Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Шкільна олімпіада з історії. 9 клас. Варіант 5.

Історія України

Для кого: 9 Клас

24.08.2021

190

30

0

Опис документу:
І (шкільний) етап - це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі, який покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення предмету. Дані підготовлені питання є досить зручною формою контролю знань, який має за мету перевірити засвоєння здобувачами освіти певної теми навчального курсу за матеріалом шкільних підручників.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Шкільна олімпіада з історії. 9 клас. Варіант 5.

І рівень (8 балів)

Підкреслити правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 0,5 балів):

Завдання 1 (2 бали)

1. Перші люди на території України належали до: а)пітекантропи; б)неандертальців; в)кроманьйонців; г)австролопітеки.

2. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією: а)поява рабовласницьких держав; б)поява матріархальної родини; в)перехід від матріархату до патріархату; г)перехід від первісного гурту до родової громади.

3. Назвіть віру первісної людини, за якою всі предмети, природні явища, тварини, люди наділялися душею та відбувалося приписування їм розуму, дієздатності і могутності: а)анімізм, б)антропоморфізм, в)фетишизм, г)тотемізм.

4. Коли почався процес формування індоєвропейської мовної сім’ї, до якої входить сучасна українська мова:

а)в період бронзи; б)у ранньозалізному віці; в)у мезоліті; г)у добу неоліту.

Завдання 2 (2 бали)

1. Племена, які будували двоповерхові житла, перший поверх яких мав господарське призначення, другий – житлове, що розміщувалися по колу чи овалу в кілька рядів: а)чорноліські; б)трипільські; в)черняхівські; г)слов’янські.

2. Держава яких племен, можливо, включала землеробські праслов’янські племена Лісостепу України: а)сарматів; б)скіфів; в)готів; г)кіммерійців.

3. Велике переселення народів відбулося в: а)VII-IV ст. до н.е.; б)IІІ-I ст. до н.е.; в)V-VII ст. н.е.; г) І-ІV ст. н.е.

4. Яке племінне об’єднання слов’ян не входило до Дулібського міжплемінного союзу VII ст.: а)сіверяни; б)уличі; в)хорвати; г)тиверці.

Завдання 3 (2 бали)

1. З яким князем пов’язують становлення Київської Русі: а)Ігор; б)Аскольд; в)Олег; г)Дір.

2. За правління якого київського князя відбулася заміна родоплемінного поділу Київської Русі на територіальний: а)Святослав; б)Володимир Святославич; в)Ярослав Мудрий; г)Ізяслав Ярославич.

3. Які з названих давньоруських міст знаходилися на території сучасної Черкащини: а) Любеч і Малин; б) Вишгород і Овруч; в) Воїнь і Родень; г) Муром і Туров.

4. Які верстви населення Київської Русі були невільними, їх продавали, дарували, передавали у спадщину:

а)челядь і холопи; б)ізгої і смерди; в)наймити і рядовичі; г)закупи і простолюд.

Завдання 4 (2 бали)

1. Якому князеві належить автограф-графіті в Софійському Соборі в Києві «Господі, поможи рабу своєму Василеві – грішнику, поможи йому, Господи»: а)Ярославу Мудрому; б)Володимиру Мономаху; в)Святополку Ізяславовичу; г)Мстиславу Володимировичу.

2. Де вперше згадується назва «Україна»: а)«Слово і полку Ігоревім»; б)«Повість минулих літ»; в)Галицько-Волинський літопис; г)Київський літопис

3. З приводу якої події літописець написав: а)«…Велика смута сталася в землі Руській»: руйнування Києва військами хана Батия; б)міждинастичний шлюб Ярослава Мудрого з шведською принцесою Інгігердою; в)спалення княгинею Ольгою міста Іскоростень, центру племінного княжіння деревлян; г)смерть Романа Мстиславовича, «самодержця всієї Русі».

4. Яким часом датується «Пересопницьке Євангеліє» – перша відома книга Святого письма, перекладена українською мо-вою з болгарської за дорученням княгині А. Заславської (1 бал): а) 1663-1665 рр.; б) 1571 р.; в) 1584 р.; г) 1556-1561 рр.


ІІ рівень (12 балів)

Завдання 1 (4 бали)

1. Встановіть відповідність між назвою слов’янських племінних об’єднань і територією, де вони мешкали (2 бали):

А – поляни

1 – між Дніпром – Південним Бугом

Б – древляни

2 – між річками Случчю й Дніпром, Прип’яттю й Тетеревом

В – сіверяни

3 – між Дністром і Карпатами

Г – тиверці

4 – «на Дісні, і по Сейму, і по Сулі»


5 – «в лісах і горах понад річкою Дніпром»


А -

Б -

В -

Г -

.


2. Встановіть хронологічну послідовність подій в історії Київської Русі (2 бали):

А – Любецький з’їзд князів; Б – розгром Хозарського каганату; В – укладання Нестором першої редакції Повісті минулих літ»; Г – запровадження християнства як державної релігії.


Завдання 2 (4 бали)

1. Встановіть відповідність між назвою українських земель і держав, у складі яких вони перебували в пер. пол. XVI ст. (2 бали):

А – Галичина

1 – Велике князівство Московське

Б – Закарпаття

2 – Князівство Молдовське

В – Київщина

3 – Велике Литовське князівство

Г – Чернігово-Сіверщина

4 – Королівство Угорщина


5 – Королівство Польща


А -

Б -

В -

Г -2. Встановіть хронологічну послідовність подій, що відбулися за часів гетьманування Івана Мазепи (2 бали):

А – зруйнування Чортомлицької Січі; Б – підписання Коломацьких статей; В – союзницький договір між Україною і Швецією; Г – зруйнування гетьманської столиці Батурина.


Завдання 3 (4 бали)

1. Встановіть відповідність між організацією і її програмними засадами (2 бали):

А – Південне товариство

1 – кінцевою метою діяльності організації проголо-шувалося створення всеслов’янської федеративної держави

Б – Північне товариство

2 – ліквідація кріпосного права і самодержавної форми правління, встановлення унітарної республіки з можливою диктатурою

В – «Любов до істини»

3 – обєднання всіх народів світу в «розумне сус-пільство, кожний член якого робить свій внесок, щоб воно було корисним і приємним для всіх»

Г – Товаристо об’єднаних словян

4 – запровадження конституційної монархії і реор-ганізація Російської імперії на федеративних заса-дах, з поділом її на 14 штатів.


А -

Б -

В -

Г -

2. Дайте визначення понять (2 бали):

Етнос -_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Шовінізм -_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Національна ідея -_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Романтизм -____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ рівень (10 балів)

1. Про кого йдеться у наступних словах академіків Івана Дзюби і Миколи Жулинського: «Сьогодні нам навіть важко уявити всю міру безстрашності такої думки, таких слів для того часу… Мабуть, окрім глибини політичної думки та зрілості оцінки, тут позначилися ще й козацький темперамент, традиція демократизму, відчуття незалежності й гідності, суто народне внутрішнє почуття вищості над панством і владою, яке знаходимо в народних казках, анекдотах, прислів’ях, піснях…»? Яким чином його життя і діяльність пов’язані з Черкащиною? Дайте розгорнуту відповідь (5 балів).

2. «Цукрова лихоманка» ХІХ ст. Схарактеризуйте її, зазначивши причини, події, наслідки та історичне значення. Яким чином вона була пов’язана з Черкащиною? Дайте розгорнуту відповідь (5 балів).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.