і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Складання виробів. Налаштування головоломки

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата

Клас

Урок

Тема: Складання виробів. Налаштування головоломки

Мета уроку. Засвоєння знань про з’єднання деталей за допомогою дроту, Формування вмінь виконувати підготовку деталей до склеювання, склеювати деталі виробу. Розвивати точність. Виховувати акуратність в роботі, елементи наукової організації праці.

Об’єкт навчальної праці: головоломка.

Обладнання: ескіз виробу, дріт, струбцини.

Тип уроку. Засвоєння практичних знань

Орієнтовний план проведення уроку

І. Організаційна частина ( 2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (10 хв)

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності ( 2 хв)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку ( 1 хв)

V. Вивчення нового матеріалу ( 5 хв)

VI. Практична робота ( 20 хв)

VІІ. Підсумок уроку ( 5 хв)

Хід уроку

І. Організаційна частина

перевірка присутності учнів на уроці;

призначення чергових;

перевірка наявності черговими необхідних матеріалів для роботи (клей, кісточки, шматки тканини тощо).

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1.Що таке ескіз та яке його призначення?

2.Що необхідно зробити, щоб скласти виріб?

3.Які ви можете запропонувати способи з’єднання вашого виробу?

4.Завдання для роботи в інтерактивних групах.

Складіть список (після короткого обговорення у малих групах) інструментів та матеріалу, який на вашу думку, необхідний для складання вашого виробу?

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності.

Нарешті ми з вами дійшли до найбільш відповідальної стадії у проектуванні та виготовленні виробу – складанні деталей та їх з’єднання у цілісний виріб. Для того щоб виріб було завершено необхідно знати чим, і як скріплюють окремі деталі, тобто яка технологія (послідовність дій) цього процесу. Якщо одна із стадій цього процесу буде порушена або не виконана, то виріб не матиме запланованої міцності, буде недостатньо придатним для повсякденного користування тощо. Отже кухонна поличка не відповідатиме основним показникам якості.

Знання про технологію склеювання деталей можуть, також, стати вам у нагоді під час ремонту домашніх меблів.

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє завдання:

-засвоєння понять про технологію з’єднання деталей цвяхами та на клею;

-підготувати до з’єднання та склеїти деталі кухонної полички;

V. Вивчення нового матеріалу

Технологічний процес складання виробу слід розробляти раніше, ніж технологію виготовлення його деталей.

Технологічний процес складання виробу розробляється виходячи з попередньоскладених технологічних схем вузловий та загальної збірки машини і розрахункового такту її випуску. Технологічні схеми складання визначають послідовність складання і взаємний зв'язок деталей, комплектів і складальних одиниць.

Технологічний процес складання виробівможе бути представлений як комбінація операцій, які становлять два основних види технологічних операцій.

Технологічний процес складання виробів з ПМ, так само, як і з інших матеріалів, в загальному випадку являє собою сукупність операцій по установці деталейабо комплекту деталей у просторі (приведення їх у контакт), підгонці (у разі потреби) та їх з'єднанню для забезпечення їх відносного положення, необхідного службовим призначенням конструкції.

Технологічний процес складання виробів машин, як і будь-якийінший виробничий процес, підлягає удосконаленню і вимагає впровадження прогресивних методів складання, спрямованих на скорочення циклу зборки в результаті розчленовування на якомога більшу кількість окремо складальних вузлів виробів. Головною умовою при цьомує необхідність паралельної зборки вузлів на різних робочих місцях. Процес складання виробу машини спрощується при доцільному розчленовуванні на складальні елементи. Для зручності виконання збірки складають технологічну схему зборки у відповідності зіскладальним кресленням.

Послідовність технологічного процесу складання виробу слід визначати після аналізу його конструкції та виявлення всіх складових складальних одиниць і окремих деталей, які повинні надходити на загальну зборку. У кожної складальноїодиниці повинна бути обрана базується деталь, що визначає положення всіх інших деталей, що складають дану складальну одиницю.

У комплекс технологічних процесів складання виробів входять процеси досить різноманітного цільового призначення.

Правильнарозробка технологічного процесу складання виробів машинобудування є основним і визначальним фактором, від якого залежить працездатність складального обладнання.

Креслення, призначені для розробки технологічного процесу складання виробу,повинні містити: необхідну й достатню кількість проекцій і розрізів, дозволяють швидко розібратися в конструкції виробів; поузловую і подетально нумерацію; специфікацію деталей; розміри, які повинні бути дотримані в процесі складання; зазорів і натягів взчленуваннях; маси деталей, виготовлених з допусками по масі, і масу виробу; особливі технічні вимоги, які необхідно виконати в процесі складання.

Перш ніж приступити до проектування технологічного процесу складання виробу, складаютьпринципову схему його збірки. Таку схему зручно складати на1 основі плану розбирання виробу. Тоді збірку можна представити як процес, зворотний розбиранні. Таким чином, операції в плані розбірки, які стоять останніми, в схемі збірки будуть першими. Цей метод, однак,не може бути універсальним. У деяких випадках він серйозно змінюється, але, у всякому разі, план розбирання виробу сприяє полегшенню складання складальних схем.

Так, маршрутні до а р-т и містять опис технологічного процесу складання виробу поопераціям в технологічній послідовності із зазначенням даних по устаткуванню, оснастці, матеріальним, трудовим і іншим нормативам. У них дається опис збірки на кожному робочому місці без розбивки на переходи. В основному маршрутні карти застосовуються в одиничному ідрібносерійному виробництві.

Базовою деталлю (складальної одиницею) називають деталь (складальну одиницю), з якої починається технологічний процес складання виробу з'єднання всіх інших деталей (вузлів, механізмів, агрегатів), що входять в збиране виріб.

