Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 8 класу

Історія України

Для кого: 8 Клас

01.10.2019

507

31

0

Опис документу:
Історія України (1,5 години на тиждень, 52 – на рік) Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 – на рік) Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 271 с. : іл. Всесвітня історія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 255 с. : іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 8 класу

Історія України (1,5 години на тиждень, 52 – на рік)

Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 – на рік)

Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч.

закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок»,

2016. — 271 с. : іл.

Всесвітня історія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч.

закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок»,

2016. — 255 с. : іл.

Історія України

Всесвітня історія

з/п

Тема уроку

Дата

Повторення Середні віки в історії Європи та України

Поняття і періодизація Нового часу

ТЕМА 1 ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ Й СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Відкриття європейцев

Завоювання Нового Світла

Матеріальний світ і суспільство

Повсякденне життя Західної Європи

Практичне заняття «Цивілізації доколумбової Америки»

Узагальнення з теми «Великі географічні відкриття»

ТЕМА 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Гуманізм. Високе Відродження

Зародження культури барокко.Становлення нової європейської науки

Практичне заняття «Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження»

Реформація в Німеччині

Поширення Реформації й Контрреформації

Узагальнення з теми «Високе відродження. Реформація в Західній Європі»

Тема 1. Вступ. Українські землі у XVI столітті

Вступ до нової доби історії українських земель

Соціальна структура суспільства та економічне життя

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

Виникнення українського козацтва та перших січей

Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства

Церковне життя в XVI ст.

Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.»

Тема 2. Українські землі наприкінці ХVI - першій половині XVII століття

Берестейська церковна унія та її наслідки

Соціально-економічний розвиток українських земель

Кримське ханство

Походи козаків першої чверті XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

Церковне життя в першій половині XVII ст.

Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст

Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання

Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

ТЕМА 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVI-XVII ст.

Становлення абсолютної монархії у Франції

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

Англія в XVI в

Англійська революція

Іспанія в XVI в. Національно-визвольна боротьба у Нідерландах

Практичне заняття «Образ абсолютного монарха країн Західної Європи»

Міжнародні відносини в XVIXVII ст. Тридцятилітня війна 1618-1648

Узагальнення з теми «Держави Західної Європи в XVI-XVII ст.»

Тема 3. Національно – визвольна війна українського народу середини XVII століття

Початок Національно-визвольної війни. Події 1648—1649 рр.

Українська козацька держава — Військо Запорозьке

Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина

Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Тема 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Османська імперія

Кримське ханство

Річ Посполита

Московська держава

Виникнення Російської імперії

Узагальнення з теми

Тема 4. Українські землі наприкінці 50-х років – на початку XVIIІ ст.

Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

Україна у 60—80-ті рр. XVII ст.

Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки

Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи

Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади

Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

Тема 5. Українські землі у 20-90 роках ХVIII століття

Посилення колоніальної політики Російської імперії

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

Національно-визвольна боротьба українського народу

Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Освіта і книгодрукування, література, розвиток природничих наук

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Архітектура, образотворче мистецтво, музика

Практичне заняття. Козацькі літописи XVII— XVIII ст. як історичні джерела

Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

ТЕМА 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

Просвітництво й промислова революція

Просвічений абсолютизм

Міжнародні відносини в XVIII в

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 р.).

Утворення США. Особливості державного устрою США

Практичне заняття «Повсякденне життя в країнах Західної Європи в XVIII в.»

Узагальнення з теми

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.