`Система уроків з теми «Літературна казка» 5 клас (за новим стандартом)

Опис документу:
Даний посібник містить систему уроків зарубіжної літератури у 5 класі з теми «Літературна казка» (за новим стандартом). Такі уроки сприяють формуванню пізнавальних інтересів, забезпечують узагальнення наявних знань, уміння іх використовувати під час виконання контрольних завдань, вдосконалювати навички культури мовлення, розвивати словниковий запас. Посібник призначений для використання на уроках зарубіжної літератури в 5 класі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Відділ освіти Пирятинської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Березоворудська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Прокопенко Світлана Сергіївна

Система уроків з теми «Літературна казка» 5 клас

(за новим стандартом)

Березова Рудка

2014 р

Автор посібника Прокопенко Світлана Сергіївна, вчитель світової літератури, Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Стаж роботи – 26 років.

Даний посібник містить систему уроків світової літератури у 5 класі з теми «Літературна казка» (за новим стандартом). Різноманітний навчальний матеріал посібника поданий відповідно до вікових особливостей дітей. Конспекти уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно-значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у школярів загальнонавчальних умінь і навичок. Використані комп'ютерні та інтерактивні технології.. Такі уроки сприяють формуванню пізнавальних інтересів, забезпечують узагальнення наявних знань, уміння іх використовувати під час виконання контрольних завдань, вдосконалювати навички культури мовлення, розвивати словниковий запас.

Посібник призначений для використання на уроках світової літератури в 5 класі.

Рецензенти: Чайка О.В. – учитель світової літератури

Березоворудської зш. І-ІІІ ст.

Смешнова А.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи

Березоворудської зш. І-ІІІ ст.

Іващенко Н.П. – методист райметодкабінету

Схвалено методичною радою

Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

( Протокол № 5 від 15.01.2014 р.)

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК № 2

«ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА. ТВОРЧІСТЬ О.С.ПУШКІНА, Г.К.АНДЕРСЕНА, О.УАЙЛЬДА»

Урок № 1

Тема. Зіставлення фольклорної та літературної казки. О. С. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Мета:

ознайомити учнів з особливостями літературної казки , вчити порівнювати особливості фольклорної і літературної казки , оригінал і переклад вступу до поеми «Руслан і Людмила» О.С.Пушкіна ;

формувати навички виразного читання віршованих творів, висловлювати свої думки та враження;

виховувати любов до художнього слова, естетичні смаки.

Теорія літератури: автор, літературна казка, оригінал, переклад,перекладач, пере­клад художній.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Діти, на попередніх уроках ми з вами ознайомилися із захоплюючим світом народних казок. Вони допомогли нам дізнатися про мрії і бажання наших предків, відчути красу слова і зрозуміти його велике виховне значення для людини. А сьогодні ми будемо говорити про авторські казки, про їх особливості, а також звернемо увагу на відмінності між народною і літературною казкою.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання статті підручника «Літературна казка»

2. Інтерактивна вправа «Навігатор»

Знайдіть і стисло запишіть у зошит відповіді на питання:

1) Що дістала літературна казка від народної, а що — від автора?

2) Хто започаткував жанр літературної казки в Європі та хто його продовжив? Назвіть перших українських казкарів.

3) Кого вважають видатними казкарями XX ст.?

3. Опрацювання й запис понять «автор», «авторський», «літературна казка»

Автор — творець художнього твору (літературного, музичного, живопису тощо).

Авторський — той, що належить авторові (твір, думка, позиція, образ тощо).

Літературна казка — авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби виразності народної казки, але разом з тим утілює авторські думки, уявлення про світ, ідеали.

4. Порівняльний аналіз фольклорної та літературної казок за таблицею

Казка фольклорна

Казка літературна

Колективний автор

Індивідуальний автор (письменник)

Проста система подій

Ускладнена система подій

Відсутність розлогих

описів

Розлогі описи природи, місця подій,

зовнішності персонажів

Події розгортаються неначе

самі по собі, без утручання

автора

Автор скеровує події, присутність автора виявляється постійно (в оцінках,

зверненнях до читачів,висновках)

Персонажі зображені в

загальних рисах

Персонажі ускладнені, вони зображені в індивідуальних рисах,автор звертає увагу

на їх внутрішній світ, почуття, зміни

характеру.

Прозова форма

Може існувати в прозі, у віршах, у

драматичній формі (призначеній для

театру, кіно тощо)

5. Бесіда

Які особливості народної казки успадкувала літературна казка? Яких нових рис набула?

Як ви зрозуміли поняття автор?

— Кого із казкарів ви знаєте, які твори читали?

6. Самостійне опрацювання (або виразне читання вголос) статті підручника«Оригінал і переклад»

7. Опрацювання понять «оригінал», «перекладач», «переклад», «переклад художній»

Оригінал (латин. первісний) — текст, створений тією мовою, якою володіє і яку обрав автор.

Переклад — передача змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови.

Переклад ( художній) — різновид літературної творчості, унаслідок якої твір, існуючи в одній мові, “оживає”в іншій, не втрачаючи змістових і художніх особливостей.

Перекладач — людина, яка здійснює переклад тексту з однієї мови іншою.

8. Бесіда.

Що таке оригінал ?

У чому полягає специфіка художнього перекладу ? Які особливості твору він має відтворити?

Який це точний переклад і вільний переклад?

— Яких українських перекладачів ви знаєте?

9. Слово вчителя

Діти, на слідуючому уроці ми з вами будемо знайомитись із життєвим і творчим шляхом відомого російського письменника О.С.Пушкіна. Будемо розгдядати його поему “Руслан і Людмила”, а також детально зупинимось на вступі до цієї поеми. А сьогодні нам треба порівняти оригінал вступу із його перекладом ( Миколи Терещенка ). Хочу зауважити, що читати цей уривок треба в спокійному, повільному темпі, немов обіцяючи неочікувані дива.

10. Виразне читання вступу спочатку мовою оригіналу, а потім українською.

11. Словникова робота:

лукоморье вигин морського берегу у формі лука;

витязь лицар, воїн;

чредой – по черзі;

неведомый — невідомий, незнаний;

дол (застаріле) — долина;

видения дива, видіння, фантастичні картини;

брег берег;

витязь воїн, лицар;

чредой по черзі, один за одним;

дядька (застаріле) — вихователь;

пленяет бере в полон;

чахнет худне, хворіє.

12. Бесіда

Хто є перекладачем вступу ?

— Як ви думаєте, це точний переклад твору чи вільний? Доведіть свою думку.

— Можна сказати, що це художній переклад?

Що спільного і чим відрізняється вступ до поеми від народних казок? Чи вказується конкретно, де і коли відбувається дія? (Ні. І в народних казках не вказується конкретно, де і коли відбувається дія.) Чи описуються герої? Чи тільки в реальному світі

відбувається дія? ( Герої не описуються. Вони тільки діють. Дія відбувається і в реальному світі, і в казковому)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Літературна гра «Хто найбільше?»

Хто назве (запише) найбільше імен та прізвищ письменників, авторів, перекладачів, які згадувалися в опрацьованих статтях підручника?

Хто назве й пояснить усі літературознавчі терміни, які вчили на уроці.

Хто наведе найбільше прикладів сучасних літературних казок і авторів?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати зміст статей підручника, вивчені літературознавчі терміни, відповідати на питання рубрик.

2. Створити обкладинку до своєї улюбленої літературної казки і підготуватись до її презентації.

3. Індивідуальні завдання. Підготувати презентацію «Життя і творчість О. С. Пушкіна»

Прочитати поему О.С. Пушкіна “Руслан і Людмила”

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

«Новим для мене на уроці було те, що ...»

Урок № 2

Тема. О. С. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Мета:

ознайомити учнів з біографічними даними О. С. Пушкіна, з різноманітним світом його казок; розвивати творчі здібності школярів, навички виразного читання;

виховувати любов до художнього слова, естетичні смаки.

Теорія літератури: поема, пролог.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Зіставлення казки народної та літературної, визначення спільного та відмінного

2. Бліцопитування про вивчені літературознавчі терміни, наведення прикладів.

3. Презентація власних обкладинок до улюблених літературних казок.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1.  Слово вчителя.

Коли береш яку-небудь книгу з творами О. С. Пушкіна, так і завмирає душа, бо кожна зустріч з його твором — це радість, захоплення, здивування. Його твори вселяють у нас віру в перемогу Добра над Злом, підбадьорюють, заспокоюють.

