Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Шкільна олімпіада з історії. 9 клас. Варіант 6.

Історія України

Для кого: 9 Клас

24.08.2021

490

42

0

Опис документу:
І (шкільний) етап - це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі, який покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення предмету. Дані підготовлені питання є досить зручною формою контролю знань, який має за мету перевірити засвоєння здобувачами освіти певної теми навчального курсу за матеріалом шкільних підручників.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Шкільна олімпіада з історії. 9 клас. Варіант 6.

І рівень (8 балів)

Підкреслити правильну відповідь


ЗАВДАННЯ 1 (2 бали).

1 . Коли на території України з’являються пітекантропи – «люди з прямою ходою»: а) 1 млн. років тому; б) 2,5 млн. років тому; в) 1,7 млн. років тому; г) 4 млн. років тому.

2. Яке знаряддя неандертальців зображено на малюнку: а) скребло; б) ніж; в) гостроконечник; г) рубило.

3. Назвіть віру первісної людини, за якою окремі люди (чаклуни і шамани) могли впливати на сили природи, тварин та інших людей, використовуючи  замовляння, шепотіння, знахарство та ін.:

а) магія, б) анімізм, в) фетишизм, г) тотемізм.

4. Яка риса характеризує «неолітичну революцію»: а) приручення собаки; б) виникнення гончарства;

в) перші поховання; г) перші малюнки на скелях.

ЗАВДАННЯ 2 (2 бали).

1. Чим відрізнялися родова і сусідська общини: а) спільна територія проживання; б) кровна спорідненість; в) сумісна праця на загальних володіннях; г) поділ території на житлову (будинки) та господарську (земля, угіддя, ліс, ріка, ін.).

2. Яка з археологічних знахідок характеризує трипільську культуру на території України:

а ) б) в) г)

3. Коли почався процес формування індоєвропейської мовної сім’ї, до якої входить сучасна українська мова:

а) в період бронзи; б) у ранньозалізному віці; в) у мезоліті; г) у добу неоліту.

4. Які племена вперше принесли на територію України обряд поховання в курганах:

а) давньоямні б) сарматські; в) скіфські; г) катакомбні.


ЗАВДАННЯ 3 (2 бали).

1. Про вождя якого племені йде мова : «Він спрямував військо у землі антів…, у першому бою зазнав поразки…Згодом йому вдалося захопити антського вождя Божа з синами..»: а) готи; б) гуни; в) сармати; г) кіммерійці.

2. Визначте імена римських вчених, у працях яких містяться перші писемні згадки про ранньослов’янські племена:

а) Гомер і Пліній Старший; б) Геродот і Йордан; в) Каллімах і Меандр; г) Корнелій Тацит і Пліній Старший;

3 . Назвіть та оберіть портрет київського князя, за правління якого відбулася заміна родоплемінного поділу Київської Русі на територіальний: а) б) в) г)


4. Про який князівський з’їзд йдеться у літописі: «А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будемо ми всі і чесний хрест»? а) Золотчівський 1101 р.; б) Любецький 1097 р.; в) Витичівський 1100 р.; г) Долобський 1103 р.


ЗАВДАННЯ 4 (2 бали).

1. Де вперше згадується назва «Україна»: а) «Слово і полку Ігоревім»; б) «Повість минулих літ»; в) Галицько-Волинський літопис; г) Київський літопис.

2. З приводу якої події літописець написав: «…Велика смута сталася в землі Руській»: а) руйнування Києва ханом Батиєм; б) шлюб Ярослава Мудрого з шведською принцесою Інгігердою; в) спалення княгинею Ольгою міста Іскоростень; г) смерть Романа Мстиславовича, «самодержця всієї Русі».

3. Яка із зображених монет Київської Русі належала Ярославу Мудрому та як вона називалася:

а ) б) в) г)
4. Яким часом датується «Пересопницьке Євангеліє» – перша відома книга Святого письма, перекладена українською мо-вою з болгарської за дорученням княгині А. Заславської : а) 1663-1665 рр.; б) 1571 р.; в) 1584 р.; г) 1556-1561 рр.


ІІ рівень (12 балів)

ЗАВДАННЯ 1 (4 бали).

1. Встановіть відповідність між описом та прізвищем історичного діяча XVI-XVIІ століть (2 бали):


А – Костянтин-Василь Острозький

1 – великий князь Литовський та Руський, очільник Речі Посполи-тої, який пішов на значні поступки шляхті та формально вважався першим гетьманом і законодавцем запорізького козацтва. 

Б – Дмитро Вишневецький

2 – українсько-литовський магнат, князь з династії Гедиміновичів, козацький ватажок, гетьман, староста канівський і черкаський, герої численних легенд, переказів, пісень

В – Петро Конашевич-Сагайдачний

3 – син молдовського господаря, військовик, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, провів реформу православної церкви і освіти в Україні

Г – Петро Могила

4 – дрібний український шляхтич, гетьман реєстрового козацтва, ко-шовий отаман Запорізької Січі, який «у битві був перший, коли доводилося відступати – останнім…»


5 – князь, магнат, воєнний, політичний і культурний діяч,  меценат  Великого Князівства Литовського.  «некоронований король Русі», у володіннях якого культура на кілька десятиліть випередила політику.


А -

Б -

В -

Г -

.


2. Встановіть хронологічну послідовність подій в історії України XVIІ-XVIІІ ст. (2 бали):

А – Полтавська битва; Б – «Тарасова ніч»; В – ліквідація гетьманства Катериною ІІ; Г – Чуднівська воєнна компанія.


ЗАВДАННЯ 2 (4 бали).

1. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням (2 бали):

А – масонство

1 – сукупність поглядів, оцінок і думок, що відображають рівень уявлень представників певного народу про свою історію, сучасність, перспективи розвитку й відносини з іншими народами

Б – менталітет

2 – процеси у суспільстві, що пов’язані з пробудженням націо-нальної свідомості бездержавних народів

В – націоналізм

3 – наднаціональний релігійно-етнічний рух, що закликає до мо-рального вдосконалення та об’єднання на принципах братерства, рівності, взаємодопомоги, не зважаючи на релігійні та національні відмінності

Г – національна самосвідомість

4 – спільне світосприйняття, світобачення, самоусвідомлення, спо-сіб мислення, поведінки й національного характеру, притаманні певному народу


5 – система ідей і політика в національному питанні, основою яких є визнання першості національного чинника у суспільному розвитку


А -

Б -

В -

Г -2. Встановіть хронологічну послідовність подій в процесі національного відродження України в кінці XVIІІ – першої половини XІХ ст.(2 бали): А –  заснування Імператорського Київського університету Св. Володимира;  Б – утворення Кирило-Мефодіївського братства; В – видання українських альманахів на Харківщині; Г – рух дворян-автономістів.


ЗАВДАННЯ 3 (4 бали).

1. Встановіть відповідність між регіоном України та його історико-краєзнавчою характеристикою першої половини ХІХ ст.

(2 бали):

А – Слобожанщина

1 – цією територією проходив Чорний і Муравський торгові шляхи, місцевість була багата дичиною, рибою, основною господарською одиницею тут був зимівник

Б – Запоріжжя

2 – територія була багата на каміння, дерево, значну частину території складала заболочена місцевість, у містах Корець і Тульчин розвинено зброярство

В – Правобережжя Наддніпрянщини

3 – на цій території здавна розвинуто салітрарництво, суконна і полотняна мануфактури, ярмаркова торгівля проходила у Стародубі, Гадячі та інші містах

Г – Лівобережжя Наддніпрянщини

4 – територія на схід від Гетьманщини, переселенців у ці краї приваблювало не тільки звільнення від податків, але й право на займанщини


5 – територія, що характеризується надзвичайно складною і своє-рідною історією заселення та господарського розвитку, чітко вира-женими етнічними групами, які мають цілий ряд відмінностей у побуті, одязі, говорах тощо.


А -

Б -

В -

Г -2. Встановіть хронологічну послідовність виходу відомих творів українських авторів ХІХ ст. (2 бали):

а) п’єса «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненко; б) байка-казка «Пан та собака» П. Гулака-Артемовського; в) поема «Гайдамаки» Т. Шевченка; г) історичний роман «Чорна рада» П. Куліша.ІІІ рівень (10 балів)

ЗАВДАННЯ 1 (5 балів): Заповніть таблицю «10 визначних діячів історії та культури України XVI–ХІХ ст. –

уродженців і краян Черкащини» (кожна правильна відповідь – 0,5 балів)


Прізвище, ім’я

Коли і чим уславився
З АВДАННЯ 2 (5 балів): назвіть, хто зображений на картині художника

В. Скочиляса та напишіть, що ви знаєте про історичні події в Україні

першої половини ХІХ ст., пов’язані з ними.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.