• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • Семінар практикум для вихователів офтальмологічних груп на тему: « Освітні завдання фізичного, психічного розвитку дітей з вадами зору. Методичні рекомендації фізично-оздоровчого напрямку».

Семінар практикум для вихователів офтальмологічних груп на тему: « Освітні завдання фізичного, психічного розвитку дітей з вадами зору. Методичні рекомендації фізично-оздоровчого напрямку».

Опис документу:
Для проведення методичного об'єднання. Мета: сприяти професійному розвитку вихователів спеціалізованих офтальмологічних груп з даної теми, активізувати взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Семінар-практикум для вихователів

на тему: « Освітні завдання фізичного, психічного розвитку дітей з вадами зору. Методичні рекомендації фізично-оздоровчого напрямку».

Підготувала:

вихователь офтольмологічної групи

Рильцева О.Ю.

Одним із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини»

Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямків сучасної дошкільної освіти. Вона спрямовується на збереження і зміцнення здоров'я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забеспечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функіями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Всім нам відомо, що дитина народжується з великим адаптаційним потенціалом, але для того, щоб він розвинувся, ми, педагоги, маємо докласти зусиль.

Для успішної лікувально-корекційної робот із дітьми, що мають вади зору, важливе значення має знання причин і характеру порушень. Добре відомо, що діти, страждаючи одним і тим же діагнозом, порізному відстають в розвитку. Це пов'язано з особливостями їх центральної нервової системи, з різними впливами навколишнього середовища, а також з тим, наскільки своєчасно поставлений правильний діагноз і почата лікувально-корекційна і педагогічна робота.

Особливістю дитячого мозку є те, що навіть його невелике ураження не залишається частковим, локальним, як це має місце у дорослих хворих, а негативно позначається на всьму процесі дозрівання центральної нервової системи. Психологи вказують на те, що діти з вадами зору, мають низький рівень «спонтанної научуваності», маючи на увазі здатність до самостійного научування на основі наслідування. Тому малюк з порушенням зору, за відсутності ранніх корекційних заходів відставатиме в психічному та фізичному розвитку.

Дошкільники з порушенням зорового аналізатора за рівнем фізичної підготовленості поступаються своїм одноліткам, які мають нормальний зір, протее найбільші відхилення моторики поширюються на коордидаційну сферу (Б.В.Сермеєв, Л.В.Харченко). Ці відхилення є однією з головних причин, які утруднюють формування рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей. Науковці (Л.С.Сековець, Б.В.Сермеєв) наголошують, що своєчасне застосування фізіологічного обгрунтованих фізичних навантажень, раціональне використання різноманітних засобів та методів фізичного виховання може стати виходом з цієї ситуації, оскільки діти з порушенням зору мають значно більшу потребу в м'язовій діяльності, ніж їх здорові однолітки. Проте починати її слід з раннього дитинства, інакше буде втрачено час активного педагогічного впливу.

Разом з первинними часто мають місце так звані вторинні порушеня, структура яких залежить від характеру провідного дефекту. При дефектах зору дитина випробовує утруднення при співвідношенні слова з предметом, що позначається, він може повторювати багато слів, недостатньо розуміючи їх значення, що затримує в розвитку зачіпають перш за все ті психічні функції, які найбільш інтенсивно розвиваються в ранньому і дошкільному віці. До них відносяться мова, тонка диференційована моторика, просторові уявлення, довільна регуляція діяльності.

Через це фізичне виховання з дітьми, які мають вади зору, включає загальні і спеціфічні завдання, які визначають процесс фізичного розвитку і водночас подолання недоліків та здійснення взаємозв’язку з оздоровчо-виховною роботою, а саме:

У практиці фізичного виховання здорових дітей корекційні завдання відносять до оздоровчих, профілактичних, що розв'язуються повсякденно на кожному занятті. У спеціалізованих офтальмологічних групах, до корекційно-розвивальних і вирішення цих завдань потребує особливо пильної уваги, тому що в них входять діти, які мають тимчасові або постійні порушення різних систем і функцій організму.