Сьогодні ми будемо говорити про життя великого російського письменника, ознайомимось із змістом його поеми “Руслан і Людмила”, детальніше проаналізуємо уже відомий вам вступ до неї, а також вивчимо літературні терміни поема і пролог.

2. Літературна вікторина.

Назвіть казки О. С. Пушкіна, з яких ці рядки:

Жил старик со своею старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

(«Казка про рибалку й рибку»)

 

Негде, в тридевятом царстве,

В тридесятом государстве,

Жил-был славный царь Дадон.

Смолоду был грозен он

И соседям то и дело

Наносил обиды смело.

(«Казка про золотого півника»)

Жил-был поп,

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

Навстречу ему Балда

Идет, сам не зная куда.

(«Казка про Попа та робітника його Балду»)

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица,

— Говорит одна девица,

— То на весь крещеный мир

приготовила б я пир».

— «Кабы я была царица,

— говорит ее сестрица,

— То на весь бы мир одна

Наткала я полотна».

— «Кабы я была царица,

— Третья молвила сестрица,

— Я б для батюшки-царя

Родила богатыря ».

(«Казка про царя Салтана,»)

Царь с царицею простился,

В путь-дорогу снарядился,

И царица у окна

Села ждать его одна...

(«Казка про мертву царівну і сімох богатирів»)

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання статті підручника «Олександр Пушкін. Сторінки життя і творчості»

2. Доповнення учнів і вчителя, огляд електронних презентацій, коментарі

3.Бесіда:

Де народився О. С. Пушкін?

Як ставилися до літератури в домі Пушкіна?

Чи любив Пушкін читати?

Коли почав писати твори Пушкін і кому довіряв він свої таємниці?

Завдячуючи кому полюбив він народні казки?

Що сказав Пушкін про народні казки?

4. Самостійне (або вголос) читання статті підручника про історію поеми О. С. Пушкіна «Руслан і Людмила»

Прокоментуйте відгук В. А. Жуковського на твір О. С. Пушкіна « Переможцю- учневі від переможеного вчителя». (Учитель схиляється перед літературною майстерністю свого учня, який перевершив його.)

5. Словникова робота:

Поема — великий віршований твір, у якому розповідається про життя та подвиги героїв, дається оцінка їхнім учинкам;

пролог — вступ;

6. Переказ підготовленим учнем сюжету поеми О. С. Пушкіні «Руслан і Людмила»

7. Виразне читання вступу (прологу) до поеми «Руслан і Людмила» в перекладі

М. Терещенка

8. Словникова робота

Повіда розповідає. Примари привиди. Пісковий — піщаний .Витязі — воїни. Смарагдові — яскраво-зелені. Ступа дерев'яна посудина, у якій зазвичай літає Баба-Яга.

9. Обмін враженнями

Що уявляли ви, читаючи пролог до поеми 0. С. Пушкіна «Руслан і Людмила”

Яка, на вашу думку, роль цього прологу до поеми? (На казковий лад, «обіцяє» зустріч із багатьма фантастичними персонажами)

Що означає «руський дух»? Чи відчули ви його та у який спосіб?

10. Евристична бесіда, виконання пошуково-дослідницьких завдань

Герої яких російських народних казок згадуються в пролозі до пушкінської

поеми? («Царівна-Жаба», «Мар’я-Царівна», «Баба-Яга», «Казка про Івана-царевича, Жар-птицю і Сірого Вовка», «Кощій Безсмертний» та ін.)

Запишіть усіх героїв та фантастичні образи, які населяють казковий світ

Лукомор’я. (Лісовик, русалка, хатка на курячих ніжках, тридцять витязів, чаклун, богатир, царівна, бурий вовк, Баба-Яга в ступі, цар Кощій, королевич, грізний цар, ватаг морський)

Зі скількох частин, на вашу думку, складається пролог? (Із трьох: зачину

(рос. присказки) — 1–6 рядки; основної частини — 7–29 рядки та кінцівки — 30–33 рядки, характерної для казок.)

У пролозі часто (14 разів) повторюється слово «там». З якою, на вашу думку, метою? (Щоб підкреслити, що все діється десь там — у казці.)

У кінці прологу автор говорить, що і він «там був», «і мед… пив», «і кіт учений» своїх казок його вчив. Що це означає? (Це означає, що в душу поета назавжди увійшов чарівний світ російської народної казки.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Знаходження логічних пар — предмет та його ознаки.

( Нижче поданий матеріал проектується на інтерактивну дошку і учні по черзі стрілочками з’єднують героїв з їх характеристиками )

Дуб бурий

ланцюг грізний

кіт руський

доріжки смарагдові

страхіття чудові

берег зелений

витязі нечувані

хвилі невідомі

ватаг дикий

цар золотий

вовк морський

дух учений

2. Інтерактивна вправа «Займи позицію»

І позиція “Я вважаю, що казки О.Пушкіна мають повчальний зміст, який потрібен не тільки дітям, а й дорослим”.

ІІ позиція “Я вважаю, що казки О.Пушкіна — це тільки забавка для дітей”

ІІІ позиція “Я ще не можу визначитися з думкою”

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам'ять «Край лукомор'я ...»

2. Прочитати «Казку про мертву царівну і сімох богатирів».

3. Зробити малюнки до казки і уміти їх презентувати.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

Сьогодні на уроці я дізнався…”

Урок № 3

Тема. О. С. Пушкін «Казка про мертву царівну і про сімох богатирів». Система образів. Автор

МЕТА:

ознайомити з головними героями казки, звернути увагу на відтворення характерів у творі, сприяти виробленню нави­чок характеристики героїв через їхні вчинки;

формувати вміння порівнювати, аналізувати, вислов­лювати власні судження; 

виховувати доброту, чуйність, порядність.

Теорія літератури: характеристика, характеристика дійової особи в художньому творі.

Обладнання: портрет О. С. Пушкіна, підручник, зошити, ілюстрації і малюнки учнів до казок О. С. Пушкіна.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

Що таке казка?

Чим відрізняється літературна казка від народної?

Кому адресовано поему «Руслан і Людмила»?

Де і коли відбувається дія у пролозі?

Хто прищепив Пушкіну любов до історії?

Хто прищепив Пушкіну любов до усної народної творчості?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

Діти, ви самостійно познайомилися зі змістом ще однієї казки О.С.Пушкіна «Казка про мертву царівну і про сімох богатирів». Вона має свою систему образів. Одні з них втілюють добро, інші- зло. Наше завдання з вами охарактеризувати героїв цього твору і проаналізувати їх вчинки.

2. Словникова робота

Характеристика — це визначення характерних рис якого-небудь явища, предмета, людини.

Характеристика дійової особи в художньому творі — це дані про її зовнішність, походження, діяльність, моральні якості, волю, здібності, інтереси, які проявляються в пове­дінці літературного героя, його переживаннях.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

( Група учнів отримує завдання скласти “Сюжетний ланцюжок”. Учні працюють самостійно)

1. Робота над текстом казки.

Чи сподобалась вам «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» ? Чим?

З чого починається казка?

Що означає слово хуґа? Знайдіть до нього синоніми. (Сильний вітер із снігом, завірюха, хуртовина) Як опис природи допомагає передати внутрішній стан цариці?

За що цариця-мачуха вирішила згубити царівну?

Що ви можете розповісти про царицю-мачуху? Назвіть її позитивні й негативні риси.

Що було головним заняттям нової цариці? Як це її характеризує?

Знайдіть у тексті ключові слова для характеристики образу цариці (запис у зошит).

Поясніть, чому Пушкін називає царицю спочатку царицею, потім бабою гнівною, злою царицею і навіть лютою мачухою.

Що ви можете розповісти про царівну? За що брати полюбили її? Як Пушкін називає її? (“Світе мій”)

Хто і як попереджує царівну про небезпеку? Як Соколко захищав царівну?

Що сталося з царівною? Про які дії цариці не повідомив нам автор?

Знайдіть ключові слова для характеристики образу царівни (запис у зошит).

Знайдіть слова, які описують причину смерті царівни. (“3гасла, жертва чорній злобі, на землі твоя краса”)

Чому богатирі передумали ховати царівну в зем­лю? Де вони її поховали? Знайдіть у тексті уривок про це і виразно зачитайте.

__ Хто врятував царівну? Як це йому вдалося зробити?

2. Повідомлення групи учнів, яка отримувала індивідуальне завдання.

