Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії 7 клас

Історія України

Для кого: 7 Клас

01.09.2019

797

68

0

Опис документу:
Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для учнів 7х класів на 2019-2020 навчальний рік. Розроблено відповідно до програми 2017 року зі змінами( наказ МОН України від 21.02.2019 №236).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 - клас

Календарно-тематичне планування

Всесвітня історія (35 годин) Історія України (35 години)

уроку

уроку теми

Дата

Тема

уроку

уроку теми

Дата

Тема

Повторення (2 год.)

1

1/1

Повторення: Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян.

2

2/1

Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація. розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» (за зразком)

-

Розділ 1. Перші середньовічні держави (6 год.)

3

3/1

Утворення «варварських королівств». Франкська держава.

-

-

4

4/2

Імперія франків. Карл Великий.

5

5/3

Візантійська імперія.

6

6/4

Арабський світ: релігія, завоювання, культура.

7

7/5

Практичне заняття:

  • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів, Франкське королівство, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення;

8

8/6

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі – України (5 год.)

9

1/1

Розселення східнослов’янських племен на території України. Господарство та суспільство словян. Сусіди східних слов’ян

10

2/2

Утворення Русі – України

11

3/3

Руські князі середини IX- X ст.

12

4/4

Практичне заняття. на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

13

5/5

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи. (5 год.)

14

9/1

Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

15

10/2

Середньовічне європейське суспільство

16

11/3

Середньовічне місто. Повсякденне життя

17

12/4

Практичне заняття: підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне повідомлення на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі».

-

18

13/5

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в X – XV століттях.

(10 год.)

19

14/1

Скандинавія в добу Середньовіччя

20

15/2

Хрестові походи

21

16/3

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

22

17/4

Реконкіста. Утворення королівства Іспанія

23

18/5

Франція в XIXV століттях. Столітня війна. Жанна дАрк

24

19/6

Англія в XIXV століттях. Велика хартія вольностей. Війна троянд

25

20/7

Священна Римська імперія

26

21/8

Італійські торговельні республіки ( Генуя, Венеція)

27

22/9

Практичне заняття:

  • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії, Хрестові походи, Реконкісту, утворення королівства Іспанія, Столітню війну, утворення Священної Римської імперії, перше скликання англійського парламенту і Генеральних штатів у Франції.

28

23/10

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

Розділ 2. Русь – Україна наприкінці X - у першій половині XI ст. (6 год.)

29

6/1

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства

30

7/2

Київська держава ( Русь – Україна) за Ярослава Мудрого. Руська правда

31

8/3

Суспільний устрій. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

32

9/4

Культура

33

10/5

Практичне заняття. внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі, утворення Київської митрополії, розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом, кодифікацію руського звичаєвого права.

34

11/6

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 3. Русь – Україна у другій половині XI – першій половині XIII століть. (7 год.)

35

12/1

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів

36

13/2

Правління Володимира Мономаха

37

14/3

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства (оглядово). Галицьке та Волинське князівства (оглядово).

38

15/4

Кочові народи степів України XXIII ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово)

39

16/5

Культура Русі – України в другій половині XIпершій половині XIII століть

40

17/6

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

  • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Любецький з’їзд князів, правління спадкоємців Ярослава Мудрого (Володимира Мономаха та ін.), першу писемну згадку назви «Україна», зведення Успенського собору Києво-Печерської лаври.

41

18/7

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько – Волинська держава) (7 год.)

42

19/1

Утворення Галицько – Волинської держави

43

20/2

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)

44

21/3

Королівство Руське(Галицько-Волинська держава) в період піднесення( друга третина – середина ХІІІ ст.)

45

22/4

Королівство Руське( Галицько-Волинська держава) в період стабільності та поступового занепаду( середина ХІІІ – перша половина ХIV ст.)

-

46

23/5

Культура королівства Руського (Галицько – Волинської держави) XIIIпершої половини XIV ст.

47

24/6

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці, вторгнення монголів на Русь, оборону Києва від монголів, коронування Данила Романовича

48

25/7

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в X – XV ст. (5год)

49

24/1

Чернечі лицарські ордени ( Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

50

25/2

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV на початку XVI століть

51

26/3

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії

52

27/4

Практичне заняття:

  • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого Московського князівства, Грюнвальдську битву, падіння Константинополя і гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи.

53

28/5

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство. (7 год.)

54

26/1

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав

55

27/2

Кревська унія 1385 року і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки

56

28/3

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Суспільний устрій та культура

57

29/4

Суспільне і церковне життя на теренах України в XIVXV століттях

58

30/5

Пам’ятки середньовічної культури XIVXV століть.

59

31/6

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

  • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії.

60

32/7

Урок узагальнення . Тематичне оцінювання.

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя.

(4 год.)

61

29/1

Церковний розкол 1054 року. Католицька церква в XIXV століттях. Середньовічні єресі і боротьба з ними

62

30/2

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування

63

31/3

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм

64

32/4

Практичне заняття:

  • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про розкол християнської церкви, час поширення романського і готичного мистецьких стилів, винайдення книгодрукування; раннє Відродження.

Розділ 6. Середньовічний Схід ( оглядово) (3 год.)

65

33/1

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Індія, Японія в середні віки (оглядово)

66

34/2

Практичне заняття: провести уявну екскурсію до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії

67

35/3

Урок узагальнення.

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи середніх віків

(3 год.)

68

33/1

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Внесок Русі – України у формування європейської цивілізації

69

34/2

Практичне заняття:

на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

70

35/3

Узагальнення. Річне оцінювання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.