Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 8 класу

Всесвітня історія

Для кого: 8 Клас

20.09.2021

159

16

0

Опис документу:

Підручники: Історія України : підруч. для 8 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак, Б. В. Черкас, О. В. Бурлака, Н. С. Власова, К. Ю. Галушко, В. О. Кронгауз, І. О. Піскарьова, Д. О. Секиринський. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2021

Всесвітня історія: підруч. для 8 кл. закладів загальної середньої освіти / І.Я.Щупак, О.В.Бурлака, Н.С.Власова, І.О.Піскарьова, Д.О. Секиринський. – Київ: УОВЦ «Оріон», 2021.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Синхронізоване календарно-тематичне планування

з історії для 8 класу

Історія України (1,5 година на тиждень, 52 – на рік) Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 – на рік)

Згідно оновленої програми для учнів 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія.

5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02. 2019 № 236

Підручники: Історія України : підруч. для 8 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак, Б. В. Черкас, О. В. Бурлака, Н. С. Власова, К. Ю. Галушко, В. О. Кронгауз, І. О. Піскарьова, Д. О. Секиринський. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2021

Всесвітня історія: підруч. для 8 кл. закладів загальної середньої освіти / І.Я.Щупак, О.В.Бурлака, Н.С.Власова, І.О.Піскарьова, Д.О. Секиринський. – Київ: УОВЦ «Оріон», 2021.

Історія України №

Всесвітня історія


Тема уроку

Дата


Примітки

1

1

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

Повторення. Середні віки в історії Європи та України. 

Вступ. Ранній Новий час в історії України
Розділ I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

2

Великі географічні відкриття європейців
у Х
V–ХVІ ст..3

Завоювання і освоєння Нового світу
європейцями4

Зародження капіталістичних відносин.
Повсякденне життя Західної Європи5

Практична робота. Великі географічні відкриття: вплив європейської цивілізації на світ6

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

7

Реформація і її поширення у країнах
Західної Європи8

Контрреформація в Європі. Релігійні війни
в Німеччині та Франції9

Гуманізм. Високе Відродження.10

Народження нової європейської науки11

Практична робота. Гуманістичні ідеї доби Відродження12

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ III. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.

13

Становлення абсолютної монархії у Франції.14

Володіння Габсбургів в Іспанії.
Національно-визвольна війна в Нідерландах15

Англія в ХVІ ст.16

Англійська революція17

Річ Посполита: «шляхетська демократія»18

Тридцятилітня війна19

Практична робота. Західноєвропейські
держави за Ранньомодерної доби20

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

2


Українські землі у складі держав Європи й Азії в першій половині XVI ст.3

Люблінська унія і її вплив на українське суспільство. Об’єднання більшості українських земель у складі Речі Посполитої4

Соціально-економічне становище українських земель у XVІ ст.5

Церковні та релігійні проблеми в Україні XVI ст.6


Берестейська церковна унія 1596 року і її наслідки7

Церковне життя в Україні першої половини XVII ст.8

Культурне життя на українських землях у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.9

Практична робота «Повсякденне життя і світогляд різних станів українського суспільства».10

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

11


Походження українського козацтва. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ12

Реєстрове козацтво. Козацькі повстання кінця ХVІ ст13

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний.14

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького»15

Практична робота «Соціальна організація, побут і військова майстерність українського козацтва».16

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст

17


Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький18

Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір19

Події 1650–1651 рр. Битва під Берестечком. Білоцерківський договір. Іван Богун20

Битва під Батогом. Молдовські походи. Облога Жванця.21

Українська козацька держава — Військо Запорозьке22

Зовнішня політика козацької держави: у пошуку союзників23

Українсько-московський договір 1654 р.24

Воєнно-політичні події 1654–1657 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз25

Практична робота «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в історичних джерелах».26

Узагальнення. Тематичне оцінювання
Розділ IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст.

21

Османська імперія22

Кримське ханство23

Московське царство. Правління династії
Романових24

Річ Посполита в другій половині XVII–XVIIІ ст.
Практична робота. Східна Європа та Османська імперія в XVI – першій половині XVIII ст.25

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

27


Іван Виговський. Гадяцька угода. Українсько-московська війна. Конотопська битва28

Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави29

Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я30

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної і Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний.31

Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Мирні угоди32

Правобережне козацтво. Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки.33

Запорозьке козацтво. Іван Сірко34

Гетьманщина за часів Івана Мазепи35

Пилип Орлик і його Конституція.36

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні37

Церковне життя. Освіта. Наукові знання.38

Архітектура. Образотворче мистецтво.39

Практична робота «Руїна — кризове явище в історії України».40

Узагальнення. Тематичне оцінювання
Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

26

Початок індустріальної (промислової) революції27

Просвітництво28

Володіння австрійських Габсбургів.
Королівство Пруссія29

Російська імперія30

Міжнародні відносини31

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США32

Практична робота. Європейські держави
та США в епоху ПросвітництваРозділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст.

33

Держава Великих Моголів в Індії.
Перське царство34

Практична робота. Китай та Японія
у ХVІ–ХVІІІ ст.35

Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділами 5 і 6Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

41


Імперський наступ на автономію Гетьманщини.42

Відродження гетьманства. Данило Апостол.43

Правління гетьманського уряду. Нова Січ44

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.45

Підкорення Кримського ханства Росією46

Правобережна Україна. Землі Західної України у 20–90-х роках ХVІІІ ст.47

Поділи Речі Посполитої. Зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель48

Розвиток культури у 20–90-х роках ХVІІІ ст.49

Практична робота «Суспільно-політичне життя на українських землях у ХVІІІ ст.».50

Узагальнення. Тематичне оцінюванняУзагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи раннього нового часу.

51


Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст. Внесок України у формування європейської цивілізації.52

Узагальнення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.