Цар іде в похід —>цариця народила доньку й померла —>цар пожурився й одружився вдруге — у нової цариці було чарівне дзеркальце, яке завжди говорило їй, що вона найгарніша —> підросла царівна й дзеркальце сказало мачусі , що тепер саме царівна найчарівніша —> зла цариця наказує відвести дівчину напередодні її весілля до лісу, прив'язати й покинути —> Чорнявка завела дівчину, але пожаліла, не прив'язала —>дівчина блукала в лісі, поки натрапила на терем семи богатирів —> ті радо прийняли її за сестру —>мачуха дізналась, що царівна жива й наказала звести її зі світу, черниця дала дівчині отруєне яблуко й та померла —> богатирі поховали її в печері —>наречений Єлисей їхав шукати царівну, знайшов неживу, вдарився об кришталеву труну, — і царівна ожила —>мачуха померла зі злості.

3. Колективне складання таблиці.

Порівняльна характеристика образів царівни і цариці-мачухи

Царівна

Цариця-мачуха

...потихеньку підросла, білолиця, чорноброва, сумирна, непримхлива, красуня білолиця, улюблена сестриця, царівна красна, краща від усіх царівна

... і по правді була цариця, висока, струнка, розумна, метка,тільки дуже вередлива, гордовита та злослива

...прибрала в домі, засвітила Богу свічку, низько в пояс уклонилась, лагідно перепросилась, нічим не вередує

...на землі за мене кращу не знайде ніхто нізащо;

жертва чорної злоби

...з чорних заздрощів смутна;

...баба гнівна, зла цариця, люта мачуха

...і ласкава, й не смутна тільки з дзеркальцем

...внутрішня краса (доброта, сердечність, вірність, скромність, лагідність, працьовитість) + зовнішня краса + розум = справжня краса

...краса зовнішня + зло, егоїзм = несправжня краса

«гаряче» серце

«холодне» серце

Автор називає:

«душа моя»

«лиходійка»

4. Проблемне завдання

- Які прислів'я, на вашу думку, підходять для характеристики образу цариці-мачухи, які — для царівни, які розкривають суть усієї казки? Доведіть свою думку.( На екран спроектовані прислів'я):

Очі — бірюза, а душа — сажа.

Ворона в павиному пір'ї.

Сова помітна за польотом.

І личенько біле, і з очей весела.

Злий плаче від заздрості, а добрий від радості.

Зовні мило, а усередині гнило.

5. Виразне читання за особами уривка «Звертання Єлисея до сил природи».

Чи звертався Єлисей до людей за допомогою? Як люди поставилися до прохання Єлисея? Знайдіть слова, які підтверджують вашу думку. Про що це свідчить?

Всюди відповідь не та:

Той сміється просто в очі,

Той відкаже неохоче...

Завдяки чому Єлисей знаходить наречену?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

З якими героями «Казки про мертву царівну та сімох богатирів» ми сьогодні познайомилися?

Чим вони відрізняються один від одного?

Що таке справжня краса людини?

Що означає «холодне» серце?

Кому симпатизує автор?

Якими, на думку автора, повинні бути люди?

— Як ви думаєте, до кого з героїв казки автор відноситься з симпатією ?,

2. Інтерактивна гра «Навігатор»

Знайдіть у підручнику (рубрика «Краса слова»), позитивні риси мачухи з «Казки про мертву царівну...». (Автор відзначає розум матері та її красу.)

3. Перегляд ілюстрацій підручника до казок О. С. Пушкіна, а також намальованих вдома дітьми.

- Розкажіть, які епізоди відображені на ілюстраціях.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Знати зміст казки О. С. Пушкіна «Казка про рибалку та рибку», уміти її аналізувати, висловлювати свою думку.

 2. Виконати творче завдання на С. 85 підручника світової літератури.

 3. Індивідуальне завдання .Підготувати повідомлення та електронну презентацію життя і творчості Г.Андерсена.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

«На мою думку, людина, перш за все, повинна бути..».

 

Урок № 4

Тема. Г. К. Андерсен «Непохитний олов'яний солдатик»

Мета:

ознайомити учнів з життям і творчістю Г.К.Андерсена, допомогти засвоїти зміст казки «Непохитний олов'яний солдатик» , її головну думку про роль мистецтва в житті людини;

розвивати навички самостійної та колективної роботи з підручником, виразного читання та переказу казки;

виховувати любов і пошану до справжнього мистецтва, до прекрасного.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

 1. Переказ учнями змісту казки О. С. Пушкіна «Казка про рибалку та рибку» , висловлення своєї думки про неї і її героїв. Який моральний урок дає нам ця казка?

( Не можна бути жадібним, пихатим, бажати несусвітнє, бо не отримаєш нічого)

2. Виконання творчого завдання підручника стосовно «Казки про рибалку та рибку» С.85

( Діти пояснюють зміст прислів'я «Не у свої сани не сідай», повідомляють, кого воно стосується, зачитують інші прислів'я до вчинків персонажів і подій казки. (Колосок спіє — голову донизу хилить, людина багатіє — голову вгору задирає ( японське); нечесно нажите добро прахом іде (японське); в чужий черевик ноги не сунь (українське); баба да бес — один вес (російське); аппетит приходит во время еды (російське); дурному й пихатому повчання не на користь (монгольське); полиняє шерсть у хорта, а норов — ніколи (турецьке).)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Діти, сьогодні ми з вами будемо знайомитись з літературною казкою “Непохитний олов'яний солдатик”, яку написав геніальний казкар, який любив подорожувати, безмежно любив свою батьківщину і народ, який ненавидів війну, девізом якого були слова “Нехай голуб миру літає над країнами!” - данський письменник Г.Андерсен. Але спочатку давайте детальніше поговоримо про самого письменника.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання статті підручника про життя і творчість Г. К. Андерсена

2. Огляд електронних презентацій біографії Г.Андерсена, доповнення учнів та вчителя.

3. Обмін враженнями

Які факти із біографії письменника справили на вас враження? Чому?

4. Самостійне опрацювання учнями статті підручника «Непохитний олов'яний солдатик . Історія створення»

Бесіда:

Кому присвятив Г.Андерсен свою казку ?

Якими рисами характеру свого батька захоплювався Ганс?

Що колекціонував письменник?

Що вплинуло на створення образу Непохитного солдатика?

5. Виразне читання казки Г. К. Андерсена «Непохитний олов'яний солдатик (переклад О. Іваненко)

6. Словникова робота

Олов'яний зроблений з олова. Впадав у око звертав на себе увагу. Дама жінка з вищого товариства. Батист тонка натуральна тканина. Горіховий плигун іграшка з деревини горіха. Грифель паличка (стриж з грифельного сланцю (різновиди глинистого сланцю) для писання на дошці. Канарка екзотична пташка. Гном маленька фантастична істота. Шолом частина захисного обладунку, яка призначена для захисту голови. Багнет гострий кінець рушниці. Мундир військова форма. Не личить — не годиться. Галасувати безладно кричати. Рівчак канава, ярок, вимитий дощами або викопаний. Пацюк — рос. криса. Тріски — рос. щепки. Мито - податок під час переїзду через кордон. Протяг —рос. сквозняк.

7. Обмін враженнями

Які почуття викликала у вас ця казка, який настрій, чому?

Як ви гадаєте, казка закінчується щасливо чи ні? Своє твердження обґрунтуйте. (І так — закохані возз'єднуються, і ні — обоє вони гинуть.)

8. Евристична бесіда, виконання пошуково-дослідницьких завдань

— Які пригоди трапилися з оловяним солдатиком? Розкажіть про ці події послідовно.

—Чи випадковим є те, що героєві загрожували дві стихії — вода й вогонь? Що вони можуть означати?

— Розкажіть про світ іграшок, описаний у казці. Як ви думаєте, чому іграшки в Андерсена оживають?

— А як зображено світ людей у творі? Доведіть свою думку цитатами.

Як і в кожній казці, у цьому творі Андерсена триває боротьба добра і зла. Назвіть персонажів, які втілюють Добро, а які — Зло.

Чи можна однозначно оцінити хлопчика?

— Чому казку названо не просто “Олов'яний солдатик” або “ Солдатик і балерина”, а саме “Непохитний олов'яний солдатик”? Знайдіть приклади стійкості і мужності цього персонажа.

— Які найкращі людські якості втілено в образі непохитного олов'яного солдатика?

9. Творче завдання

1) Про які важливі для людей почуття й поняття йдеться в казці? Як ви їх розумієте?

2) Що означають у казці олов'яне серцей, почервоніла, як вугілля, троянда?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

1. Самостійне прочитання статті «Переклади й перекладачі» підручника

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти розповідати про письменника, навчитися виразно читати, переказувати казку, висловлювати свої думки та враження.

2. Прочитати казку Г. К. Андерсена «Соловей”, створити електронні презентації (за бажанням).

3. Розгляньте ілюстрації підручника до казки “Непохитний олов'яний солдатик”. Виконайте завдання підручника на С.97

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивний прийом «Термометр»

 • Позначте, наскільки вас збентежила історія, яку розповів Г. К. Андерсен

Урок № 5

Тема. Г. К. Андерсен. Казка “ Соловей ”

Мета:

допомогти учням зрозуміти зміст та ідейно-художнє значення казки Андерсена, пояснити роль справжньої краси в житті людини, її взаємозв'язок з етичними поняттями добра, милосердя, совісті, співчуття;

сприяти виробленню в учнів навичок виразного читання; виховувати любов до природи, доброту, чуйність, щирість.

Обладнання: підручник, зошити, малюнки учнів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Розповідь про основні віхи життя Г.К.Андерсена.

Інтерактивна вправа «Кубування»

2. Виразне читання, переказ ключових епізодів казки “Непохитний олов'яний солдатик»

3. Інтерактивна вправа «Сонечко»

стійко переносить труднощі стриманий стійкий

непохитний Оловяний солдатик вразливий

сміливий, мужній чутливий до краси

уміє вірно любити

IІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

 • У давні часи на нашій планеті не було ні будин­ків, ні палаців, ні машин, ні літаків. Де і як жили первісні люди? Люди жили серед природи, були її невід'ємною часткою. А що ви можете сказати про природу нашої планети? Як ви гадаєте, чи впливає краса природи на людину? Над цими питаннями замислився в свій час і ве­ликий казкар Ганс Крістіан Андерсен і свої думки пе­редав нам через казку «Соловей».

2. Робота над текстом казки «Соловей».

 • Де і коли відбувається дія в казці?

 • Де жив імператор? (Виразне читання опису палацу імператора)

 • Що знаходилося біля палацу?

 • Що було найпримітнішим у чудовому саду імпе­ратора?

 • Куди можна було потрапити із саду? (Виразне читання опису саду й лісу.)

 • Що було найпримітнішим у лісі?

 • Познайомимося з мешканцями палацу. Хто живе в палаці? Доведіть, що вони не спілкуються із при­родою. (Імператор не знав, що в його великій державі живе соловей. Камергер не знав, де шукати солов'я. Придворні не знали, що із себе являє соловей)

4. Виразне читання в особах уривка з казки, в якому розповідається про те, як камергер з придворними шукали в лісі солов'я.

5. Продовження роботи над текстом казки.

Як розмовляє імператор з придворними? Знай­діть і зачитайте уривок, який підтверджує ваші слова.

Що ви можете за цим уривком сказати про імператора як людину?

 • Знайдіть і зачитайте опис камергера. («Він був такий поважний, що коли хтось нижчий чином роз­мовляв з ним або наважувався спитати що-небудь, він нічого не відповідав, крім «пф», що, як відомо, нічого не означає»)

 • Що спільного є в поведінці імператора і камер­гера? (Вони вважають себе найкращими у світі)

 • Що давало їм право вважати себе найкращими людьми?

 • Чого не вистачало у них при спілкуванні з людь­ми? (Доброти, співчуття, поваги до людей, щирості, простоти)

 • Що в зовнішності солов'я здивувало камергера? Чому?

 • Які факти свідчать про простоту і невимушеність солов'я?

Висновок (запис у зошит). Мешканці палацу не знають справжньої краси природи. їх оточує штучна краса, яка не здійснює вплив на душу людини, а, навпаки, робить людину пихатою і бездушною

6. Робота над текстом казки.

Одночасно учні складають порівняльну таблицю для характе­ристики двох різних птахів.

 • Що ви можете сказати про зовнішність солов'я? Чому вона здивувала камергера?

 • Що ви можете сказати про спів солов'я? Як до його співу ставились бідний рибалка, мандрівники, дівчинка-куховарочка? (Знайдіть у тексті і зачитайте слова, які підтверджують вашу відповідь)

 • Із чим порівнює спів солов'я камергер? Чи може дзвін скла породити сльози? Чи схвилював камергера спів солов'я? Чи може камергер заплакати від співу солов'я? Про що це свідчить?

 • Які факти свідчать про простоту і невимушеність солов'я?

 • Зачитайте про спів солов'я в палаці. Кого з меш­канців палацу зворушив до сліз його спів? Про що це свідчить? (Імператор здатний гаряче і глибоко перейматися співом солов'я; він має серце, може бути добрим, чуйним. Його пихатість, жорстокість — це вплив того середовища, де він живе; це наслідок його відриву від природи)

 • Як соловей поставився до сліз імператора? Чому соловей відмовився від нагороди? Чому лишився при дворі?

 • Як інші мешканці палацу поставились до співу солов'я?

 • Як мешканці міста поставились до переселення солов'я в палац?

 • Що незабаром стало предметом гордощів імпе­ратора?

Приклад складеної таблиці.
Порівняльна характеристика образів двох птахів

Живий соловей

Штучний соловей

..маленька сіра пташка; надзвичайна

пташка; він — найкраще в державі імператора

весь обсипаний діамантами,

рубінами

та сапфірами; виблис­кував сріблом і

золотом

у нього було багато різних пісень

співав одну з мелодій справжнього

солов'я

Рибалка: «0! Як гарно! Ах! Як це гарно!»

Мандрівники: «Все-таки це — найкраще!»

Куховарочка: «У мене виступають сльози

на очах, і стає так хороше, ніби мене цілує

матінка» Соловей заспівав так чудово, що

на очах імператора виступили сльози і

покотились по щоках Сама Смерть

заслухалась і сказала: «Співай ще,

соловейку, співай!» І чим довше він

співав, тим більше блідли й блідли

привиди, кров текла швидше і швидше

в знесиленому тілі імператора

«Чудово!» — сказали всі в палаці.

Народ: «0! — і всі підняли вказівні

пальці вгору і покивували при цьому

головами. Бідні рибалки: «Непогано,

але чогось при цьому не вистачає,

а чого — ми й самі не знаємо!»

Справжнього солов'я оголосили вигнаним за межі держави

Штучній пташці відвели місце біля

ліжка імператора; пташка дістала

титул «співця

імператорського нічного столика

з лівого боку»

Простив імператора і врятував йому життя за те, що той мав добре серце

Штучна пташка мовчала

7. Розповідь учнів про штучного солов'я (від імені штучного солов'я; перевір­ка творчого домашнього завдання)

8. Бесіда з учнями

 • Як змінилася ситуація в країні через п'ять років?

 • Про що розповідала імператорові Смерть в останні часи його життя? Що починає усвідомлювати імпера­тор?

 • Чому мовчала штучна пташка, адже імператор так хотів, щоб вона заспівала?

 • Чому соловей прилетів?

 • Про що співав соловей? Які почуття він збудив у Смерті?

 • Що сказав соловей імператору, коли той захотів розбити штучного солов'я? Про що це свідчить?

9. Виразне читання останньої частини казки «Розмова між імператором і солов'єм».

Що нового відкрилося імператору завдяки со­лов'ю?

Чим же відрізняються птахи? (Зовнішністю і серцем. Штучний птах зовнішньо дуже красивий, але не має серця)

 • Серце може бути «холодним» і «гарячим». Яке серце має справжній соловей?

 • Що ви можете сказати про справжнього солов'я? (Зовнішньо він не красивий, але добрий, щирий, чуйний, простий, може прощати, прийти в тяжку хвилину на допомогу; своїм чудовим співом він полегшує жит­тя людей і навіть рятує від смерті)

10. Перевірка творчого домашнього завдання.

Сформулюйте і доведіть мораль казки Андерсена.

Мораль казки: 1. Люди повинні вчитися відрізняти справжню красу від штучної. «Не все те золото, що блищить».

2. Люди повинні бути ближчими до при­роди, вчитися бачити її красу, любити і захищати її, бо краса природи робить людей добрими, щирими. А добрі й щирі люди не будуть вбивати один одного, будуть жити в згоді, і тоді на нашій планеті не буде війни.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Бесіда

 • Хто з героїв казки найбільш сподобався вам і чим?

 • Що означає вираз «людина без серця»?

Якими повинні бути люди? Що для цього треба робити?

Як треба ставитися до природи і чому?

Що ви думаєте про штучні цінності, які оточують імператора та його придворних?

 • Чи впливає краса природи на людину і як?

 • Чому поведінка імператора і камергера відріз­няється від поведінки простих людей?

 • Як повинні ставитися люди один до одного і чому?

2. Інтерактивна вправа «так» або «ні».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Розкрити суть прислів'я «Не все те золото, що блищить», використовуючи життєві ситуації з влас­ного досвіду.