Графік залежності. На підставі цих графіків можна зробити цілком певний висновок: в деяких межах по мірі диференціації технологічного процесу складання виробів спостерігається значне зниження трудомісткості і відповідне йому підвищенняпродуктивності праці. Характерно, що у всіх трьох випадках поряд з якісною досить чітко проявилася і кількісна закономірність.

Кульковий іпа-лан маслянки.

Виходячи з встановлених видів виробів процес складання поділяється на збіркускладальних одиниць, комплексів і комплектів або технологічний процес складання виробів.

Основними факторами, що впливають на вибір схеми і конструкції пристосування, а також визначають ефективність його використання в технологічному процесі складання виробу,є виробниче завдання або програма, необхідна точність, якість і послідовність складання.

Основними факторами, що впливають на вибір схеми і конструкції пристосування, а також визначають ефективність його використання в технологічномупроцесі складання виробу, є виробниче завдання (програма), необхідна точність і послідовність складання. Pассмотрім коротко значення кожного з цих факторів.

Основними факторами, що впливають на вибір схеми і конструкції пристосування, а такожвизначальними ефективність його використання в технологічному процесі складання виробу є виробниче завдання або програма, необхідна точність, якість і послідовність складання. Pассмотрім значення кожного з цих факторів.

Основнимичинниками, що впливають на вибір схеми і конструкції пристосування, а також визначають ефективність його використання в технологічному процесі складання виробу, є виробниче завдання (програма), необхідна точність і послідовність складання. ?ассмотрім коротко значення кожного з цих факторів.

Технологічний процес виготовлення виробу розробляють у такій послідовності: 1) ознайомлення з призначенням виробу; 2) вивчення і критичний аналіз технічних умов та норм точності на різніякісні характеристики виробу; 3) визначення обсягу випуску складальних одиниць, деталей виробу; 4) вивчення робочих креслень виробу і їх критичний аналіз; 5) розробка технологічного процесу складання виробу; 6) вибір технологічних процесів одержаннязаготовок; 7) розробка технологічних процесів виготовлення деталей; 8) проектування і виготовлення інструменту, технологічного оснащення та обладнання; 9) впровадження технологічного процесу; 10) внесення в технологічний процес корективів для усуненняпомилок, що виявилися як на етапі проектування технологічного процесу, так і під час впровадження.

Організація конвеєрного складання вимагає ретельної розробки технології складального процесу. Технологічний процес складання виробу (або якогось вузла його)розділяється між окремими робочими місцями так, щоб на всіх постах була рівномірна і нормальна загрузка.

При другому методі розробка групового процесу починається з визначення найбільш раціонального складу і кількості робочих місць потокової лінії. Для цієї мети технологічний процес складання виробу, що має у випуску складального цеху найбільшу питому вагу, розчленовується на таке число операцій, при якому досягається значне підвищення продуктивності праці.

У сучасному машинобудуванні збірка розчленовується на загальну і вузлову. Під загальною складанням слід розуміти технологічний процес складання закінченого виробу. Під вузловий розуміють збірку подсистемами, комплектів і деталей, складових вузол.

Таким чином, послідовність оборки визначається насамперед конструкцією виробу, що збирається, а також ступенем необхідного поділу складальних робіт. Встановлена ​​послідовність введення деталей і груп в технологічний процес складання виробу характеризує систему комплектування.

Коефіцієнт трудомісткості складального процесу характеризує не тільки доцільність розробки технологічного процесу складання, але також і процесів виготовлення деталей при даному виробі і типі виробництва. Чим нижче цей коефіцієнт, тим краще пророблені і ув'язані технологічні процеси складання виробу і виробництва його деталей, тим простіше процес складання, тим більшою мірою здійснюється принцип взаємозамінності.

У серійному виробництві технологічний процес складання розробляється менш докладно, тому слюсарям-збирачам доводиться мати справу зі складальними кресленнями. Складаються в умовах серійного виробництва технологічні карти складання виробу містять у собі багато дані по організаційній підготовці складальних робіт. Наприклад, в них зазначені деталі, що підлягають з'єднанню, номери інструментів і пристроїв, що застосовуються при складанні. Таким чином, аналізуючи креслення в умовах серійного виробництва слюсар-складальник розбирає порівняно невелике коло питань. Це пояснюється тим, що складальні креслення до надходження на збірку докладно аналізуються в технічних відділах заводу і цеху під час проектування технологічного процесу складання виробу. При цьому багато питань, що стосуються організації та ведення складальних робіт, вже уточнені технологами, і слюсар тільки знайомиться з результатами вирішення цих питань, які вказуються в технологічному процесі.

VІ. Практична робота.

Вправа. З’єднати деталі головоломки за ескізом. Налаштувати головоломку.

6.1 Вступний інструктаж.

Звернути увагу дітей на те, що:

Користуючись ескізним кресленням виробу, необхідно визначити, які сторони деталей необхідно зєднати

6.2 Поточний інструктаж:

Слідкувати за тим, щоб учні дотримувались правил безпечної роботи;

6.3 Заключний інструктаж:

демонстрація і короткий аналіз кращих робіт;

недоліки допущені в роботі та шляхи їхнього усунення.

VII. Підсумок уроку.

7.1 Рефлексія

чи змінилося ваше уявлення про технологію з’єднування деталей? (порівняти життєвий досвід та отримані знання і уміння).

7.2 Заключна частина

прибирання робочих місць, мотивація оцінок, робота із щоденниками.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
проект "Головоломка"
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Трудове навчання
 • Клас
  5 Клас, 6 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  443
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  4
 • Номер матеріала
  BR773848
 • Вподобань
  0
Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь