Система уроків за романом В.Скотта "Айвенго"

Опис документу:
Дані авторські розробки стануть в пригоді під час підготовки до уроків. Тема актуальна, матеріал викладено з урахуванням програмних вимог та використанням додаткових матеріалів. Завдання розраховані на розвиток критичного мислення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Широка панорама життя середньовічної Англії»

(7-й клас)

Тема: Широка панорама життя середньовічної Англії

Мета уроку:

  • визначити особливості сюжету та композиції роману; показати широку панораму життя середньовічної Англії в романі „Айвенго”; схарактеризувати другорядних персонажів роману, визначити їхню роль у розкритті ідейного змісту роману; дати поняття про повагу та пошану;

  • розвивати навички аналізу літературного твору, характеристики персонажів;

  • виховувати інтерес до історичної літератури, повагу до людини.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: тексти роману „Айвенго”, ілюстрації до роману, картки із завданнями.

Хід уроку

І. Повідомлення теми та мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда

  1. Які національні та релігійні суперечності висвітлює автор? (Автор показав боротьбу саксів проти загарбників-норманів, а також зневагу християн-європейців до єврейського народу та юдейської віри, до мусульман. У висвітленні цих конфліктів автор виступає як гуманіст, утверджуючи право кожного народу й кожної віри на існування).

2) Які традиції та звичаї епохи знайшли відображення в романі „Айвенго”? (Лицарські турніри, королівські прийоми, укладання шлюбів з політичних причин, союз між церквою та владою тощо).

3) Які фольклорні персонажі діють у романі? (Робін Гуд та його військо – це втілення ідеї боротьби за свободу і справедливість).

4) Визначте теми роману. (Зображення історичного минулого Англії 12 ст., боротьба англосаксів проти норманів, доля лицаря Айвенго, який є живим втіленням епохи).

IІІ. Підготовка до сприйняття навчальної теми.

1. Словникова робота

Повага – визнання на практиці людської гідності; почуття, ставлення до когось, яке ґрунтується на визнанні його гідності, чеснот, заслуг тощо; вияв такого почуття.

Пошана – визнання особистих чеснот індивіда та його належності до певних спільнот.

2. Мотивація навчальної діяльності

На попередніх уроках ми говорили про добу, зображену у творі, про славетного і мужнього короля, про двох лицарів з різними моральними позиціями, про двох чарівних жінок з такими несхожими долями. А якими були інші люди того часу? За що вони боролися, чого прагнули, якими засобами намагалися досягти своєї мети? Мабуть, варто спробувати це з’ясувати.

ІV. Засвоєння навчального матеріалу

1. Характеристика особливостей сюжету та композиції роману. Евристична бесіда

Сюжет динамічний, розгалужений – багато сюжетних ліній:

1) Любов (Айвенго і Ровена, Ребека і Айвенго, Ровена і Аттельстан, Ровена і де Брасі, Ребека і Буагільбер).

2) Політика (боротьба Річарда І і принца Джона; саксів і норманів; Бомануара і Буагільбера).

3) Батьки і діти (Айвенго і Седрік).

4) Дружба, відданість (Гурт, Вамба).

Композиція складна: передмова автора, 46 розділів. Події викладені не завжди у хронологічній послідовності. Багато відступів. Сюжетні лінії простежуються з різним ступенем докладності.

Сюжетно-композиційні елементи: пролог, експозиція (І розділ – історичні обставини); в кожній сюжетній лінії можна визначити свою зав’язку, кульмінацію, розв’язку; епілог.

Позасюжетні компоненти: передмова автора, епіграфи, роздуми автора, історичні, ліричні відступи, описи (пейзажі, портрети, інтер’єри).

Така складна композиція дає можливість автору змалювати широку панораму життя середньовічної Англії.

2. Літературний розподільний диктант «Англійське суспільство ХІІ ст. в романі „Айвенго”» (вчитель диктує імена персонажів; учні заповнюють картку).

Королівська верхівка

Феодали

Духовенство

Городяни

Селяни

Річард І, принц Джон.

Норманські лицарі: Бріан де Буагільбер, Моріс де Брасі, Фрон де Беф, де Мальвуазен.

Англосаксонські землевласники: Айвенго, Седрік Сакс, Аттельстан, леді Ровена.

Пріор Еймер, монахи різних абатств.

Євреї: Ісаак, Ребека.

Кріпаки: Гурт, Вамба.

Вільні йомени: Локслі.

Кожен з персонажів змальований докладно і виразно, всі вони включені у загальну панораму подій.

3. Запитання

1) Які соціальні прошарки представлені в романі? Назвіть їх представників.

2) Як зображує В. Скотт представників різних класів? Чи вирізняє він когось за майновим станом чи соціальною приналежністю? (Автор правдиво зображує представників різних класів. Думки кріпака Гурта цікавлять митця неменше, ніж життя королів та принців. В. Скотт з історичною достовірністю змальовує вчинки різних персонажів. Вони показані всебічно, мають як позитивні, так і негативні риси. Отже, автор дотримується принципу об’єктивності).

4. Групова робота. «Графіті»

І група – характеристика Вамби

ІІ група – характеристика Гурта

Запитання:

1) Зачитайте портретні описи Гурта та Вамби (розділ І).

2) Чому, на вашу думку, діалог Гурта та Вамби автор уміщує на початку роману? Чи важливо це? (Так. Ці образи виражають народну оцінку ситуації в країні).

3) Про що говорять Гурт та Вамба? Як вони характеризують норманів?

4) Знайдіть слова Гурта, в яких виражений протест проти пригнічення.

5) Перекажіть епізоди, коли Гурт і Вамба виявляють сміливість, відданість, чесність.

6) Порівняйте ставлення цих персонажів до свободи

ІІІ група – характеристика Седріка

Запитання:

1) Що ви знаєте про Седріка? Як характеризує його автор?

2) Зачитайте його портрет (розділ 3) та авторську характеристику.

3) Яких звичаїв дотримувався володар Ротервудського замку? Що більш за все цінував у житті?

4) Як поводиться Седрік, зустрівшись з Бріаном де Буагільбером, принцом Джоном, чи приховує своє ставлення до норманів?

5) Чому Седрік не хоче чути про свого сина?

6) Як поводиться він під час турніру в Ашбі, під час полону?

7) Як характеризує Седріка його поведінка під час бенкету в Ашбі?

ІV група – характеристика принца Джона

Запитання:

Охарактеризуйте образ принца Джона. У чому виявляється його хитрість та підступність?

V група – характеристика Моріса де Брасі

Запитання:

Як поводився лицар Моріс де Брасі? Визначте позитивні та негативні риси його характеру. Дайте оцінку його вчинкам. Що свідчить про те, що він не остаточно втратив поняття про лицарську честь?

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання та завдання

1) Що викриває письменник в образах норманських завойовників? Що протиставляє їм?

2) Які ідеї утверджуються в образах Гурта та Вамби?

3) Поясніть на прикладі героїв твору, як ви розумієте поняття повага та пошана.

4) Доведіть, що звичайні раби заслуговують на повагу й пошану і гідні її не менш найшляхетніших лицарів.

2. Групова робота. «Круглий стіл» («Пущений по колу лист паперу»)

Визначити ідейний зміст твору.

Можливі варіанти:

- Необхідність централізованої влади у зображувану епоху.

- Утвердження права народу на відстоювання національних цінностей.

- Справжнє кохання долає всі перешкоди.

- Утвердження ідеї рівності всіх народів та віросповідань.

- Чесноти і гідність людини не залежать від її походження.

- Релігійний фанатизм – це зло.

- Мета не виправдовує засоби.

- Добро перемагає зло.

- Ідеї свободи, політичного об’єднання країни, людської гідності, честі, кохання, рівності всіх людей незалежно від їхнього походження та віри тощо.

