СЕРБСЬКА НАРОДНА БАЛАДА «СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ». ТЯЖКИЙ БІЛЬ МАТЕРИНСЬКОГО СЕРЦЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № _______

ТЕМА: СЕРБСЬКА НАРОДНА БАЛАДА «СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ». ТЯЖКИЙ БІЛЬ МАТЕРИНСЬКОГО СЕРЦЯ

Мета: ознайомитись із сербськими народними піснями на прикладі балади «Смерть матері Юговичів»; розвивати навички виразного читання та аналізу серед­ньовічної балади; навчати визначати жанрові особливості твору, порівнювати з українськими козацькими думами; сприяти вихованню моральних якостей школярів.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання. Бесіда на повторення

1. Дайте визначення фольклорної балади як жанру.

2. Які характерні особливості фольклорних билин?

3. Які теми творів цього жанру?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Слово вчителя. Історичний коментар

На схилах Середньодунайської низовини, вздовж узбережжя Дунаю, Тиси, Морави, вкритого густими лісами, є невеличка кра­їна — Сербія. У давнину її територія була заселена іллірійсько-фракійськими і почасти кельтськими племенами. Наприкінці I сто­ліття до н. е. — на поч. I століття н. е. перебувала під владою Риму. У VI—VII століттях на Балканський півострів почалося «велике переселення» слов’ян, які рухалися сюди з півночі, через Карпати, рівнини Дакії та Паннонії.

Пережила ця багатостраждальна земля турецьке ярмо, що тривало протягом п’яти століть, австро-угорське поневолення, топ­тали її чоботи фашистських варварів. Та мужні серби вистояли, витримали всі випробування, вижили, створили свою незалежну державу, неповторну культуру.

 1. Робота зі статтею підручника

Опрацюйте теоретичний матеріал (с. 28-30).

 1. Літературознавчий коментар

У фольклорі південних слов’ян є багато спільних рис із усною народною творчістю східних слов’ян.

Поширеною є тема захисту рідної землі від ворогів. Творців народних пісень, казок, балад цікавили вчинки героїв, їхні сто­сунки з оточуючими, їхня моральна позиція.

Пісні виконувалися речитативом, часто в супроводі гусли (музичний інструмент, що нагадує російські гуслі).

Віршовані строфи мають 3, 5, 7 віршів.

Художні засоби часто збігаються зі східнослов’янськими: багато постійних епітетів, типізовані описи зовнішнього вигляду, вчинків та дій героїв.

 1. Виразне читання вчителем чи підготовленим учнем сербської народної балади «Смерть матері Юговичів» у перекладі М. Рильського (або інший переклад на вибір учителя)

 1. Бесіда з учнями за змістом прочитаного

1. Назвіть головних героїв балади. (Мати дев’яти синів Юговичів та невістка — дружина старшого сина Дем’яна.)28

2. Про які події оповідається у баладі? (Про битву під Косовом, учасниками якої були дев’ять синів і батько Юговичі.)

3. Яке диво сталося під час битви? (Мати Юговичів просила Бога, щоб той дав їй лебедині крила й орлині очі, щоб змогла вона полетіти до синів і побачити, де вони.)

4. Яке значення має цей фантастичний прийом? (Щоб показати велич Бога і тривогу материнського серця.)

5. Чи виконав Бог її прохання? (Так, адже це було материнське прохання.)

6. Що побачила мати на полі бою? (Мати побачила жахливу картину: своїх загиблих синів і чоловіка.)

7. Подумайте, чому мати забрала з поля бою дев’ятьох коней? (Тому що кінь у слов’ян був не тільки вірним товаришем воїна, а й допомогою в господарстві.)

8. Як у баладі передається скорбота коня за своїм господарем? (Кінь Дем’яна вночі стогнав за своїм господарем.)

9. Яку страшну картину побачили вранці мати та невістка? (Ворон приніс Дем’янову руку, яку впізнали за обручкою.)

10. Який фінал балади? (Трагічний: материнське серце не витри­мало горя й розірвалося від туги й болю.)

11. Яка тема твору? (Горе матері, дружини, що не витримала смерті синів і чоловіка.)

12. Яке число повторюється у баладі? (Число дев’ять. Традиційно у фольклорі число дев’ять — символ сили, війни, руйнування, також символ металу, з якого виготовляють зброю.)

 1. Творчі завдання

1. Доведіть, що вивчений твір є баладою. («Смерть матері Юговичів» — це коротка епічна оповідь із напруженим ди­намічним сюжетом і трагічним фіналом про воєнні події та їхні наслідки.)

2. Визначте художні особливості балади. (У баладі використо­вується багато епітетів («крила лебедині, «очі соколині», «ясен сокіл», «добрі коні», «білої пшениці» та інші); повтори («Та тверде старенька мала серце І сльози гіркої не зро­нила»). Триразовий повтор характерний для слов’янського фольклору і підсилює горе матері. Є у творі й монологи-звертання матері до Бога, до своєї невістки, голосіння за загиблими синами, що посилюють емоційність, ліризм оповіді. Важливу роль відіграє символіка чисел. Відомо, що числа 3, 9 традиційні для творів усної народної творчості слов’янських народів.)

 1. Бесіда на повторення

1. Згадайте з уроків української літератури, що таке козацькі пісні та думи. (Це епічні твори, що оповідають про героїчні по­двиги козаків, їхніх ватажків, які стали народними героями.)

2. Назвіть відомі вам козацькі пісні та думи. («Понад сагою Дніпровою», «Козак Голота», «Самійло Кішка», «Маруся Богуславка», «Гомін, гомін по діброві», «Не жур мене, стара нене», «Ой у лузі та ще й при березі», «Ой три сестри-жа­лібниці».)

 1. Творча робота

Порівняйте сербську народну баладу «Смерть матері Юговичів» з українськими козацькими думами та піснями.

 1. Коментар учителя

Сербська народна балада та українські козацькі пісні й думи мають багато спільних рис. У них розповідається про сміливих і мужніх захисників рідної землі. Це ліро-епічні твори з напру­женим динамічним сюжетом. Багато козацьких пісень і дум мають трагічний кінець.

У багатьох українських піснях і думах представлений образ матері, що проводжає синів у похід, чекає їх, переживає, оплакує смерть. Характерно, що образ матері у слов’янському фольклорі дуже популярний і з’явився значно раніше за образ батька. Це під­креслює важливу роль жінки, матері в родинному та суспільному житті.

Багато спільного спостерігається і в художніх засобах. Традиційними є триразові повтори, постійні епітети, монологи-звертання, однакові образи (сини-соколи, добрі коні, вороги — чорні ворони, мати й невістка) тощо.

 1. Проблемне запитання

  • Подумайте, чим можна пояснити наявність спільних рис у творах різних народів. (Це ще раз доводить спільність похо­дження слов’янських мов та культур. Наявність загальнолюд­ських проблем, тем, сюжетів, що існують як у фольклорі, так і в літературі.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумкова бесіда

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Що вас найбільше вразило у вивченому на уроці творі?

3. Назвіть характерні ознаки фольклорних балад, які були відображені у баладі «Смерть матері Юговичів».

4. Які спільні образи, що є у сербській баладі та в українських піснях і думах, ви запам’ятали?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть вивчений матеріал із теми «Фольклорні ба­лади»; підготуватися до контрольноъ роботи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»