Порушення зору позначається на рівні організації діяльності, що проявляються в різних рухових порушеннях, труднощі формування рухових навичок.

На думку Є.Аркіна, ні в якому іншому віці фізичне виховання не пов'язане так тісно із загальним розвитком дітей, як у перші шість років життя. У процесі самостійної та педагогічно керованої рухової діяльності дитина пізнає навколишній світ і саму себе, в неї вдосконалюється функіанування різних аналізаторів, розвиваються психічні функції. Рухи формують психіку, саме через них здійснюється практичний зв'язок малюка з навколишнім світом. Дослідження М.Могендович, І.Сеченєва, Д.Роземблюма свідчать про те, що розвиток рухів справляє значний вплив на встановлення відповідних структур мозку. Коли м’язи скорочуються, то покращується кровообіг мозку, в кору головного мозку надходять потоки нервових імпульсів і підвищують її тонус. Систематичне виконання фізичних вправ, забеспечує оперативність мислення, активізує психічні процеси: сприйняття, пам'ять, мислення, підвищеється пластичність нервової системи.

Дитині властива природна потреба в рухах. Тому недостатня рухливість за будь-яких причин призводить до зниження стійкості організму – насамперед проти респіраторних захворювань та інших хвороб дихальнів шляхів. Відбуваються зміни й у фізичних якостях – силі, швидкості та витривалості, від яких значною мірою залежить рівень працездатності та розумового розвитку малюків.

У нашому дошкільному закладі дошкільники з хронічними захворюваннями та проблемами фізичного розвитку залучаються до спеціально групи здоров'я «Бодрячок» під систематичним контролем старшої медичної сестри та медсестри ортоптистки. Відповідно до стану здоров’я, складності хвороби і певних проблем фізичного розвитку, для них визначається допустимий рівень рухової активності та фізичного навантаження, добираються найбільш доцільні фізичні вправи коригуючого спрямування, які виконуються лише під керівництвом спеціаліста. Такі занятття проводяться не щодня, а лише 2-3 рази на тиждень. Визначення фізичного навантаження і нормативів, показань і протипоказань до використання окремих видів вправ і рухів базується на основі рекомендацій лікарів: офтальмолога, педіатра і врахуючи стан загального психічного розвитку дитини.

Розвиток дитини дошкільного віку поставлено одне із важливих завдань – це формування ціннісного ставлення дітей до власного здоров'я. Впровадження цього завдання передбачає введення в практику сучасного дошкільного закладу здоров'язбережувальних технологій, які є важливим елементом здоров'язбережувального освітнього простору і включають взаємозв'язок всіх факторів педагогічного процессу, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я дитини на всіх етапах її розвитку та виховання.

Реалізація даної мети вирішується розв'язанням комплексу освітніх, оздоровчих, виховних завдань.

Завдання для вихователів: визначення освітніх, оздоровчих та виховних завдань для дітей які мають вади зору та запис їх у відповідні колонки.

Виходячи з освітніх, оздоровчих та виховних завдань наші дитячі садки мають великі можливості для зміцнення здоров'я, покращення розвитку дітей з вадами зору, їхньої рухової активності. Ми, педагоги, повині дати своїм вихованцям знання не лише про людський організм, а й про те, як бути самостійним, вправним , здоровим , бадьорим, міцним і витривалим. Тому у своїй практиці ми використовуємо також різні здоров’язберігаючі технології.

Прошу надати визначення, що таке здоровязбережувальні технології.

Виступи педагогів:

Здоров’язберігаючі технології – це не є щось невідоме, таємниче. Це відсутність стресових ситуацій у дітей. Повноцінний та раціонально організований руховий режим. Ці технології знімають м язову втому, поліпшують психоемоційний стан дошкільнят та передбачають профілактику різних захворювань.