VІ. Домашнє завдання:

1. Виписати із роману «Айвенго» (або відмітити у тексті) визначення лицарської честі і складові кодексу честі середньовічних лицарів (І група).

2. Виписати правила дворянської честі із роману О. Пушкіна «Капітанська дочка» (ІІ група).

Додаток

Зразок картки:

Королівська верхівка

Феодали

Духовенство

Городяни

Селяни

Норманські лицарі:

Англосаксонські землевласники:

Євреї:

Кріпаки:

Вільні йомени:

«Зображення в романі Вальтера Скотта „Айвенго” боротьби англосаксів з норманами в ХІІ ст. і усобиць норманів» (7-й клас)

Тема: Зображення в романі Вальтера Скотта „Айвенго” боротьби англосаксів з норманами в ХІІ ст. і усобиць норманів

Мета уроку:

  • визначити історичну основу, основні конфлікти, теми й проблеми роману „Айвенго”; визначити особливості зображення в романі боротьби саксів з норманами в 12 ст. і усобиць норманів; схарактеризувати образ Річарда І;

  • розвивати навички аналізу літературного твору;

  • виховувати інтерес до історичної літератури, активну життєву позицію.

Тип уроку: урок-екскурсія.

Обладнання: тексти роману „Айвенго”, ілюстрації до роману, картки із завданнями, комп’ютер та мультимедійний проектор.

Методична ремарка

При підготовці до уроку учні, об’єднавшись у три творчі дослідницькі групи, отримали випереджувальне завдання підготувати доповіді і мультимедійні презентації:

І група – «Завоювання норманами Британії»;

ІІ група – «Становище простого люду в Англії наприкінці ХІІ ст.»;

ІІІ група – «Правління Річарда І».

Хід уроку

І. Повідомлення теми та мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Завдання: Дати визначення історичного роману. Визначити своєрідність історичних романів В. Скотта.

Історичний роман – побудований на історичному сюжеті твір, який відтворює в художній формі якусь епоху, певний період історії. В історичному романі історична правда поєднується з художнім вимислом, справжні історичні особи – з особами вигаданими, вимисел уміщений у межі зображуваної епохи. Елементи історичного роману почали формуватися ще у творах античних авторів, у хроніках Шекспіра, у творах 12 ст. Однак історія у них була лише фоном для зображуваних подій та героїв, а історичні факти нерідко замінялися вигаданими. Не було у цих творах й історичного підходу до зображення людей та суспільства: герої з минулого діяли й говорили не відповідно до своєї епохи. Історичні романи пишуться на основі глибокого вивчення історичних документів, пам’яток, наукової, художньої та епістолярної літератури про певну добу, фольклору та інших джерел. Часто головними персонажами виступають історичні особи. Сюжет будується на документальних фактах. Художній домисел допомагає „оживити” картини минулого життя, відтворити образи тогочасних людей. Письменник має право робити деякі відступи, перестановки подій, але це не повинно викривляти історичної правди. Одна з основних вимог – історична достовірність зображуваного. Не тільки історичні події та особи повинні бути зображені правдиво, а й картини приватного життя, обстановка, особливості мислення і світосприймання, мова, вірування, смаки й уподобання тогочасних людей; речі побуту, одяг, страви мають бути характерними, типовими для зображуваної епохи. Основні ознаки історичного роману наявні вже у творчості В. Скотта – одного із засновників цього жанру.

IІІ. Засвоєння навчального матеріалу

1. Історична довідка (слово вчителя)

У романі „Айвенго” В. Скотт зображує епоху Середньовіччя, зокрема події 12 ст. Це була доба, коли в Англії утверджувалися феодальні відносини, завершувався процес закріпачення селянства. Цей процес ускладнювався вторгненням норманів. Іноземні феодали, підкоривши країну, захопили кращі землі й почасти винищили, почасти змусили поступитися місцевих англосаксонських землевласників. Дія роману розпочинається з останніх років 12 ст. (приблизно 1194 р.) і пов’язана з поверненням короля Річарда І після тривалої відсутності до Англії, його боротьбою проти брата Джона, котрий намагався захопити престол, і свавільних феодалів.

