Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 9 класу

Історія України

Для кого: 9 Клас

01.10.2019

2613

221

0

Опис документу:
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. (52 ГОДИН, 1,5 ГОДИНИ НА ТИЖДЕНЬ) ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ.(35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ) Історія України: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів/ О. В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.:Вид-во «Ранок», 2017. -288 с.: іл. Всесвітня історія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів/ О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.: Вид-во «Ранок», 2017. -2 с.: іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 9 клас

Історія України. (52 годин, 1,5 години на тиждень)

Всесвітня історія.(35 годин, 1 година на тиждень)

Історія України: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів/ О. В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.:Вид-во «Ранок», 2017. -288 с.: іл.

Всесвітня історія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів/ О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.: Вид-во «Ранок», 2017. -2 с.: іл.

Да

та

Тема уроку

Прим.

Повторення. Вступ.

Сутність Нового часу. Новий час в історії України.

“Довге ” XIX століття. Ознайомлення із структурою підручника, з літературою та Інтернет – ресурсами

1

Практичне заняття. Есе «Європейські звязки України в Ранній Новий час»

зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно- територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок XIX ст.

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

2

Початок Великої французької революції кінця ХVIII ст.

3

Завершення Великої французької революції кінця XVIII ст.

4

Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта.

5

Наполеонівські війни та їх підсумки.

6

Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона

7

Узагальнення.

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

8

Початок становлення індустріального суспільства

9

Практичне заняття. Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення

  1. 0

Велика Британія.

11

Франція. Бельгійська революція.

12

Австрійська та Російська імперії.

13

Революції 1848–1849 рр.

14

Об’єднання Німеччини. Об’єднання Італії.

15

Сполучені Штати Америки.

16

Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово)

17

Узагальнення.

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст.

Наддніпрянська Україна в складі Російської імперії

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України

Початок українського національного відродження

Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести.

Практичне заняття. Програмові документи Кирило- Мефодіївського братства.

Узагальнення.

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIІІ- у першій половині XIX ст.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

Початок українського національного відродження.

Європейська революція 1848 – 1849 років на українських землях.

Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця.

Узагальнення.

Розділ 3. культура України кінця XVIII

  • першої половини XIX ст.

Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури.

Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури.

Практичне заняття. Повсякденне життя.

Наш край наприкінці XVIIIу першій половині ХІХ

Узагальнення.

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст.

18

Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки.

19

Практичне заняття: Еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності

  1. 0

Франція.

21

Німеччина.

22

Велика Британія .

23

Італія .

24

Сполучені Штати Америки.

25

Російська імперія.

26

Австро-Угорщина – дуалістична монархія.

Розділ 4. Пробудження Азії. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

27

Японія.

28

Китай.

29

Спроби модернізації Османської імперії.

30

Практичне заняття. Британське панування в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів.

31

Узагальнення.

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин.

Ліквідація кріпацтва та реформи 60 – 70-х років

Особливості модернізації промисловості й сільського господарства.

Місто і село: життя в пореформену добу

Український національний рух наприкінці 50-у 60-х рр. ХІХ ст..

Український національний рух наприкінці 60-у 90-х рр. ХІХ

Національне відродження кримських татар.

Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики.

Узагальнення.

Розділ 5. ЗахідноУкраїнські землі у складі

Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині ХІХ.

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60-80 х рр. ХІХ ст.

Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині ХІХ ст.

Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях.

Наш край у другій половині ХІХ

Узагальнення.

Розділ 6. Украї нські землі у складііРосійської імперії на початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні.

Події російської революції 1905–1907 рр. на українських землях.

Наддніпрянська Україна в 1905-1907рр. на українських землях

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.

Узагальнення.

розділ 7. західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Узагальнення.

Розділ 4. Міжнародні відносини ( в другій половині XIX–на початку XX ст.)

32

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.

Розділ 5. Розвиток культури (к.XVIII – п.XX ст.)

33

Наука і техніка XIX

34

Література і мистецтво

35

Узагальнення.

Розділ 7. культура України в середи ні XIX – на початку XX ст.

Розвиток освіти й науки.

Українська література, театр, музика в другій половині ХІХ –на початку ХХ ст.

Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині ХІХ –на початку ХХ ст.

Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї.

Наш край на початку ХХст.

Узагальнення.

50

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.