Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії 8 клас

Історія України

Для кого: 8 Клас

01.09.2019

1201

89

0

Опис документу:
Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для учнів 8х класів на 2019-2020 навчальний рік. Розроблено відповідно до програми 2017 року зі змінами( наказ МОН України від 21.02.2019 №236).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 - клас

Синхронізований календарно-тематичний план з історії

Історія України (52 годин) Всесвітня історія (35 години)

уроку

уроку теми

Дата

Тема

уроку

уроку теми

Дата

Тема

Повторення. Вступ (1 год.)

1

1

Повторення. Вступ. Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці “Європа в Ранньомодерну добу ” / за зразком/

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

(6 год.)

2

2/1

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV– XVI ст. Подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана.

3

3/2

Цивілізації доколумбової Америки (оглядово). Практичне заняття Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки) підготувати і представити групове повідомлення (презентацію)

4

4/3

Конкіста – завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій. Зміна поглядів на світ. Торговельний капітал

5

5/4

Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин.

6

6/5

Повсякденне життя Західної Європи Практична робота: описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

7

7/6

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі. (6 год.)

8

8/1

Гуманізм як інтелектуальний рух доби Відродження. Високе Відродження.

9

9/2

Культура бароко. Народження нової європейської науки.

10

10/3

Практичне заняття Уявна подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва)

11

11/4

Реформація в Німеччині. Мартін Лютер і народження протестантизму.

12

12/5

Поширення Реформації. Жан Кальвін. Контрреформація в Європі.

13

13/6

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 3. Держави Західної Європи в XVI – XVII століттях. ( 8 год.)

14

14/1

Становлення абсолютної монархії у Франції.

15

15/2

Завершення формування абсолютної монархії у Франції.

16

16/3

Англія у XVI ст. Королівська реформація в Англії. Єлизавета І.

17

17/4

Англійська революція. Олівер Кромвель. Утвердження парламентаризму. «Білль про права»

18

18/5

Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна війна в Нідерландах.

19

19/6

Практична робота: укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на вибір учителя/учительки або учнів/ учениць).

20

20/7

Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр. Вестфальська система міжнародних відносин.

21

21/8

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 1.Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII ст.) (10 год.)

22

1/1

Статус українських земель у першій половині XVI ст.. у складі різних держав. Особливості ранньо­модерної доби в історії України

23

2/2

Соціальна структура суспільства.

Вміти усно описувати повсякденне життя основних верств українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.

24

3/3

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля.

25

4/4

Люблінська унія 1569 року та її вплив на українське суспільство

26

5/5

Криза православної церкви в XVІ ст. Пересопницьке Євангеліє. Православні братства.

27

6/6

Церковні собори в Бересті 1596 р. Реформи митрополита Петра Могили.

28

7/7

Культурно-освітнє життя. Книговидання. Київська (Києво-Могилянська) колегія. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи.

29

8/8

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

30

9/9

Практична робота: Уявна подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва)

31

10/10

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII ст.)

( 7 год.)

32

11/1

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Реєстрове козацтво.

33

12/2

Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

34

13/4

Практичне заняття Повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі. Опис (на основі джерел)

35

14/5

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.

36

15/6

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

37

16/7

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.

(10 год.)

38

17/1

Передумови та початок Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький

39

18/2

Події 1648 -1649 років

40

19/3

Події 1650 – 1651 років. Іван Богун

41

20/4

Воєнно-політичні події 1651 – 1653 років

42

21/5

Українська козацька держава – Військо Запорозьке.

43

22/6

Зовнішня політика:у пошуку союзника

44

23/7

Українсько-московський договір 1654 року.

45

24/8

Воєнно-політичні події 1654 – 1655 років

46

25/9

Практичне заняття Порівняльна характеристика особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

47

26/10

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 4. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVІІ – XVІІІ ст. ( 5 год.)

48

22/1

Османська імперія.

49

23/2

Річ Посполита

50

24/3

Московська держава. Іван IV Грозний. Смутний час.

51

25/4

Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Практична робота: обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

52

26/5

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVIIна початку XVIII ст.( 12 год.)

53

27/1

Козацька Укаїна після Національно-визвольної війни. Гадяцька угода

54

28/2

Початок і перебіг Руїни. Розкол Гетьманської держави

55

29/3

Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної України

56

30/4

Козацька Україна в системі міжнародних відносин

57

31/5

Правобережне козацтво, Слобідська Україна й Запорожжя(Військо Запорозьке Низове) в останній чверті XVII ст.

58

32/6

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

59

33/7

Бендерська Конституція

60

34/8

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

61

35/9

Практичне заняття: Аналіз змісту «гетьманських» (договірних)статей(на вибір вчителя)

62

36/10

Церковне життя. Освіта

63

37/11

Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

64

38/12

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 5. Епоха Просвітництва( 6 год.)

65

27/1

Вплив промислової революції на життя населення. Просвітництво.

66

28/2

Освічений абсолютизм

67

29/3

Міжнародні відносини у XVIII ст.

68

30/4

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США.

69

31/5

Практичне заняття (на вибір вчителя): проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей Просвітництва.

70

32/6

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 5. Українські землі в 20 – 90-х роках ХVІІІ ст. (10 год.)

71

39/1

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Нова Січ

72

40/2

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

73

41/3

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України

74

42/4

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків

75

43/5

Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель

76

44/6

Практична робота: визначити(використовуючи витяги з козацьких літописів XVII-XVIII ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти сувернітет Козацької держави)

77

45/7

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія.

78

46/8

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

79

47/9

Практична робота: здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

80

48/10

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ В ХVІ –ХVІІІ СТ. ( 3 год.)

81

33/1

Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.

82

34/2

Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.

83

35/3

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи раннього нового часу

84

49/1

Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

85

50/2

Здобутки українського суспільства.

86

51/3

Внесок України у формування європейської цивілізації.

87

52/4

Практичне заняття: Місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах. Висновок на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.