На думку О.Московченко « Здоров'язбережувальні технології – це сукупність наукових знань, засобів, методів і прийомів, що дозволяють оцінити функіональні та психофізіологічні параметри здоров я особистості. На основі оцінки параметрів здоров я підібрати адекватнее тренувальне навантаження, яке в свою чергу підвищить рівень працездатності і соціальної активності організму, вирішить завдання спортивної підготовленості».

А зараз пропоную розглянути їх класифікацію.

Т.М.Карасьова (профессор, доктор біологічних наук) наводить таку класифікацію здоров’ язбережувальних технологій, де зосереджується увага на змістовних напрямках функціювання здоров язбережувального простору на загальних завданнях:

Більш грунтовною є класифікація Є.Мітіної. Вона класифікує дані технології за характером діяльності на спеціальні (вузькоспеціалізовані) і комплексні (інтегровані).

В роботах О.Ващенко виділено такі типи технологій:

Розглянувши класифікації здоров' язбережувальних технологій, можна сказати, що вибір їх залежить від : програми діяльності дитячого навчального закладу, стану здоров я вихованців, їхніх інтересів і вподобань, психологічної готовності вихователів до перебудови професійної діяльності, самовдосконалення, матеріально-технічної бази (наявність окремого приміщення для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, фізкультурних куточків в групових кімнатах, фіто-кімнати тощо), екологічних факторів.

До того ж, будь-яка технологія повинна відповідати критеріям технологічності : системність, цілісність, комплексність, логічність, гнучкість, науковість, варіативність, прогнозованість, інструментальність, керованість, ефективність, оптимальність.

Пропоную вихователям назвати організаційні форми роботи з фізичного виховання, які впроваджуються ними в освітній процес.

Відповіді вихователів:

1.Заняття з фізкультури проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику( в період з квітня до жовтня на належних погодних умов; тричі на тиждень під час прогулянок).

2.Фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури, різні види массажу, вправи для зняття зорового навантаження).

3.Різні форми організації рухової активності у повсякденні (фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги мають дотримуватися рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховувати індивідуальні показники стану здоров'я, самопочуття дітей.

Запитання до вихователів: що входить до комплексу оздоровчо-загортовуючих заходів?

Відповіді вихователів:

Традиційні:

-гігієнічні водні прцедури;

- гімнастика пробудження ;

-масаж рефлекторних зон стоп, використовуючи «доріжки здоров'я»;

-ходіння босоніж влітку по піску, камінцях, траві;

-проведення дотикового массажу «рукавичками»;

-масаж долоньок горіхами, кащтанами, кульками;

-гімнастика для очей;

-пальчикова гімнастика;

-вправи на формування правильної постави.

-дихальні вправи.

Нетрадиційні:

-ароматерапія;

-фітотерапія;

-психокорекція (казкотерапія, кольоротерапія, сміхотерапія, музикотерапія, пісочна терапія, казкотерапія, фольктерапія).

Пропоную педагогам більш детальніше розкрити використання психокорекційних засобів в роботі з дітьми які мають вади зору.

( домашнє завдання яке підготували педагоги )

Виступи педагогів:

Казкотерапія.

   Ніхто не може заперечувати величезного значення казки в житті кожної людини. Кожен з нас був дитиною і зачаровано слухав казки, які розповідала бабуся чи читала мама. Разом з героями казок ми відчували добро і зло, співчували і раділи, сміялись і плакали. Вже досліджено, що в основі казок лежить вся мудрість людства, досвід поколінь, який тисячоліттями збирався, передавався з уст в уста, і те, що казка є мантрою, промовляючи яку, ми оздоровлюємо дитину психічно і фізично. Тому так часто діти просять розповідати по декілька разів знову і знову одну і ту ж добре знайому казку.     В цьому і полягає метод казкотерапії, однієї з оздоровчих технологій , яка забезпечує пошук відображення казкових подій у житті, поведінці людей, способах розв’язання конфліктів у реальному житті. Казкові сюжети часто називають матрицями, які відображають головні душевні і суспільні конфлікти. В процесі роботи над казкою у дітей розвиваються позитивні емоції ( так як перемагає завжди добро і правда, казка має щасливий кінець), що має величезний вплив на формування здорової особистості.
     