 2. Підготуватися до бесіди з позакласного читання (прочитати казку Г. К. Андерсена «Снігова королева», уміти коментувати, висловлювати свої думки).

 3. Виконати творче завдання підручника С.100

VII.  ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

   Закінчте речення.

«Від казки Г. К. Андерсена викликали у мене почуття...».

Урок № 6

Тема. Позакласне читання. Г. К. Андерсен «Снігова королева»

Мета: розширити кругозір учнів, спонукати до читання художньої літератури; формувати навички виділення головних думок, вміння спостерігати над текстом, складати власні висловлювання;

виховувати прагнення до самоосвіти, любов до книги, естетичні смаки.

Тип уроку: бесіда з позакласного читання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 1. Розкрити суть прислів'я «Не все те золото, що блищить», використовуючи життєві ситуації з влас­ного досвіду.

 1. Перевірка знання тексту казки «Соловей» можна провести усно або письмово.

 1. Події казки Г.Андерсена «Соловей» відбуваються у …

а) Китаї; б)Японії; в) Індії

2) Солов'я в палаці шукає:

а) імператор; б) камергера в) дівчина-куховарочка.

3) Камергер приймає за солов'я:

а) корову; б) горобця; в) жабу.

4) Штучний соловей подобається більше, ніж справжній:

а) рибалкам; б) придворним: в) імператорові.

5) Лише одну мелодію співає …

а) штучний соловей; б) гарний птах з озера; в) справжній соловей.

6) У казці Г.Андерсена «Соловей» висміюється …

а) невміння відрізнити штучне від справжнього; б) сила мистецтва; в) доброта.

7) Казці «Соловей» відповідає прислів’я…

а) «Не все те золото, що блищить»; б) «Ліс рубають – тріски летять»;

в) «Птаха взнають за польотом, а людину – за працею»

8) Казка «Соловей розкриває ідею…

а) перемоги зла над добром; б) невмирущої краси живої природи; в) оспівування людської обмеженості, прислужництва.

9) Рибалка сказав: « Звучитьдобре і схоже, але чогось не вистачає» про…

а) штучного соловя; б) справжнього соловя; в) болотного птаха

10 ) За спів солов'я всі свої багатства ладна віддати:
а) імператор; б) Смерть: в) проста людина.

Ключ: 1 - а; 2 - б; 3 – а; 4 – б; 5 – а; 6 – а; 7 – а; 8 – б; 9 – а; 10 – б.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Діти, ми з вами детально познайомилися із двома казками Г.Андерсена, але казок у данського письменника багато, й одна цікавіша за іншу. Залишається тільки дивуватися його вмінню бачити незвичайне у звичайних речах, його мудрості, доброті й читати його твори. На сьогоднішньому уроці ми не лише поговоримо детально про ще одну із найвідоміших андерсенівських казок, а й про читання взагалі.

ІІІ. БЕСІДА З ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

 1. Перевірка читацьких щоденників.

 2. Презентація учнями улюблених книжок.

3.   Колективне складання плану казки Г. К. Андерсена «Снігова королева»

 1. Дружба Кая та Герди .

 2. Дзеркальна скалка потрапила в серце хлопчика.

 3. Снігова королева забрала Кая до себе .

 4. Герда йде шукати друга.

 5. У саду бабусі-чарівниці.

 6. Добрі помічники ворон і ворона .

 7. Зустріч з маленькою розбійницею.

 8. Герда у лапландки та фінки .

 9. Порятунок Кая.

 10. Щасливе повернення.

4. Розкриття певних пунктів плану ( за бажанням учнів).

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 — Які проблеми, питання, схожі з проблемами казки «Соловейко», автор порушує в казці «Снігова королева»?

Очікувані відповіді

•     Краси справжньої та штучної.

•     Добра і Зла.

•     Дружби та взаємодопомоги.

6. Поєднання героїв із їхніми характеристиками

( Нижче поданий матеріал проектується на інтерактивну дошку і учні по черзі стрілочками з’єднують героїв з їх характеристиками )

Герой Характеристика

Кай (після нещастя) Холодна, жорстока, самовпевнена

Північний олень Зла, розбещена, але змінюється під впливом доброї людини

Снігова королева Вплив доброї людини; розумні, добрі, трохи бала­кучі та смішні

Герда Добрий, розумний, любить свій край

Ворон і ворона Самовпевнений, злий, грубий, насмішкуватий

Маленька розбійниця Щира, вірна, чемна, життєрадісна, віддана, до­бра, із сильною волею

7.  Вікторина «Кому належать ці слова?»

♦  «...Увесь тремтів, хотів гукнути на допомогу своїх батьків, але в голові у нього була лише одна таблиця множення». (Автор про Кая, якого викрала Снігова королева.)

♦  Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що їй підкоряються і люди, і тварини? Адже вона боса обійшла півсвіту. Не в нас позичати сили. Сила — в її серці» (Фінка північному оленю про Герду)

♦  «А я тепер полечу в теплі краї, треба трохи підбілити снігом вершини гір, а то людям уже набридли свіжі лимони та виноград». (Снігова королева Каю)

♦  «Подивись, як майстерно зроблено! Це куди цікавіше, ніж справжні квіти І яка точність!.. Якби тільки вони не танули!» (Каю, про сніжинки)

♦  «Це правда, що ти взяла мого маленького товариша? Я подарую тобі мої червоні черевички, якщо ти віддаси мені його назад». ( Герда (до річки), про Кая)

♦  «Вони не були братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і сестра... (Автор про Кая та Герду)

IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Виконати творче завдання підручника С.100 (внизу сторінки)( за бажанням).

 2. Підготувати повідомлення про Оскара Уайльда, створити електронну презентацію.

 3. Прочитати першу умовну частину казки «Хлопчик-Зірка» (до слів «Але коли товариші побачили, що він іде…»

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦   Продовжте речення.«Я люблю читати книжки тому, що ...»

Урок № 7

Тема. О. Уайльд «Хлопчик-Зірка»

Мета:

ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом англійського письменника Оскара Уайльда; звернути увагу на формування характеру головного героя;

розвивати навички характеристики образів героїв казки;

виховувати в учнів співчуття до простих, знедолених людей, готовність боротися з несправедливістю, жорстокістю.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет О.Уайльда, електронна презентація його біографії, текст казки “Хлопчик-Зірка”

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

- Діти, сьогодні ми з вами будемо знайомитись із життям і творчістю ще одного казкаря, ірландського письменника Оскара Уайльда . Його твори особливі, їхні герої не вирушають у далекі мандрівки, не борються із чудовиськами. Здебільшого боротьба у них відбувається із самими собою! Вони намагаються побороти зло, яке є в них самих. Казки Уайльда завжди закінчуються щасливо, але дають навіть і сучасним людям привід глибоко замислитися над своїми вчинками, наслідками своїх дій. Це й стане предметом нашої розмови на уроці.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання статті підручника “ Оскар Уайльд. Сторінки життя і творчості.

2. Доповнення учнів і вчителя, огляд електронних презентацій, коментарі.

3.Самостійне опрацювання статі підручника про історію створення письменником казки «Хлопчик-Зірка»

4. Бесіда

Як називається збірка, куди О.Уайльд помістив свою казку “Хлопчик-Зірка”?

— Що спільного є у казках, які були вміщені автором до збірки” Гранатовий будиночок”?

— Чому збірка названа “Гранатовий будиночок”?

— Кому присвячена вона?

3. Робота над змістом казки.

Словникова робота 

Саван поховальне покривало, убір. Аргументів доказів. Замет — купа снігу. Нарікала скаржилася. Бурштиновий з напівдорогоцінного каміння, рос. янтаря. Гаптований вишитий. Егоїстичний який любить тільки себе, дбає лише про свої інтереси.

4. Обмін враженнями про прочитану першу частину. Виконання пошуково-дослідницьких завдань

Яке враження справила на вас казка?

Чи підкреслює автор красу природи? Чи викли­кає опис природи радість, захоплення? А на що звертає увагу автор ? Що говорить він про холод? Знайдіть про це слова у казці. («Був такий холод, що навіть звірі й птахи не знали, як його перебути»; «Було й справді страшенно холодно»; «Лютий холод»)

Чи зігрівала кого-небудь зима? Чим відрізняється природа від людей? (Вона не має серця)

Зачитайте, як почувають себе в лісі люди? Яке почуття викликала в них думка, що вони заблукали в лісі? Чому? («Раптом їм здалося, що вони загубилися, їх охопив жах, бо вони знали Метелиця жорстока з тими, хто спить в її обіймах. Але чоловіки вірили в доброго святого Мартіна, який оберігає всіх подорожніх, і знову пішли по слідах».)

Чим відрізняється поведінка людей у лісі від поведінки звірів? Що допомагає людям долати перешкоди? (Віра в краще, наполегливість, витривалість)

Коли люди побачили красу природи? Чим здалися їм Земля і Місяць? Зачитайте.

«Дроворуби так зраділи зі свого звільнення, що голосно сміялися, і Земля здавалася їм срібною квіткою, а Місяць — золотою”.

Чому люди знову зажурилися? ( Посміявшись, вони сумували, бо згадали про свою бідність... )

Для чого автор дає такий безрадісний опис природи? (Щоб підкреслити тяжке життя селян, соціальну несправедливість, від якої бідні люди дуже страждають)

Яке диво трапилося в лісі?

Яке бажання штовхнуло Дроворубів на пошуки зірки?

Що побачили вони на снігу?

Які слова підкреслюють їх порядність? ( “Розгорнули плащ, щоб поділитися золотом”)

— Як поставились Дроворуби до знайденої дитини?

Чому перший Дроворуб не зрозумів доброти другого Дроворуба? Як він назвав про себе жалість товариша? («Дурістю і м'якосердям»)

Під впливом чого серце першого Дроворуба стало черствим, безжалісним?

Як зустріла другого Дроворуба дружина? Про що свідчить її поведінка? Яку думку не висловив автор?

Яка ваша думка про дружину Дроворуба, що приніс додому дитину? (Жінка хоч і дорікала чоловікові, указуючи на їхню бідність, але мала добре, м'яке серце, й прийняла на себе відповідальність за дитину.)

5. Виразне читання в особах уривка «Розмова другого Лісоруба з дружиною».

Яка головна думка цього уривка? («Хіба не вічний холод у тій хаті, де люди з кам'яними серцями?)

6. Творча робота.

1) Розкажіть про життя хлопчика в родині Дроворуба:

а) від імені батька-Дроворуба;

б) від імені дітей Дроворуба;

в) від імені Хлопчика.

2) Зачитайте опис зовнішності Хлопчика-Зірки.

Чи тільки зовнішньо відрізнявся він від інших дітей села?

Чи може, на вашу думку, таке бути, щоб красивий, розумний хлопчик порядних і добрих батьків виріс жорстоким, свавільним та невдячним?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Бесіда

— Чому Оскар Уайльд звернувся до жанру казки?

Як ставився Оскар Уайльд до краси природи і творів мистецтва?

Яку невідповідність помітив О. Уайльд між красою природи і життям людей, які теж є часткою природи?

Чи у всіх людей є серце?

Літературна інтерактивна гра «Я на місці героя...»

Як ви відповіли б у випадку, описаному в казці?

«Ти взяв собі дитину, то віддай мені плащ, бо ми повинні чесно поділитися знахідкою».

«Хто ти такий, аби питати мене, що я роблю? Я не твій син, щоб слухатися тебе!»

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати біографію О.Уайльда

2. Дочитати казку О. Уайльда «Хлопчик - Зірка » . Скласти простий план казки, уміти переказувати.

3. Творче завдання: підготувати виразне читання уривка «Зустріч Хлопчика-Зірки з матір'ю»; визначити головну думку цього уривка; висловлювати свою думку щодо поведінки Хлопчика .

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

«Мене вразило в казці те, що...».

Урок № 8

Тема. О. Уайльд «Хлопчик-Зірка». Казкові персонажі, їхня характеристика. Основний конфлікт

МЕТА:

продовжити знайомство з казкою О. Уайльда, казковими персонажами, допомогти учням усвідомити їхні ідейно-художні особливості та значення; поглибити знання учнів про характеристику літературного героя, аналіз літературного твору;

розвивати в учнів навички виразного читання за особами і переказу змісту казки;

виховувати людяність , доброту, милосердя, скромність, порядність.

Тип уроку: комбінований .

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Звернення вчителя до учнів

Кажуть, що друзі пізнаються в біді. Яким добрим і великим має бути серце маленької доньки Дроворуба, котру, напевне, Хлопчик-Зірка зневажав, як і всіх інших, щоб підійти до потвори й казати: «Що з того, що ти втратив вроду? Залишайся з нами, я не буду з тебе глузувати». Тільки втративши красу й опинившись на місці того, з кого сміялися й проганяли, зрозумів герой глибину своєї провини й покаявся, стражданнями заслужив прощення. Про це і йтиметься на уроці.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Розповідь про письменника, умови його зростання, формування характеру

2. Переказ, зачитування уривків, які запам'яталися, вразили найбільше з І умовної частини казки О. Уайльда «Хлопчик-Зірка»

3. Літературна гра «Кому належать слова?».

 • «Брр!.. Жахлива погода! Не розумію, куди тільки уряд дивиться» (Вовку)

 • «Ну, а щодо мене,., то мені не треба ніяких теорій. Якщо річ є такою, то такою вона і є, а зараз страшенно холодно» (Дятлу)

 • «Ого! То неабиякий шмат золота, треба його знайти!..» (Дроворубам)

 • «Іди до хати, там тебе чекає твоя мати» (Дроворубові з дружиною)

 • «Ти виколов мені очі. Як же я можу бачити?» (Кріту)

 • «А хто ти такий, щоб питати мене, чого я так роблю?» (Хлопчику-Зірці)

4. Фронтальне опитування.

— Де і коли відбуваються події в казці?

— Який пейзаж описується автором? З якою метою?

— Що ви можете розказати про Дроворубів?

— Кого і як знайшли Дроворуби в лісі?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота над змістом другої частини казки “Хлопчик-Зірка”

1. Словникова робота

Небокрай горизонт. Алебарда зброя, топірець на довгому держаку із списом на кінці. Яшма напівдорогоцінне каміння червонувато-коричневого кольору. Бронзовий сплав міді та олова. Тюрбан головний убір чоловіків східних народів. Лівія держава в Північній Африці. Ніл одна з найдовших рік світу, знаходиться в Африці. Батіг палиця з мотузкою для поганяння тварин та покарання людей. Чортополох колючий бур'ян. Навзаєм взамін. Відплатити сторицею щедро. Каптур — рос. капюшон.

3. Обмін враженнями про прочитане. Виконання пошуково-дослідницьких завдань

— Чи очікували ви на таке закінчення казки?

Як ви вважаєте — щасливий у цієї казки кінець чи ні?

Знайдіть у тексті епізоди, де з'являється словосполучення черстве (тверде) серце.

Яких персонажів воно стосується?

— Хто з персонажів відзначається “м'якістю” серця? Які вчинки свідчать про це?

— Розкажіть про вчинки героя до зустрічі з матір'ю і висловіть своє ставлення до них.

— Якими словами зверталися названі батьки і священик до Хлопчика-Зірки?

Чи послухався герой названих батьків і сявщеника? Як ви думаєте, про яку рису характеру свідчить його вчинок?

— Як Хлопчик-Зірка впливав на своїх товаришів? Чи не “затверділи” їхні серця? Доведіть свою думку цитатами з тексту

.— Чому змінилася зовнішність Хлопчика-Зірки? Знайдіть у тексті епізод, коли це відбувається. Опишіть новий вигляд героя.

Які здібності мав Хлопчик?

Як ставився Хлопчик-Зірка до дітей Дроворуба і всіх інших сільських дітей?

Розкажіть про стосунки Дроворуба і Хлопчика-Зірки.

Як ставився Хлопчик до жебраків і всіх скривджених долею?

Як ставився до тварин?

Чи товаришував Хлопчик-Зірка з ким-небудь і як?

Розкажіть про його жести, інтонацію, мовлення.

— Як інші персонажі ставилися до нього?

Чому в саду Чарівника росли чорні маки? (Мабуть, щоб підкреслити нечисту, чорну силу, злість.)

Чому хлопчик тричі віддавав прокаженому знайдені монети, знаючи,що за це він дістане страшну кару, а, може, й загине? (Ймовірно, хотів спокутувати свою провину перед людьми, перед матір'ю.)

Кого більш за всього любив Хлопчик-Зірка? Як він це виявляв?

Який міфологічний персонаж діяв подібним чином?

Що можна сказати про характер Хлопчика-Зірки?

Як автор ставиться до Хлопчика-Зірки?

