і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Шкала електромагнітни коливань

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Комарівське навчально виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок»

Конспект уроку

з фізики

Шкала електромагнітних хвиль

Мета уроку: познайомити учнів із видами електромагнітних випромінювань, їх фізичними властивостями, методами одержання те реєстрації; розвивати логічне мислення учнів; виховувати творчі здібності і бажання отримувати знання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання уроку: шкала електромагнітних хвиль.

Планування уроку:

1. Організаційна частина ( )

2. Актуалізація опорних знань ( )

3. Пояснення нового матеріалу ( )

4. Закріплення нового матеріалу ( )

5. Підведення підсумків ( )

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Заходжу в клас, вітаюся з учнями та перевіряю присутніх і їх готовність до уроку.Оголошую тему і мету уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Дайте, будь-ласка, відповіді на такі запитання:

  • Ще раз пригадаємо, що називають електромагнітною хвилею? (система електричних та магнітних полів, що періодично змінюються. Тому електромагнітні хвилі можуть поширюватися у вакуумі, переносячи енергію).

  • Які ви знаєте характеристики електромагнітних хвиль? (довжина хвилі – відстань, яку хвиля проходить за один період коливань, або відстань між двома найближчими точками хвилі, в яких коливання відбуваються а однаковій фазі; швидкість = 3*108 м/с = λν).

  • Властивості електромагнітних хвиль (- на межі поділу двох середовищ електромагнітна хвиля частково відбивається, частково переходить в інше середовище; - від поверхні діелектрика електромагнітна хвиля відбивається слабо, а від поверхні металу – майже без втрат; - справджуються закони відбивання і заломлення; - окрім того спостерігаються явища дифракції, інтерференції).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

В залежності від частоти чи довжини хвилі (ці величини пов'язані між собою), електромагнітні хвилі відносять до різних діапазонів. Хвилі в різних діапазонах різним чином взаємодіють із фізичними тілами.

Усі відомі електромагнітні хвилі зображені на малюнку 123, а, б у вигляді шкали електромагнітних хвиль в порядку зменшення довжини. Всі ці хвилі: радіохвилі, інфрачервоні промені, видиме світло, ультрафіолетові, рентгенівські і гамма-промені мають єдину електромагнітну природу, поширюються зі швидкістю світла. їх властивості (особливості поширення радіохвиль в атмосфері, колір видимого світла, особливості поглинання інфрачервоних і ультрафіолетових променів, фотохімічна дія світла, проникаюча здатність рентгенівських променів тощо) залежать від довжини хвилі(частоти).

Мал. 123, а

Вид випромінювання

Довжина хвилі, м

Частота, Гц

Джерело випромінювання

Радіохвилі

Світлові хвилі:

-інфрачервоне випромінювання.

- видиме світло

-ультрафіолетове випромінювання

Рентгенівське випромінювання

Гамма-випромінювання

103 ─ 10-4

5·10-4 ─ 8·10-7

8·10-7─4·10-7

4·10-7 ─ 10-9

2·10-9 ─ 6·10-12

<6·10-12

3·105 ─ 3·1012

6·1011 ─ 3,7·1014

3,7·1014─7,5·1014

7,5·1014 ─ 3·1017

1,5·1017─5·1019

>5·1019

Коливальний контур

Вібратор Герца

Ламповий генератор

Лампи

Нагріті тіла

Лазери

Рентгенівські трубки

Радіоактивність

Космічне випромінювання

Радіохвилі поділяють на довгі (понад 10 км), середні (сотні метрів), короткі (десятки метрів). Усіх їх переважно використовують у радіозв'язку. Ультракороткі радіохвилі поділяють на метрові, дециметрові та міліметрові. Перші використовують у телебаченні, другі і треті - у радіолокації. Діапазон радіохвиль частково перекривається з інфрачервоними променями, які широко застосовують у техніці. У цьому діапазоні працюють лазери, фокусування променів яких дозволяє краще обробляти матеріали.

Інфрачервоне випромінювання (від лат. infra — нижче) — оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.

Людське око не бачить інфрачервоного випромінювання, органи чуття деяких інших тварин, наприклад, змій та кажанів, сприймають інфрачервоне випромінювання, що допомагає їм добре орієнтуватися в темряві.

