Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для учнів 9х класів на 2019-2020 навчальний рік.

Історія України

Для кого: 9 Клас

01.09.2019

1264

98

0

Опис документу:
Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для учнів 7х класів на 2019-2020 навчальний рік. Розроблено відповідно до програми 2017 року зі змінами(наказ МОН України від 21.02.2019 №236).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 - клас

Синхронізований календарно-тематичний план з історії

Історія України (52 годин) Всесвітня історія (35 години)

уроку

уроку теми

Дата

Тема

уроку

уроку теми

Дата

Тема

Повторення (1 год.)

1

1

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. “Довге ” XIX століття:доба модернізації та національного відродження в Європі.

підготувати повідомлення (або есе) про європейські зв’язки України в Ранній Новий час

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

(5 год.)

2

1

Початок Французької революції кінця ХVІІІ ст.

3

2

Завершення Французької революції кінця ХVІІІ ст.

4

3

Консульство та імперія у Франції. Наполеон Бонапарт. Віденський конгрес. Священний союз

5

4

Практичне заняття.

  • підготувати есе на тему «Права людини і громадянина в якобінській Франції».

6

5

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815 – 1870 рр.) (11 год.)

7

6/1

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки

8

7/2

Практичне заняття. Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення

9

8/3

Велика Британія – майстерня світу

10

9/4

Франція у період Реставрації Бурбонів

11

10/5

Німеччина та Італія

12

11/6

Австрійська та Російська імперії

13

12/7

Революції 1848 – 1849 рр. в Західній та Центральній Європі

14

13/8

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня

15

14/9

Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово)

16

15/10

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху (на вибір учителя)

17

16/11

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIІІ - у першій половині XIXст. (8 год.)

18

2/1

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

19

3/2

Українські землі в системі міжнародних відносин

20

4/3

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України

21

5/4

Початок українського національного відродження

22

6/5

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Соціальні рухи

23

7/6

Кирило – Мефодіївське братство

24

8/7

Практичне заняття.

  • проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства

25

9/8

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст. (5 год.)

26

10/1

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

27

11/2

Початок українського національного відродження

28

12/3

Європейська революція 1848 – 1849 років в українських регіонах Австрійської імперії

29

13/4

Практичне заняття.

  • підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху.

30

14/5

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3. Повсякденне життя та культура кінця XVIІІ - першої половини XIX ст. (6 год.)

31

15/1

Культура України.. Розвиток освіти, науки та літератури

32

16/2

Література.Мистецтво.Театр.

33

17/3

Музика,Образотворче мистецтво. Архітектура

34

18/4

Наш край в кінці XVІІІст. – першій половині XIX cтоліття

35

19/5

Практичне заняття.

Підготувати план доповіді «Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.»

36

20/6

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст. (12 год.)

37

17/1

Основні тенденції суспільного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки. Формування індустріального суспільства

38

18/2

Практичне заняття.

  • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності (на вибір учителя)

39

19/3

Франція

40

20/4

Німецька імперія

41

21/5

Велика Британія

42

22/6

Економічне піднесення США

43

23/7

Російська імперія

44

24/8

Австро – Угорщина –дуалістична монархія

45

25/9

Доба Мейдзі” в Японській імперії

46

26/10

Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція

47

27/11

Спроби модернізації Османської імперії

48

28/12

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст. (12 год.)

49

21/1

Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин

50

22/2

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

51

23/3

Особливості модернізації промисловості й сільського господарства.

52

24/4

Місто і село. Життя у пореформену добу. Родини українських підприємців

53

25/5

Український національний рух: громади, хлопомани

54

26/6

Валуєвський циркуляр і Емський указ

55

27/7

Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців

56

28/8

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

57

29/9

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

58

30/10

Наш край у другій половині XIX ст.

59

31/11

Практичне заняття.

  • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів й підготувати відповідне резюме;

60

32/12

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст. (6 год.)

61

33/1

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів

62

34/2

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»)

63

35/3

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка

64

36/4

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій

65

37/5

Практичне заняття.

  • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.

66

38/6

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 4. Міжнародні відносини ( друга половина XIX – початок XX ст.) (2 год.)

67

29/1

Міжнародні відносини наприкінці XIX cтоліття

68

30/2

Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIXXX століть

Розділ 6. Україна початку XX століття перед викликами модернізації (7 год.)

69

39/1

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація

70

40/2

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

71

41/3

Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні

72

42/4

Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну

73

43/5

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

74

44/6

Практичне заняття : укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій

75

45/7

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 5. Розвиток культури і повсякденне життя ( кінець XVIII – початок XX ст.) (5 год.)

76

31/1

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення

77

32/2

Масова культура. Зміни у вигляді міст і сіл. Індустріальні та традиційні суспільства

78

33/3

Практичне заняття.

підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;

79

34/4

Узагальнення . Тематичне оцінювання

80

35/5

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст. (7 год.)

81

46/1

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Освіта. Наука.

82

47/2

Література. Мистецтво.

83

48/3

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

84

49/4

Повсякденне життя.

85

50/5

Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

86

51/6

Практичне заняття. Підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

87

52/7

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.