- У яких ще творах, які ми вивчали на уроках зарубіжної літератури, події відбуваються у цей же період? (У баладах про Робіна Гуда).

2. Історична довідка (повідомлення учня про завоювання норманами Британії)

3. Виразне читання початку І розділу

4. Бесіда за прочитаним

1) Які історичні особи згадуються в цьому уривку?

2) Як автор зображує ситуацію в країні?

3) Як поводили себе феодали?

4) У чому виявилося засилля норманів?

5. Виразне читання початку VІІ розділу

6. Бесіда за прочитаним

1) Про яких історичних діячів пише у цьому розділі В. Скотт?

2) Як він характеризує принца Джона?

3) Розкажіть про становище простого люду.

8. Історична довідка (повідомлення учня про становище простого люду в Англії наприкінці ХІІ ст.)

- Які події в Англії передували створенню балад про Робіна Гуда? Що змушувало селян ставати розбійниками?

Наприкінці ХІ ст. Вільгельм Завойовник наказав провести перепис усього населення Англії, її земель і міст. Народ називав цей перепис „Страшним судом”, тому що більшість селян, які потрапили на сторінки перепису, перетворювалися з вільних людей у віланів-кріпаків. У ХІІ ст. англійські селяни були в основному покріпачені. Найвищими суддями стали феодали – власники землі. Хочеш поскаржитися на образу з боку землевласника – звертайся до його ж суду і, звичайно, не розраховуй на справедливість.

Ще в ХІ ст. були видані „Лісові закони”, що забороняли під страхом смертної кари простому люду полювати в лісах, тому що відтепер вся дичина належала королю і феодалам.

Народ, який ще пам’ятав колишню волю, таке життя вважав жахливим і несправедливим. А священики й ченці стверджували, що світ – чудовий і влаштований він відповідно до Божої волі, а простій людині слід змиритися зі своєю долею.

Суди, варта, солдати, в’язниці, шибениці змушували людей приховувати свій гнів і образу. Та весь народ неможливо посадити за ґрати чи кинути під сокиру ката. Він продовжував жити надією на кращі часи, на захист доброї і благородної людини, непереможної у боротьбі зі злом. Ця надія і сприяла виникненню народних легенд про Робіна Гуда – захисника пригноблених.

У середньовічній Англії було немало людей, які стали розбійниками через „милість” королівського або феодального суду. Несправедливо ображені, оголошені поза законом, вони рятували своє життя, ховаючись у лісах і горах та нападаючи на багатих мандрівників.

9. Бесіда

1) Який основний конфлікт епохи відображено в романі В. Скотта? (Боротьба англосаксів проти норманів).

2) Чи знайшли відображення у творі соціальні протиріччя між закріпаченими селянами та феодалами? (Так, у романі показані вияви протесту селян проти феодалів. Однак автор дещо прикрашає дійсність, утверджуючи думку про можливість „доброго співіснування” селян із своїми господарями. Разом з тим, В. Скотт показує палке прагнення до свободи, що здавна жило в народі).

10. Історична довідка (повідомлення учня про Річарда І)

У романі поруч із вигаданими персонажами діють реальні історичні особи.

