Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 8 класу

Історія України

Для кого: 8 Клас

30.06.2019

3436

317

0

Опис документу:
Підручники: Гісем О.В. Всесвітня історія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк.— Х. : Вид-во «Ранок», 2016. Власов В.С Історія України : підруч. Для 8-го кл. загально-освіт. навч. закл . – Київ, Генеза, 2016
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Історія України (1,5 години на тиждень, 52 – на рік)

Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 – на рік)

Історія України

Всесвітня історія

з/п

Тема уроку

Дата

Повторення Середні віки в історії Європи та України

Поняття і періодизація Нового часу

ТЕМА 1 ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ Й СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Відкриття європейцев

Завоювання Нового Світла

Матеріальний світ і суспільство

Повсякденне життя Західної Європи

Практичне заняття «Цивілізації доколумбової Америки»

Узагальнення з теми «Великі географічні відкриття»

ТЕМА 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Гуманізм. Високе Відродження

Зародження культури барокко.Становлення нової європейської науки

Практичне заняття «Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження»

Реформація в Німеччині

Поширення Реформації й Контрреформації

Узагальнення з теми «Високе відродження. Реформація в Західній Європі»

Тема 1. Вступ. Українські землі у XVI столітті

Вступ до нової доби історії українських земель

Суспільно – політичне життя українських земель у XVI столітті

Господарське життя українських земель у XVI столітті

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель.

Запорізька Січ – козацька республіка

Зростання ролі козацтва в житті України. Козацькі повстання 90-х років XVI століття

Церковне життя та православні братства

Практичне заняття №1 Повсякденне життя.

Культурне життя: освіта, наука та книговидання

Культурне життя: архітектура, образотворче та декоративно – ужиткове мистецтво

Узагальнення з теми «Вступ. Українські землі у XVI столітті»

Тема 2. Українські землі наприкінці ХVI - першій половині XVII століття

Берестейська унія. Створення греко-католицької церкви

Кримське ханство. Внутрішня та зовнішня політика

Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна

Практичне заняття №2 Українське козацтво:побут, традиції та військове мистецтво

Культурне та церковне життя

Козацько-селянські повстання 20–30-х років

Архітектура та образотворче мистецво

Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVII століття»

ТЕМА 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVI-XVII ст.

Становлення абсолютної монархії у Франції

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

Англія в XVI в

Англійська революція

Іспанія в XVI в. Національно-визвольна боротьба у Нідерландах

Практичне заняття «Образ абсолютного монарха країн Західної Європи»

Міжнародні відносини в XVIXVII ст. Тридцятилітня війна 1618-1648

Узагальнення з теми «Держави Західної Європи в XVI-XVII ст.»

Тема 3. Національно – визвольна війна українського народу середини XVII століття

Передумови й початок Національно – визвольної війни. Воєнні дії 1648-1649 роках

Створення Української козацької держави – Гетьманщини.

Практичне заняття №3 Історичні документи про Богдана Хмельницького

Воєнно – політичні події Національно – визвольної війни 1652-1653 рр.

Українсько – московський міждержавний договір 1654 р.

Продовження Національно-визвольної війни 1654–1657 рр.

Узагальнення з теми

Тема 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Османська імперія

Кримське ханство

Річ Посполита

Московська держава

Виникнення Російської імперії

Узагальнення з теми

Тема 4. Українські землі наприкінці 50-х років – на початку XVIIІ ст.

Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського

Поділ Гетьманщини

Лівобережна та Правобережна Гетьманщина наприкінці 60 – на початку 70 років 17 ст.

Правобережна Україна в другій четверті ХVII століття

Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

Практичне заняття №3 Період Руїни: передумови та наслідки

Гетьманщина під час правління Івана Мазепи

Козацька Україна після Полтавська бітви

Освіта, архітектура, образотворче мистецтво

Узагальнення з теми

Тема 5. Українські землі у 20-90 роках ХVIII століття

Гетьманщина у 20-40-х роках ХVIII століття

Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині ХVIII століття

Південна Україна

Правобережна Україна та західноукраїнські землі

Розвиток освіти, науки, літератури, музики

Архітектура, живопис, гравюра

Практичне заняття №4 Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела

Практичне заняття №5 Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко

Узагальнення з теми

ТЕМА 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

Просвітництво й промислова революція

Просвічений абсолютизм

Міжнародні відносини в XVIII в

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 р.).

Утворення США. Особливості державного устрою США

Практичне заняття «Повсякденне життя в країнах Західної Європи в XVIII в.»

Узагальнення з теми

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

Внесок України у формування європейської цивілізації.

Повторення теми «Українські землі у XVI столітті»

Повторення теми «Українські землі наприкінці ХVI - першій половині XVII століття»

Повторення теми «Національно – визвольна війна українського народу середини XVII століття»

Повторення теми «Українські землі наприкінці 50-х років – на початку XVIIІ ст.»

Узагальнення до курсу. Письмова контрольна робота

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.