Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з Історії 7 клас 2019-2020 н.р.

Всесвітня історія

Для кого: 7 Клас

16.09.2019

766

48

0

Опис документу:
Складено за «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України». - Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236 та «Всесвітня історія» - Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Синхронізовані календарно-тематичні плани

Історія 7 клас

(Історія України 35 год, Всесвітня історія 35 год)

Підручники: Історія України: підруч. для 7-го кл. загальноосвіти. навч. закл./ О. В. Гісем,  О. О. Мартинюк. —  Х.  :  Вид-во  «Ранок»,   2015. —  240  с.  :  іл.

Всесвітня  історія:  підруч.  для  7 класу  загальноосвіт.  навч.  закладів /  О.І. Пометун, Ю.Б. Малієнко —  К.  :  Вид-во  «Освіта»,   2015. —  224  с.  :  іл.

Складено за «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України». - Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236 та «Всесвітня історія» - Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Контурні карти: Видавництво «Картографія»

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Д/ З

ПРИМІТКИ(наочність, випереджувальне д/з, контурна карта(К.К.)

ВСТУП.

1

Повторення. Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу.

§ 1

2

Вступ. Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці “Європа в добу Середньовіччя” ” / за зразком/

§ 2

Розділ 1. Перші середньовічні держави

3

Велике переселення народів.

§ 3

К.К. с.2

4

Утворення варварських королівств. Франкська держава.

Карл Великий.

§ 4

К.К

5

Візантійська імперія.

§5

К.К

6

Арабський світ: релігія, завоювання, культура. .

§6

К.К

7

Практичне заняття. Організація влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

§7

8

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

§8

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

9(1)

Сусіди східних слов’ян. Утворення Русі-України. Розселення слов’янських племен на території України.

§ 2

К.К.

10(2)

Практичне заняття. . Визначити (за доступними текстовими джерелами) особливості повсякденного життя та світобачення слов’ян на теренах України в ІХ–Х ст.

§5

К.К.

11(3)

Руські князі ІХ–Х. Аскольд, Олег.

§3

К.К.

12(4)

Руські князі ІХ–Х . Ігор, Ольга, Святослав.

§4

13(5)

Практичне заняття. : на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

14 (6)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

15(9)

Зв’язок людини і природи. Рух населення.

§ 8

16

(10)

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм. Організація християнської церкви в Середньовіччі.

§ 9

17-18

(11-12)

Повсякденне життя. Практичне заняття. : підготувати і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учителя/учениця або учнів/учениць)

§10-11

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в X – XV століттях

19 (13)

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

§ 12

К.К с. 4

20(14)

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

§ 13

14

К.К с. 5

21(15)

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

§15

22(16)

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

§16

К.К с. 6

23(17)

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

§17

К.К с. 6

24(18)

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями

§18

К.К с. 8

25(19)

Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).Мусульманська Іспанія.

§19

К.К с. 7

26(20)

Практичне заняття. Устрій станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи (монархіях, середньовічних республіках); тезово (усно або письмово) представити результати зіставлення (висновки);

27(21)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ 2. Русь – Україна наприкінці X - у першій половині XI ст.

28(7)

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці X – у першій половині XI ст. Володимир Великий

§6

К.К

29 (8)

Впровадження християнства. Практичне заняття. визначити (за доступними джерелами) роль і вплив християнської релігії й церкви в житті руського (давньоукраїнського) суспільства

§6

30(9)

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці X – у першій половині XI ст. Ярослав Мудрий.

§7

К.К

31(10)

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля

§8

32(11)

Практична заняття: : здійснити уявну подорож Києвом часів Володимира Великого / Ярослава Мудрого.

С.68-69

33(12)

Культура.

§9

34(13)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ 3. РУСЬ-УКРАЇНА у другій половині XI – першій половині XIII ст.

35(14)

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів. Правління Володимира Мономаха

§ 10-11

К.К

36(15)

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово). Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

§ 12

К.К

37(16)

Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл (оглядово). Практична заняття: Визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими доступними джерелами) характерні для Ярослава Осмомисла вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князя

§ 12

К.К

38(17)

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

§ 13

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

39(18)

Утворення Галицько-Волинської держави.

§ 14

К.К

40 (19)

Походи монголів на Русь-Україну. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

§ 15

К.К

41 (20)

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період піднесення (друга третина – середина ХІІІ ст.).

§ 16

К.К

42 (21)

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ – перша половина XІV ст.).

§ 17

К.К

43 (22)

Культура королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХІІІ – першої половини XІV ст.

Практична заняття: виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у королівстві Руському (Галицько-Волинській державі);

§ 18

44(23)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

РОЗДІЛ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

45(22)

Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи.

§

К.К с. 9

46 (23)

Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ.

§25

К.К с. 9

47 (24)

Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

§ 25

К.К с. 10

48(25)

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст..

§ 26

К.К с. 12

49(26)

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії

§ 28

50(27)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

51(24)

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського. Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки..

§19

К.К с

52(25)

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Руського і Жемайтійського, інших держав.

§20

К.К с

53(26)

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Суспільний устрій та культура ханства

54(27)

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV – XV ст

§21

55 (28)

Практична заняття:: зіставити організацію суспільства (соціальну стратифікацію) і влади (державний устрій) у руських удільних князівствах, Кримському ханстві, Великому князівстві Литовському та Королівстві Польському в XV 

§

56 (29)

Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право

§ 22

57 (30)

Практична заняття: порівняти (за відомостями з наданих учителем джерел) правовий статус і повсякденне життя на теренах України в XІV – XV ст. представників різних станів, верств і етносів;

58 (31)

Пам’ятки середньовічної культури XІV – XV ст

§ 23

59(32)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

60(28)

Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

§ 20

61(29)

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

§ 21

62(30)

Середньовічні школи та університети. Практичне заняття. . Повсякденне життя середньовічного студента/учня описати (на основі доступних джерел)

§ 22

63(31)

Раннє Відродження. Гуманізм

§ 23

64(32)

Архітектура і мистецтво. Практичне заняття. . «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи». підготувати ілюстровану уявну екскурсію

§ 24

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

65 (33)

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Практична заняття Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю.

§ 29

К.К с. 11

66 (34)

Держава і суспільство в середньовічному Індії. Практична заняття Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Індії.

§ 30

К.К с. 11

67(35)

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

68(33)

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України.

69(34)

Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації. Практична заняття на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

70(35)

Узагальнення до курсу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.