Річард І (1157-1199) – англійський король (з 1189 р.) Від свого батька Генріха ІІ Плантагенета із Анжу отримав володіння на півдні Франції, де він виріс і засвоїв лицарські звичаї. Більшу частину свого правління провів за межами Англії, де в той час посилилися феодальні заворушення. Учасник Третього Хрестового походу (1189-1192), який завершився невдало. На шляху до Англії потрапив у полон до австрійського герцога і звільнився лише тоді, коли сплатив викуп, а тим часом у Англії правив розбещений принц Джон, брат короля. Трохи приборкані раніше королівською владою феодали знову відчули волю. Не визнаючи ніяких законів, вони зганяли селян із землі, челядь їхня грабувала на дорогах купців та ремісників, народ визискували й пригнічували нечесні урядовці. В цих умовах простий люд жив вірою в те, що полегшення йому дасть лише король, повернувшись до Англії. Так образ короля став омріяним, наділеним ідеальними рисами. Ідеалізований він і в народних баладах: безмежно хоробрий, розумний, вправний у бою і водночас непохитно справедливий. Отож не слід дивуватися, що невгамовний бунтівник Робін Гуд покірливо схиляється перед своїм королем Річардом Лев’яче Серце і виявляє готовність служити йому вірою і правдою. Реальний король Річард І був жорстоким і грубим. Як пише В. Скотт, він учиняв блискучі, але непотрібні подвиги. Слава воїна була для нього вище за славу правителя.

Однак у романі письменник дещо ідеалізує Річарда, йдучи за авторами старовинних фольклорних балад. У фольклорі Річард – втілення народної мрії про доступного, демократичного, справедливого короля. В. Скотт теж звеличує свого героя, бо він сприяв об’єднанню англійської нації і, за задумом митця, виражав ідею визволення від засилля іноземних загарбників й утвердження сильної централізованої влади, мудрого правління.

Принц Джон (1167-1216) – англійський король (з 1199 р.) Зайняв престол після смерті свого брата Річарда І. Втратив більшу частину англійських володінь у Франції, за що його прозвали Безземельним. Своєю жорстокістю й утисками викликав невдоволення народу, лицарства і навіть феодалів, які відкрито повстали проти нього і змусили підписати в 1215 р. Велику хартію вольностей. У романі „Айвенго” принц Джон показаний хитрим, жорстоким і підступним. Якщо Річард І – ідеал народного короля, то принц Джон – втілення правителя, котрий суперечить народним інтересам.

- Який політичний конфлікт висвітлює письменник? (Боротьба принца Джона проти короля Річарда І за владу).

11. Характеристика образу Річарда І

Реальний Річард І – грубий, підступний, жорстокий утискувач.

„Романний” Річард І:

а) привабливий (портрет: Р. 16; с. 146);

б) добрий;

в) справедливий;

г) сміливий і доблесний;

д) романтик;

е) поганий правитель, але славний лицар.

Романного Річарда Плантагенета більше за все приваблює життя простого мандруючого лицаря, йому дорожче слава, яку він здобуває в одиночку своєю міцною рукою і мечем, ніж перемога, одержана на чолі стотисячного війська. Це про нього Ребека, спостерігаючи із вежі за штурмом, каже: „Він кидається у битву, наче на веселий пір. Не тільки сила м’язів керує його ударами – здається, ніби він усю свою душу вкладає у кожний удар, який наносить ворогу. Це страшне і величне видовище, коли рука і серце однієї людини перемагають сотні людей”. У розділі 41 сам В. Скотт говорить про відмінності історичного прототипу від його літературного двійника.

- Чому ж під пером романіста так змінюється історичний персонаж?

Справжній лицар Айвенго, який не існував насправді, і справжній лицар Річард Лев’яче Серце, чий історичний облік, м’яко кажучи, не зовсім відповідав романтичному образу, необхідні Вальтеру Скотту для втілення у романі власних ідей, при цьому автор прекрасно розуміє, що реальний Річард І зовсім не був романтичним лицарем без страху і докору.

12. «Дилема Хельги»

Ситуація. Король Річард Лев’яче Серце, ризикуючи власним життям, здійснює блискучі подвиги. Він навіть, якщо б не спізнився, готовий був битися із Бріаном де Буагільбером, щоб урятувати життя єврейки Ребеки. Айвенго навіть дорікає королю Річарду: „Но подумайте о вашем королевстве, государь <…> Вашему королевству грозит междоусобная война. А вашим подданным угрожают тысячи зол, если они лишатся своего монарха по милости одной из тех стычек, в которые вам угодно вмешиваться каждый божий день!

Запитання.

- Чи має право король ризикувати собою, наражатися на смертельну небезпеку, здійснюючи подвиги, якщо його життя і тверда рука необхідні для утвердження спокою і наведення порядку в державі?

- Чи має право справжній лицар ухилятися від небезпеки і виконання свого лицарського обов’язку?

Альтернативні дилеми.

Якщо весь клас вважає, що Річард І має право ризикувати своїм життям, шукаючи слави, замість того, щоб займатися державними справами, то можна запропонувати класові одну з наведених нижче дилем:

А. Пригадайте, що тривала відсутність Річарда І у Британії і його байдужість до державних справ призвели до страждань простого народу, до занепаду економіки. Хіба ці чинники не зобов’язують короля бути більш відповідальним по відношенню до свого народу?

Б. Пригадайте, що у період відсутності Річарда І його васали чинили насильство над людьми. Якщо король знає про це, то чи не повинен він, не відволікаючись на лицарські подвиги, покласти край цьому беззаконню?

Якщо весь клас вважає, що король повинен перш за все бути політиком, а вже потім лицарем, то можна запропонувати класові одну з наведених нижче дилем:

А. Пригадайте, що Річард І ще з дитинства засвоїв поняття про честь і обов’язок лицаря. Чи може справжній лицар заради політики зректися своїх обов’язків: захищати слабих, сиріт і вдів, бути незмінно готовим до подвигу, боротися зі злом?

Б. Припустіть, що Айвенго за якихось причин не зміг би бути захисником Ребеки під час Божого суду, а у Річарда І була б така можливість. Чи може в такому разі справжній лицар не виконати свій обов’язок захисника і не вступити у бій?

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. Підведення підсумків

1. Метод «прес» (Дивіться додаток)

Можливі варіанти позицій:

- В. Скотт хотів показати історичну необхідність централізованої королівської влади, яка положить край внутрішнім усобицям. Річард І і є виразником цієї ідеї.

- В. Скотт хотів уславити ідеали лицарства. Річард І і є виразником цієї ідеї.

2. Заключне слово вчителя

В. Скотт хотів показати історичну необхідність централізованої королівської влади, яка мала положити кінець внутрішньому розбрату. Річард І – виразник ідеї роману.

Таким чином, головний конфлікт епохи відображений автором історично вірно.

V. Домашнє завдання:

1. Виписати цитати до характеристики образу Айвенго.

2. Підготувати історичну довідку та мультимедійну презентацію про середньовічне лицарство та його закони (індивідуальне завдання).

Додаток

Метод «прес». Зразок картки:

Які ж ідеї утверджує автор в образі Річарда І?

1) ПОЗИЦІЯ.

Я вважаю, що...

(висловіть свою думку з приводу того, які ідеї утверджує автор в образі Ричарда І).

2) ОБҐРУНТУВАННЯ

... тому що...

(наведіть причину появи Вашої думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої думки).

3) ПРИКЛАД

...наприклад...

(наведіть факти, які демонструють Ваші докази, вони підсилять Вашу позицію; зробіть припущення).

4) ВИСНОВКИ

Отже, я вважаю...

(узагальніть Вашу думку, зробіть висновок, дайте поради).

*Захищаючи свою позицію, намагайтеся дотримуватися структури методу «прес».

Контрольна робота. Героїчне минуле у літературі. Вальтер Скотт. „Айвенго” » (7-й клас)

Тема: Контрольна робота. Героїчне минуле у літературі. Вальтер Скотт. „Айвенго”

Мета уроку:

- перевірити й оцінити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу;

- розвивати навички аналізу літературного твору;

- виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок перевірки, оцінки й корекції знань.

Обладнання: варіанти тестових завдань.

