«Сенсорне виховання – фундамент загального розвитку дитини дошкільного віку».

Дошкілля

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

17.05.2020

402

7

0

Опис документу:
«Сенсорне виховання – фундамент загального розвитку дитини дошкільного віку». Реалізація мети дошкільної освіти щодо розвитку дитини як цілісної особистості, сенсорних здібностей у дітей раннього віку.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема досвіду:

«Сенсорне виховання – фундамент загального розвитку дитини дошкільного віку».

Автор досвіду: Воловод Наталія Василівна

Провідна наукова ідея: Реалізація мети дошкільної освіти щодо розвитку дитини як цілісної особистості, сенсорних здібностей у дітей раннього віку.

Мета досвіду: Розвивати та удосконалювати у дітей раннього віку всі види сприйняття, збагачувати їх чуттєвий досвід. Розвивати дотикове сприйняття, а саме: тактильні і кінестетичні відчуття, мікро- і макро-моторику дітей. Підвищувати рівень знань батьків щодо сенсорного розвитку дітей раннього віку.

Актуальність даної теми полягає в тому, що сенсорний розвиток, з одного боку, є фундаментом загального розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, оскільки повноцінне сприймання необхідне і для успішного навчання дитини у закладі дошкільної освіти, у школі, і для багатьох видівпраці.

Новизна: Творчий підхід педагога в виховному процесі до організації перцептивного навчання дітей раннього віку, спрямований на формування засобів чуттєвого пізнання, вдосконалення відчуттів і сприймань з метою оптимізації процесу підготовки дитини до повноцінного життя у природному і соціальному середовищах.

Методологія: Засвоєння дітьми системи сенсорних еталонів (О.В.Запорожець, Л.А.Вернер, С.Ф.Русова, М.М.Поддяков, В.П.Зінченко, А.Г.Рузська, П.Кергомар, М.Мотессорі).

Результативність: Сформованість у дітей системи перцептивних дій, розвиток уміння самостійно використовувати сенсорні еталони у власній діяльності.

Опис досвіду

Ранній вік - період первісного ознайомлення дитини з навколишньою дійсністю; разом з тим в цей час інтенсивно розвиваються пізнавальні сили і здібності дитини. Вона пізнає предметний світ, а також явища природи, події суспільного життя, доступні спостереженню. Крім того, вона отримує від дорослого відомості словесним шляхом: дитині розповідають, пояснюють, читають. Обидва ці шляхи пізнання тісно пов'язані між собою.

Добре відомо, що знання, отримані словесним шляхом і не підкріплені

чуттєвим досвідом, неясні, невиразні і неміцні.

Сенсорне виховання - виховання, спрямоване на розвиток сприйняття дітей про зовнішні властивості предметів, - має будуватися з урахуванням вивчених психологією закономірностей цього розвитку.

У своїй багатовіковій практиці людство створило певну еталонну систему величин, форм, колірних тонів. Опановуючи цією системою, дитина як би отримує набір мірок, з якими він може зіставити будь-який знову сприймається властивість предмета і дати йому належне визначення. У ранньому віці ще немає можливості і необхідності знайомити дітей з сенсорними еталонами, повідомляти їм систематичні знання про властивості предметів. Однак заняття з дітьми повинні будується так, щоб вони могли надалі, вже за порогом раннього дитинства, легко засвоювати загальноприйняті подібності та відмінності властивостей предметів.

На етапі раннього дитинства засвоєння знань, так само як і формування умінь, має відбуватися систематично. Необхідно звертати увагу на повторюваність ігор-занять. Період раннього дитинства характеризується надзвичайно швидкими темпами розвитку, і до кожного вікового мікроперіоду необхідно підходити диференційовано.

Необхідно пам'ятати про те, що чим раніше почати з дитиною займатися вихованням сенсорної культури, тим більш швидкими темпами він буде розвиватися після, тим легше і цікавіше буде навчання в школі. В даний час до послуг людини безліч засобів, які дозволяють йому, знайомиться з явищами не в їх натуральному вигляді, а через фотографії, схеми, креслення, малюнки, моделі, за допомогою літератури та кіно. При цьому дійсність постає перед нами в препарованому, розчленованому або, навпаки, в узагальненому вигляді.

Чи означає це, що відпадає потреба у розвитку здатності сприйняття, спрямованого безпосередньо на явища природи, на предмети і їхні комплекси, створені руками людини? Звичайно, немає: життя сучасної людини, його діяльність в галузі науки, мистецтва, техніки, виробництва, сільського господарства вимагає добре розвиненою здібності сприйняття, в багатьох випадках швидкої реакції на враження, відповіді дією на отриману інформацію.

Добре розвинена здатність сприйняття необхідна сучасній людині, і її потрібно розвивати починаючи з самого народження.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.