Інфрачервоні промені випромінюються всіма тілами, що мають температуру вищу за абсолютний нуль, максимум інтенсивності випромінювання залежить від температури. При підвищенні температури максимум зміщується в бік коротших хвиль, тобто в напрямку видимого діапазону. У зв'язку із залежністю спектру та інтенсивності інфрачервоного випромінювання від температури його часто називають тепловим випромінюванням.

Приблизно 52 % загальної інтенсивності випромінювання Сонця над поверхнею моря в сонячний день припадає на інфра-червоний діапазон.

Видиме світло — область спектру електромагнітних хвиль , що безпосередньо сприймається людським оком. Характеризується довжинами хвиль від 380 (фіолетовий колір) до 750 (червоний колір) нм.

Видимий діапазон відповідає енергії фотонів від 1,7 еВ (червоне світло) до 3 еВ (фіолетове світло).

Хвилі з довжиною меншою за 380 нм називають ультрафіолетовими, більшою за 750 нм. — інфрачервоними.

Чутливість людського ока до хвиль різної частоти у видимому діапазоні різна. Вона має максимум у середині діапазону (зелений колір) і зменшується в напрямках границь. Це значить, що серед джерел світла одинакової інтенсивності, зелене джерело здаватиметься яскравішим, ніж червоне, або блакитне.

Ультрафіолетові промені використовують для знезаражування приміщень у лікарнях, стимуляції хімічних реакцій, утворення потрібних генних мутацій та ін. Поверхня Землі захищена від шкідливих складових ультрафіолетових променів Сонця озоновим шаром (О3). Його збереження - це одна з важливих екологічних проблем.

Рентгенівське проміння отримують під час гальмування електронів, які прискорюються напругою в десятки кіловольтів. На відміну від світлового проміння видимого спектра й ультрафіолетового проміння, воно має значно меншу довжину хвиль. Ренгенівським випромінюванням називають короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.01 нм. В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання лежить між ультрафіолетом та гамма-променями.Причому довжина хвилі рентгенівського проміння є тим меншою, чим більша енергія електронів, які бомбардують перешкоду.

У встановленні природи цього випромінювання визначальними були дослідження українського вченого Івана Пулюя (1845 - 1918 рр.) на електронних вакуумних трубках власної конструкції, проведені задовго до відкриття В. Рентгена. Однак, В. Рентген першим запатентував відкриття Х-променів і тому їх називають рентгенівськими. Рентгенівські промені майже одразу знайшли застосування в медицині. Ці промені за довжиною перекриваються із g-промінням, яке утворюється під час розпаду нестійких ядер. Вони проходять через товстий шар металу, тому їх використовують для перевірки якості великих злитків, зон зварювання товстого металу та іншого. g-проміння використовують у медицині, геології та інших галузях.

Гамма-випромінюванням (гамма-променями) називаєтья електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль у вакуумі меншими 0,1 нм , яке випромінюється збудженими атомними ядрами при радіоактивних перетвореннях і ядерних реакціях.

IV. Закріплення набутих знань.

1. На які діапазони поділяють шкалу електромагнітних хвиль?

Залежно від способу отримання електромагнітних хвиль їх поділяють на кілька діапазонів частот(або довжин хвиль). Між сусідніми діапазонами шкали немає чітких меж. Діапазони хвиль різних типів перекривають один одного, отже, хвилі таких довжин можна одержати двома способами.

2. За якими ознаками виділяють діапазони електромагнітних хвиль?

Електромагнітні хвилі мають майже необмежений діапазон частот і довжин хвиль. Весь діапазон поділяють на декілька вузьких ділянок, для яких установлено конкретні межі.

3. На які частини поділяють радіодіапазон хвиль?

Радіохвилі поділяють на довгі (понад 10 км), середні (сотні метрів), короткі (десятки метрів). Усіх їх переважно використовують у радіозв'язку.

4. Де застосовують ультрафіолетове випромінювання?

Ультрафіолетові промені використовують для знезаражування приміщень у лікарнях, стимуляції хімічних реакцій, утворення потрібних генних мутацій та ін.

5. Яке електромагнітне випромінювання називають рентгенівським?

Короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.01 нм. В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання лежить між ультрафіолетом та гамма-променями.

V. Підведення підсумків уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
295 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти