співрозмовників. У глобальній мережі багато наукових та освітніх порталів, бібліотек і сховищ різноманітних відомостей про людство, які можуть задовольнити цікавість і спрагу знань будь-якої людини. З подібними ресурсами шкільна й університетська освіта в звичному значенні слова можуть незабаром втратити свою значущість. Не дарма вже сьогодні виникають онлайн-курси, семінари, дистанційна форма навчання в школі та університеті, щоб кожен учень мав доступ до знань у зручному для нього місці.

  

Дослідження-трансформація

До поданих безприйменникових конструкцій доберіть варіантну конструкцію з прийменником

Доходити висновку, бути помічником, чекати гостей, йти проспектом, зал очікування, 2019 року, чекати тренера, передати кур’єром, радіти перемозі, багатий вітамінами

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в групах (по 4-5 чол.)

- Уявіть та графічно зобразіть макети слайдів для презентації «Синтаксичні норми української мови», поєднавши весь матеріал з теми.

- Яку саме інформацію ви спробуєте донести?

2. Перевірка та обговорення завдання

- Презентуйте свої напрацювання.

- Порівняйте здобутки однокласників, виокреміть найбільш вдалі, на вашу думку, позиції.

Готуємося до ЗНО

  1. В обох випадках прийменник пишеться окремо в рядку

а) (на)зустріч долі, (на)вздогін приятелям;

б) (у)продовж години, (за)для дітей;

в) (з)метою поліпшення, (під)кінець обговорення

г) (під)час канікул, рішення (що)до реконструкції

2. Потребує редагування словосполучення

а) гідно новому закону;

б) відповідно до цього положення;

в) чекати сестру;

г) чотири учителі;

д) у місті Харкові.

3. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування словосполучення

а) знущатися над слабкішим;

б) хворіти грипом;

в) у повній мірі;

г) нового будинка;

д) додержувати чистоти.

4. Помилково вжито прийменник у варіанті

а) іти за морозивом;

б) писати за зразком;

в) твір за картиною;

г) економіст за фахом;

д) за взаємною згодою.

5. Граматично правильно побудовано словосполучення

а) змагання по настільному тенісу;

б) при сприянні міністерства;

в) звернутися по допомогу;

г) пропустити із-за хвороби;

д) розмовляє на англійській мові

6. Граматично правильно побудовано словосполучення

а) на протязі кварталу;

б) конспект по зоології;

в) згідно до постанови;

г) перекладати чеською;

д) отримати по адресу

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

- Уявіть, що вам потрібно написати смс (коротке текстове повідомлення) другу і розповісти, що нового ви дізналися на уроці. Що саме це буде?Запишіть у зошит свій варіант

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.