Сила. Графічне зображення сил. Складання сил. Рівнодійна.

Опис документу:
Конспект уроку фізики для 7 класу. Конспект містить все необхідне для проведення уроку. В ньому пропонуються картки настрою, зображення, цікаві завдання для учнів та посилання на відеофрагмент

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Фізика 7 клас

Тема: Сила. Графічне зображення сил. Складання сил. Рівнодійна.

Мета уроку: Ввести поняття сили як фізичної величини, яка характеризує дію одного тіла на інше; навчити зображувати силу на малюнку, вимірювати значення сили, додавати декілька сил, які діють уздовж однієї прямої.

Програмні вимоги

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (сила) та вміє обрати її одиницю;

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу рівнодійної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач;

графічно зображує сили;

користується динамометром; читає покази шкали динамометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Задачі:

Навчальна:

 • познайомити з поняттям сили як кількісної характеристики дії одного тіла на інше

 • навчити з'ясовувати ознаки дії сили на тіло і ознаки сили, як векторної величини

 • формувати уміння аналізувати факти при спостереженні фізичних явищ, простих експериментальних досліджень

 • учити використовувати отримані знання і уміння для вирішення практичних завдань повсякденного життя

Розвивальна:

 • розвивати пізнавальний інтерес, мотивацію до вивчення фізики, увагу, спостережливість, пам'ять, здатність до самостійної діяльності учнів, вміння узагальнювати, конкретизувати, правильно висловлювати думки.

Виховна:

 • сприяти формуванню відповідального ставлення до навчальної праці, до майна (приладів), акуратності, дисциплінованості, ввічливості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми організації пізнавальної діяльності учнів: колективна, індивідуальна, робота в парах.

Засоби навчання: підручник, демонстраційний матеріал, комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація, динамометр, брусок, кулька, шматочок поролону, картки настрою, картки із самостійною роботою.

Очікувані результати

Особистісні:

 • усвідомити необхідність використання знань з даної теми при виконанні завдань з інших предметних областей

 • відповідально ставитися до навчання, до фізичних приладів

 • грамотно викладати свої думки в усній і письмовій формі

Загальні:

 • оволодіти навичками організації своєї навчальної діяльності

 • брати участь в навчальному діалозі, співпрацювати в спільному вирішенні проблеми

 • оволодіти вміннями працювати індивідуально, представляти свої результати

 • формулювати власну думку і позицію

 • висловлювати припущення, обговорювати проблемні питання

Предметні:

 • мати уявлення про силу як кількісної міри взаємодії тел.

 • з'ясовувати ознаки дії сили на тіло.

 • знати і вміти переводити одиниці виміру сили.

 • вміти зображати сили графічно.

 • знати як визначити рівнодіючу силу.

Хід уроку

Мотивація до навчальної діяльності

Доброго дня! Я рада бачити вас усіх на уроці в повному складі. Я, сподіваюся, що ми сьогодні з вами плідно попрацюємо на уроці, щоб він виявився цікавим для всіх.

Вправа «Цілепокладання»:

Розставте ноги по ширині плечей. А тепер поверніть тулуб вправо наскільки можливо і запам'ятайте місце, куди дотягується наш погляд. Запам'ятали? Тепер повернемося у вихідне положення.

І зараз знову повернемося вправо, але постараємося подивитися ще далі. Отже, повернулися, повернулися, так щоб ще далі подивитися. Дякую, сідайте.

- У всіх вийшло подивитися вдруге далі? Я і в перший раз попросила вас повернутися, так як тільки ви зможете. Але вдруге все повернулись набагато далі. А вийшло так тому, що перед нами стояла мета - збільшити попереднє досягнення.

- Так ось, завжди, коли у людини є мета, вона може домогтися набагато більшого.

Перевірка готовності до уроку, картки настрою

Пропоную вам перевірити чи всі ви готові до уроку і заповнити картки настрою

Картка «Настрій»

радісний

діяльний

засмучений

поганий

роздратований

На початку уроку

По закінчені уроку

Думка про урок (підкреслити)

Сподобався

Не сподобався

Залишив байдужим

Правила роботи на уроці

Піднятої руки

Співпраці

Вміння слухати іншого

Активної та продуктивної роботи

Історична довідка

Хочеться почати з наступної історії:

Без його імені немає фізики, а для нього без фізики і математики не було б життя. Наука для нього - це і вода, і повітря, і їжа. Його ім'ям названі теореми, закони, одиниці вимірювання.

Це – Ісаак Ньютон

Відеофрагмент (https://youtu.be/wZLTHzVZ2vI)

- Учні, я пропоную вам подумати і закінчити це речення. Як вчинили б ви?

Припущення і висловлювання учнів.

(Сл.7)... виділився успіхами в навчанні.

Наполегливою працею він досяг того, що став великим англійським фізиком, математиком і астрономом. Усе його життя - це напружена наукова творчість, ряд блискучих ідей і відкриттів, величезна працьовитість і завзятість у досягненні мети.

(Сл.8) Він відкрив:

відомий закон всесвітнього тяжіння;

сформулював основні закони механіки;

вперше пояснив рухи і форми планет;

шляхи комет, припливи і відливи океану;

перший досліджував різноманітність світлових променів;

сконструював один з перших термометрів;

вперше побудував телескоп ...

- Діти, скажіть, що допомогло Ньютону досягти таких успіхів в науці?

