Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії 7 клас 2020-2021 н.р.

Історія України

Для кого: 7 Клас

18.08.2020

2105

178

2

Опис документу:
Календарно-тематичне планування розроблено згідно з оновленою навчальною програмою «Історія України. 5-9 класи», затвердженою Наказом МОН України від 21.02.2019 № 236, відповідно до Листа МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами, 7 клас

Історія України (35 години) Всесвітня історія (35 годин)

Історія України: підруч. для 7-го кл. загальноосвіти. навч. закл./ Ю.Ю.Свідерський, Н.Ю.Романішин, Т.В.Ладиченко. —  К.  :  Вид-во  «Грамота»,   2015. —  256  с.  :  іл.

Всесвітня історія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів/ О.І.Пометун,Ю.Б.Малієнко.-К. : Видавничий дім «Освіта»,  2015. 224 с. : іл.

з/п

Дата

Д/З

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

з/п

Дата

Д/З

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

1

§ 1

Повторення. Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу.

2

§ 2

Вступ.Середньовіччя як період розвитку людства.Періодізація. Робота з форзацами, змістом, структурою підручника. Знайомство з літературою та інтернет – ресурсами.

Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці “Європа в добу Середньовіччя” ” / за зразком/

Розділ 1. Перші середньовічні держави

3

§3

Велике переселення народів. Утворення варварських королівств.Франська держава.

4

§4

Імперія франків.Карл Великий.

5

§5

Візантійська імперія.

6

§6

Арабський світ: релігія, завоювання, культура. .

7

§7

Практичне заняття.

«Вплив Візантії, імперії Карла Великого, Арабського халіфату на становлення середньовічної Європи»

(зіставити організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

8

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі – України

1

§3

Розселення слов’янських племен на території України. Господарство та суспільство слов’ян

2

§4

Утворення Русі–України.

3

§5

Руські князі середини ІХ – Х ст.

4

§6

с.46-52

Практичне заняття:

«Князь Святослав і його походи» ( на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.)

5

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

9

§8

Зв’язок людини і природи.Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

10

9

Середньовічне європейське суспільство

11

11

Середньовічне місто.Повсякденне життя

12

§10

Практичне заняття:

«Життя середньовічної людини» (підготувати і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учителя/учениця або учнів/учениць)

13

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в X – XV століттях

14

§12

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

15

§13

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

16

§15

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

17

§16

Франція в ХІ – Х\/ ст.Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французських королів. Луі ХІ.

18

§17

Англія в ХІ–ХV ст. Генріх ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

19

§18

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями

20

§19

Італійські торговельні рескубліки ( Генуя, Венеція )

21

19

Реконкіста.Утворення королівства Іспанія

22

§14

Практичне заняття.

«Наслідки Хрестових походів» (зіставити устрій станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи (монархіях, середньовічних республіках); тезово (усно або письмово) представити результати зіставлення (висновки);

23

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 2. Русь – Україна наприкінці X - у першій половині XI ст.

6

§6

7

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого.

7

§7

8

Русь-Україна за Ярослава Мудрого.

8

§9-10

Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.

9

§8

9

Культура Русі­України (здійснити уявну подорож Києвом часів Володимира Великого /Ярослава Мудрого

10

с.97-99

11

Практичне заняття:

Впровадження християнства ( визначити (за доступними джерелами ) роль і вплив християнської релігії й церкви в житті руського (давньоукраїнського )суспільства )

11

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3. Русь- Україна у другій половині XI – першій половині XIII століть

12

§11

Передумови політичного дроблення Русі - України. Любецький з’їзд князів

13

§12

Русь – Україна в другій половині ХІ – першій третині ХІІ ст.

14

§13

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово).

15

Кочові народи степів України Х – ХІІІ ст.

16

§14

с.103

Культура Русі – України в другій половині XIпершій половині XIII ст.

17

с.138-142

Практичне заняття:

«Повчяння дітям» Володимира Мономаха – кодекс настанов князівської родини / «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело» ( на вибір )

18

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько – Волинська держава)

19

§15

Утворення Галицько-Волинської держави.

20

§16

Походи монголів на Русь - Україну. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

21

§17

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період піднесення (друга третина-середина ХІІІ ст. )

22

§18

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ-перша половина ХІ\/ ст.) .

23

§19

Культура королівства Руського ( Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст. )

24

с.167-171

Практичне заняття: «Данило Галицький»

(підготувати та представити історичний портрет короля Данила /іншого князя з династії Романовичів ( на вибір учня)

25

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в X – XV ст.

24

§25

Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії

25

§26

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст..

26

§28

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії

27

27

Практичне заняття.

«Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій» (виявити в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій

28

§

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханства

26

§20

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського.

27

§21

с.187-

192

Кревська унія 1385 року і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки

28

22

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Суспільний стрій та культура ханства.

29

§23-24

Суспільне і церковне життя на теренах України в ХІ\/-Х\/ ст.

30

25

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст.

31

с.218

Практичне заняття.

«Етнічний склад населення України. Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.)» (порівняти (за відомостями з наданих учителем джерел ) правовий статус і повсякденне життя на теренах України в ХІ\/-Х\/ ст. представників різних станів та верств населення )

32

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

29

§20

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

30

§21

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

31

§23

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм

«Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи» підготувати ілюстровону уявну екскурсію

32

22

Практичне заняття.

«Повсякденне життя середньовічного студента» (описати ( на основі доступних джерел)

Розділ 6. Середньовічний Схід ( оглядово)

33

§2930

Держава і суспільство в середньовічному Китаї та Індії

34

§22

Практичне заняття.

«Культура Середньовічної Індії та Китаю» ( Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії; підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.

35

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Узагальнення до курсу. Історія Русі- України в контексті епохи середніх віків

33

С. 230

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України.

34

Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації. Практична робота: на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

35

Узагальнення до курсу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.