Кольоротерапія

Терапію кольором використовують ще з давніх-давен з Древнього Єгипту, але розповсюдження принципів кольоротерапії набуло розмаху в кінці XIX століття. Було доведено: якщо середовище відзначається бідною кольоровою гамою, то виникають симптоми асенізації (недостатність кольору) та затримка інтелектуального розвитку в дітей. Тому потрібно збагачувати світ наших дітей різними яскравими кольорами, тому що загалом дітям подобається колір. Він раніше за інші засоби зображення стає в дитячих малюнках і змістовним (виражає зміст, переживання, відчуття), і естетичним (показник красивого). Для дитини кожен колір наповнений настроєм. Тому в малюнках колір використовується для позначення того, що подобається дитині, що вона вважає красивим, добрим. Відповідно, через кольори дитина виражає своє ставлення до навколишнього світу. Тому потрібно створювати умови для формування колористичної культури дошкільників в образотворчій діяльності, розвитку колірного сприйняття та активізації експериментально-дослідницької діяльності дітей у колористичній творчості, навчати, як їх використовувати.

Завдання, умови в роботі з дітьми які мають вади зору засобами кольоротерапії.

1. Створення на заняттях атмосфери творчості, зацікавленості, невимушеності, експериментування, емоційного переживання, що сприяє колірному відкриттю у дітей.

2. Спрямованість на активізацію мислення як способу художнього освоєння дітьми кольору світу.

3. Розвиток у дітей сенсорного сприйняття кольору.

4. Розвиток колірного сприймання.

5. Розкриття резервів дитини у кольорі та вміння винаходити способи колористичного рішення малюнка; створювати свої колірні комбінації, виражати себе через колір.

6. Розвивати прагнення до пізнання кольору, краси фарб у природі, мистецтві, навколишньому світі.

7. Викликати бажання досліджувати колір, експериментувати з ним, створювати цікаві колірні комбінації.

І тому створюють цікаві програми, розробки вправ та занять, ігор та дослідів, в яких використовується кольоротерапія в поєднанні з нестандартними техніками роботи в образотворчому мистецтві.

Сміхотерапія

У народі кажуть: « Сміх – це здоров'я». Справді, він допомагає зняти стрес, підняти настрій, сприяє виділенню потрібних гормонів, задіює м'язи обличчя та тіла людини.

Наука про сміх – гіотологія стверджує, що сміх позитивно впливає на фізичний розвиток дітей. Сьогодні сміхотерапія практикується в усьому світі. Виявляється, сміх буває різним: веселим, радісним, сумним, розумним і недоречним, іронічним іщирим, цинічним і сором'язливим. Іне кожен сміх позитивновпливає на здоров'я людини. Окрім того, сміх, як важливий засіб дихання дає легеням можливість повністю звільнитися від повітря. Він також знижує частоту ритму серця, нормалізує артеріальний тиск, сприяє виробленню життєво необхідних гармонів радості. Реакція імуної системи на сміх прямо протилежна реакція на стрес. Навіть сааме вимовляння «хі-хі», «хо-хо», «ха-ха» дає клітинам імуної системи команду атакувати чужорідні тіда – віруси, злоякісні клітини тощо. Тому сміх рівнозначий прогулянці в лісі чи кисневому коктелю. Щоб малюки росли здоровими, слід впроваджувати в роботі з дітьми які мають вади зору «хвилинк-смішинки», розваги, гуморини, що викликають позитвні емоції.

Пісочна терапія.