4. Характеристика образу Хлопчика-Зірки

Ім'я

Хлопчик-Зірка

Батьки

Дроворуб і його дружина — названі

батьки, Король і Королева — справжні

Вік

Приблизно 10-12 років

Освіта, вміння

Про освіту не сказано нічого; хороший

бігун, міг танцюват грати на дудці й

складати гарні мелодії

Портрет до змін

Його губи були, як червона квітка, а очі,

як фіалки біля річечки з чистою водою,

а його тіло було таким, як білосніжний

нарцис у полі, де ще не ступала нога

косаря

Портрет після змін

Його обличчя було, як у жаби, а тіло було

в лусці, як у гадюки

Характер у дитинстві

Злий, жорстокий, егоїстичний

Характер після змін

Добрий, милосердний, витривалий, мужній, чутливий, справедливи

Ставлення до дітей Дроворуба і інших сіль­ських дітей, до Дроворуба, до жебраків

Дітьми Лісоруба і всіма іншими сільськими дітьми він гордував, бо вони, мовляв, низького

походження. Він попихав дітьми й називав

їх своїми слугами.

Хто ти такий, щоб питати мене, чого я

так роблю? Я тобі не син і не повинен

коритися тобі. Коли названі батьки робили Хлопчику зауваження, він не слухав їх,

він тільки стояв понуро і посміхався з

неважливо. Він не тільки не мав співчуття

до нужденних, сліпих, калік і всіх скривд

жених долею, а ще й кидав у них камінця

ми та проганяв на шлях, покрикував, щоб

вони йшли просити хліба десь в інше місце.

Насміхався і глузував з нещасних та безпо

мічних

3 ким «товаришував»?

Товаришував з ровесниками, які в усьому

слухались його, які покірливо все робили;

наказував їм, верховодив ними

Ставлення до тварин

Виколов Кроту очі; попідрізав крила

Коноплянці; вбив матір Білочки

Ставлення інших до Хлопчика

Жителі села дивувались його красі. Дроворуб:

«У тебе й справді кам'яне серце, і не маєш

ти милосердя; і чому ти такий жорстокий

з тими, хто потребує співчуття?»

Жоден жебрак, крім хіба найвідчайдушнішого,

не наважувався вдруге заходити в село

просити милостиню

Як ставився до себе?

Себе ж любив і часто влітку дивився у воду

кринички, посміхався собі у воду з утіхи,

милуючись своєю вродою.

Він — шляхетного роду, адже походить від Зірки

Ставлення автора до Хлопчика-Зірки

Проте ця врода обернулася йому на шкоду, бо

виростав він гордий, себелюбний і жорстокий

5. Виразне читання в особах уривка «Розмова між матір'ю і сином».

6. Самостійне опрацювання статті «Коментарі» підручника ( про Нарциса), бесіда за  репродукцією картини Караваджо «Нарцис»

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Поясніть висловлювання з тексту.

«Це був такий світ, який він створив у дні своєї великої гордості». (Хлопчик був жорстоким до інших, зневажав, ображав людей, знущався з тварин, привчив до того своїх товаришів; тепер він пожинав плоди того, що коїв.)

«Але ця краса не принесла йому радості, бо де б хлопчик не ступав, і колючки та шипи з'являлися з-під землі й оточували його, зла кропива жалила його, чортополох пронизував його своїми гострими шипами, мов кинджалами, — йому було дуже боляче». (Сама природа ніби хотіла помститися Хлопчикові-Зірці за його колишню жорстокість.)

« Як мені тобі віддячити? — сказав Хлопчик-Зірка. — Це вже вдруге ти допоміг мені.

Не потрібно, адже це ти перший мене пожалів, — сказав Заєць і швидко втік». (Народне прислів'я говорить: «Хто в біді дав, той двічі дав». І біблійні приписи застерігають: «Зробив добро — забудь про нього». Тобто робити треба безкорисливо й чинити з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою)

Бесіда

 • Що ви дізналися про Хлопчика-Зірку? Як в народі говорять про таких людей? Що значить бути без серця або мати «кам'яне» серце?

 • А що головне в житті — зовнішня краса чи внутрішня?

 • А хіба погано бути себелюбцем? Що сталося б на Землі, коли всі були б такими, як Хлопчик-Зірка"?

Хто із героїв казки викликав у вас прихильність? Чому?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати зміст казки, вміти її виразно читати, переказувати, аналізувати, висловлювати свої думки та враження.

2. 3'ясувати усі значення слова «зірка» — пряме, переносне, символічне; крилаті словосполучення, пов'язані з ним.

3. Скласти простий план казки “Хлопчик-Зірка”

4. Творча робота: підготуйте виразне читання урив­ка «Друга зустріч Хлопчика-Зірки з матір'ю»; визнач­те головну думку уривка; висловіть свою думку щодо перетворення Хлопчика (за бажанням)

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.«Познайомившись із змістом казки О. Уайльда «Хлопчик-зірка», я зрозумів ...».

 

Урок №  9                              

Тема. 0. Уайльд «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя

Мета:

сприяти усвідомленню учнями символічного значення образів твору, його ідейно-художніх особливостей;

продовжувати формувати навички аналізу літературної казки, характеристики образів, вміння розв'язувати проблемні питання, висловлювати свої думки та враження;

виховувати на гуманістичному змісті казки, моральні цінності: доброту, повагу до батьків, почуття вдячності, шляхетність.

Теорія літератури: тема, ідея твору.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Звернення вчителя до учнів

Письменник О. Уайльд зазначив, що його казкові твори є повчальними. А ще те, що казки призначені «для дорослих дітей від 18 до 80 років». І це справді так, адже в них порушено такі досить серйозні проблеми, як гріх і спокута, краса і потворність, краса зовнішня й краса внутрішня, добро і зло. Але із такими поняттями стикаються часто й діти, тому треба вміти розбиратися в них, чого ми й учитимемося на уроці.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа «Так» чи «Ні»

(Виконують письмово; за кожну правильну відповідь 1 бал.)

1. 0. Уайльд — представник французької літератури. (Ні)

2. Особливий вплив на розвиток письменницького таланту О. Уайльда справили батько й мати, їхні захоплення. (Так) .......

3. Гранатовий будиночок» — так називав свою школу майбутній письменник. (Ні)

4. Коли Дроворуби прокладали собі шлях додому через ліс, їх обступили звірі й почали вимагати теплий одяг для себе. (Ні)

5. Дроворуби знайшли загорнуту в золотий плащ дитину. (Так)

6. Дружина Дроворуба дуже зраділа дитині, бо в них не було своїх. (Ні)

7. Красивий Хлопчик-Зірка ріс гордим, жорстоким та егоїстичним. (Так)

8. Хлопчик-Зірка запропонував прогнати брудну жебрачку із села. (Так)

9. Коли Хлопчик-Зірка став потворним, друзі його підтримали й пообіцяли допомогти розшукати матір. (Ні)

10. Хлопчика-Зірку викупив злий Чаклун. (Так)

11. Усі звірі, бачачи, що Хлопчик-Зірка став добрим і дуже страждає, почали шукати для нього білу, жовту та червону золоті монети. (Ні)

12. Хлопчик-Зірка став справедливим володарем усього міста над річкою. (Так)

Перевірка самостійно складених планів казки «Хлопчик-Зірка»

(План може бути таким):

 1. Поява Хлопчика-Зірки у будинку Дроворуба.

 2. Безсердечневідношення Хлопчика до оточуючих.

 3. Зустріч із жебрачкою.

 4. Кара за жорстокість і егоїзм.

 5. В пошуках матері.

 6. В полоні у Чаклуна.

 7. Винагорода за любов, доброту, милосердя.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.Бесіда

Скільки років шукала мати свого сина?

Які деталі в описі жебрачки свідчать про її страж­дання?

Що сказав Хлопчик про свою матір?

Що свідчить про надзвичайне збудження бідо­лашної жінки красномовніше за слова?

Як мати просила Хлопчика іти за нею?

Поясніть, як ви розумієте образний вислів «на­глухо закрити серце».

Які зміни відбулися в зовнішності Хлопчика?

Чому Хлопчик мусив вирушити в дорогу? (Він зрозумів, що його перетворення — це кара за гріх...) Зачитайте уривок, в якому пояснюється гріх Хлопчика.

Самокритичне ставлення до себе... Це добре чи погано? ( Із самокритичного ставлення до себе звичайно починається духовне очищення людини.)

2. Обговорення характеристики літературного героя з використанням таблиці, складеної на попередньому уроці

— З чого почалося духовне очищення Хлопчика-Зірки?

Куди Хлопчик побіг і для чого?

Як спочатку складаються стосунки героя з природою? Як ставляться до нього рослини, птахи, звірі? Що відповіли на його запитання Кріт, Коноплянка, Білочка?

Розкажіть про внутрішній стан хлопчика. (Він пішов безмежним лісом, умиваючись гіркими сльозами)

Чи плакав раніше Хлопчик? Що означають його сльози? (Олюднення, оживлення душі) Чому сльози гіркі? (Він зрозумів, що без матері жити дуже важко, навіть неможливо)

Що згодом змінилося в стосунках Хлопчика з Божими створіннями?

Як склалися стосунки героя з людьми?

Скільки часу тривали пошуки матері? Зачитайте уривок, в якому говориться, як світ повівся з Хлопчиком.

Чому вояки не пустили Хлопчика в місто? Як вони називали його?

Що сказав він воякам про свою матір? Чи цурався він її зараз?

Хто провів Хлопчика в місто? Які завдання давав Хлопчику Чаклун упродовж трьох днів. Хто допомагав Хлопчику і чому?

Як став Хлопчик розмовляти? Знайдіть слова, з якими він звертається до інших. («Благаю вас»)

Кому віддав монети Хлопчик і чому? (Прокажений міг померти з голоду, а Хлопчика могли тільки побити) Як ставився хлопчик до побоїв?

Але третього разу Хлопчику теж загрожувала смерть? Чому він віддав монету прокаженому? Що він сказав прокаженому? («Твоя біда гірша, ніж моя” Хлопчик пожертвував собою задля прокаженого, задля його порятунку. А це в житті найкращий, найшляхетніший вчинок.)

Чим пояснюються зміни у ставленні людей до героя?

Які внутрішні й зовнішні зміни сталися із Хлопчиком-Зіркою? Що з'явилося в його очах?

Чим пояснив Хлопчик-Зірка свою відмову стати володарем?

Як виявилася радість Хлопчика при зустрічі з матір'ю?

Чи пробачила його мати?

Яким володарем він став?

Чи віддячив він своїх названих батьків?

3. Колективне відслідковування шляху духовного очищення Хлопчика-Зірки

(Запис у зошити)

1. Зрозумів свою провину, свій гріх.

2. Вирішив знайти матір.

3. Відчув себе самотнім; стало дуже важко на душі; заплакав гіркими сльозами.

4. Став просити пробачення у всіх Божих створінь.

5. Терпів приниження, образи від людей.

6. Шукав матір, до крові збиваючи свої босі ноги об гостре каміння.

7. Звільнив бідне Зайченя від пастки мисливця.

8. Пожертвував собою задля прокаженого.

9. Навколішках випросив у матері пробачення.

10. Став милосердним і справедливим до всіх володарем.

11. Лісорубові та його дружині послав багато дорогих подарунків, а дітей зробив вельможами.

12. Нікому не дозволяв він поводитися жорстоко з птахами й звірами і вчив усіх любові, добра та милосердя.

4. Виразне читання в особах уривка з казки «Друга зустріч Хлопчика-Зірки з матір'ю».

Яка головна думка цього уривка?

Яка ваша думка щодо останнього перетворення Хлопчика?

5. Визначення теми та ідеї казки «Хлопчик-Зірка».

Про кого розповів автор у казці? З якою метою?

Тема: оповідь про чарівні події в житті знайденого хлопчика; про те, як крізь муки і страждання людина приходить до людяності і добра; про справжню красу людини.

Ідея: люди повинні бути добрими, милосердними, справедливими, шляхетними, повинні допомагати один одному.

6. Повідомлення учня про значення слова «зірка» у творі

(Зірка — небесне тіло; зірка — геометрична форма; зірка — морська тварина; зірка — знаменитість; провідна зоря, зіркова хвороба

Яке ж , на вашу думку, із перерахованих значень слова зірка криється у назві казки?

7. Робота з таблицями рубрики підручника «Порівнюємо»

— Визначте традиції народної казки у творі О.Уайльда, а також знайдіть в ньому ознаки літературної казки. Заповніть усно відповідні таблиці підручника.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Робота (в парах) за завданнями рубрики підручника «Перевірте себе»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи.

VI.  ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

«Мораль цієї казки, на мій погляд, така: ...».

Урок 10

Тема. Контрольна робота № 2 за творчістю

О. С. Пушкіна, Г. К. Андерсена, О. Уайльда .

Мета: перевірити знання учнів з вивченої теми, з метою контролю та корекції;

розвивати вміння виконувати тестові завдання, складати власні висловлювання, обґрунтовувати свої думки;

виховувати кращі моральні якості, втілені в героях опрацьованих творів, наполегливість та цілеспрямованість.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Пояснення вимог до виконання тестових завдань

2.Виконання контрольної роботи

Варіант І

Початковий та середні рівні (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. Літературна казка – це …

а) опис предмета;

б) розповідь про вигадані події, створена письменником;

в) вислів повчального характеру.

2. Уривок «Край лукомор'я дуб зелений...» є вступом до твору О. С. Пушкіна:

а) «Казка про царя Салтана»;

б) «Руслан і Людмила»;

в) «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»;
г) «Казка про рибалку та рибку».

3. У казці Г. К. Андерсена «Соловейко» протиставлені:
а) красиве й потворне; б) багатство й бідність;

в) чесне й нечесне; г) справжнє і штучне.

4. Хлопчик-зірка в перетвореному, потворному вигляді був проданий:
а) королю; б) охоронцю міської брами;

в) чаклуну; г) прокаженому.

5. О. Пушкіну не належить …

а) «Казка про рибалкуі рибку»;

б) «Спляча красуня»;

в) «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»;

6. Хлопчик – зірка ( казка О.Уайльда «Хлопчик-зірка») після свого перевтілення вирішив…

а) померти;

б) відшукати свою матір та вимолити в неї прощення;

в) залишитись таким, яким був до цього.

Ключ: 1 — б; 2 — б; 3 — г; 4 — в; 5 — б; 6 — б.

Достатній рівень (за правильну відповідь — 1,5 бала)

7. Охарактеризуйте Непохитного олов'яного солдатика за однойменною казкою Г. К. Андерсена.

8. Визначте головну думку казки О. Уайльда «Хлопчик-зірка».

Високий рівень (за правильну відповідь на одне із завдань — 3 бали)

9. Напищіть твір — мініатюру “Мій улюблений літературний герой”.

10. Продовжте історію Солов'я та імператора з казки Г. К. Андерсена. Чи повчальними були випробування для володаря, чи замислився він над своїми добрими та недобрими справами?

Варіант II

Початковий та середній рівень (за кожну правильну відповідь —1 бал)

1. О. С. Пушкіну подарував свій портрет із написом «Переможцю-учневі від переможеного вчителя »:

а) Т. Шевченко;

б) К. Брюллов;

в) М. Ломоносов

г) В. Жуковський.

2. У вступі «Край лукомор'я дуб зелений...» О.С.Пушкін
13 разів (в оригіналі) вживає слово «там», яке означає
а) за дверима будинку, палацу; б) за кордоном;

в) у казковому світі; г) за морем.

3. Цариця у казці “Казка про сплячу царівну і сімох богатипів” позбавилася від царівни так:

а) її з'їли дикі звірі;

б) служниця отруїла дівчину яблуком;

в) відправила царівну до бабусі.

4. У казці Г. К. Андерсена «Соловей» імператора рятує:

а) штучний соловей; б) придворний лікар;

в) кухарочка; г) справжній соловей.

5. Хлопчик-зірка заслужив прощення, тому що:

а) дуже страждав і розкаявся; б) тяжко працював;

в) попросив допомоги в чаклуна; г) відмовився від багатства.

6. Тему впливу мистецтва на людину письменники порушують у казках:

а) «Бременські музиканти» і «Непохитний олов'яний солдатик»;

б) «Соловейко» і «Пензлик Маляна»;

в) «Момотаро, або Хлопчик-персик»;

г) «Пензлик Маляна» і «Дикі лебеді».

Ключ: 1 — г); 2 — в); 3 — б); 4 — г); 5 — а); 6 - б)

Достатній рівень (за правильну відповідь — 1,5 бала)

7. Розкрийте образ Хлопчика-Зірки.

8. Визначте головну думку казки Г. К. Андерсена «Соловей».

Високий рівень (за правильну відповідь на одне із завдань — З бали)

9. Напищіть твір — мініатюру “Мій улюблений літературний герой”.

10. Продовжте історію царівни та королевича Єлисея з «Казки про мертву царівну і про сімох богатирів» О. С. Пушкіна. (Яким було їхнє правління, як вони побудували родину.)

III. ПІДСУМОК УРОКУ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про Англію часів Дж. Кітса; про коника і  цвіркуна .

67

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.