Хід уроку

І. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

ІІ. Виконання тестових завдань

І варіант

Початковий рівень

1. У якому столітті відбувається дія роману „Айвенго”?

а) у Х;

б) у ХІ;

в) у ХІІ;

г) у ХІІІ.

2. Як загинув Реджинальд Фрон де Беф?

а) його вбив Айвенго на турнірі;

б) його вбив Седрік Сакс під час штурму замку;

в) його вбив Чорний Лицар;

г) він загинув під час пожежі у замку.

3. Хто з лицарів на турнірі бився на боці Лицаря, Позбавленого Спадку?

а) Моріс де Брасі;

б) Ательстан Конінгсбурзький;

в) Чорний Лицар;

г) Реджинальд Фрон де Беф.

Середній рівень

1. Під яким іменем зображено у романі Робіна Гуда?

2. Який титул носив Фрон де Беф?

3. Як називався місцевий орган управління (монастир) справами тамплієрів?

Достатній рівень

За романом „Айвенго” визначте кодекс честі середньовічного лицаря. Хто з лицарів дотримується цього кодексу, а хто – ні?

Високий рівень

На прикладі вчинків персонажів роману поясніть зміст понять честь, гідність, співчуття, милосердя, обов’язок.

ІІ варіант

Початковий рівень

1. Як називався перший роман В. Скотта, який вийшов анонімно?

а) „Айвенго”;

б) „Уеверлі, або Шістдесят років тому”;

в) „Пертська красуня”;

г) „Роб Рой”.

2. Ким виявився Чорний Лицар?

а) королем Річардом І;

б) принцом Джоном;

в) Фрон де Бефом;

г) Бріаном де Буагільбером.

3. Яку річ кинув Бріан де Буагільбер на стіл у замку Седріка Сакса як заставу?

а) золотий ланцюг;

б) кинджал;

в) уламок дерев’яного хреста Господа;

г) кілька золотих монет.

Середній рівень

1. Який приз чекав на найкращого лучника турніру?

2. Яка річ Ребеки стала символом виклику на бій?

3. Що пообіцяв Ісаак із Йорка пілігриму в нагороду за врятоване життя?

Достатній рівень

Охарактеризуйте Моріса де Брасі. Що свідчить про те, що він не остаточно втратив поняття про лицарську честь?

Високий рівень

Наведіть приклади, коли герої роману готові гідно прийняти смерть. Які цінності надають сил і сміливості цим героям?

ІІІ варіант

Початковий рівень

1. Скількі років було Седріку Саксу під час подій, зображених у романі?

а) сорок;

б) п’ятдесят;

в) шістдесят;

г) сімдесят.

2. З якою метою Моріс де Брасі вирішив напасти на Седріка Сакса і його супутників, які поверталися з турніру?

а) він хотів захопити їх у полон заради викупу;

б) він хотів, щоб леді Ровена стала його дружиною;

в) він хотів вбити Айвенго;

г) він хотів захопити Ребеку.

3. Ім’я Айвенго?

а) Реджинальд;

б) Уілфред;

в) Моріс;

г) Річард.

Середній рівень

1. Хто під час штурму підпалив замок Фрон де Бефа?

2. Хто з норманських володарів підкорив Англію у ХІ ст.?

3. Що було зображено і написано на щиті у невідомого лицаря, що переміг на турнірі Бріана де Буагільбера?

Достатній рівень

Які ідеї втілюють образи Гурта і Вамбив романі „Айвенго”? Як ці образи відображають позицію автора?

Високий рівень

Чому Ребека порівнює душу Бріана де Буагільбера із „занедбаним садом, про який не піклується хазяїн”? Що свідчить про суперечливість натури Бріана де Буагільбера?

ІІІ. Домашнє завдання:

1. Підготувати відомості про життя та творчість М. Гоголя (індивідуальне завдання).

2. Прочитати повість „Тарас Бульба”.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»