Припущення і висловлювання учнів.

(Сл.9) Обираючи зміни у своєму житті, людині необхідно докласти певних зусиль, що вимагають величезних духовних, розумових і фізичних сил:

духовна сила

сила переконання

сила красномовності

сила розуму

сила волі

моральна сила

Не дарма ця сильна духом людина досліджував прояви сил в природі.

Отже, ми будемо говорити про поняття «сила».

(Сл.10) Запишемо тему уроку

Тема: Сила. Графічне зображення сил. Складання сил. Рівнодійна.

Актуалізація знань

Діти, подивіться на кульку. В якому стані вона зараз знаходиться? Скажіть, будь ласка, як довго вона зможе зберігати такий стан?

До тих пір, поки на неї не подіють інші тіла.

Штовхнемо акуратно кульку рукою? Що зараз відбувається?

У цьому досліді, тіло під дією іншого тіла (нашої руки) починає рухатися.

Наведіть ще приклади, що демонструють дію одного тіла на інше.

Відповіді учнів

(Сл.11) Як ви бачите, різні тіла можуть взаємодіяти між собою, як при безпосередньому контакті, так і, перебуваючи, на відстані одне від одного.

Що відбувалося зі швидкістю тіл?

Швидкість тіл змінювалася в результаті дії, що здійснювалася на них іншими тілами.

Вивчення нового матеріалу

(Сл.12) Часто використовують такі вирази: «силач», «сильні почуття», «сильний вітер», «сильний мороз». Чи мають вони відношення до фізики? Що ж таке сила з точки зору фізики?

Припущення і висловлювання учнів.

Часто не вказують, яке тіло і як діяло на тіло. Просто кажуть, що на тіло діє сила або до нього прикладена сила.

У всіх наведених вами прикладах тіло під дією іншого тіла починає рухатися, зупиняється або змінює напрямок свого руху.

Отже силу можна розглядати як причину зміни швидкості руху.

(Сл.13) Перед вами набір слів у випадковому порядку. Спробуйте зібрати з них визначення «сили».

Підніміть руки, хто правильно впорався з цим завданням

Перевірте правильність отриманого визначення за підручником.

Запишіть правильне визначення «сили».

Сила, що діє на тіло, може не тільки змінити швидкість всього тіла, а й окремих його частин.

А зараз візьміть в руку поролонову губку. Подійте на неї з силою. Що сталося?

Губка стиснулася, змінила свою форму.

У таких випадках кажуть, що тіло деформується. (Більш детально з цим поняттям ви познайомитеся на наступному уроці)

(Сл.14) Пропоную записати ознаки, що показують, що на тіло діє сила?

Ознаки дії на тіло сили:

зміна швидкості;

зміна напрямку руху тіла;

зміна форми тіла;

зміна розмірів тіла.

Якщо є хоча б одна з цих ознак, то кажуть: «На тіло діє деяка сила»

Сила позначається буквою F.

Одиниця вимірювання сили – Ньютон, названа на честь Ісаака Ньютона позначається [H].

За одиницю сили 1 Н прийнята сила, яка за час 1 с змінює швидкість тіла масою 1 кг на 1 м/с. На практиці застосовуються так само кілоньютонах і мілліньютони:

1 кН = 1000 Н, 1 мН = 0,001 Н.

Про напрямок сили можна судити по напрямку вектора сили, а про величину сили - по довжині вектора сили

Сила це кількісна характеристика взаємодії. Для вимірювання сили використовують спеціальний прилад - динамометр

  Крім числового значення нам важливо в який бік діє сила. Тобто сила має не тільки числове значення, а й напрямок. Сила - векторна величина.

А чи важливо нам в яку точку тіла ми діємо? Так. Отже сила має точку прикладання

Зробимо висновок сила характеризується:

Значним

Напрямком

Точкою

Графічне зображення сил в різному масштабі

Найчастіше на тіло діє декілька сил

Чи можна все дії описати однією силою?

Силу, яка робить на тіло таку ж дію, як кілька одночасно діючих сил, називають рівнодіючою цих сил.

Сили спрямовані в один бік

Сили спрямовані в протилежні боки

Закріплення нового матеріалу

Розв'язання задач (або самостійно або фронтально)

1. Зобразіть на малюнку в обраному масштабі силу удару по м'ячу, що дорівнює 4 Н.

2. Хлопчики перетягують канат. Один тягне з силою 4 Н, а інший тягне з силою 2 Н. Зобразіть ці сили на малюнку і знайдіть їх рівнодійну.

3. На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодіюча сил, якщо F1 = 3 Н, F2 = 5 Н? Виконайте рисунок.

Домашнє завдання: 

Приготувати п'ять прислів'їв про прояв сили.

Намалюйте або знайдіть ілюстрацію дії одного предмета на інший

Рефлексія

Повернемося до карток настрою. Заповніть другу строчку.

Спробуємо відповісти чи мають відношення до фізики такі вирази: «силач», «сильні почуття», «сильний вітер», «сильний мороз»? Чи змінилася ваша думка?

Перед вами портрет великого вченого. За що б ви сказали йому слова подяки?

Пропоную почати зі слів

«Хочу Вам подякувати за те, що сьогодні на уроці я ...»

А я в свою чергу дякую вам за відмінну роботу на уроці і кожному дарую це побажання.

Прагни до того, щоб твоя сила волі була подібна силі паростка, який пробивається до сонця крізь асфальт

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!