семінар-практикум "Особливості мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку"

Опис документу:
Матеріал буде корисний для логопедів, педагогів дошкільних навчальних закладів. Дошкільний вік — це період активного засвоєння дитиною навичок мовлення та спілкування, становлення і розвиток всіх сторін мовлення — фонетичної, фонематичної, лексичної, граматичної. Розширення кола спілкування потребує від дитини повноцінного оволодіння засобами комунікації, основним із яких є мовлення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Семінар-практикум з розвитку мовлення дітей дошкільного віку для педагогів ДНЗ

Особливості мовленнєвого розвитку дитини в дошкільному віці

Підготувала:

Вчитель-логопед ІРЦ

ЗАЛІСЬКА

ВІКТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА

м. Мирноград

2018 н.р.

Особливості розвитку мовлення

дитини в дошкільному віці

Дошкільний вік — це період активного засвоєння дитиною навичок мовлення та спілкування, становлення і розвиток всіх сторін мовлення — фонетичної, фонематичної, лексичної, граматичної.

Розширення кола спілкування потребує від дитини повноцінного оволодіння засобами комунікації, основним із яких є мовлення.

Етапи розвитку мовлення дітей

 • Підготовчий (від народження до 1 року) Відбувається підготовка до оволодіння мовленням.

 • Переддошкільний (від 1 до 3 років). З появою перших слів починається етап становлення активного мовлення.

 • Дошкільний (від 3 до 6 років) Формування фонематичного сприйняття, збільшення словникового запасу, розвиток лексико-граматичного ладу мовлення, монологічного мовлення.

 • Шкільний (від 6 до 17 років) (от 6 до 17 лет). Діти засвоюють звуковий аналіз, граматичні правила побудови висловлювань, формується письмове мовлення.

Переддошкільний етап (від 1 до 3 років)

 • Активно формується фразове мовлення.

 • Малюк розуміє і правильно виконує двох-етапну інструкцію («піди в кухню і принеси чашку»), вірно використовує займенники «я», «ти», «мені», речення будує з двох слів.

 • Засвоює звуки: П, Б, М, Ф, В, Т, Д, Н, К, Г, Х.

 • Засвоює поняття «один», «багато».

 • Розуміє значення дій в різних ситуаціях («покажи, хто сидить, хто спить»), значення прийменників в звичній конкретній ситуації («на чому ти сидиш?»).

 • Розвиваються всі функції мови, а з нею і мислення.

Починає формуватися діалогічне мовлення

Дошкільний етап (від 3 до 6 років)

3-4 роки

 • Діти починають правильно вимовляти:

 • свистячі звуки: С, З, Ц

 • Фонематичні процеси недостатньо сформовані.

 • Дитина називає своє ім'я, стать і вік; розуміє значення простих прийменників,

 • Виконує завдання типу «поклади кубик під чашку», «поклади кубик в коробку»,

 • вживає в реченні прості прийменники і сполучники тому що, якщо, коли.

 • Опановує множину іменників і дієслів

 • Розуміє прочитані короткі розповіді і казки з опорою на картинки і без них.

 • В лексиконі з'явиться нове запитання: "Для чого?", "Чому?", яке вказує вже на достатньо високий рівень розвитку не лише його мови, але й мислення.

4 - 5 років.

Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки.

 • Діти починають правильно вимовляти:

 • шиплячі: Ш, Ж, Ч

 • засвоюють вимову звуків Р, Л, але ще можуть замінювати їх один-одним

 • Покращується фонематичне сприймання (на слух), але можуть плутати деякі звуки С – Ш; Ш – Ж.

Завершується формування правильної звуковимови.

Монологічне мовлення на початковій стадії.

5 - 6 років.

 • Діти починають правильно вимовляти:

 • сонорні звуки Р, Л

 • Дитина здатна до фонетичного аналізу та синтезу.

 • Самостійно складають розповідь, переказують казки: оволодівають монологічним мовленням.

 • Виникає внутрішнє мовлення, що є ознакою розвитку словесно-логічного мислення. Розвивається чуття мови, яке допомагає:

 • успішніше користуватися мовою,

 • виправляти помилки свого мовлення,

 • помічати такі помилки в мовленні інших.

Основні вимоги до мовлення педагогів

 1. Чистота (відсутність елементів не властивих літературній мові)

 2. Багатство (вміння використовувати всі мовні одиниці)

 3. Доречність (використання мовних одиниць, відповідно ситуації та умов)

 4. Виразність (інтонація, темп, сила, висота голосу и т.п.)

 5. Логічність (вираз в смислових зв’язках компонентів мовлення)

 6. Правильність (відповідність мовленнєвим нормам)

 7. Точність (відповідність смислового змісту та інформації)

Вимоги до результатів засвоєння програми

Цільові орієнтири на етапі завершення дошкільної освіти:

 • Добре володіє усним мовленням

 • Вміє виділяти звуки в словах

 • У дитини складаються передумови грамотності

 • Може використовувати мовлення для спілкування, вираження своїх думок, почуттів і побажань

Напрямки роботи з розвитку мовлення

 1. Розвиток словника:

засвоєння значень слів та їх доречне використання відповідно до ситуації, в якій відбувається спілкування.

 • До кінця 1 року – 10-12 слів

 • До кінця 2 року – 300-400 слів

 • До кінця3 року – 1500 слів

 • До кінця 4 року – 1900 слів

 • До кінця 5 року – 2000-2500 слів

 • 6-7 років – 3500-4000 слів

 1. Виховання звукової культури мовлення: розвиток сприйняття звуків рідної мови і вимови

 2. Формування граматичного ладу:

 • Морфологія (зміна слів по родам, числам, відмінкам)

 • Синтаксис (засвоєння різноманітних типів словосполучень та речень)

 • Словотворення

 1. Розвиток зв’язного мовлення:

 • Діалогічного (спілкування)

 • Монологічного (розповідь)

 1. Формування звукової аналітико-синтетичної активності як передумови навчання грамоти

 2. Виховання любові та інтересу до художнього слова

Дитяча література - це художні, науково-художні та науково-популярні твори, написані спеціально для дітей - дошкільного до старшого шкільного віку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.