Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Семінар Економіка та економічна теорія: загальні питання економічного розвитку

Економіка

Для кого: 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

24.08.2021

111

1

0

Опис документу:
Дана розробка містить питання для обговорення на семінарському занятті з дисципліни "Економічна теорія" за темою: "Економіка те економічна теорія: загальні питання економічного розвитку" для студентів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Семінарське заняття № 1

Тема: Економіка та економічна теорія: загальні питання економічного розвитку


Література

1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципи, проблеми и политика – М.: ИНФРА-М, 2003, гл. 1.

2. Мочерний С. В. Економічна теорія. – К., Академія, 2008, гл. 1.

3. Економічна теорія /За ред.. Е. М. Воробйова. – Київ – Харків. 2001, гл. 1,2,3.

4. Політична економія. / За ред... О.С.Степури. – Київ, Кондор, 2008, гл. 1.

5. Політекономія. Підручник. / За рред... Ю.В.Ніколенка. – Київ, 2003, гл. 1,2.

6. Політична економія. За ред... В.О.Рибалкіна. – Київ, Академвидав, 2004, гл.1.


Питання до семінарського заняття:

1. Поясніть, коли і чому виникає потреба в економічній науці. Охарактеризуйте етапи розвитку економічної думки.

2. Поясніть, чим відрізняються підходи до аналізу економічних явищ та процесів на рівні мікро- та макроекономіки.

3. Охарактеризуйте зміст понять «виробничі відносини» і «продуктивні сили», розкрийте зв'язок між ними.

4. Поясніть, як Ви розумієте тезу: «Потреби не обмежені – ресурси обмежені». Наведіть приклади. Зробіть висновок та узагальнення.

5. Розкрийте сутність поняття «економічний закон». Поясніть їх види.

6. Економічні закони діють у людському середовищі. Об’єктивний чи суб’єктивний характер дії вони мають? Поясніть на конкретних прикладах.

7. Обгрунтуйте спільне і різне в законах природи та економічних законах.

8. Розкрийте сутність поняття «економічна категорія». Поясніть їх роль у науковому пізнанні.

9. Поясніть сутність поняття «суспільне виробництво» та охарактеризуйте його фази.

10. Поясніть сутність проблеми вибору, що постає перед будь-якою економікою при визначенні траєкторії соціально-економічного розвитку.

11. Розкрийте зміст поняття «фактори виробництва». Порівняйте існуючі підходи до класифікації факторів виробництва.

12. Розкрийте взаємозв’язок між основними факторами сучасного виробництва. Поясніть, в чому полягає суть проблеми поєднання факторів виробництва.

13*. За наведеним прикладом ситуації, визначте, скільки було витрачено засобів виробництва і предметів споживання, якщо у господарстві було використано:

1) олії:

- для харчування робітників на 10 тис.грн.,

- на виготовлення фарб на 5 тис.грн.;

2) зерна:

- на годівлю худоби на 1 тис.грн.,

- на виготовлення продуктів харчування працівників на 2 тис.грн.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили