Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Стратегії подолання наслідків психологічної травми у педагогів засобами арттерапії
»
Взяти участь Всі події

Складне речення із сурядним і підрядним зв'язком

Українська мова

Для кого: 9 Клас

26.01.2022

1197

69

0

Опис документу:

МЕТА:

поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; сформувати поняття про складні речення із сурядним і підрядним зв’язком, вміння визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, навчити знаходити їх у текстах; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння й навички роботи з підручником і таблицями, самостійно, в групі, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи, навколишнього середовища, культури та історії українців.

ЗАВДАННЯ:

  • навчальні: ознайомити зі складними реченнями із сурядним і підрядним зв’язком, сформувати знання про особливості структури таких речень, про розділові знаки в реченнях із сурядним і підрядним зв’язком.

  • розвиваючі: розвивати мислення учнів, вміння викладати свої думки, робити висновки; розвивати навички лінгвістичного аналізу, розвивати мислення, пам’ять, увагу, естетичні почуття; удосконалювати навички самостійної та групової роботи.

  • виховні: виховувати почуття поваги до української мови, літератури, культури українців; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи рідного краю; проводити екологічне природоохоронне виховання.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: після даного уроку учні зможуть

ЗНАТИ: складні речення з підрядним і сурядним зв'язком, структуру речень, інтонацію, розділові знаки .

ВМІТИ: знаходити у текстах речення із сурядним і підрядним зв'язком, визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, будувати схеми речень, правильно ставити розділові знаки.

ТИП УРОКУ: Урок засвоєння нових знань і формування вмінь

СТРУКТУРА УРОКУ

1 Організаційно-психологічний етап.

Мета:забезпечити робочу обстановку на уроці, створити сприятливий психологічний клімат: привітання,перевірка готовності учнів до уроку;організація уваги.

2 Етап підготовки до активного свідомого сприйняття матеріалу Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань; формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності; навчити формулювати мету й конкретні засоби для їх досягнення.

3 Етап сприйняття і засвоєння нового матеріалу

Мета: сформувати в учнів конкретні знання з питань, що вивчаються; досягти активної участі учнів у вивченні нового матеріалу, вміння робити презентацію свого виступу, розвивати ораторські здібності учнів, комунікабельність, виховувати шанобливе ставлення до української культури.

4 Етап закріплення вивченого матеріалу

Мета: закріпити в пам’яті учнів ті знання й уміння, які необхідні їм для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом; добитися в ході закріплення підвищення рівня усвідомленості вивченого матеріалу; виробити відповідні уміння і навички.

5 Узагальнення вивченого під час виконання завдань

Мета: узагальнити знання, продовжувати формувати навички лінгвістичного аналізу,самостійної та групової роботи

6 Етап підбиття підсумків уроку-пари

Мета: підбити підсумки уроку, здійснити зворотній зв’язок між учителем і учнем; виявити прогалини у виконанні завдань уроку.

7 Етап інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж

Мета: інформувати учнів про домашнє завдання та здійснити інструктаж щодо його виконання.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 123

Харківської міської ради Харківської області
КОНСПЕКТ УРОКУ-ПАРИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В СЕМЕСТРОВО-БЛОЧНІЙ ЗАЛІКОВІЙ СИСТЕМІ

У 9 КЛАСІ


«СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ»


Розробила:

Ворона Л.І., вчитель української мови

та літератури

МЕТА:

поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; сформувати поняття про складні речення із сурядним і підрядним зв’язком, вміння визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, навчити знаходити їх у текстах; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння й навички роботи з підручником і таблицями, самостійно, в групі, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи, навколишнього середовища, культури та історії українців.

ЗАВДАННЯ:


  • навчальні: ознайомити зі складними реченнями із сурядним і підрядним зв’язком, сформувати знання про особливості структури таких речень, про розділові знаки в реченнях із сурядним і підрядним зв’язком.


  • розвиваючі: розвивати мислення учнів, вміння викладати свої думки, робити висновки; розвивати навички лінгвістичного аналізу, розвивати мислення, пам’ять, увагу, естетичні почуття; удосконалювати навички самостійної та групової роботи.


  • виховні: виховувати почуття поваги до української мови, літератури, культури українців; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи рідного краю; проводити екологічне природоохоронне виховання.


ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: після даного уроку учні зможуть

ЗНАТИ: складні речення з підрядним і сурядним зв'язком, структуру речень, інтонацію, розділові знаки .

ВМІТИ: знаходити у текстах речення із сурядним і підрядним зв'язком, визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, будувати схеми речень, правильно ставити розділові знаки.

ТИП УРОКУ: Урок засвоєння нових знань і формування вмінь

СТРУКТУРА УРОКУ1 Організаційно-психологічний етап.

Мета:забезпечити робочу обстановку на уроці, створити сприятливий психологічний клімат: привітання,перевірка готовності учнів до уроку;організація уваги.

2 Етап підготовки до активного свідомого сприйняття матеріалу Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань; формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності; навчити формулювати мету й конкретні засоби для їх досягнення.

3 Етап сприйняття і засвоєння нового матеріалу

Мета: сформувати в учнів конкретні знання з питань, що вивчаються; досягти активної участі учнів у вивченні нового матеріалу, вміння робити презентацію свого виступу, розвивати ораторські здібності учнів, комунікабельність, виховувати шанобливе ставлення до української культури.

4 Етап закріплення вивченого матеріалу

Мета: закріпити в пам’яті учнів ті знання й уміння, які необхідні їм для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом; добитися в ході закріплення підвищення рівня усвідомленості вивченого матеріалу; виробити відповідні уміння і навички.

5 Узагальнення вивченого під час виконання завдань

Мета: узагальнити знання, продовжувати формувати навички лінгвістичного аналізу,самостійної та групової роботи

6 Етап підбиття підсумків уроку-пари

Мета: підбити підсумки уроку, здійснити зворотній зв’язок між учителем і учнем; виявити прогалини у виконанні завдань уроку.

7 Етап інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж

Мета: інформувати учнів про домашнє завдання та здійснити інструктаж щодо його виконання.

МЕТОДИ:

Словесні: бесіда, коментар до виконання завдань, метод творчого читання, елементи проблемного навчання, робота над комунікативно-ситуативними вправами.

Практичні: самостійна робота, робота в парах, робота в групі, колективна робота, самоаналіз, взаємоперевірка, рефлексія.

ОБЛАДНАННЯ: підручник (Заболотний В. В. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів), презентація, ноутбук, роздатковий матеріал (картки із завданнями), таблиці, чек-листи, картки самооцінювання.


ПЕРЕБІГ УРОКУ:1Організаційно-психологічний етап.

Мета:забезпечити робочу обстановку на уроці, створити сприятливий психологічний клімат: привітання,перевірка готовності учнів до уроку;організація уваги.

Учитель : Діти, сьогодні на уроці ми поглибимо знання про складне речення, його будову, ознаки, інтонаційні особливості; навчимося знаходити в тексті складні речення із сполучниковим зв’язком; будемо будувати схеми речень тощо. Ці знання знадобляться вам при оформленні, повідомленні й вираженні своїх думок, вольових почуттів та емоцій, під час складання тестів ЗНО. Якими ми хочемо бутина уроці, пропоную визначитись, добираючи художні означення до кожної літери слова «речення»:Р - радісні, рішучі, результативні

Е – енергійні, ефективні , емоційні

Ч – чесні, чарівні, чудові, чуйні

Е – ефектні, елегантні, ерудовані

НН – начитані, неймовірні, найрозумніші

Я – яскраві, якнайкращі, якнайшвидші


2 Етап підготовки до активного свідомого сприйняття матеріалу

Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань; формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності; навчити формулювати мету й конкретні засоби для їх досягнення

Учитель :

Тема уроку : «Складне речення із сурядним і підрядним зв'язком». Запишемо в зошити і разом визначимо, якою буде мета уроку - пари, якою є наша мотивація та завдання уроку.

Отже, підбиваючи підсумки обговорення, зазначу, що наприкінці уроку ми повинні знати складні речення з підрядним і сурядним зв’язком, структуру речень, інтонацію, розділові знаки. Вміти знаходити у текстах речення із сурядним і підрядним зв'язком, визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, будувати схеми речень, правильно ставити розділові знаки.За підготовчої роботи для кожного сформовані теки ( дидактичні матеріали), а саме: опорні таблиці, сигнальні картки, картки для індивідуальної роботи, матеріали для групової роботи, тексти для аналізу, чек-листи та картки рефлексії і самооцінювання. Протягом уроку пропоную кожному працювати із чек-листом, ставлячи галочки «Так», «Ні» або «Можливо» навпроти кожного пункту. Це покращить нашу співпрацю.

Чек- -лист

ТЕМА


ІМЯ , ПРІЗВИЩЕТАК

НІ

Можливо

Я ЗНАЮ

типи складних речень
сурядні, підрядні сполучники
засоби зв'язку між частинами складного речення
Я РОЗУМІЮ

будову речень із сурядним та підрядним зв'язком
інтонацію складних речень
зміст складних речень
Я ВМІЮ

знаходити сурядно – підрядні речення в тексті
визначати ГО складного речення
будувати схеми речень із сурядним та підрядним зв'язком
Учитель:

1 Бесіда «Незакінчені речення»:

Складним називається речення …

Складне речення відрізняється від простого тим, що …..

Граматична основа речення ……

Граматична основа речення може складатися з підмета-присудка. А може …

За будовую складні речення поділяються на ……..

Складносурядним називається речення ……..

Складнопідрядним називається речення ……

Безсполучниковим називається речення ……

Складне речення з різними видами звязку – це речення ….


2 Вправа “Впізнай речення”:

Кожен учень має зелену і червону картки. Якщо він чує просте речення, то піднімає зелену картку , а якщо складне, то червону.


Глухо, вже по-осінньому гули дерева (О. Гончар). Хотілося швидше дізнатися про життя дорогих мені людей (М. Чабанівський).В лісі посутеніло (М. Коцюбинський). Ішов дрібний густий дощик, і сіра імла застилала берег. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). Співають птицями діброви, шумлять, хвилюються жита (В. Сосюра). Дружба має різні прояви, але закон у неї один – вірність (М. Коцюбинський). Глухо, вже по-осінньому гули дерева (О. Гончар).

3 Робота в парах. Дослідження-характеристика:

Із запропонованих речень назвіть просте, складносурядне, складнопідрядне , безсполучникове

  1. Я спішу тую мову співучу скоріше почуть і до слів барвінкових  припасти

душею щасливо (І. Шевченко). )2 Слова я чую барвінкові, і серце щемно завмира (Т. Бартош). 3 Стояла перша осіння доба із сухими короткуватими днями. (П. Мирний). 4 Коли ти плекаєш слово, йде воно, як злотонить; калиново й барвінково  рідна мова пломенить (Д. Білоус). 5 Комусь українська нагадує мова  бурхливий потік навесні, співуче Тарасове слово джерельцем струмує в мені (Т. Синьоока). 6. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко)7. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко). 8. Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані вітрила (Г. Дудка).

4. Робота в групах - «кроссенс» Скласти кроссенс за схемою так, щоб утворилося зв’язне висловлювання. В центрі кроссенса буде знаходитися речення, структура якого відповідає темі нашого уроку-пари

СХЕМА КРОССЕНС


1 просте речення


2 просте речення
3 просте речення
8 складе речення БСР
9 складе речення із сурядним та підрядним зв’язком
4 просте речення


7 складе речення СПР


6 складе речення СПР
5 складе речення ССР
На кордоні лісу і дикого степу, на стику слов'янської осілої сталості і розгульної вольниці кочівників народилося козацтво.
Багато хто говорить про його особливу культуру і навіть цивілізацію.


Степову місцевість нижче дніпровських порогів назвали Запоріжжям.


Спробуємо, призвавши на допомогу свідчення деяких авторитетних науковців, висвітити найбільш загадкові моменти історії запорізьких козаків : таємниці чекають своїх дослідників.  


З 15 століття в українських степах з'являються добувачі, які не тільки відбивають напади татар, але і самі нападають на татарські загони й міста.


А дніпровські плавні, розташовані

навколо Славути, було названо Великим Лугом.Однак дотепер не відомі точні місця розташування «січей», тому що в історії запорізького козацтва ще багато білих плям..


Слово це походить від дієслова "сікти", бо козацька столиця - Січ - для захисту обставлялася вирубаними (висіченими) деревами.


Саме тут у середні15 століття зародилося й зміцніло запорізьке козацтво, а запорожці іменували себе "січовиками".


5 Проблемне питання до класу . Чим це речення відрізняється від тих типів складних речень, які ми знаємо ?

Отже, правильна відповідь – речення « З 15 століття в українських степах зявляються добувачі , які не тільки відбивають напади татар , але і самі нападають на татарські загони і міста». Спробуємо схарактеризувати звязки між частинами речення та побудувати його схему. (Між першою та другою частинами – підрядний зв’язок, між другою та третьою – сурядний зв’язок. Від одного з речень, повязаних сурядним зв’язком , залежить підрядна частина.)

[ ], (які …), але і [ ].

3 Етап сприйняття і засвоєння нового матеріалу

Мета: сформувати в учнів конкретні знання з питань, що вивчаються; досягти активної участі учнів у вивченні нового матеріалу, вміння робити презентацію свого виступу, розвивати ораторські здібності учнів, комунікабельність, виховувати дбайливе ставлення до природи, шанобливе ставлення до української культури, історії.


Учитель : ( з презентацією)

«Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком» є однією із завершальних тем, яка стосується складнопідрядних речень. Такі речення важливі, адже у мовленні ми часто утворюємо складні речення, поєднуючи їх різними типами зв’язку. Майбутнім учасникам ЗНО необхідно розрізняти їх і правильно будувати такі конструкції. У складному реченні можуть поєднуватися різні види зв’язку: сурядний і підрядний, сполучниковий і безсполучниковий. Одні частини таких речень з’єднуються сполучниками сурядності, інші — сполучниками підрядності та сполучними словами або взагалі безсполучниковим зв’язком. Найпоширенішими зі складних речень є сурядно-підрядні, у яких одні прості речення поєднуються сурядним зв’язком, а інші — підрядним.

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком можуть мати різну будову:

1) Від одного з речень, з’єднаних сурядним зв’язком, залежить одне або кілька підрядних:

Ідуть од шахти шахтарі, А даль така широка та іскриста Там, де рум’яна стежка од зорі Біжить в село, що стало уже містом (В. Сосюра).

2) Кожне з речень, з’єднаних сурядним зв’язком, має залежне підрядне речення:

Розпухле вухо Тимка, на якому засохла кров, кинуло Орисю в жар, і їй хотілося торкнутися до нього пальцями, щоб зняти з нього біль, але вона не наважувалася цього зробити, щоб не спричинити ще більшого болю (Г. Тютюнник).

3) Два чи кілька речень, з’єднаних сурядним зв’язком, мають спільне підрядне:

Така там була температура, і так мене парою проймало, і стільки крові з мене вийшло, що я відчув себе здоровшим (Ю. Яновський).

4) Між частинами складного речення з різними видами зв'язку розділові знаки ставляться за загальними правилами.

1 Завдання для колективної роботи

Опрацювати за підручником параграф 22 «Складне речення із сурядним і підрядним зв'язком» с.140 -141

Учитель :

Спостерігаючи , як ви уважно працюєте, хочу зазначити про необхідність невеличких перерв у роботі. Отже, пропоную гімнастику для очей :

2 Завдання для колективної роботи:

скласти речення із частин , записаних на картках, розмістити його на дошці, записати у зошити, схарактеризувати, побудувати схему речення.

За вікном полетіла біла нитка блискавиці, а тоді вдарив грім, наче рикнув велетенський пес, що сторожить неміряний небесний дім.

(Між першим і другим реченням – сурядний зв’язок, між другим, третім і четвертим – підрядний зв’язок. Два речення поєднані сурядним зв’язком, від другого речення залежать два підрядних [ ], а [ ], (наче..), (що…).


3 Робота біля дошки :

Запишіть речення, розставте розділові знаки, накресліть схему.


Десь читав я, що з літами все долає мудрий спокій, і в красі його жорстокій не знайти юнацьких мрій.


4 Завдання для групової роботи:

робота з текстом.Знайти сурядно – підрядні речення , визначити тип зв'язку між частинами та скласти схеми речень.

Україна

Країна, у якій я живу, має назву Україна. Вона схожа на мальовничу картину, де зображена чарівна краса нашої природи. Якщо ви колись потрапите до моєї рідної країни, то зрозумієте, чому вона зветься житницею Європи. Ви побачите чудові золотисті ниви, що колосяться просто неба, і я люблю Україну, адже вона є моєю Батьківщиною.

Українська мова

Існує старовинна легенда про українську мову, яку наші бабусі розповідали дітям. Коли Бог ділив між народами землю, козаки запізнилися. Вони захищали світ від бусурманів, тому не встигли прийти й тоді, коли Бог дарував всім народам мови. Творець залишив трохи землі для себе, але віддав її козакам, бо вони заслуговували найкращого. Козаки були відважними лицарями, тож Бог подарував їм і свою мову, вирішивши літати поруч і щебетати. Як свідчить старовинна легенда, саме з того часу українську мову всі стали називати солов’їною.

Київ

Київ є старовинним містом, яке всі називають «Мати міст руських». Він існує ще з тих часів, коли на цьому місті були лише гори, вкриті незайманим лісом, та в лісі цьому жили дикі звірі, а неподалік протікала велика ріка. До наших днів збереглася легенда про те, як три брати — Кий, Щек і Хорив та їхня сестра Либідь заснували місто Київ. Навколо міста з трьох боків підступав ліс, а з четвертого боку був високий берег Дніпра. Там, де впадала у Дніпро річка Почайна, була зручна гавань. Теперішній Київ живе в ногу з часом: столиця вдало поєднує в собі риси старовини та сучасності.

Осінь

Прийшла осінь , і погода різко змінилася. Сонце світить вже не так яскраво та набагато менше гріє, люди починають одягатися тепліше. Настали холоди, і вранці калюжки вкриваються крихким льодком. Низько над землею нависають хмари, і нудний дощик  кидає на землю свої дрібні бризки. Якщо дощ припиниться, ми вирушимо на прогулянку. Коли настає осінь, більшість птахів відлітає на південь, але деякі пернаті залишаються з нами. Я люблю цю пору року, адже саме восени природа буяє золотистими барвами. Осінній пейзаж зачаровує погляд, і лише тьмяне небо псує цей чудовий краєвид.

Ліс

Ліс, до якого ми відправилися, був розташований неподалік від нашого села, і його таємничість манила нас. Попереду стояли неприступні гори, а внизу стелився безкрайній степ. Взимку здається, що ліс занурений у сон, хоча насправді багато його мешканців не сплять. Я люблю природу, тому кожна прогулянка лісом дарує мені насолоду. Сонце вже сідало за обрій, коли ми вийшли з лісу.


Учитель : пропоную для вас «хвилинку орфографії» – проведемо диктант – взаємоперевірку . На місці крапок, де потрібно, поставити апостроф:Зобов…язаний, возз…єднання, м…язи, д…юна, ад…ютант, миш…як, кур…йоз, кур…єр, п…єдестал, суб…єкт, ком…юніке, грав…юра, інтерв…ю, в…ється, в…юнкий, зап…ястя, верф…ю, нав…ючений, п…явка, верб…я, бур…ян, Лук…ян, в…язальниця, дит…ясла.

Робота в парах : взаємоперевірка словникового диктанту

4 Етап закріплення вивченого матеріалу

Мета: закріпити в пам’яті учнів ті знання й уміння, які необхідні їм для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом; добитися в ході закріплення підвищення рівня усвідомленості вивченого матеріалу; виробити відповідні уміння і навички.

1 Індивідуальна робота з картками : виділіть речення із сурядним і підрядним зв'язком

А. Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо, що здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський).

Б. Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрянець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем, і листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева (Л. Тендюк).

В. В ті дивні дні, коли мої штани іще тримались на одній підтяжці, я все ніяк допетрати не міг, що крутиться земля, мов куля кругла (Б. Олійник).

Г. Варто писати про наші села й міста, про наші вулиці, треба називати їх. справжніми іменами, щоб у людських серцях рідна земля оживала, щоб чоловік, уперше потрапивши на те чи інше місце, безпохибно пізнав -ось він, той край, про-який читав (В. Шевчук).

2 Завдання для самостійної роботи: робота з підручником : виконати вправу№ 303 с.142

5 Узагальнення вивченого під час виконання завдань

Мета: узагальнити знання, продовжувати формувати навички синтаксичного аналізу,самостійної та групової роботи


1 Завдання для групової роботи:

Виконати тестові завдання

1 Складним із підрядним і сурядним зв’язком є речення
А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.
Б Коли тебе в саду стрічаю, сад квітне знову і цілий світ пісні вплітає в твою розмову.
В Тим часом обважнілі садки півдня осипались абрикосами,
земля вже ними була встелена, що й ніде ступити.
Г Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів.
Д Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним.

2 Яке з поданих речень - складне з різними видами зв'язку?
  А. Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні (В. Сосюра).
  Б. Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому огні (В. Сосюра).
  В. Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить (П. Филипович).
Г. На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де він бував, що він бачив, в яких краях ходив, з якимг людьми зустрічався (І. Нечуй-Левицький).

3 Яке із речень відповідає поданій схемі? [ ], і [ ] (...), (...).
  А Людина йде по рідних вулицях, де пройшло її дитинство, де буяла молодість, де проходили найкращі роки життя (Я. Ваш).
  Б Панас той і Микола... народилися в розложистих степах, де вітер та народ була їх перша школа (М. Рильський).
  В Вишиває і співає, і ніхто не зна, де узор вона кінчає, де ту пісню почина (М. Рильський).
  Г За морем холодним, в далекій чужині, де сонця ніколи не видно з тайги де нетрі, болота лихі та пустинні, та скали кремінні, та вічні сніги (П. Грабовський).
  Д Герман Гольдкремер був одним із перших спекулянтів, що злетіли на Борислав, мов хижі ворони на падло (І. Франка).

4 Якій зі схем відповідає подане речення?
Хіба ж під вечоровими яворами, у головах яких стояли зорі, а в ногах жебони вода, таким ввижалося власне свято? (М. Стельмах).
  А. [ ], (у яких...), а [ ], [ ]?
  Б. [ }, (у яких...), а [ ], [ ]?

В. [, (у яких..., а (...), ...]?
  Г. (Хіба...), (у яких...), а [ ], [ ];
  Д. [, (у яких...), а [ ], [ ]?


2 Завдання для самостійної роботи

Складіть речення за такими схемами. Визначте їх види.

[ ],а [ ], (що...).

Приклад: Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо, що, здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський) — (складне речення із сурядним та підрядним зв’язком).


  1. [ ], [ ], і [ ].

  2. [ ], а [ ], (як...).

3 (Якби...), (якби...), [ ], та [ ].


3 Завдання для групової роботи: пропоную групам прикладне творче завдання: виткати асоціативні килимки, скориставшись матеріалами з теки

Складання асоціативного килимка до теми «Складне речення із сурядним і підрядним звязком»

Асоціативний килимок

Жити –

любити, творити, працювати, відпочивати,

мандрувати, навчатися, відкривати нове, дружити, читати, насолоджуватися творами мистецтва, займатися улюбленими справами, творити добро тощо.

Асоціативний килимок


речення, сполучник, граматична основа, сурядний зв'язок, інтонація , підрядний зв'язок, складне речення, підрядне речення, головне речення, сполучникове слово, схеми
6 Етап підбиття підсумків уроку-пари.

Мета: підбити підсумки уроку, здійснити зворотній зв’язок між учителем і учнем; виявити прогалини у виконанні завдань уроку.

Учитель :

Наш урок добігає кінця. Пора визначитися, чи досягли ми мети уроку, чи виконали поставлені завдання.

Обговорення разом із учнями. (Так, поповнили та систематизували свої знання про складне речення, ознайомилися з новим типом речень із різними видами звязку, зокрема з реченнями із сурядним і підрядним звязком, навчилися виокремлювати ці речення в текстах, проводити синтаксичний аналіз, будувати схеми речень , поповнили словниковий запас, вдосконалювали комунікативні вміння та навички роботи в групі, зазначили про дбайливе ставлення до природи рідного краю, про повагу до рідного слова та української культури). Пропоную виконати самоперевірку, виконавши тест : https://onlinetestpad.com/ua/test/810867-skladne-rechennya

Пропоную провести рефлексію та самооцінювання, скориставшись табличками із вашої теки:

На уроці я дізнався більше про ____________________

Я навчився аналізувати __________________________

Я зміг зробити висновок про ______________________

Особливо мені сподобалося _______________________

Картка самооцінювання, 2 бали за питання


КРИТЕРІЙ

ОЦІНКА

1

Я брав активну участь у роботі на уроці


2

Я міг відповісти на всі питання


3

Я зрозумів структуру складного речення із сурядним і підрядним зв'язком


4

Я можу будувати схеми речень


5

Я навчився працювати в групі


6

Я навчився робити висновки самостійноЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСЬ БАЛІВ
Я вдячна всім за активну співпрацю на уроці. Ви сумлінно намагалися оволодіти знаннями та використовували їх для розв’язання навчальних завдань.

Оцінювання навчальних досягнень учнів (з коментуванням)

7 Етап інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж. Мета: інформувати учнів про домашнє завдання та здійснити інструктаж щодо його виконання.

Учитель :

Відповідно до самооцінювання ви обираєте домашнє завдання певного рівня:

§ 22 (вивчити правила), вправи №302, №305

Виконати тест –самоперевірку : https://ukrtesti.com/skladne-rechennya-test-24.html

Напиcати роздум-пояснення про те, у чому полягає велич людини, використовуючи речення із сурядним і підрядним зв'язком.

Скласти висловлювання на тему «Краса Слобожанщини », використовуючи різні види складних речень.Список літератури

1.Антонов Н. С. Інтеграційна функція навчання / Н. С. Антонов. – К.: Освіта, 1989. – 304 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості: cходження до духовності: наук. видання / І. Д.Бех. - К.: Либідь, 2006. - 272 с.

3. Попова Т.Ю. Формування цілісності світогляду школярів у процесі вивчення української мови та літератури: Творча лабораторія вчителя-майстра. – Донецьк «Каштан», 2013. – 212 с.

4. Самойленко П. І. Інтеграційна функція навчання основам наук / П. І. Самойленко, А. В. Сергєєв // Фахівець. – 1995. – №№ 5-6. – С. 36–37

5. Створити цілісну картину світу. Інтегроване навчання в школі //Завуч. – 2007. - №21. – С 2-12.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.