Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 7 класу

Всесвітня історія

Для кого: 7 Клас

24.01.2022

102

2

0

Опис документу:

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 7 класу (35 годин – історія України, 35 годин – всесвітня історія).

Відповідно до навчальної програми, затвердженої наказом МОНУ від 21.02.2019 №236. Оновлена програма укладена відповідно до наказів МОНУ №52 від 13.01.2017 і №201 від 10.02.2017.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Синхронізоване календарно-тематичне планування

з історії для 7 класу

(35 годиністорія України, 35 годин – всесвітня історія)Всесвітня історія: підручник для 7 кл. (Н.Г.Подаляк, І.Б.Лукач, Т.В.Ладиченко)

Історія України: підручник для 7 кл. (Н.М.Гупан, І.І.Смагін, О.Пометун)


Тема

Дата

Результати


1.

Повторення. Вступ. Середньовіччя як період розвитку людства.


Знаю: хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів; види джерел з історії Середньовіччя; напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Розумію: Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією; Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме: а) період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.).

Умію: охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу; перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів; назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків; укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».


РОЗДІЛ 1. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ


2.

Утворення «варварських королівств». Імперія франків та її занепад.Знаю: хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу; територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію: поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів); показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат; охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах; визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

3.

Візантійська імперія.4.

Арабський халіфат.5.

Урок-узагальнення. Тематичний контроль.РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ–УКРАЇНИ


1.

Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян. Господарство, суспільний устрій та вірування слов’ян.Знаю: час утворення Київської держави (Русі-України), дати перших русько-візантійських договорів, повстання древлян проти князя Ігоря; території розселення слов’янських племен на теренах України, напрямки походів перших київських князів.

Розумію: основні версії походження назви «Русь» («Русь-Україна»); передумови утворення держави у слов’ян, які жили на теренах України; роль міста Києва в утворенні Русі; поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина», «печеніги», «язичництво»; історичний портрет особистості як опис, що включає перелік ключових рис зовнішності й характеру, особисту оцінку вдачі особи та думку про неї сучасників, характеристику публічної (політичної, наукової, громадської та ін.) діяльності особи, ставлення сучасників і власне ставлення до цієї діяльності та її результатів.

Умію: розмістити в хронологічній послідовності відомості про утворення Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава), їхні походи/реформи; показати на карті території розселення слов’янських племен на теренах України, напрямки походів київських князів ІХ–Х ст.; охарактеризувати спосіб життя (господарство, побут, організацію суспільства і влади, світосприйняття) слов’ян, які жили на теренах України; визначити напрямки внутрішньої й зовнішньої політики перших князів; визначити внесок у розбудову Київської держави її правителів Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги і Святослава; укласти історичний портрет руського князя.

2.

Утворення Русі-України.3.

Правління князя Ігоря та княгині Ольги.4.

Практичне заняття «Історичний портрет княгині Ольги та князя Святослава».5.


Урок узагальнення. Тематичний контроль.
РОЗДІЛ 2. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ


6.

Людина і природа в Середньовіччі. Середньовічне західноєвропейське суспільство. Феодалізм.
Знаю: основні стани середньовічного суспільства; найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію: станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві; причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи; роль християнської церкви в Середньовіччі; поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію: показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства; описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі; охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

7.

Повсякденне життя середньовічної Європи. Рицарі. Торгівля. Ремісники та селяни.8.

Практичне заняття «Замок. Рицарські традиції. Життя селян».9.

Організація християнської церкви в Середньовіччі у V–XI ст.10.


Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
РОЗДІЛ 3. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ЄРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В Х–ХV СТ.


11.

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.Знаю: час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд; дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей; території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію: причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів; суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк; значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації; феодально-теократичний характер Священної Римської імперії; поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія», «станово-представницька монархія», «парламент» («кортеси», «Генеральні штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична унія».

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав, Хрестові походи і держави хрестоносців; показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави; розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк; описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи; охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах; охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів; визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд.

12.

Скандинавія в Середньовіччі. Походи вікінгів та їхні завоювання.13.

Хрестові походи. Держави хрестоносців на Сході. Духовно-рицарські ордени.
14.

Практичне заняття «Наслідки Хрестових походів».15.

Реконкіста. Династична унія Ізабелль І і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.16.

Франція в XI—XV століттях. Столітня війна.17.

Англія в XI—XV ст. Генріх II Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.18.

Священна Римська імперія. Італійські торговельні республіки.19.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА)

НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.


6.

Київська держава за Володимира Великого.Знаю: роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дати впровадження християнства як державної релігії, розгрому печенігів під Києвом, час зведення Софійського собору, укладення «Руської правди»; територію Київської держави (Русі-України) за часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Розумію: суспільну роль різних верств населення Київської держави (Русі-України); Русь часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого як середньовічну централізовану монархію – імперію; історичне значення впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України), кодифікації звичаєвого права (укладення «Руської правди»); місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства; поняття «вотчина», «бояри», «шлюбна дипломатія», «собор», «ікона», «графіті», «мозаїка», «фреска», «митрополія», «книжкові мініатюри».

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі та розбудову Київської митрополії, боротьбу русичів з печенігами, кодифікацію руського звичаєвого права; показати на карті територію Київської держави (Русі-України) за правління Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого; зіставити політичний устрій і соціальний розвиток руського та західноєвропейських суспільств в ХІ ст.; розпізнавати пам’ятки архітектури з часів Київської держави (Русі-України).

7.

Русь-Україна за Ярослава Мудрого.8.

Суспільне та господарське життя за доби розквіту Русі-України.9.

Практичне заняття «Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства».10.

Культура Київської держави доби розквіту.11.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.


12.

Київська держава за наступників Ярослава Мудрого.Знаю: дату Любецького з’їзду князів, період правління Володимира Мономаха, дату першої писемної згадки назви «Україна»; території князівств у період роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецьких земель.

Розумію: передумови політичної децентралізації (дроблення) Київської держави; період правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію; існування відмінностей між елітарною (княжо-дружинною) культурою Русі, яка тяжіла до цілісності, та народною культурою, яка була просякнута старими, племінними відмінностями.

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про політичне дроблення Київської держави; показати на карті території князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України), половецькі землі; визначити особливості політичного і соціально-економічного життя Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Волинського та Галицького князівств у ХІІ – першій третині ХІІІ ст.; охарактеризувати господарську та політичну культуру Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ ст., розвиток церкви і мистецтв у цей період; встановити історичне значення Любецького з’їзду князів; укласти історичний портрет руського князя.

13.

Русь-Україна за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича.14.

Політичне і культурне життя Київського, Чернігівського й Переяславського князівств у другій половині XI - на початку XIII ст.15.

Галицьке та Волинське князівства у XII ст.16.

Практичне заняття «Повчання дітям» Володимира Мономаха.17.

Кочові народи степів України Х-ХІІІ ст. Крим у складі Візантії.18.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)


19.

Галицько-Волинська держава від створення до монгольської навали.Знаю: дати утворення Галицько-Волинської держави, битви на річці Калці, час монгольської навали на Русь, дату коронування Данила Романовича; території Галицько-Волинської держави та сусідніх держав, напрямки походів монголів на Русь.

Розумію: особливості підпорядкування окремих руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді); передумови посилення західноєвропейських культурних впливів на теренах Королівства Руського; поняття «ярлик», «баскак», «берестяна грамота»; особливості політичного устрою, господарського розвитку і культури русько-українського суспільства як визначальні умови збереження його самобутності під час монгольського завоювання.

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу; походи монголів на землі Русі, розбудову Галицько-Волинської держави; показати на карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 рр.; охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику короля Данила; встановити історичне значення коронації Данила Галицького, причини розпаду Галицько-Волинської держави; укласти і представити історичний портрет одного з правителів Галицько-Волинської держави.

20.

Монгольська навала на Русь-Україну.21.

Галицько-Волинська держава за Данила Романовича та його нащадків.22.

Практичне заняття «Данило Романович – будівничий Галицько-Волинської держави»23.