Пісок і вода – найулюбленіші матеріали для ігор і занять дітей. Пісок поглинає негативну енергію, «очищає» енергетику людини, стабілізує емоційний стан. Граючись з піском у дітей підноситься настрій, розвивається дрібна моторика рук та тактильно-кінестетична чуливість. Покриваючи кожен міліметр тіла, пісок ніжно «подразнює» шкіру за рахунок сипучості і неправильної форми піщинок. Це позитивно впливає на кровоносні і лімфотичні судини, нервові закінчення, забеспечуючи болезаспокійливий ефект: біль «заходить у пісок». Тому пісочні ігри (сендплей) можна використовувати в різних вікових групах. Особливо доцільно їх використовуватиу період адаптації дітей до дошкільноо закладу.

Музикотерапія.

Ліками, які слухають – називають музикотерапією. Сила музики безмежна. Вона знімає втому і заряджає людину енергією, позитивно впливає насистеми кровообігу та дихання. У дитячому садку діти з вадами зору чи ненайбільше полюбляють музичні заняття, розваги, свята. Музикотерапія допомагає дітям з мовленнєвими, руховими, сенсорними, емоційними порушеннями. Існують мелодії-цілителі, мелодії-подразники. Заспокійливо на нервову систему впливає легка, спокійна музика датського композитора Ф.Гойї. Слухаючи цю музику, малюки, Слухаючи цю музику, малюки, навіть найгаласливіші, голосно не розмовляють, не шумлять.

Щоб покращити настрій дітей, підвищити тонус організму, можна запропонувати для прослуховування «Каприз №24» Ніколо Паганіні в сучасній обробці. Звуки співу пташок, п'єси із циклу «Пори року» П.Чайковського , «Місачна соната»Л.Бетховена – урівноважують нервову систему. Для слухання музики слід використовувати тільки ті твори, які подобаються абсолютно всім дітям.

Пропоную для вашої уваги деякі види оздоровчої робот из музикотерапії.

Релаксація під музику.

Дітям потрібно вміти розслаблятися, так само, як і дорослим. Іноді вони бувають дуже напружені фізично й емоційно, що призводить до раздратування. Тому, дуже важливо допомагати їм знімати напругу. Тривалість проведеної релаксації 15-20 хв. Під час релаксації діти можуть лягти на килимок, прийняти будь-яку зручну позу, корисними будуть нахили й потягування тіла.

Окрім музики, добре заспокоюють і відновлюють внутрішню рівновагу різноманітні звуки природи (голоси птахів, тварин, звуки морського прибою, голоси дельфінів, чайок).

Розслабившись, дитина з допомогою вихователя вибудовує в уяві приємні їй образи, які допомагають подалати напругу.

Медитація під музику.

Допомагає розслабитись і дає можливість відчути себе персонажем казки. Велике значення має урівноважений, спокійний тон педагога. Дітей вкладають, приглушують світло, вмикають музикуі починають у спокійному темпі розповідати казкову оповідку.

Спонтаний рух під музику.

Забеспечує дітям з вадами зору необхідну рухову активність, дає розвивати емоційно-чуттєву сферу, стимулює моторне й емоційне самовираження, знімає м'язові затиски, розвиває плавтику, легкість рухів тіла. Діти довільно рухаються під музику стільки часу, скільки захочуть.

Підсумовуючи наше засідання, слід сказати, що дитина з порушенням зору у своєму розвитку проходять всі ті ж стадії онтогенетичного розвитку, що й здорова дитина. Відмінності полягають лише у темпах фізичного і психічного розвитку, кінцевому результаті і способах його досягнення. Тому використання педагогами у повсякденному житті малят здоров'яформуючих та здоров'язбережувальних технологій, інтеграція їх у різні види діяльності, ефективно впливає на формування їхнього здоров'я.

Бажаю всі вам завжди бути здоровими, робити все для цього і бути взірцем здорового способу життя для ваших вихованців та їх батьків.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.