Культура Галицько-Волинської держави.24.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
РОЗДІЛ 4. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ.

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В Х–ХV СТ.


20.

Чернечі рицарські ордени та християнізація Східної Європи.Знаю: час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя; території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію: наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи; роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи; значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи; поняття «гусити», «гуситські війни», «боярська республіка».

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, падіння Візантійської і становлення Османської імперії, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи; показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів; охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи; обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

21.

Практичне заняття «Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій»22.

Гуситські війни в Чехії. Угорське королівство за Іштвана І.


23.

Польське королівство за Казимира III. Велике князівство Литовське.


24.

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Велике князівство Московське в XIV — на початку XVI століть.25.

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда II. Культура Османської імперії.26.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
РОЗДІЛ 5. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА

У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО.


25.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського.Знаю: час входження українських земель до складу різних держав, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії, дату Кревської унії; територію русько-українських земель у складі різних держав.

Розумію: інкорпорацію (включення) руських князівств до складу сусідніх держав як обмеження владних повноважень місцевих правителів; наслідки ліквідації удільних князівств для українського суспільства; причини утворення незалежного Кримського ханства і встановлення над ним протекторату Османської імперії; роль у житті давньоукраїнського суспільства різних соціальних верств і етнічних груп; європейський характер культури русько-українського суспільства княжої доби; поняття «унія», «шляхта», «магнат», «султан», «магдебурзьке право».

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, опір руських князів політиці централізації, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії; показати на карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав; територію Кримського ханства; місця подій, що визначали процес інкорпорації князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав; визначити особливості господарського і культурного розвитку, зокрема розвитку міст на магдебурзькому праві; організації суспільства та влади в українських князівствах, що входили до складу Литовсько-Руської держави / Королівства Польського; охарактеризувати господарство, політичний устрій та культуру Кримського ханства, повсякденне життя його населення (знаті й простолюдинів / кочовиків і осілого люду); визначити причини та наслідки Кревської унії для української спільноти; укласти історичний портрет русько-українського діяча XIV–XV ст.

26.

Крим та українське Причорномор’я.


27.

Українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії.28.

Суспільне та господарське життя на українських землях у XIV-XV ст.29.

Розвиток культури на українських землях у XIV-XVI ст.30.

Практичне заняття на вибір «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя в ХIV–XV cт.».31.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
РОЗДІЛ 5. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


27.

Католицька церква в XI-XV століттях.


Знаю: хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування; основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя; університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію: основні відмінності між католицизмом і православ’ям; роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи; значення книгодрукування для розвитку європейської культури; історичне значення технічних досягнень Середньовіччя; наукових праць (відкриттів і винаходів) Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра, художньої творчості Данте, Петрарки, Боттічеллі, Донателло та ін.; поняття «вітраж», «університет», «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про розкол християнської церкви, поширення романського і готичного мистецьких стилів, книгодрукування, раннє Відродження; показати на карті університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; межі поширення впливу католицької і православної церков; обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту; визначити причини і наслідки виникнення університетів; поширення ідей гуманізму і культури Раннього Відродження; розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів. 

28.

Середньовічні школи та університети. Книгодрукування.


29.

Наукові й технічні досягнення.


30.

Архітектура і мистецтво доби Середньовіччя. Гуманізм. Раннє Відродження.


31.

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.РОЗДІЛ 6. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД


32.

Середньовічні Китай, Індія, Японія. Досягнення культури.Знаю: території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію: значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору; поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію: показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії; розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.


33.


Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.34.

35.

Резервні уроки
УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ


32.

Узагальнення. Місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.Розумію: взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного і культурного життя русько-українського, візантійського і європейських суспільств.

Умію: встановити цивілізаційні здобутки русько-українського суспільства в період Середньовіччя; визначити внесок русько-українського суспільства ІХ–ХV ст. в загальноєвропейську культурну спадщину; порівняти типові процеси і явища європейської та української історії доби Середньовіччя; розкрити особливості українського середньовіччя (порівняно з історією тогочасної Візантії та Західної Європи).

33.
34.
35.

Резервні уроки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили